ارقام نهال مثمر جدید (4010)

قیمت نهال گیلاس سوليماری گومبوليو / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

 

قیمت نهال گیلاس سوليماری گومبوليو 

 

قیمت نهال گیلاس سوليماری گومبوليو، این رقم که مبدا ناشناخته دارد، به طور گسترده در مجارستان کشت شده است.

سولیماری درختی پر رشد با باردهی زیاد است. این درخت تاج مخروطی شکل عریضی داشته و گلدهی آن در طول فصل و با تاخیر صورت می گیرد. میوه ی این رقم، بزرگ، قلبی شکل تا کروی، با پوستی براق به رنگ قرمز شرابی است. گوشت میوه نیز سفت و دارای طعم بسیار خوبی است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۱۴ تا ۱۶ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است. رقم سولیماری گومبولیو توسط ارقام مونشبرگی کورایی و ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1051

حدود قیمت نهال گیلاس سولیماری گومبولیو ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سولیماری گومبولیو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

ادامه مطلب...

نهال فروشی گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

نهال فروشی گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

نهال فروشی گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

نهال زودبازده گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

نهال پیوندی گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

کیلینیک فوق تخصصی تولید و عرضه نهال گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

سایت تخصصی فروش عمده نهال گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

سایت تخصصی فروش عمده نهال گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...

مرکز تحقیقات تولید و عرضه نهال گیلاس اشمیت / تنها مرکز اصلاح و توزیع نهال گیلاس

فروش نهال گیلاس اشمیت در کرج * خرید نهال گیلاس اشمیت در کرج * تولید نهال گیلاس اشمیت در کرج * قیمت نهال گیلاس اشمیت در کرج

ادامه مطلب...