انواع نهال گیلاس

نهال گیلاس (prunus avium L)

نهالستان گیلاس 

نهال گیلاس ونهال آلبالو نیز از تیره گلسرخیان بشمار می آیند و بومی مناطق جنوب شرقی اروپا و آسیای غربی می باشند. گیلاس احتمالاً از منطقه ای بین دریای سیاه و دریای خزر منشاء گرفته است. برخی از ارقام گیلاس خودناسازگار و دگرناسازگار هستند و نیاز به ارقام گرده دهنده، دارند. برای این منظور از ارقام گرده دهنده به نسبت 1 به 9 و حتی نصف به نصف استفاده می شود. اما ارقام مختلف آلبالو خودبارور بوده و نیاز به ارقام گرده دهنده ندارند. جوانه های بارور گیلاس اکثراً در جانب سیخک ها حاصل می شوند. زمان تمایز گل ها بعد از برداشت محصول در تیر ماه می باشد و گل ها به صورت دستجاب 2 الی 4 تایی ظاهر می شوند. گیلس نیز همانند هلو و گوجه دارای شاخه های کاذب (chiffon) می باشد که هنگام هرس باید حذف شوند. زیرا شاخه های کاذب یا شیفون فقط حاوی جوانه های زایشی بوده و در نوک شاخه جوانه رویشی دارند. جوانه های بارور آلبالو نیز در جانب سیخک ها و شاخه های یک ساله حاصل می شوند. گیلاس به پوسیدگی قهوه ای حساس می باشد. برای رشد مطلوب گیلاس، مناطقی که دارای باران های زمستانه کافی و تابستان های خشک و خنک هستند، مناسب می باشد. محصول گیلاس زودتر از آلبالو و دیگر میوه های هسته دار می رسد. گیلاس گوشت سفت در مقابل ترکیدگی ناشی از باران (rain cracking) مقاوم تر از ارقام گوشت نرم می باشد. انتخاب مناطقی که دارای تابستان های خشک می باشند، برای جلوگیری از ترکیدگی میوه اهمیت دارد. درجه حرارت های بیش از حد، در مرحله گل انگیزی (flower induction) موجب تشکیل میوه های دو قلوی چسبیده به هم در گیلاس می شود. گیلاس و آلبالو از درختان میوه مناطق معتدل سرد به شمار می آیند.

مقاومت جوانه های گیلاس به سرما بیشتر از هلو و کمتر از گلابی و آلو بوده و تا دمای 25- درجه سانتی گراد را تحمل می کنند اما مقاومت جوانه های آلبالو بیشتر از گیلاس بوده و به اندازه مقاومت جوانه های سیب می باشد. نیاز سرمایی جوانه های گیلاس در حدود 1200-500 ساعت و نیاز سرمایی جوانه های آلبالو 1300-600 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. گیلاس همانند درختان میوه هسته دار، ریشه های سطحی تولید می کند و عمق خاک برای رشد مطلوب 5/1-1 متر بوده و خاک های لومی شنی و برای آلبالو خاک های لومی رسی مناسب است. فاصله کشت درختان گیلاس بر روی پایه های بذری گیلاس که رشد قوی دارند در حدود 8-7 متر بر روی پایه های ضعیف 5-4 متر می باشد. فرم شلجمی برای کنترل رشد طولی تاج درختان گیلاس مناسب بوده و برای درختان آلبالو فرم جامی مناسب است. در درختان بارور گیلاس حذف شاخه هایی که موجب افزایش رشد طولی تاج درخت می شوند ضروری می باشد. در درختان آلبالو برای توازن برگ و میوه، شاخه های باریک حذف شده و بقیه شاخه ها نیز از ارتفاع 30-20 سانتی متری هرس  می شوند. از ارقام تجاری گیلاس که در ایران پرورش داده می شوند می توان به گیلاس های سیاه، گیلاس های صورتی و گیلاس شبستر اشاره نمود. برای تکثیر آلبالو از روش پیوند بر روی پایه های بذری آلبالو استفاده می شود. در خاک های شنی لومی، پایه های بذری گیلاس برای احداث باغات گیلاس مناسب می باشد. از پایه های آلبالوی تلخ یا محلب در خاک های خشک و آهکی استفاده می شود و در ضمن پایه های فوق نیمه پاکوتاه می باشند. پایه های آلبالو کمتر مورد استفاده گیلاس قرار می گیرند. این پایه ها در خاک های مرطوب و سنگین مناسب هستند. پایه F12/1 و مازارد به طریقه خوابانیدن شاخه قابل تکثیر می باشند و با تمامی ارقام گیلاس و آلبالو سازگار هستند و در ضمن موجب پاکوتاهی درخت می شوند. پایه Colt نیز پاکوتاه بوده و برای گیلاس مورد استفاده قرار می گیرد اما دوره فصل رشد طولانی دارد.

 نهالستان گیلاس پایه رویشی

نهال گیلاس آمبرانس :

 نهالستان گیلاس کشت بافتی

ارقام نهال گیلاس این رقم یک رقم قدیمی اسپانیایی است که بیشتر در ناحیه ی استرمادورای اسپانیا کشت می شود.

 درخت رشدی متوسط داشته و چنانچه تاج آن آزادانه رشد کند، به شکل قلب معکوس در می آید. این رقم نسبت به بیماری کورنیوم حساسیت بسیار کمی دارد. گلدهی در اوایل فصل شروع می شود و تا مدت زیادی به طول می انجامد. باردهی درخت به صورت متعادل بوده و از فصلی به فصل دیگر ثابت می باشد . پیوند رقم آمبرانس بر روی پرونوس مهالب همواره موفقیتآمیز نیست. این رقم میوه هایی بزرگ، گرد (کمی قلبی شکل)، با نوکی برجسته دارد که برای حمل ونقل بسیار مناسب می باشند. پوسـت ميوه، بسیار سفت ترد و تازه، به رنگ قرمز شرابی و آبدار است که آب میوه ی آن نیز به رنگ قرمز تا قرمز شرابی می باشد. میوه ی این رقم، هسته ای بزرگ دارد.

در زمان رسیدن میوه، لایه ی جداکننده ای بین میوه و دم آن تشکیل می شود، لذا این گیلاس ها معمولا بدون دم چیده و به بازار عرضه می شوند.

رقم آمبرا نس حدوداً ۳۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم توسط ارقام هدل فینگر، مورا، ناپائون، رامون اولیوا و تیگر گرده افشانی می شود.

شاورزی

کد محصول : 1000

حدود قیمت نهال گیلاس آمبرانس ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس آمبرانس گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس آنابلا :

 نهالستان گیلاس موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

انواع نهال گیلاس این رقم یک رقم آلمانی است که در ایستگاه آزمایشی یورک واقع در شمال آلمان، از تلاقی بین رقم ریوب و الرز اسپات به وجود آمده است.

درخت رشدی متوسط یا زیاد دارد و تاج آن گسترده است. گلدهی این رقم دیر صورت می گیرد. باردهی درخت پیش از موعد و ثابت است. میوه اش اندازه ای متوسط داشته، گرد اما کمی کشیده است و دم آن بلند است. پوست میوه قرمز تیره یا براق است. گوشت میوه سفت است و حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن، ۳۰-۲۵ روز بعد از رقم بارلت است.

 رقم آنابلا توسط ارقام کاستور، کوریوم، ارلی ریورز، فروت روت، هکن هایمر اشنایدر اسپات و نوس گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1001

حدود قیمت نهال گیلاس آنابلا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس آنابلا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس آر سینا (فرکر) :

 

نهال گیلاس پیوندی این رقم از تلاقی رقم استارکینگ هاردی ژیانت با رقمی ناشاخته به وجود آمده است. برای اولین بار توسط موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه (INRA) در شهر گرند فرد  این کشور منتشر گردید.

درختان در این رقم بسیار بزرگ بوده و عادت رشدی نها به صورت نیمه ایستاده می باشد. شاخه دهی درخت غالبا به صورت نیمه ایستاده می باشد، اما شاخه ها زاویه ی خوبی دارند. زودرسی ضعیف است، اما از میانگین تولید خوبی برخوردار است. زمان گلدهی آن زود هنگام و در اواسط فصل بوده و با رقم بارلت یکسان با کمی جلو نر از آن می باشد.

میوه بزرگ و قلبی شکل است و طرفخط میوه در بعضی از آنها صاف می باشد . پوست میوه ، قرمز یا ارغوانی، براق با ضخامت متوسط و حساس یا بسیار حساس، به تر ک خوردگی است.

 گوشت میوه سفتی متوسط داشته یا نرم می باشد، آبدار و شیرین است و مقداری از هسته ی میوه جدا است در زمان رسیدن میوه در منطقه ی بر برداکس -نیمز فرانسه، ۲۸- ۲۶ ماه مه است. رقم بارلت توسط ارقام دورون نروی ۱، دورون روی ۲، دورنو دلامارکا، ژورژویا، بینگ، لارین، رینر، استار کینگ  هاردی ژیانت، هدل فینگر، ناپلئون، گارنت و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم موبرا ناسازگار است. به نظر می رسد که این رقم داخل گروه، ناسازگار شماره ی هفت باشد.

مؤسسه ی تحقیقات میوه کاری شهر رم ایتالیا، رقم بارلت C1 را، که در سال ۱۹۸۳ معرفی شد، انتخاب کرد. این رقم  یک همگروه جهش یافته ی متراکم است که از جوانه های پرتوافشانی شده ی بارلت تحت یک برنامه ی تحقیقاتی که توسط شرکت ملی انرژی اتمی (ENEA) اجرا می شد، در سال ۱۹۶۹ به دست آمد. اندازه ی یک درخت رقم بارلت ازC1 حدودا ۲۵%کمتر از رقم بارلت استاندارد است.

 

کد محصول : 1002

حدود قیمت نهال گیلاس آرسینتا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس آرسینتا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس بوتنرزاسپات :

 

 نهال گیلاس اصلاح شده این رقم، یک رقم آلمانی بسیار قدیمی است که درختی پررشد با قامتی متوسط دارد و دارای فصل گلدهی متوسط تا زود هنگام و مقاومتی خوب در مقابل یخ زدگی می باشد. این درخت در اوایل زندگی اش به بار می نشیند و بار دهی سنگین و منظم دارد.

اندازه ی میوه ها متوسط و شکلشان به صورت قلبی است که پهنای آن بیشتر از درازایش است و طرف سوراخ دارشان (طرف دم میوه) که خط میوه، در آنجا به رنگ قرمز است، صاف شده است. رنگ زمینه ی پرست میوه زرد است و دارای نقاط قرمز رنگ نامنظم بوده و بسیار براق می باشد. گوشت میوه بسیار سفت، ترد و تازه، زردرنگ و نیمه آبدار (آب میو، بدون رنگ است)، بسیار شیرین و خوشبو با طعم مطبوع گیلاس است و نسبت به ترک خوردگی بسیار حساس است.

زمان رسیدن میوه حدود ۳۵-3۰ روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام هدل فینگر، اشنایدراسپات و ویس، هرس گر ده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1003

حدود قیمت نهال گیلاس بوتنرزاسپات ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس بوتنرزاسپات گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس کاستور :

 

 نهال گیلاس زودبازده این رقم در مؤسسه ی وردلینگ نوین شهر واگنینگنن، هلند ایجاد گردید. ظاهری و گرده افشانی طبیعی رقم اشنایدر اسپات به وجو و آمده است

درخت از عادات رشدی خوبی برخودار  بوده و به صورت، عمودی و کم رشد می کند و شاخه هایی پراکنده تولید می کند. گلدهی درخت  در اواسط فصل و ۴ تا ۵ روز بعد از گلدهى رقم ارلی ریورز است.

زودرسی محصول ضعیف است و باردهی آن متوسط می باشد، در بعضی از فصول ممکن است که ریزش میوه مسأله ای جدی شود.

میوه ها بزرگ بوده و قلبی تا دایره شکل می باشند. رنگ پوست میوه، قرمز تیره تا سیاه بوده و میوه ها در ابتدا بسیار سفت هستند، اما در طول رسیدن به سرعت ملایم می شوند. میوه های این رقم، طعم خوبی داشته و خوشبو هستند. علاوه بر این، در مقابل ترک خوردگی نیز بسیار مقاومند. میوه ها با تأخیر و در طی اواسط فصل که حدود سه هفته از رسیدن رقم ارلی ریورز گذشته است، می رسند.

رقم کاستور ممکن است توسط ارقام ارلی ریورز، کوردیا، اشنایدر اسپات و ونوس گرده افشانی شود.

 

کد محصول : 1004

حدود قیمت نهال گیلاس کاستور ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس کاستور گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس چینوک :

 

 بهترین نهال گیلاس رقمی است که توسط اچ. دبلیو. فوگل در ایستگاه آزمایشات کشاورزی واشینگتن ایالات متحده ی آمریکا، از تلاقی رقم بینگ و ژیل پاک انتخاب شد. این رقم در سال ۱۹۶۰ معرفی شد و هم اکنون به ویژه در ایالات اورگون و واشینگتن آمریکا که تاریخ رسیدنش در آنها، بین زمان رسیدن رقم بارلت و بینگ است، کشت می شود.

این رقم درختی پررشد، راست قامت، پخش و گسترده با باردهی فراوان و گلدهی اول فصل است.

میوه های این رقم، بزرگ، قلبی شکل تا گرد می باشد و پوست میوه به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز، براق و بسیار جذاب است. گوشت میوه، سفت، قرمز تا قرمز تیره، شیرین و نسبتاً ترش است، اما ترشی آن از رقم بینگ کمتر است. این رقم نیز مانند بینگ، حساس به ترک خوردگی است.

زمان رسیدن میوه حدود ۱۰ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم چینوک توسط ارقام بینگ و ون گرده افشانی می شود، اما جزء ارقامی است که در گروه ناسازگاری شماره ی نه قرار می گیرند و لذا با رقم رینر ناسازگار است.

 

کد محصول : 1005

حدود قیمت نهال گیلاس چینوک ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس چینوک گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس كولنی :

 

 قیمت نهال گیلاس این رقم در مؤسسه ی جان اینز انگلستان تولید شده و در ابتدا به صورت رقم JI12510 کد گذاری شد. رشد درخت به صورت متعادل بوده و کمتر از رشد رقم استلا است. عادت رشد آن به صورت نیمه ایستاده است، اما زمان بلوغ آن گسترده تر می شود. رقم کولنی به شانکر باکتریایی مقاوم است. زودرسی محصول و باردهی آن در حد متوسط است. زمان رسیدن میوه دیر هنگام است (در بریتانیا از اواخر ژولای تا اوایل آگوست است). ارقام گرده زای مناسب، گرده افشانهای عمومی نظیر مرتون، گلوری یا ارقام خود بارور نظیر استلا هستند. در مورد گروه ناسازگار این رقم تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است.

 

کد محصول : 1006

حدود قیمت نهال گیلاس کولنی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس کولنی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس دلارکا :

 

 فروش نهال گیلاس رقمی بسیار قدیمی از جنوب ایتالیا است. درختی پررشد با باردهی فراوان است که به صورت قائم رشد می کند. میوه ها از نظر اندازه در حد متوسط و یک طرفشان پخش شده است. پوست میوه ها زرد رنگ تا قرمز کم رنگ در قسمتهای بالایی پوست میوه است. گوشت میوه، نیمه سفت، سفید تا زرد رنگ و بسیار ابدار و شیرین و حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن حدود 23 روز بعد از رقم بارلت است.

ارقام مناسب گرده زا برای این رقم در منابع ذکر نگردیده است.

 

کد محصول : 1007

حدود قیمت نهال گیلاس دلارکا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس دلارکا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس دل مونت :

 

 خرید نهال گیلاس یک رقم ای دیگر ایتالیایی است که غالبا در جنوب ایتالایا و نزدیک ناپل کشت می شود

این درخت از رشد زیادی برخوردار است، به صورت عمودی رشد می کند و باردهی زیادی دارد .

میوه این رقم بسیار مناسب برای حمل و نقل ، بزرگ و قلبی شکل با گودی  کوچک می باشد و دارای پوست ضخیم به رنگ زرد تا زرد کم رنگ می باشد که در قسمت بالایی آن، قرمز براق می شود .

گوشت میوه بسیار سفت متمایل به زرد ابدار، شیرین و کمی ترش است . حساسیت میوه این رقم به ترک خوردگی بسیار کم است.

زمان رسیدن محصول حدودا 12 تا 15 روز بعد از رقم بارلت است

ارقام گرده زای مناسب آن در متون باغبانی ثبت نشده اند.

 

کد محصول : 1008

حدود قیمت نهال گیلاس دل مونت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس دل مونت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس دورون نروی 1 :

 

تولید نهال گیلاس این رقم، رقمی نمونه در منطقه ی وبنگولای ایتالیا است که مبدا آن شناخته نشده است، اما به نظر بسیاری از افراد با تجربه، این رقم یکی از خوشمزه ترین گیلاس های جهان است.

این رقم درختی پر رشد با شاخساره های بلناد و گسترده است، در خت در مرحله ی جوانی به صورت قائم رشد می کند، ، اما بعدا تاجش عر یض و منظم شده و دارای ظرفیت باردهی متوسط تا زیاد می شود. میوهی این رقم، بزرگ یا بسیار بزرگ و قلبی شکل بوده و طول و عرضش با هم برابرند. سمت خط میوه رشد بیشتر دارد و کمی نیز فرو رفته است.

 پوست میوه، قرمز تا قرمز تیره یا تفریبا سیاه و روشن شفاف بوده و ضخامت متوسط تا کمی دارد. گوشت میوه سفت تا بسیار سفت، فیبری، شیر بن و قرمز تا قرمز تیره بوده و زیاد آبدار نیست میوه ی این  رقم، حساسیت متوسط تا زیادی  نسبت به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن حدود ۱۲ تا 14 روز بعد از رقم بارلت است. میوه های این رقم، به سرعت می رسند و

لذا اگر میوه ها باید در وضعیت مناسبب برداشت شوند، در انتخاب زمان چیدن ، نیاز به دقت فراوانی می باشد

ارقام مناسب گرده زا برای این رقم عبارتند از آدریانا، بارلت و دورون نروی ،۲ رقم دورون1 با رقم دورون دل آنلا ناسازگار است،

 

کد محصول : 1009

حدود قیمت نهال گیلاس دورون نروی1 ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس دورون نروی1 گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس دورون نروی 2 :

 

فروش انواع نهال گیلاس یک رقم دیگر که مبدأ آن شناخته نشده است و مانند همنام نزدیک خود (دورون نروی 1) به صورت گسترده در وینگولای ایتالیا کاشته شده است. این رقم، درختی پر رشد است که به صورت پهن رشد می کند و دارای گلدهی دیر هنگام و ظرفیت میوه دهی خوب است.

 میوه ی این رقم، قلبی شکل گرد، غالباً شبیه دورون نروی ۱، با حساسیت متوسط نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه نسبتاً ضخیم بوده و قرمز تیره تا حدودا سیاه می باشد. گوشت میوه، سفت. ترد و تازه، قرمز و بسیار آبدار بوده و هسته اش تقریبا از گوشتش جدا است. علاوه بر این، گوشت میوه در این رقم خوشبو بوده و طعم بسیار خوبی دارد.

زمان رسیدن میوه، حدوداً25 تا ۲۷ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است.

رقم دورون نروی ۲ توسط ارقام مورادی وینگولا، دورون دلا مارکا و دورون نروی ۱ گرده افشانی می شود.

در ایتالیا، مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری شهر رم و مؤسسه ی ملی انرژی اتمی (ENEA)، جهش یافته ی متراکمی از این رقم را در سال ۱۹۸۳ معرفی کردند و نروی ۲ Cl نامیدند. در سال ۱۹۸۸، سان ساوینی و لو گلی، جهش یافته ی متراکم دیگری را معرفی کردند که توسط همان مؤسسه به دست آمد و دورون کومپاتو دی ویگنولا نامیده شد. در فرانه نیز، مؤسسه ی INRA همگروه اینفل وی ۷۲۰ را که همچنین تاردیو دی وینگولا نامیده می شد انتخاب کرد.

 

کد محصول : 1010

حدود قیمت نهال گیلاس دورون نروی۲ ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس دورون نروی۲ گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ارلی ریورز :

 

خرید انواع نهال گیلاس یک رقم بیار قدیمی انگلیسی است که اکنون در محدوده ی کوچکی از حومه ی شهر کنت کشت می شود. این رقم برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ از همین منطقه معرفی گردید. ارلی ریورز یک درخت بسیار پر رشد و دارای تاجی نیمه افراشته تا افراشته است و در زمان بلوغ، قادر به تولید محصولی فراوان است. متأسفانه گاهی اوقات این رقم به بیماری شانکر باکتریایی ( Pseudomonas mors prunorum) حساس است. در بسیاری از کشورها زمان گلدهی درخت در اواسط فصل یا زودتر از اواسط فصل می باشد، اما در انگلستان یکی از ارقام بسیار زود گلده است. میوه ی این رقم دارای اندازه ای متوسط است و یک طرف آن صاف و از قسمت درازایش کمی پخش می باشد. قسمت انتهایی درخت پخش بوده و میوه ها در اطراف آن به وجود می آیند، به طوری که با راستای عمود، زاویه ی ۴۵ درجه (یا بسیار کمتر) می سازند پوست میوه، قرمز تیره و تقریباً سیاه رنگ است. گوشت میوه، نرم، قرمز تیره، بسیار آبدار با آبمیوه ای رنگی، شیرین و مرغوب است. علاوه بر این، نسبت به ترک خوردگی، حساسیت بسیار کمی دارد.

 زمان رسیدن میوه در این رقم ، حدوداً ۱۰ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است و در انگلستان معمولاً در اواخر ژوئن می باشد.

 رقم ارلی ریورز معمولاً توسط رقم نوردی گابن، که تنها رقم موجود در انگلستان است که تطابق زمان

گلدهی با این رقم دارد، گرده افشانی می شود. این رقم با رقم بلک تار تارین هم سترون است و از نظر ناسازگاری، داخل گروه شماره ی یك طبقه بندی می شود،

  در حال حاضر، رقم ارلی ریورز در کنت بسیار کشت می شود زیرا در این منطقه ارقام میوه ریز زودرس، سود کمی دارند.

 

کد محصول : 1011

حدود قیمت نهال گیلاس ارلی ریورز ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ارلی ریورز گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس امپرور فرانسيس :

 

هرس درخت گیلاس این رقم تا ۲۰ سال قبل به طور وسیعی در بریتانیا کشت می شد. درختان در این رقم بسیار ضعیف هستند و تاجی گرد و فشرده دارند.

میوه های امپرور فرانسیس با میوه های رقم ناپلئون دارای شباهتهایی از قبیل فرم دایره ای و قلبی شکل می باشد، اما رنگ آن کمی قرمز تر است و چنانچه میوه ها بر روی درخت به حال خود رها شوند، تیره تر شده و دیگر شباهتی به گیلاس سفید نخواهند داشت. اندازه ی میوه در این رقم، متوسط تا بزرگ بوده و گوشت آن سفت است و رنگی متمایل به زرد دارد.

این رقم تقریباً ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد. رقم امپرور فرانسیس در اواسط فصل گل داده و از نظر ناسازگاری در گروه شماره ی سه طبقه بندی می شود.

 

کد محصول : 1012

حدود قیمت نهال گیلاس امپرورفرانسیس ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس امپرورفرانسیس گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس فوریا :

 

کوددهی و تغذیه درخت گیلاس فوریا یک رقم ایتالیایی است که مبدا آن شناخته نشده است. ایز رقم شبیه رقم بلادی پستویا است و اکثرا در منطقه ی پرو وینس ایتالیا کشت می شود. این رقم درختی پررشد است و رشدی عمودی دارد. میوه های این رقم، قلبی شکل بوده و گاهی اوقات نوک دارند و از نظر ترک خوردگی فقط کمی حساسیت دارند. همچنین ظاهراً تحمل جابجایی را نیز دارند. ضخیم است. پوست میوه در این رقم، قرمز، روشن، براق وضخیم است. گوشت میوه نیز چسبیده به هسته، بسیار شیرین و کمی ترش بوده و طعم بسیار خوبی  دارد.

زمان  رسیدن میوه  در این رقم ، حدود 20تا 25 روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام محلی فورلی، بیسمارک و کولا فمینا و همچنین با ارقام دورون دل آنلا و دورون دلا مارکا گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1013

حدود قیمت نهال گیلاس فوریا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس فوریا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس فروگمور :

 

آفات و بیماری های گیلاس این رقم بسیار قدیمی انگلیسی اولين بار در حومه ی شهر کنت به طور گسترده مورد کشت قرار گرفت که

به دلیل باردهی بسیار منظم، گیلاس مناسبی برای بازار بوده است.

این رقم درختی پر رشد است که تاجی نسبتا گرد، قائم و پخش دارد و به دلیل محصول فراوانی که دارد،  شاخه هایش به سمت پایین خم می شوند. گلدهی در مدت زمان طولانی و نسبتا با تاخیر صورت می گیرد و لذا از این نظر که نسبت به خسارت ناشی از یخ زدگی کاملا مقاوم است قابل توجه می باشد.

میوه این رقم اندازه ای متوسط داشته ، قلبی شکل بوده و از قسمت درازایش کمی پخش شده است و حساسیت زیادی به ترک خوردگی  ندارد . پوست  میوه قرمز رنگ بوده ، زمینه ای زرد رنگ دارد و دارای نقاط و رگه هایی مشخص است . گوشت آن نرم تا حدودی فیبری، بسیار شیرین ، دارای آبمیوه ای بی رنگ با کیفیت خوب است.

زمان رسیدن این رقم حدودا هفت روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط رقم راندل و رقم بیگارو که در حال حاضر در انگلستان  کشت نمی شود . گرده افشانی می شود.

این رقم توسط ماروین نلیس در ایالت کالیفرنیای آمریکا به دست آمد ، در فرانسه تا حدودی رایج شده است

درختان در این رقم رشد متعادلی داشته و به صورت نیمه ایستاده با شاخه هایی باز می باشند . این رقم محصولی زود رس داشته و از تولیدی خوبی برخوردار ایت . گلدهی در این رقم بسیار زود و 2 تا 9 روز جلوتر از رقم بارلت صورت می گیرد .

این رقم میوه هایی بزرگ داشته که در بعضی موارد ، اندازه ی آنها بسیار بزرگ می شود . رنگ پوست میوه از قرمز تا صورتی متغیر است . میوه دارای فرم قلوه ای شکل تا گرد بوده و دم کوتاهی نیز به آن متصل می باشد . گوشت میوه زرد کمرنگ است و شیرینی و طعم خوبی دارد . حساسیت این رقم به ترک خوردگی در اغلب موارد جدی می باشد.

رسیدن آن کاملا آرام صورت می گیرد، اما در این مدت میوه ها بر روی درخت ، سفت باقی می مانند و تردی بافتشان را از دست نمی دهند . زمان رسیدن میوه ها در این رقم حدودا 10 تا 12 روز بعد از رقم بارلت است ارقام مناسب برای گرده افشانی این رقم عبارتند از ارقام ون و استار کینگ هاردی ژیانت .

 

کد محصول : 1014

حدود قیمت نهال گیلاس فروگمور ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس فروگمور  گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ژرمس دور فر :

 

عمر درخت گیلاس این رقم بسیار جالب که در اغلب موارد با رقم اشنایدراسپات اشتباه می شود به میزان زیادی در مجارستان کشت می شود ، اما اولین بار در گابن کشف شد. در اروپا ارقامی که به عنوان ژرمس دورفر  وجود دارند ، تنوع زیادی دارند.

این رقم درختی پر رشد و تاجی پهن و هرمی شکل دارد . ژرمس دورف دیر به گل می نشیند و دارای ظرفیت تولیدی بالا ست . اما نسبت به آسیب  ناشی از یخ زدگی کاملا حساس است.

این رقم دارای میوه هایی بزرگ است که تا حدودی به ترک خوردگی حساسند. پوست میوه قرمز تا قرمز تیره ، براقو دارای نقاط کوچک روشن است . گوشت میوه سفت ، ترد و تازه ، قرمز روشن با آبمیوه ای به رنگ زرد کمرنگ ، دارای طعم مناسب، بسیار خوشبو و شیرین تا اندکی ترش است.

زمان رسیدن میوه حدودا ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است.

 رقم ژرمس  دورفر توسط ارقام هدل فینگر و تکلوی ۲ گرده افشانی میشود اما با ارقام بینگ و ناپلئون ناسازگار است.

اخیراً در مجارستان همگروه های اصلاح شده ی رقم ژرمس دور فر انتخاب شده اند .

 

کد محصول : 1015

حدود قیمت نهال گیلاس ژرمس دورفر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ژرمس دورفر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ژورژیا :

 

 نیاز آبی درخت گیلاس ژورژیا یک رقم ایتالیایی است که در سال ۱۹۸۵ معرفی شد. ابن رقم توسط جی - بارجیونی در مؤسسه ی

تحقیقات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلاقی بین رقم ISF123 با رقم که کاکسیانسکه در سال ۱۹۶۴ به وجو آمد، انتخاب گردید.

ابن رقم درختی پر رشد و نسبتاً قائم است اما زود به بار می نشیند، محصولی فراوان دارد و نیازمند هرس

سنگین است. گلدهی این رقم زود صورت می گیرد و در  اواسط فصل و طی یک مدت طولانی انجام می شود.

میوه های این رقم، درشت و قلبی شکلند و عرض شان از طولشان بیشتر است. میوه های این رقم حساسیت

متوسط به ترک خوردگی دارند. پوست میوه ها قرمز، بسیار براق و نسبتا ضخیم است. گوشت میوه ها نیز سفت، شیرین، ،نسبتاً  آبدار و زرد کمرنگ می باشد.

زمان رسیدن میوه ها در این رقم حدود اُ  7روز بعد ازرقم بارلت است.

زورژیا توسط ارقام آدریانا، مورا، دورون نروی ۱ و ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1016

حدود قیمت نهال گیلاس ژورژیا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ژورژیا  گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس گلد :

 

 نیاز آبی درخت گیلاس رقمی با مبوه های ریز است که در ایالت نیویورک و سایر نقاط ایالات متحده ی آمریکا به منظور تهیه ی شورى و استفاده در فرایندهای غذایی کشت می شود. این رقم به ویژه نسبت به سرمای زمستان مقاوم است. گلد رقمی است که هیج رنگدانه ای ندارد و لذا برای تهیه ی شوری به راحتی سفید می شود.

رقم گلد در ایالت متحده ی آمریکا اواسط ماه ژولای  می رسد.

این رقم در یک گروه واحد گرده افشانی قرار دارد.

 

کد محصول : 1017

حدود قیمت نهال گیلاس گلد ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس گلد گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس گروس شوترز نورپل :

 

نهال گیلاس پایه رویشی گروس شوترز نورپل گروس یکی از ارقام بسیار قیمی آلمان است و از این نظر که برای حمل و نقل بسیار مناسب  می باشد، قابل توجه است.

این درخت رقم  پررشد با باردمی فراوان، راست قامت با شاخه های بلند  بوده و انشعابات محوری بسیار

کمی دارد گلدهی آن در اواسط فصل تا بعد از آن صورت می گیرد و نسبت به خسارت ناشی از یخ زدگی کاملا مقاوم است

این رقم دارای میوه ای بزرگ، قلبی شکل و نسبتا گلد است که نسبت به ترک خوردگی تا حدودی  حساس می باشد . پوست میوه ، قرمز تیره تا قهوه ای – مشکی است و گوشت ان خیلی سفت ،ترد و تازه و با کیفیت بسیار خوب می باشد.

زمان رسیدن این رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم پوتنرز  روت اسپات یک رقم مناسب برای گرده افشانی این رقم محسوب می شود

 

کد محصول : 1018

حدود قیمت نهال گیلاس گروس شوترز نورپل ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس گروس شوترز نورپل گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس هارتلند :

 

خرید نهال گیلاس پایه رویشی رقمی جدید است که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیویورک، واقع در منطقه ی جنوای ایالت نیویورک

تولید شد.

 این رقم به صورت درختی بزرگ، پر رشد با شکلی پهن و دارای انشعابات محوری فراوان می باشد. هارتلند به وبژ، نسبت به سرمای زمستان مقاوم است. گلدهی این رقم در اواسط فصل صورت می گیرد و گلها تا مدت طولانی پذیرای دانه ی گرده می باشند. تولید محصول در این رقم بسیار خوب است و روی سیخک و  و شاخه های یکساله بار دهی بهتری دارد.

میوه مای این رقم، بزرگ متوسط هستند، اما ممکن است در صورت عدم تنک به موقع درخت، اندازه آنها کوچک تر شود. شکل میوه گرد بوده و کمی تمایل به مستطیل شکلی دارد. رنگ پوست میوه، صورتی پر رنگ، و براق است. رنگ گوشت میوه نیز مشابه پوستش می باشد. غلظت قند میوه ها در این رقم، 5/14 تا ۱۷٪ است که از درصد قند بسیاری از ارقام تجاری دیگر کمتر است، اما برای محدوده ی چشایی قابل قبول می باشد. میوه های این رقم سفتی متوسطی داشته و نسبت به ترک خوردگی نیز مقاومت متوسط دارند.  زمان رسیدن این رقم زود و در اواسط فصل و حدوداً ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است.

هارتلند رقمی خود عقیم بوده و با ارقام دیگری که در گروه شماره ی ۵ ناسازگاری قرار می گیرند، ناسازگار است، اما با اکثر ارقام تجاری که گلدهی آنها زود و در اواسط فصل است سازگار می باشد.

هلال فینگر مانند رقم بینگ، یکی از ارقامی است که به طور گسترده در جهان، به ویژه در اروپای مرکزی

کشت می شود، اما علاوه بر این، در اونتاریوی کانادا نیز که در آنجا از پیش رسی قابل توجهی برخوردار است، رواج دارد، رقم بر ادبورن بلک که شباهت زیادی به رقم هدل فینگر دارد، در انگلستان رایج است.

 مدل فینگر درختی است که از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است. این درخت در مرحله ی جوانی به صورت قائم و بعد از آن به صورت عرضی رشد می کند و شاخساره های گسترده ای ایجاد کرده و شکل هر می پهن مناسبی را به وجود می آورد. گلدهی در این رقم با تأخیر متوسط تا کامل صورت می گیرد و گل های آن در مقابل یخ زدگی کاملاً مقاومند.

میوه از متوسط تا بزرگ و تخم مرغی تا قلبی شکل نسبت به ترک خوردگی، حساسیت متوسط تا کم دارد. پوست میوه ضخیم، قهوه ای - قرمز رنگ و با لکه های قرمز روشن و باریک می باشد. گوشت میوه نیز سفت، قرمز یا بنفش تیره و آبدار بوده و به هسته چسبیده است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم هدل فینگر توسط ارقام بارسلرلارج استریلر، هیدیگر، کوردیا، اشنبرگر، ژرمس دور فر، استار و ویتوریا گرده افشانی می شود. این رقم ممکن است که از نظر ناسازگاری در گروه شماره ی ۷ قرار بگیرد، اما همگروه هایی از این رقم که در وینلند کانادا نگهداری می شوند به عنوان گرده زاهای عمومی طبقه بندی

می شوند.

 

کد محصول : 1019

حدود قیمت نهال گیلاس هارتلند ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس هارتلند گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس هرتفورد :

 

فروش نهال گیلاس پایه رویشی این رقم که تا حدودی نسبت به شانکر باکتریایی مقاوم است، توسط مؤسسه ی جان اینز در بریتانیای کبیر ایجاد شد. درخت دارای رشدی متوسط تا زیاد، عادت رشد مناسب و شاخه هایی گسترده است.

رقم هرتفورد میوه هایی سفت، بزرگ، قرمز تیره یا صورتی با گوشتی سفت و خوش طعم دارد.

زمان رسیدن میوه در این رقم نسبتاً با تأخير و شبیه رقم ون است.

 ارقام گرده زای مناسب برای این رقم، گرده افشان های عمومی از قبیل مرتون گلوری یا ارقام خود بارور مانند استلا می باشند. گروه ناسازگار این گونه نیز تاکنون مشخص نشده است.

 

کد محصول : 1020

حدود قیمت نهال گیلاس هرتفورد ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس هرتفورد گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس هادسون :

 

نهال گیلاس پایه گزیلا هادسون نیز یکی دیگر از ارقام گیلاس است که در ایستگاه تحقیقاتی واقع در منطقه ی جنوای ایالت نیویورک ایجاد شده است.

 این رقم درختانی بسیار بزرگ با تاجی باز تولید می کند که دیر به گل می نشینند. باردهی این رقم متوسط است. .

میوه های این رقم، طعم شیرین خوبی داشته، سفت و تیره رنگ می باشند و از نظر اندازه، متوسط تا بزرگ هستند. این رقم به عنوان آخرین رقمی است که میوه هایش در ایالت نیویورک می رسند. رقم هادسون از نظر ناسازگاری، در گروه شماره ۹ طبقه بندی می شود.

 

کد محصول : 1021

حدود قیمت نهال گیلاس هادسون ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس هادسون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس کارابودار :

 

خرید نهال گیلاس پایه گزیلا کارابو دار رقمی است که به طور وسیعی در ترکیه کشت می شود.

این رقم درختی پر رشد است قامت با گلدهی دیر هنگام و تولیدی نظم است

ميوه ى ا ین رقم  بزرگ، قلبی شکل و نسبتاً پخش است. میوه زرد رنگ است و در قسمتی که  نور آفتاب به آن میخورد از زردی به سرخی می گراید گوشت میوه سفت و شیرین با یک طعم خوب است.

استار و اشنبرگر گرده افشانی شود.

 

کد محصول : 1022

حدود قیمت نهال گیلاس کارابودار ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس کارابودار گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس کریستین :

 

فروش نهال گیلاس پایه گزیلا رم کریستین در سال ۱۹۳۶ از تلاقی رقم امپرورفرانسی با رقم ژیل پیک ، در ایستگاه آزمایشات کشاورزی.  ایالت نیویورک به دست آمد و در سال ۱۹۸۲ به عنوان یک رقم تجا رى معرفی شد.

این رقم درختی پررشد و بسیار مقاوم نسبت به سرمای زمستان است. در نروژ حتی بعد از این که درخت در معرض دمای °C18- قرار گرفت، جوانه های میوه یا تنه آسیب ندیدند. گلدهی این رقم در مقایسه با سایر ارقام در اواسط فصل صورت می گیرد.

 میوه ی این رقم، بزرگ با پوستی به رنگ قرمز تیره یا سیاه متمایل به ارغوانی و بسیار جذاب است. گوشت میوه، قرمز یا قرمز تیره، سفت، آبدار، شیرین و دارای کیفیت خوراکی بسیار خوبی است و هسته اش نیز کوچک می باشد. رقم کریستین نسبت به ترک خوردگی فقط کمی حساس است و به عنوان یک رقم جایگزین برای رقم اشمیت پیشنهاد می شود.

این رقم حدوداً ۱۶ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

ارقام مناسب برای گرده افشانی رقم کریستین فهرست بندی نشده اند، اما رقمی که از نظر ناسازگاری در

گروه ۳ قرار نگیرد و گلدهی آن در اواسط فصل باشد باید برای این کار مناسب باشد.

 

کد محصول : 1023

حدود قیمت نهال گیلاس کریستین ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس کریستین گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس لامبرت :

 

نهال گیلاس پایه ماکزیما رقم لامبرت از یک نهال بذری که توسط جی. اچ، لامبرت در ایالت اورگون آمریکا یافت شده بود، به دست آمد.

این رقم درختانی پر رشد، راست قامت با زمان گلدهی متوسط تا دیر هنگام ایجاد می کند.

 میوه ی این رقم، متوسط تا بزرگ و قلبی شکل بوده و سمت دمدار آن کمی پخش شده است. انتهای آن نوکدار می باشد و حساس به ترک خوردکی است. پوست میوه صورتی - قرمز، خال خالی و مقداری رگه دار بوده و از جلای متوسطی برخوردار است.

رقم لامبرت تقریباً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم توسط ارقام سم سامیت و ون گردافشانی می شود، اما با ارقام بینگ، امپرور فرانسیس، ناپلئون، استار و ورنون ناسازگار است. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۳ طبقه بندی می شود. .

 در سال ۱۹۶۳ یک جهش یافته از این رقم که به صورت متراکم رشد می کند (کومپکت لامبرت) توسط کا.او. لاپینز در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند،واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا تولید شد.

 

کد محصول : 1024

حدود قیمت نهال گیلاس لامبرت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس لامبرت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس لارین :

 

 فروش نهال گیلاس پایه ماکزیما لارین رقمی است که توسط آرام بروکز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کالیفرنیا از تلاقی رقم لامبرت  با رقم UCD50 (بینگ تارتارین) که در سال 1946 توسط جی .  ال فیلیپ به دست امده بود انتخاب شد .

این درخت رشدی متعادل داشته و به صورت قائم می باشد ، اما گهن و عریض نیز می باشد. لارین درختی بارده با زمان گلدهی در اواسط فصل می باشد.

میوه این رقم بزرگ ، گردتا قلبی شکل با حساسیت کم نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه قرمز تیره و نازک بوده و گوشت میوه نیمه سفت تا سفت، قرمز تا قرمز تیره با آبمیوه های قرمز است که شیرین تا کمی ترش می باشد و طعم خوبی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدودا 10 روز بعد از رسیدن رقم بارلت است .

رقم لارین توسط ارقام بلک تارتارین ، بارلت ون، بینگ،بادا، ناپلئون، و استار کینگ هاردی ژیانت گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1025

حدود قیمت نهال گیلاس لارین ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس لارین گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس لیندا (لیندا 156) :

 

خرید نهال گیلاس پایه ماکزیما این رقم که از مجارستان منشأمی گیرد توسط بروزیک از تلاقی بین رقم هدل فینگر و رقم ژرمس دورفر انتخاب شد.

این درخت رشدی متوسط داشته و به صورت آویزان می باشد . گلدهی این رقم در بهار با تاخیر صورت می گیرد و چنانچه گزارش شده است باردهی سنگینی داشته و بسیار راحت برداشت می شود.

میوه ی این رقم اندازه ای متوسط (۲۶ - ۲۲ میلیمتر قطر دارد) داشته و کمی کشیده می باشد. گوشت میوه ی این رقم صورتی و پوست آن قهوه ای متمایل به قرمز است، این رقم به ویژه آبدار بوده و علاوه بر این، دارای بافتی سفت و طعمی فو و الهاده است. رقم لیندا در اواسط فصل تا دریر تر از آن می رسد ، لذا در  مجارستان در هفته ی پنجم بعد از رقم بارلت برداشت می شود.

 این رفقم توسط ارقام ژرمس  دورفر، ۳، کاتالین و  ونگرد ه افشانی می شود.

 

کد محصول : 1026

حدود قیمت نهال گیلاس لیندا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس لیندا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مالیزیا :

 

نهال گیلاس کشت بافتی مالیزیا رقمی است که در ناحیه ی کامپانای ایتالیکشت می شودو مبدأ آن ناشناخته است

این رقم درختی پر رشد با تاج گسترده و تولید خوب است،

میوه ی این رقم، بزرگ، قلبی شکل و بسیار مناسب برای حمل و نقل، است، اما حساسیت زیادی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه، قرمز تیره و گوشت آن بسیار سفت و ترد، قرمز آبدار و بسیار خوشمزه است. زمان رسیدن رقم مالیزیا حدودا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است.

 ارفام مناسب برای گرده افشانی این رقم متون باغبانی نیامده اند

 

کد محصول : 1027

حدود قیمت نهال گیلاس مالیزیا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مالیزیا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مارگارت (مارگارت ۶۶) :

 

 خرید نهال گیلاس کشت بافتی مارگارت ، رقمی است که در مجارستان توسط شخصی به نام اس. بروزیک از بذرهای جمع آوری شده از تلاقی رقم  ژرمس دروفراوریاس سی ال با رقم بکسابا انتخاب شده بود و در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید.

درخت این رقم از رشد متوسط برخوردار بوده و تاجی کشیده تا گرد دارد. گلدهی این رقم با تاخیر صورت گرفته و بار دهی آن مطلوب است.

 میوه و مارگارت اندازه ای متوسط (قطر آن 26-23  میلیمتر است) داشته و دارای شکلی گرد -پخش

است و از بافتی، سفت و طعمی بسیار خوب برخوردار است. این رقم برای برداشت ماشینی مناسب می باشد.

رنگ پوست میوه، قهوه ای متمایل به قرمز و گوشت آن صورتی است.

زمان رسیدن این رقم، نسبتا زود هنگام و در مجارستان حدود ۶ تا ۷ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مارگارت، توسط ارقام ون، هدل فینگر، لیندا و ژرمس دورفر ۳ گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1028

حدود قیمت نهال گیلاس مارگارت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مارگارت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مرشانت :

 

فروش نهال گیلاس کشت بافتی مرشانت رقمی است که توسط مؤسسه ی جان اینز در بریتانیا از گرده افشانی طبیعی رقم مرتون بدست آمده  است.

این رقم درختی است که در زمان بلوغ، تاجی گسترده و شاخه هایی با زاویه خوب دارد. محصول مرشانت

زودرس و فراوان است.

گلدهی رقم مرشانت در اواسط فصل زودهنگام صورت گرفته و از نظر زمان گلدهی، شبیه رقم مرتون گلوری و قبل از گلدهی رقم ون است. درختان این رقم مقاومت خوبی به شانکر باکتریایی دارند.

 میوه ی این رقم اندازه ای متوسط، پوستی سیاه و طعمی خوب دارد. رقم مرشانت در بعضی نقاط تمایل به باردهی بیشتر دارد که در این حالت اندازه ی میوه کاهش می یابد. این رقم حساسیت متوسطی به ترک خوردگی دارد.

رقم مرشانت زودهنگام و در اواسط فصل و حدوداً ۱۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

مرشانت یک گرده زای عمومی است و از این لحاظ ممکن است اکثر ارقامی را که زمان گلدهی یکسانی با آن دارند.، گرده افشانی کند، یا توسط آنها گرده افشانی شود.

 

کد محصول : 1029

حدود قیمت نهال گیلاس مرشانت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مرشانت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مرتون بیگارو :

 

نهال گیلاس دیرگل مرتون بیگارو رقمی است که از تلاقی که ام، بی، کرین در مؤسسه ی جان اینز، بین رقم نایتز بلک با رقم

ناپلئون انجام داد انتخاب گردید.

ابن رقم درختی  پر رشد با تاجی گسترده است که میوه دهی  منظم و بسیار فراوانی دارد.

میوه این رقم  بزرگ و متمایل به گرد تا حدود کروی شکل است نسبت به  به ترک خوردگی حساسیتی متوسط دارد.  پوست  میوه ضخامتی  متوسط داشته و قهوه ای متمایل به قرمز پر رنگ است. گوشت  میوه نیز بسیار سفت، قرمز تیره و فوق العاده خوش طعم است.

 زمان رسیدن این رقم حدودا ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مرتون بیگارو توسط رقم مرتون گلوری گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1030

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون بیگارو ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون بیگارو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مرتون گلوری :

 

خرید نهال گیلاس دیرگل این رقم اولين بار توسط مؤسسه ی جان اینز واقع در بریتانیا ایجاد شد.

مرتون گلوری، درختی با رشد متوسط و عادت رشدی فوق العاده است که شاخه هایی فراوان با زاویه ی باز دارد. این رقم از زودرسی و تولید میوه ی بسیار خوبی برخوردار است. درختان این رقم مخصوصا به شانکر باکتریایی تا حدودی مقاومند. گلدهی رقم مرتون گلوری در اواسط فصل و کمی زودتر از رقم ون صورت می گیرد.

میوه ی این رقم، بزرگ و دارای زمینه ای به رنگ زرد متمایل به کرمی است که با مرور زمان، سطح رویی آن قرمز می شود. میوه دارای طعم و شیرینی مناسب است، اما به مرور زمان ملایم می شود و لذا در صورتی که این میوه ها با دقت و توسط دست برداشت نشوند، بازار رسانی آنها مشکل می شود.

رقم مرتون گلوری نسبتاً زودرس است و حدوداً ۱۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم یک گرده زای عمومی است و می تواند بسیاری از ارقام دیگری را که زمان گلدهی یکسانی با آن دارند را گرده افشانی کند یا توسط آنها گرده افشانی شود.

 

کد محصول : 1031

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون گلوری ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون گلوری گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مرتون هیرت :

 

فروش نهال گیلاس دیرگل مرتون هیرت یک رقم انگلیسی است که از تلاقی رقم شریکن با رقم التون که توسط فردی به نام ام.بی. کرین در مؤسسه ی جان اینز واقع در بریتانیا ایجادشده بود، انتخاب گردید.

این رقم درختی پر رشد و بسیار قائم است، اما باردهی نامنظم دارد. زمان گلدهی این رقم در اواسط فصل یا کمی دیرتر می باشد. شکوفه های این رقم به قارچ Monilinia laxa بسیار حساسند.

میوه های مرتون هیرت، بزرگ یا نسبتاً بزرگ و قلبی شکل، منظم با یک شیار جزئی در سمت شکمی میوه می باشد و از حساسیت کمی به ترک خوردگی برخوردار است. پوست میوه، نسبتاً براق و به رنگ قرمز ارغوانی پر رنگ است که در زمان رسیدن کامل، تقریباً سیاه می شود. گوشت میوه، نسبتاً سفت یا کمی نرم، قرمز تیره و آبدار با طعم بسیار خوب و کمی ترش است. زمان رسیدن آن حدوداً ۱۲ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مرتون هیرات توسط ارقام مرتون گلوری، مرتون بیگارو و روندل هیرت گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1032

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون هیرت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مرتون هیرت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مورادی کازانو :

 

تاکنون مبدأ این رقم مشخص نشده  اشت اما به طور وسیعی در ایالت ورونای ایتالیا کشت شده است. ظاهرا این رقم قابلیت جابجایی بسیار خوبی دارد.

این رقم درختی  پر رشد است که در مرحله جوانی ، نسبتا راست قامت است و بعد از آن پهن و گسترده می شود.

 میوه ی مورادی کازینو، قلبی شکل متمایل به گرد با یک گودی کوچک در سمت شکمی آن  می باشد. میوه های این رقم، حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارند و از این نظر شبیه رقم مورادی آدریانا است. پوست میوه، ضخیم، قرمز یا قرمز تیره ی یکدست و براق است گوشت میوه نیز بسیار سفت، ترد و تازه، زرد کمرنگ، آبدار، شیرین و کمی ترش است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام آدریانا، ژورژیا، فروپا، کاکسین، مورا، استار کینگ هاردی زیانت و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم مورا دالا پانتا ناسازگار است.

 

کد محصول : 1033

حدود قیمت نهال گیلاس مورادی کازانو ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مورادی کازانو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس مورا (بیگارومورا) :

 

مورا یک رقم فرانسوی است که مبدأ آن مشخص نمی باشد و توسط ام. ساندرین، در هومودس کارمس

 فرانسه یافت شده است. این رقم توسط خزانه داری ای، مورا در اوایل قرن بیستم معرفی شد.

 مورا درختی با رشد متوسط، نسبتاً قائم و باردهی متوسط است.

میوه ی این رقم، بزرگ، کمی بزرگتر از رقم بارلت و تقریباً گرد می باشد و قسمت شکمی بعضی از آنها نیز پخش شده است. میوه دارای شیاری در سمت پشتی اش می باشد و اندازه ی عرضش بیشتر از طول آن می باشد. این رقم در اوایل تا اواسط فصل گل می دهد و نسبت به سرمای بهاره حساس است. میوه های آن نیز حساسیت کم یا متوسطی به ترک خوردگی دارند. پوست میوه ی مورا که تقریباً نازک نیز می باشد، به رنگ قرمز تیره تا قرمز - مشکی است و حدوداً براق می باشد. گوشت آن نیز کاملاً سفت، قرمز، شیرین و آبدار است.

زمان رسیدن آن با رقم بارلت یکی است و گاهی تا دو روز زودتر می باشد. رقم مورا توسط ارقام بینگ، دورون فردی ، دورون نروی ۲، آدریانا، ژورژیا، مورادی کازینو ناپلئون و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم بارلت ناسازگار است. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۷ طبقه بندی می شود.

در فرانسه مؤسسه کا INRA همگروه اینفل 1439 را انتخاب کرده است، در حالی که اف۔ فاکیولی در ایتالیا، همگروه B را که گفته می شود نسبت به رقم استاندارد، باردهی بیشتری دارد انتخاب کرده است.

 

کد محصول : 1034

حدود قیمت نهال گیلاس مورا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس مورا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس نالینا :

 

رقمی است که در سال  ۱۹۶۲ در مؤسسه ی تحقیقات میوه t 1 در سدن- پیلنیتز آلمان، از گرده افشانی طبیعی رقم بر انوار و با بهره گیری از کشت  جنين در لوله ی آزمایش به دست آمد. این رقم در سال ۱۹۸۶

معرفی شد.

این درخت از رشدی متوسط تا زیاد، تاج متمایل به گرد و پهن و برگ های فراوان برخوردار است. زمان گلدهی آن در اوایل فصل است. این رقم زودرس بوده و محصول خوبی می دهد.

میوه ی این رقم، بزرگ و قلبی شکل با پوستی قرمز و با حساسیت متوسط نسبت به ترک خوردگی است. گوشت آن سفتی متوسطی داشته و آبدار، شیرین، کمی ترش و مقداری نیز خوشبو است.

زمان رسیدن این رقم شبیه بارلت است. این رقم توسط ارقام ناموزا و ارلی ریورز گرده افشانی می شود، اما با ارقام بارلت و ون ناسازگار است.

 

 

کد محصول : 1035

حدود قیمت نهال گیلاس نالینا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس نالینا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ناموزا  :

 

ناموزا رقمی آلمانی است که در سال ۱۹۶۱ در مؤسسه ی تحقیقات درسدن - پیلنیتز آلمان، از گرده افشانی طبیعی رقم فرنزستاتر شوارزس به دست آمد.

این درخت از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است و در مرحله ی جوانی تاجی گرد دارد، اما پس از آن به صورت تاج پهن رشد می کند. این رقم در اوایل فصل گل می دهد، مقاومت خوبی به سرمازدگی بهاره دارد و از باردهی خوبی برخوردار است. میوه ی این رقم، بزرگ و متمایل به گرد با پوششی قهوه ای رنگ است. نیروی نگهدارنده ی بین میوه و دم آن کم بوده و لذا این رقم برای برداشت ماشینی کاملاً مناسب می باشد. گوشت میوه سفتی متوسطی داشته و شیرین و خوشبو است. میوه نیز حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ناموزا با ارقام بارلت، ارلی ریورز،

ناپلئون و ون می توان گرده افشانی شود.

 

کد محصول : 1036

حدود قیمت نهال گیلاس ناموزا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ناموزا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ناپلثون (رويال ان) :

 

ناپلئون یکی از قدیمیترین ارقام اروپایی است که در نیمه ی دوم قرن ۱۸ از آلمان منشأ گرفت و اولین بار لورمون نام گرفت. این رقم به افتخار ناپلئون بناپارت، ناپلئون نام گرفت. پس از آن، این رقم در ایالات متحده ی آمریکا و کانادا با نام رویال ان گسترش یافت. این رقم که والدین آن ناشناخته اند، یکی از بیشترین ارقامی است که در جهان به طور گسترده برای فرایند کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

ناپلئون درختی پر رشد است و در مرحله ی جوانی، نسبتاً راست قامت می باشد، اما در سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی به حالت نیمه ایستاده تا عریض در می آید. گلدهی این رقم با تأخیر زمانی متوسط صورت می گیرد. میوه ی آن اندازهای متوسط تا بزرگ داشته و قلبی شکل با درازا و پهنای تقریباً مساوی می باشد. علاوه بر این، میوه دارای شکلی منظم بوده و در سمت حفره دارش کمی پخش شده است.

 پوست میوه، زرد کمرنگ می باشد و توسط لایه ی سرخ براقی پوشیده شده است. این رقم نسبت به ترکخوردگی، حساسیت متوسط دارد. گوشت میوه نیز زرد رنگ، سفت متوسط، کمی فیبری، خیلی آبدار و بسیار مرغوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ناپلئون با ارقام بینگ لامبرت و استار ناسازگار است و از نظر ناسازگاری در گروه ۳ طبقه بندی می شود.

 

کد محصول : 1037

حدود قیمت نهال گیلاس ناپلثون ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ناپلثون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس نوبل :

 

 نوبل یک رقم با مبدا انگلیسی است که مکانی بسیار خوب، به ویژه در ارتباط با عمق و حاصلخیزی خاک می طلبد.

این رقم درختی پر رشد با تاجی بزرگ است که با تأخیر گل می دهد و قابلیت باردهی خوبی دارد.

میوه ی آن بزرگ تا بسیار بزرگ بوده، دارای شکلی منظم و قلب مانند است و از سمت درازا کمی پهن تر می باشد. سوراخ دم میوه گود بوده و سمت پشتی میوه نیز به طور قابل توجهی نازک تر می باشد. میوه با این رقم نسبت به ترک خوردگی، حساسیت متوسط تا زیادی دارد. پوست میوه، قرمز تیره و دارای چند خال و رگه است. خط روی درز میوه تیره تر است. گوشت میوه نیز سفت یا بسیار سفت، قرمز تیره و با کیفیت خوب است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۳۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم نوبل توسط ارقام بینگ، لامبرت و ناپلئون گرده افشانی می شود و از نظر ناسازگاری نیز داخل گروه ۱۲ طبقه بندی می شود.

 

کد محصول : 1038

حدود قیمت نهال گیلاس نوبل ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس نوبل گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس سیاه مشهد :

 

این رقم که از ایران منشأ گرفته است، به طور گسترده ای در فرانسه کشت می شود.

گیلاس سیاه درختی با رشد متوسط، نیمه ایستاده و زوایای شاخه بندی خوب می باشد. زمان گلدهی آن

نیز با تأخیر و حدوداً ۸-۲ روز بعد از رقم بارلت است.

میوهای این رقم اندازه ای متوسط داشته و پوست آن صورتی تیره است. شکل میوه گرد تا بیضی شکل

بوده و گوشت آن قرمز رنگ و سفت است. میوه از کیفیت خوراکی مناسبی برخوردار بوده و قابلیت جابجایی خوبی دارد. این رقم نسبت به شکاف خوردن حساسیت زیادی ندارد و چیدن آن بسیار راحت است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۲۳ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است. ارقام گرده زای  مناسب برای این عبارتند از: آلستر، تراگانا ادسا، هدل فینگر و دارونی.

 

کد محصول : 1038

حدود قیمت نهال گیلاس سیاه مشهد ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سیاه مشهد گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس رینر :

 

رینر رقمی است که توسط اچ. دبلیو فوگل در ایستگاه تحقیقاتی واشینگتن واقع در منطقه یپروسر ایالات

متحده ی آمریکا از تلاقی رقم بینگ با رقم ون ایجاد گردید و در سال ۱۹۶۰ معرفی شد.

 این رقم درختی پررشد با تاجی نیمه گسترده تا گسترده، گلدهی زود هنگام و باردهی بالا  است

میوه ی رینر بزرگ، تا حدودی تخم مرغی شکل و شبیه میوه های رقم بینگ با حساسیت متوسط به ترک خوردگی است. پوست آن زرد و صورتی کمرنگ متمایل به سرخ است و قسمتی از آنها که در مجاورت خورشید قرار می گیرد، به طور کامل قرمز می شود. گوشت آن نیز سفت و سنباد متمایل به زرد است. آبمیوه ی آن بی رنگ است و طعم بسیار خوبی دارد. هسته آن نسبتاً آزاد است و کوچک تا متوسط می باشد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۸ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم رینر توسط ارقام بینگ، بارلت، ناپلئون، استار کینگ هاردی ژیانت، اولستر و ون گرده افشانی می شود. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۹ طبقه بندی می شود.

سه رقم همگروه رقم رینر بر اساس تفاوت مقدار قرمزی پوست میوه انتخاب شده اند.

 

کد محصول : 1039

حدود قیمت نهال گیلاس رینر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رینر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس رومان اوليویا :

 

رومان الیوا یک رقم قدیمی اسپانیایی است که مبدأ آن ناشناخته است.

این رقم درختی پر رشد و عریض با یک تاج نسبتاً پهن سر گرد می باشد. علاوه بر این، درخت به میزان قابل توجهی حالت افتاده دارد. گلدهی در این رقم زود صورت گرفته و تولید آن بالا می باشد.

میوه ی این رقم، بزرگ، متمایل به گرد، قد کوتاه یا قلبی شکل و نسبتاً حساس به ترک خوردگی است. پوست میوه به رنگ قرمز تیره یا تقریباً سیاه و براق و گوشت آن، سفت متوسط، زردکمرنگ، آبدار، شیرین و خوش طعم است.

 زمان رسیدن این رقم با رقم بارلت یکی است.

رومان اولیویا توسط ارقام آمبرانس، مارموت و مورا گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1040

حدود قیمت نهال گیلاس رومان اولیویا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رومان اولیویا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس رجینا :

 

رجینارقمی است که در سال ۱۹۵۷ توسط مؤسسه ی یورک آلمان از تلاقی رقم اشنایدر اسپات با رقم روب به دست آمد. این رقم در سال ۱۸۹۱ وارد بازار شد.

درخت این رقم از رشد زیادی برخوردار بوده و هرمی شکل با شاخه های آویزان گسترده است. گلدهی درخت ۶ تا ۸ روز بعد از رقم ارلی ریورز صورت می گیرد و قابلیت باردهی آن فوق العاده است.

شکل میوه ها، پخش گرد تا گرد بوده و اندازه شان نسبتاً بزرگ می باشد و گزارشات نیز نشان می دهند که تمایل کمی به ترک خوردگی دارند. رنگ پوست میوه قرمز تیره تا قرمز و میوه ها نسبتاً سفت، آبدار، خوشبو و شیرین هستند.

دوره ی رسیدن این رقم بسار دیر و بیش از یک ماه بعد از رقم ارلی ریورز است. رقم رجینا خود ناسازگار بوده و توسط ارقام آنابلا، اشنایدر اسپات، سامیت و سم گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1041

حدود قیمت نهال گیلاس رجینا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رجینا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ریوسون :

 

این رقم قدیمی که والدین آن مشخص نیستند ممکن است از فرانسه منشا گرفته باشد. این رقم درختی بسیار پر رشد، راست قامت با شاخه های کم و گلدهی دیر هنگام است. این رقم دیر به بار نشسته و تولیدی متوسط دارد.

میوه ی ریورسون، بزرگ، قلبی شکل، نسبتاً گرد و بسیار حساس به ترک خوردگی است، اما برای حمل ونقل، بسیار مناسب می باشد. پوست میوه سرخ رنگ تا ارغوای تیره  و براق است. گوست ان بسیار سفت، متمایل به زرد تا قرمز کمرنگ، آبدار با کیفیت مطلوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ریورسون توسط رقم هدل

هم گرده افشانی می شود. مؤسسه ی INRA در فرانسه، همگروه اینفل وی A 1814را برگزیده است.

 

کد محصول : 1042

حدود قیمت نهال گیلاس ریوسون ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ریوسون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس رونز سیدلینگ :

 

رونز سیدلینگ یک رقم استرالیایی است که به صورت بسیار گسترده در شهر نیو ود والز کشت گردیده است. این رقم در سال ۱۹۸۲ در ناحیه ی یانگ شهر نیوسود و الز استرالیا توسط اس. ای. تورنل، از تلاقی رقم ایگل سیدلینگ با رقم سیاه گابن به وجود آمد.

این درخت از رشدی متوسط، گلدهی نسبتاً زود هنگام و باردهی زیاد به ویژه در شرایط آب و هوایی خشک برخوردار است.

میوه ی این رقم، متوسط تا بزرگ بوده و طولش حدوداً ۱۵٪ عرض آن است. پوست میوه براق، قرمز تیره تا ارغوانی و نسبتاً حساس به ترک خوردگی است. گوشت میوه، سفت، کمی فیبری و آبدار با طعم بسیار خوب است. هسته ی میوه نیز نسبتاً کوچک و مقداری از گوشت میوه جدا است.

زمان رسیدن رقم رونز سیدلینگ حدوداً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. برای گرده افشانی این رقم، ارقام لیون و سوپر هیوم ترجیح داده می شوند، اما ارقام بینگ، بلک بیگارو بلک ایگل، بارگس  دارف، چمپا، ارلی ریورز، لامبرت و ناپلئون نیز به رقم رونز سیدلینگ سازگارند.

 

 

کد محصول : 1043

حدود قیمت نهال گیلاس رونز سیدلینگ ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رونز سیدلینگ گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس راندل هیرت :

 

 این رقم شاید یکی از ارقام قدیمی باشد که سال های متمادی به طور گسترده در منطقه ی کنت و اقع در  بریتانیا کشت شده و نام آن تغییر یافته است.

راندل هیرت درختی بسیار پررشد بوده که در مرحله ی جوانی نسبتاً راست قامت است و پس از آن تاج درخت، کوزه ای شکل شده و شاخه های پایین درخت تقریباً حالت افقی پیدا می کنند . این رقم محصولی فراوان و منظم داشته و گلدهی آن در وسط فصل است.

میوه آن بزرگ بوده و از قسمت درازا به طور قابل توجهی پخش شده است. میوه فرمی  نسبتا گرد و  قلبی شکل کوچک دارد. سمت حفره دار میوه نیز کمی پخش می باشد. پوست میوه بسیار براق و قرمز روشن بوده و اگر کامل برسد تقریباً به رنگ سیاه در می آید. خط پشتی میوه ی تیره بوده و در داخل نواری کمرنگ قرار دارد. گوشت میوه، نرم، قرمز تیره، آبدار با آبمیوهای رنگی است و مزه ی آن بسیار خوب است.

زمان رسیدن آن حدودا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم راندل هیرت توسط ارقام مرشانت، مرتون

بیگارو و ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1044

حدود قیمت نهال گیلاس راندل هیرت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس راندل هیرت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس روايالتون :

 

 این رقم که در سال ۱۹۹۱ به وجود آمد، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایالت نیویورک واقع در منطقه ی جنوای نیویورک، از گرده افشانی طبیعی رقم 1725 NY که دورگه ای از تلاقی رقم ژیانت با رقم امپرور فرانسیس بود، ایجاد گردید.

درختی فوق العاده راست قامت و پر رشد با شاخه های جانبی کم می باشد که تا چند سال نیازمند هرس باردهی و هرس شکل دهی با دقت است تا اجزای شاخه ی اصلی، فرم مناسبی به خود بگیرند. زمان گلدهی آن زودتر از ارقام اصلی است. این رقم از گلدهی و زودرسی ضعیفی برخوردار است و نسبت به سایر درختان مشابه، مدت بیشتری طول می کشد تا درخت به باردهی کامل برسد. ثبات میوه دهی این رقم تاکنون مشخص نشده است .

 میوه ی رویالتون، بسیار بزرگ بوده و از نظر کیفیت و مخصوصاً طعم، استثنایی است. شکل میوه گرد است و دو طرف آن پخش شده است. رنگ پوست میوه، صورتی متمایل به خاکستری پر رنگ است. رنگ گوشت آن نیز در سایه، کمی روشن تر از رنگ پوستش است. سفتی گوشت میوه، مشابه یا اندکی کمتر از رقم بینگ است. این میوه در برابر ترک خوردگی کاملاً مقاوم است و از این نظر مشابه ارقام اولستر و کریستین می باشد.

زمان رسیدن میوه دیر هنگام و در شرایط مطلوب در اواسط فصل یا تقریباً ۶۰ روز بعد از گلدهی کامل می باشد. رقم رویالتون با رقم اشمیت ناسازگار است و چنین به نظر می رسد که از نظر ناسازگاری، در گروه ۷ یا ۸ قرار بگیرد. برای پی بردن به ارقام گرده زای مناسب که علاوه بر سازگاری با این رقم، گلدهی آن به حد کافی در اول فصل انجام شود، نیاز به آزمایشات بیشتری می باشد.

 

کد محصول : 1045

حدود قیمت نهال گیلاس رویالتون ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رویالتون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس اس تی مارگارت :

 

 این رقم در نیوسود و الز استرالیا، به ویژه در منطقه ی اورانژ دیستریکت آن بسیار معروف است. اس تی مارگارت درختی پر رشد با تاج بزرگ، گلدهی دیر هنگام و محصول خوب، اما حساس به شانکر باکتریایی است. در این رقم یک تفاوت قابل توجه در عادت رشد درخت و باردهی آن یافت شده است. ظاهراً بعضی از ارقام اس تی مارگارت از این نظر شبیه رقم نوبل، تعدادی مشابه رقم بلک رپلیکون و عده ای نیز مانند رقم ترادسکانت هیرت هستند.

میوه ی این رقم، بزرگ و قلبی شکل است و به لحاظ این که پوستی تیره رنگ و قرمز و گوشتی سفت، طعم بسیار خوب و قابلیت نگهداری فوق العاده ای دارد، شبیه میوه ی رقم نوبل است.

 زمان رسیدن این رقم با تأخیر و حدوداً ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم اس تی مارگارت توسط ارقام بینگ، فلورانس ، لامبرت، مرتون هیرت و ناپلئون گرده افشانی می شود . اما با راقام بلک رپلیکون و نوبل ناسازگار است.

 

کد محصول : 1046

حدود قیمت نهال گیلاس تی مارگارت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس تی مارگارت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس سم :

 

سم یک نهال بذری است که از گرده افشانی طبیعی رقم V-160140 –(یک نهال بذری حاصل از گرده افشانی طبیعی رقم ویندسور) در ایستگاه تحقیقاتی وینلند انتخاب شد. این رقم در سال 1953 توسط ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در ایالت برتیش کلمبیای کانادا معرفی شد.

این رقم درختی پررشد است که ابتدا به صورت قائم رشد می کند و بعدا عریض و گسترده می شود.

رقم سم 4تا 5 روز دیرتر از اکثر ارقام دیگر به گل می نشیند ، اما هنور در اغلب موارد از آن به عنوان یک رقم گرده زا در باغات میوه استفاده می شود. این رقم در مقایسه با سایر ارقام دیرتر به بار می نشیند ، اما هنگامی که بالغ می شود، قابلیت باردهی خوبی دارد.

میوه ها در این رقم اندازه ای متوسط داشته ، کاملا سیاه بوده و سفتی و طعم متوسط دارند. بسیاذی از بررسی ها نشان داده اند که میوه های رقم سم، به ترک خوردگی ناشی از باران بسیار مقاومند.

رقم سم حدودا 9 ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است.گروه ناسازگاری این رقم تاکنون مشخص نشده است.

 

کد محصول : 1047

حدود قیمت نهال گیلاس سم ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سم گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس سندرا :

 

این رقم ایتالیایی که مبدأ ان ناشناخته است، بیشتر در منطقه ی ونتیا کاشته شده است و اصولا به خاطر رسیدن بسیار زود هنگام مورد توجه می باشد.

رقم سندرا درختی پر رشد تا بسیار پررشد ، راست قامت و دیر بارده بوده و زمان گلدهی آن نسبتا زود هنگام است.

میوه آن متوسط تا بزرگ ، قلبی شکل ، در قسمت نوک کمی تیز و بسیار حساس به ترک خوردگی است . پوست میوه ضخیم و قرمز- بنفش رنگ است. گوشت آن نیمه سفت تا سفت، قرمز کمرنگ ، نیمه آبدار و بسیار خوش طعم است و هسته آن نسبتا از گوشتش جذا است .

زمان رسیدن این رقم حدودا 1 تا 3 روز قبل از بارلت است . رقم سندرا توسط اراقام ویزیکولا، رومانا و رونا پریکوس گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1048

حدود قیمت نهال گیلاس سندرا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سندرا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس اشنبرگر :

 

اشنبرگر رقمی است که والدین ان ناشناخته اند و از درختی که توسط هتل داری به نام بی .فلوری  از لبنان وارد سویس شد، منشأ گرفت و پس از آن توسط آقای بادی شونیرگ، از لیستال گسترش یافت.

این رقم درختی پر رشد و راست قامت با گلدهی دیر هنگام است. رقم اشنبرگر باردهی زیادی دارد و برای کشت با مناطق زیادی سازگار است.

میوه این رقم اندازه ای متوسط داشته، قلبی شکل و منظم بوده و حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه نسبتاً ضخیم و به رنگ مشکی – قهوه ای است. شت آن نیز نیمه سفت تا سفت، قرمز رنگ، شیرین و ترش، اما در عین حال خوشبو می باشد.

 زمان رسیدن این رقم حدود ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم اشنبرگر با ارقام باسلر آدلر، بتا، هایدگر و شوماخر هم سترون است. این رقم معمولاً توسط ارقام باسلر، لانگ استایلر، هدل فینگر و استار گرده افشانی می شود.

 

 

کد محصول : 1049

حدود قیمت نهال گیلاس اشنبرگر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس اشنبرگر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس اشمیت :

 

مبدا این رقم ناشناخته است و در گذشته یکی از مهمترین ارقام گیلاس کشت شده در ایالتهای شمالی آمریکا بوده است و در حال حاضر نیز تا حدودی مانند سابق می باشد، اما جایگزینی آن با ارقام ونوس و والرا به علت باردهی بیشتری که دارد، رایج شده است.

 اشمیت درختی پررشد، دیر بارده و دارای باردهی متوسط است. میوه ی این رقم، بزرگ، بسیار جذاب با پوستی سیاه رنگ متمایل به ارغوانی و نیمه ضخیم است.

زمان رسیدن این رقم، حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است. رقم اشمیت که از نظر ناسازگاری در گروه ۸ طبقه بندی می شود، معمولا توسط رقم ناپلئون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1050

حدود قیمت نهال گیلاس اشمیت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس اشمیت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس سوليماری گومبوليو :

 

این رقم که مبدا ناشناخته دارد، به طور گسترده در مجارستان کشت شده است.

سولیماری درختی پر رشد با باردهی زیاد است. این درخت تاج مخروطی شکل عریضی داشته و گلدهی آن در طول فصل و با تاخیر صورت می گیرد. میوه ی این رقم، بزرگ، قلبی شکل تا کروی، با پوستی براق به رنگ قرمز شرابی است. گوشت میوه نیز سفت و دارای طعم بسیار خوبی است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۱۴ تا ۱۶ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است. رقم سولیماری گومبولیو توسط ارقام مونشبرگی کورایی و ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1051

حدود قیمت نهال گیلاس سولیماری گومبولیو ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سولیماری گومبولیو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس استار :

 

یک نهال بذری حاصل از گرده افشانی طبیعی رقم دیکون است. در سال ۱۹۴۹ توسط ایستگاه تحقیقاتی سامر لند واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا معرفی شد.

 استار درختی با رشد اولیه ی قائم است که بعداً به فرم پهن و گسترده تبدیل می شود.

 این رقم گیلاس های سیاه بزرگ جذابی را تولید میکند که شکلشان شبیه میوه های رقم لامبرت است.

متأسفانه این رقم قابلیت تولید میوه های فراوان، ملایم با کیفیت بسیار پایین دارد. میوه های رقم استار، نسبتا سفت، خوش طعم و تا حدودی مقاوم به ترک خوردگی ناشی از باران است.

 رقم استار تقریباً ۵روزبعدازرقم بارلت می رسد. ابن رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۳ دلبقه بندی می شود

 

کد محصول : 1052

حدود قیمت نهال گیلاس استار ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس استار گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس استارکینگ هاردی ژیانت :

 

 این رقم آمریکایی که برای اولین بار از درختی که مبدأش ناشناخته بود و در منطفه ی سداربورگدر ایالت ویسکونسین آمریکا، از باغ خانم اولیت آر. مایر پیداشده بود، به دست آمد. این رقم را اولین بار مایر نامیدند، اما بعدا در سال ۱۹۴۹ توسط خزانه داران به استارک برودرز تغییر نام یافت و به صورت یک رقم تجاری در آمد.

استارکینگ درختی بسیار حساس به بیماری های ویروسی و دارای رشدی متوسط است و به صورت پهن بزرگ می شود. شاخساره های درخت انشعاباتی با زاویه ی باز تولید می کنند و زود گلده است.

میوه ی آن بزرگ، قلبی شکل گرد، سفت، آبدار و دارای طعم بسیار خوب است. متأسفانه این رقم حساسیت بسیار زیادی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۲ تا ۱۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم استارکینگ هاردی ژیانت توسط ارقام بارلت، گارنر، هدل فینگر، مورادی کازانو، ناپلئون، رینر، تراگانای ادسا، اولستر و ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1053

حدود قیمت نهال گیلاس استارکینگ هاردی ژیانت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس استارکینگ هاردی ژیانت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس سامیت :

 

 رقمی است که در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در منطقه ی سامرلند ایالت بر تلاقی بین رقم ون و رقم سم به دست آمد .

 این رقم درختی بسیار پر رشد بوده که در مرحله ی جوانی صورت قائم رشد کرده  انشعابات کمی  دارد و گلدهی اش نسبتاً دیر انجام می شود. این رقم دیر به بار نشسته و عملکردی متوسط دارد.

 میوه ی این رقم، بسیار بزرگ، قلبی شکل با حساسیت متوسط به ترکی خوردگی است. قرمز روشن، براق و بسیار جذاب است. گوشت آن نیز نیمه سفت و زرد کمرنگ است. حتی قیل از رسیدن کامل، بسیار شیرین و خوشبو است.

رقم سامیت حدوداً ۱۶ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم توسط ارقام هدل فینگر، تراگانای ادسا ون  و سایر ارقامی که در گروه ناسازگاری 2و 3 قرار نداشته باشند، گرده افشانی می شود

سیلویا (31 - 17 – 4C) این رقم جدید در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سامرلند کانادا از تلاقی رقم کمپکت لامبرت با رقم ون به دست آمد.

این درخت به صورت نیمه متراکم رشد می کند و همواره باردهی متوسط تا سنگین دارد. این رقم برای سیستم های کشت نیمه متراکم مورد آزمایشات وسیعی قرار گرفته است.

میوه های این رقم، بزرگ تا بسیار بزرگ بوده، پوست قرمز تیره ای دارد و از بافت سفت و طعم خوبی برخوردار است. میوه ها نسبت به ترک خوردگی مقاومند و قابلیت انبارداری فوق العاده کوتاهی دارند. تراکم برگهای تاج این درخت باعث می شود که پوسته شدن میوه ها از نور خورشید کاهش یابد.

 زمان رسیدن این رقم تقریباً ۱۶ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم سیلویا رقمی خودسترون است، اما گروه گردهافشانی آن مشخص نشده است.

 

کد محصول : 1054

حدود قیمت نهال گیلاس سامیت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سامیت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس زوموليا فکت :

 

زومولیا یک رقم مجارستانی قدیمی است که مبدأش ناشناخته است.

 این درخت رشدی متوسط داشته و عادت رشدی کروی هرمی شکل دارد. علاوه بر این، درخت محصول زیادی می دهد و بسیار زود به گل می نشیند.

 میوه ی این رقم، کروی تا قلبی شکل، متوسط تا کوچک با پوستی مشکی و گوشتی نیمه سفت است. گوشت و آب میوه، قرمز تیره تا سیاه، بسیار خوشبو و دارای طعم بسیار مطلوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم زو مولیا توسط ارقام بارلت و مارکی مورایی گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1055

حدود قیمت نهال گیلاس زومولیافکت ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس زومولیافکت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس تکلووان  :

 

تکلووان رقمی است که در مؤسسه ی اصلاح نباتات و تحقیقات هولووازی، واقع در جمهوری چک، از تلاقی رقم ون با رقم تکلویای ۲ به دست آمد. این رقم در سال ۱۹۹۱ به ثبت رسید.

درخت از رشدی متوسط برخوردار بوده و به صورت پهن بزرگ می شود.

میوه های این رقم، کروی تا قلبی شکل بوده و دارای پوستی قرمز تا جگری با لکه هایی کوچک به رنگ روشن تر می باشد. گوشت میوه نیز سفت بوده و طعمی فوق العاده شیرین و بویی مطبوع دارد.

این رقم حدوداً شش روز بعد از رقم بارلت می رسد. تکلو وان ار نظر ناسازگاری، رقمی خودناسازگاراست.

 

کد محصول : 1056

حدود قیمت نهال گیلاس تکلووان ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس تکلووان گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس تراگانایی ادسا :

 

تراگانا یک رقم بسیار قدیمی است که مبدأیی ناشناخته دارد و به طور وسیعی در مقدونیه (یونان)، در منطقه ی ادسا مورد کشت قرار گرفته است و بدین وسیله، مهمترین رقم گیلاس یونان می باشد.

 درخت از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است، به طور مستقیم رشد کرده و باردهی خوبی دارد. گلدمی این رقم نیز در طول فصل نسبتاً با تاخیر می باشد. میوهی این رقم، بزرگ و قلبی شکل متمایل به گرد است، قسمت شکمی آن کمی صاف می باشد وحساسیت متوسطی به ترک خوردکی دارد. پوست میوه نیمه ضخیم قرمز یا صورتی تا سیاه رنگ است و گوشت آن، سفت، قرمز تا قرمز تیره، شیرین و کمی ترش با یک هسته بسیار کوچک است.  

این رقم حدوداً ۲۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد. تراگانا توسط ارقام  لستر گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1057

حدود قیمت نهال گیلاس تراگانایی ادسا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس تراگانایی ادسا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس تارفاندا :

 

این رقم که مبداً آن ناشناخته است، به میزان زیادی در ترکیه کشت شده است.

 تارفاندا درختی بسیار پر رشد با باردهی سنگین، راست قامت با گلدهی زود یا بسیار زود هنگام است.

میوه ی آن اندازه ای متوسط تا کوچک داشته، قلبی شکل بوده و دارای پوستی به رنگ قرمز - بنفش یا بنفش می باشد. گوشت میوه نیز نرم، آبدار و نسبتاً آبدار است.

این رقم با رقم بارلت یا کمی زودتر از آن می رسد. ارقام گرده افشان مناسب برای این رقم عبارتند از: بارلت، مرتون پریمیر و نوردی گابن.

 

کد محصول : 1058

حدود قیمت نهال گیلاس تارفاندا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس تارفاندا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال گیلاس اولستر :

 

این رقم در ایستگاه تحقیقاتی نیویورک واقع در منطقه جنوای ایالت نیویورک آمریکا از تلاقی رقم اشمیت با رقم لامبرت به وجود آمد.

اولستر درختی کاملاً پر رشد است که به صورت نیمه ایستاده رشد می کند. گل های این رقم، مقاومت خوبی به سرمازدگی بهاره دارند.

میوه های این رقم اندازه ی متوسط، بافت سفت، پوست متمایل به ارغوانی و ظاهری قلبی شکل دارند و

حدودی به رقم اشمیت هستند. این رقم در بعضی از مناطق به ویژه به دلیل مقدار مقاومتی که به ترکخوردگی دارد مورد توجه قرار گرفته است.

رقم اولستر ۱۹ تا ۲۱ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم که از نظر ناسازگاری در گروه ۱۳ قرار می گیرد، توسط ارقام بارلت، ناپلئون، هدل فینگر و استارکینگ هاردی ژیانت گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1059

حدود قیمت نهال گیلاس اولستر ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس اولستر گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس والرا  :

 

این رقم که از تلاقی رقم هدل فینگر رقم ویندسور به دست آمده بود، در سال1967 توسط مؤسسه ی تحقیقات باغبانی اونتاریوی کانادا معرفی شد.

والرا درختی پر رشد است، اما زود به بار می نشیند و پس از آن به طور پیوسته  محصول می دهد .

میوه های این رقم تیره رنگ و تقریباً سیاه با طعمی خوب است. حساسیت به قارچ های پوسیدگی قهوه ای در این رقم کمتر گزارش شده است.

این رقم از نظر ناسازگاری به گروه گرده زاهای عمومی تعلق دارد.

 

کد محصول : 1060

حدود قیمت نهال گیلاس والرا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس والرا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ون :

 

این رقم سال ۱۹۳۶ در ایستگاه تحقیقات سامرلند واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا، از گرده افشانی طبیعی رقم امپرس ایوجینی منشأ گرفته است. ون به طور گسترده ای در سراسر جهان توسعه یافته و مورد کشت قرار گرفته است.

این رقم درختی با رشد متوسط است که به صورت مستقیم و قائم بزرگ می شود، خیلی زود به بار می نشیند و علاوه بر این، بار دهی سنگینی دارد. به همین دلیل ممکن نیست میوه هایش به طور طبیعی به اندازه ی نهایی مطلوب برسند. گلدهی در این رقم در اول فصل صورت می گیرد.

میوه ی رقم ون، بزرگ با پوستی به رنگ قرمز روشن است که ضخامت زیادی ندارد. گوشت آن، سفت (کمی سفت  تر از رقم بینگ) و بسیار مطلوب است، اما خیلی آبدار نیست و رنگ آن قرمز کمرنگ می باشد. دم میوه بسیار کوتاه است، تاجایی که چیدن آن کار راحتی نیست. حساسیت آن به ترکخوردگی، به ویژه در نقطه ی گلگاه، متوسط تا زیاد بوده، اما از رقم بیگ حساسیت کمتری دارد.

رقم ون حدوداً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم که در گروه ۲ ناسازگاری قرار دارد، توسط ارقام آدریانا، بینگ، بارلت، ژیورژیا، هدل فینگر، لامبرت، مورادی کازانو، ناپلئون، رینر و ویتوریا گرده افشانی کرد. این رقم با ارقام آباندنس، ژیل پیک، جوبیلی، مرتون بیوتی، شریکن، سوداس، ونوس و ویندسور هم سترون است.

ويسکونت این رقم جدید کانادایی که در سال ۱۹۸۴ توسط جی. تهرانی معرفی شد، در مؤسسه ی تحقیقات باغبانی اونتاریو واقع در ایستگاه وینلند کانادا، از تلاقی ارقام انتخاب شده در وینلند، یعنی رقم 35024.V با رقم V.35024 به دست آمده بود.

 درخت از رشدی زیاد با تاجی گسترده و تولیدی بالا برخوردار است. زمان گلدهی آن نیز در اواسط فصل می باشد. این رقم از نظر میزان مقاومت به پوسیدگی قهوه ای و شانکر باکتریایی، با رقم بینگ یکسان است. میوه ی این رقم، بزرگ و کلیوی شکل (از طول عریض تر) با حساسیت کم نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه قرمز تیره، براق و بسیار جذاب است. گوشت میوه نیز قرمز، سفت با آب تیره و کیفیت بسیار خوب است. رقم ویسکونت حدوداً ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد. زمان رسیدن آن در اونتاریو مشابه رقم بینگ است و ممکن است در بعضی مناطق، به جای رقم بینگ کشت شود. این رقم که در گروه ۴ ناسازگاری قرار دارد (یا بر طبق نظر تهرانی و لای که سال ۱۹۹۱ ارائه کردند، در گروه ۹ قرار می گیرد) توسط ارقام بینگ، هدل فینگر، لامبرت، مورا و استار گرده افشانی می شود.

 

 

کد محصول : 1061

حدود قیمت نهال گیلاس ون ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ویتوریا :

 

این رقم ایتالیایی که در سال ۱۹۵۸ در مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلاقی که بین رقم مورانی کازانو با رقم داروندی پاودا انجام شده بود، توسط جی. بار جیونی انتخاب گردید. این رقم در سال ۱۹۷۰ معرفی شد و اولین گیلاسی بود که مخصوص برداشت ماشینی ایجاد شد.

ویتوریا درختی پر رشد است که به صورت مستقیم رشد می کند. این درخت همان طور که روی سیخک هایش گل می دهد، تمایل به تولید گل بر روی شاخساره های یکساله نیز دارد و لذا در مرحله ی جوانی برای جلوگیری از ایجاد شاخه هایی با جوانه های کور، نیازمند هرس سنگین است.

میوه ی این رقم، گرد و کلیوی شکل با اندازه ای متوسط است. پوست میوه نسبتاً ضخیم، قرمز تا قرمز تیره و بسیار براق و جذاب است. در زمان بلوغ، بین دم میوه و میوه، لایه ی سواگری تولید می شود که باعث می شود، نیروی نگهدارنده ی میوه بسیار کاهش یابد و برداشت مکانیکی آن راحت تر شود. گوشت  آن بسیار سفت، ترد و تازه، شیرین و کمی ترش، خوشبو با آبمیوه ای به رنگ قرمز یا قرمز تیره و بسیار مناسب برای اهداف فرایندی، به ویژه کنسروسازی است. میوه این رقم دارای هسته ای کوچک است که نسبتاً از گوشتش جدا می باشد. در این رقم حساسیت میوه به ترک خوردگی و حساسیت خود درخت به شانکر باکتریایی بسیار پایین است.

زمان رسیدن آن حدودا 35 روز بعد از رقم بارلت است.

رقم ویتوریا توسط ارقام آدریانا، بارلت، کورینا، دورون نروی ۱ فلامینگوی اس آرای ام، فرانسسکا، ژیورژیا، موراو ون گرده افشانی می شود.

 

کد محصول : 1062

حدود قیمت نهال گیلاس ویتوریا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ویتوریا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ويوا :

 

 این رقم یکی دیگر از ارقامی است که در سال ۱۹۷۳ در مؤسسه ی باغبانی وینلندواقع در اونتاریوی کاندا،  توسط جی. تهرانی و جی. اچ. دیکسون ایجاد شد.

ویوا درختی پررشد است و میوه هایی با اندازه ای متوسط، نیمه سفت و به رنگ قرمز تیره تولید می کند.

یکی از مهمترین ویژگیهایی که برای این رقم گزارش شده است، مقاومت به تر ک خوردگی ناشی از باران است که از اونتاریو گزارش گردیده است.

 این رقم در اواسط فصل گل داده، با رقم بلک تار تارین می رسد و در گروه ۵ ناسازگاری قرار می گیرد.

 

کد محصول : 1063

حدود قیمت نهال گیلاس ویوا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ویوا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ويندسور :

 

 ویندسور یک رقم بسیار قدیمی است که از منطقه ی ویندسور انتاریوی کانادا منشأ گرفته والدین آن مشخص نمی باشند.

 این رقم درختی پررشد، قائم شاخه گستر و دارای تاجی متمایل به گرد است و درگل می نشیند. طول فصل، زود به گل می نشیند.

میوه ان بزرگ یا بسیار بزرگ ، متمایل به قلبی شکل ، از درازا کشیده تر و از سمت حفره دارش کمی صاف می باشد . میوه از حساسیت زیادی به ترک خوردگی برخوردار است . پوست میوه به رنگ قرمز تیره داراری خال ها و رگه های برجسته است. نسبتا براق می باشد . گوشت ان نیز قرمز و نیمه سفت ایت . در زمان بلوغ نسبتا نرم می شود. و آبدار  و دارای طعمی مطلوب است . ابمیوه قرمز رنگ می باشد.

رقم ویندرسور حدودا 30 روز بعد از رقم بارلت می رسد . این رقم توسط رقم بینگ گرده افشانی می شود و در گروه 2 ناسازگاری قرار دارد.

 

کد محصول : 1064

حدود قیمت نهال گیلاس ویندسور ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ویندسور گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

ارقام خود بارور(خودسازگار) نهال گیلاس :

 

توسعه اخیر ارقام خوبارور که معمولا مربوط به گیلاس های خودسترون می شود نشان دهندهی پیشرفت مهمی در عرصه ی اصلاح و به نژادی این محصولات است . گرده افشانی موثر ارقام خودسترون بستگی به انتقال گرده سازگار از ارقام مناسبی دارد که در نزدیکی آن کاشته شده اند . انتخاب این قبیل ارقام گرده زا کار مشکلی است. زیرا این ارقام علاوه بر تطابق زمان گلدهی با رقم اصلی باید با ان سازگار نیز باشد. علاوه بر انتقال موثر دانه ی گرده به شرایط مساعد آب و هوایی در طول مرحله ی گلدهی برای تحریک فعالیت های زنبورهای عسل و سایر ناقلین دانه گرده بستگی دارد . در مناطقی که دارای شرایط آب و هوایی بهاره ی ناپایدار هستند میوه بندی در اغلب موارد ضعیف می باشد . با توسعه ارقام خود بارور، بعضی از مشکلاتی که بر سر راه میوه بندی قرار دارند بر طرف می شود.

بعضی از ارقام که به طور طبیعی خود بارور هستند شامل بوار گوب در تونس، کریستوبالینا و لوستینا در اسپانیا و کرونیو در ایتالیا می باشند.

در مطالب بعدی با وجود این که همه ارقامی که معرفی می شوند خود بارور هستند اما بسیاری از سایر ارقام نیز با موفقیت گرده افشانی می کنند.

 

 

نهال گیلاس گلست :

 

این رقم خودبارور توسط دبلیو . دی. لین در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در ایالت برتیش کلمبیای کاندا، که از تلاقی رقم ون با رقم نیو استار صورت گرفته بود انتخاب شد . در ابتدا این رقم  کد 13S2428  را به خود گرفت و بعد ار آن گلست نامیده شد و در سال 1993 برای اولین بار گسترش یافت .

این رقم درختی پر رشد است اما به صورت متراکم رشد می کند این درخت خیلی زود به بار نمی نشیند ، اما هنگام بلوغ محصول زیادی تولید می کند.

میوه این رقم بزرگ با دم کوتاه ، گوشت تیره ، نیمه سفت و طعم بسیار خوب است . علاوه بر این میوه این رقم سرشار از مواد جامد محلول است . این رقم حدودا 6 روز بعد از رقم بارلت می رسد.

 

کد محصول : 1065

حدود قیمت نهال گیلاس گلست ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس گلست گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس ایزابلا :

 

این رقم ایتالیایی در سال ۱۹۷۵ توسط جی. بار جیونی در مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلافی رقم استارکینگی هاردی ژیانت با رقم استلا  به وجرد آمد و توسط جی. بار جیونی، اف. کارینو و س س. مادینلی انتخاب گردید و در سال ۱۹۹۳ معرفی شد.

ایزابلا درختی با رشد متوسط، قامتی ایستاده و زودبارده است که باردهی فراوانی دارد. گلدهی این رقم در وسط فصل صورت می گیرد.

میوه ی آن بزرگ، قلبی شکل و نیمه حساس به ترک خوردگی است. پوست میوه شبیه والد ماده، براق، قرمز رنگ و بسیار جذاب است و گوشت آن، نیمه سفت تا سفت، قرمز کمرنگ و شیرین است.

 این رقم حدودا ۶ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

 

کد محصول : 1066

حدود قیمت نهال گیلاس ایزابلا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس ایزابلا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس لاپینز :

 

 این رقم که در سال ۱۹۶۵ توسط کا. او. لاپینز از تلاقی رقم ون با رقم استلا به دست آمده بود، توسط لاپینز انتخاب شد و توسط فردی به نام دبلیو. دی. لین در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند ایالت بریتیش کلمبیای کانادا نام گذاری شد و در سال ۱۹۹۶ معرفی گردید.

 لاپینز درختی پر رشد و ایستاده است و به نظر می رسد که برای پرورش به صورت پرچینی، مناسب باشد. این رقم تولید زیادی داشته و زود به گل می نشیند.

 میوه ی این رقم، بزرگ تا بسیار بزرگ و متمایل به گرد تا قلبی شکل می باشد. این رقم حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه، صورتی - قرمز تا قرمز تیره و گوشت آن کاملا سفت، شیرین، آبدار و به مقدار بسیار جزئی ترش مزه است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۵ تا ۲۸ روز بعد از رقم بارلت است.

 

کد محصول : 1067

حدود قیمت نهال گیلاس لاپینز ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس لاپینز گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس نیواستار :

 

این رقم خود بارور که در سال ۱۹۶۵ توسط کا. او لاپینز ایجادشده بود، توسط دبلیولین از ایستگاه تحقیقاتی سامرلند و اس.سانساوینی، در مرکز اصلاح ارقام بخش میوه کاری دانشگاه بولوگنای ایتالیاانتخاب شد. رقم نیو استار در سال ۱۹۸۷ معر فی  شد ولیکن رابطه ی مستقیمی با  رقم نیو استار ندارد.

 

 

کد محصول : 1068

حدود قیمت نهال گیلاس نیواستار ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس نیواستار گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس صورتی لواسان :

 

قدرت درخت این رقم هم متوسط و مخروطی شکل است. میوه صورتی رنگ و گوشت آن زرد روشن است. شکل میوه قبلی و صاف است. اندازه میوه متوسط و در هفته اول تیر ماه میرسد. مصرف تازه خوری دارد. خاصیت حمل و نقل و بازار پسندی آن خوب است.

 

کد محصول : 1069

حدود قیمت نهال گیلاس صورتی لواسان ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس صورتی لواسان گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی :

 

درختی وی و مخروطی شکل است که از فرانسه وارد ایران شده است. میوه ای زرد و گلی دارد. رنگ گوشت آن نیز زرد و بافت نرم و محکمی دارد. میوه قلبی شکل، صاف و درشتی دارد که در دهه ی اول تیرماه می رسد. تولید خوبی دارد و خاصیت حمل و نقل میوه آن متوسط، برای تلقیح گل نیاز به رقم گرده دهنده دارد.

 

کد محصول : 1070

حدود قیمت نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 

نهال گیلاس سفید ارومیه :

 

درختی با قدرت متوسط است که تاج به نسبت گسترده ای دارد. رنگ میوه سفید، گوشت آن نیز سفید و بافت سفتی دارد. میوه آن قلبی شکل، اندازه میوه به نسبت درشت و در هفته چهارم خرداد ماه میرسد. میوه خیلی شیرین، بازارپسندی آن متوسط و خاصیت حمل و نقل خیلی خوبی دارد، که بیشتر میتوان آن را در صنایع تبدیلی مصرف نمود. گیلاس هاس سفید با زرد از نظر تجاری، از سوی مصرف کنندگان ژاپنی ترجیح داده میشوند.

 

کد محصول : 1071

حدود قیمت نهال گیلاس سفید ارومیه ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس سفید ارومیه گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس بینگ (Bing) :

 

درختی به نسبت کشیده و قوی که اصل آن از آمریکاست. میوه های قرمز رنگی دارد که گوشت آنها زرشکی با بافت سفت و آبدار است. میوه آن قلبی شکل و صاف است و در هفته آخر خرداد ماه میرسد. خاصیت حمل و نقل متوسطی دارد، بازار پسندی آن مطلوب، میزان تولید آن خوب و برای تلقیح به رقم دیگری نیاز دارد. به ترکیدگی میوه حساس است.

 

کد محصول : 1072

حدود قیمت نهال گیلاس بینگ ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس بینگ گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس پروتیوا (Protiva) :

 

در اصل فرانسوی و درختی با قدرت متوسط و تاج گسترده است. میوه آن صورتی با لکه های قرمز، گوشت میوه صورتی، بافت آن نرم، قلبی شکل و صاف است. در دهه اول تیرماه می رسد و خاصیت حمل و نقل و بازار پسندی خوبی دارد. میزان تولید آن خوب و برای تلقیح نیاز به رقم تلقیح کننده دارد.

 

 

کد محصول : 1073

حدود قیمت نهال گیلاس پروتیوا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس پروتیوا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس پیش رس سیلویا :

 

ارقام تولیدی گیلاس پیش رس اولین گیلاس زود رس که در اردیبهشت به ثمر میرسد و به دلیل نوبرانه ارزش افزوده زیادی داردبه صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین یک ودوساله و زمان رسیدن محصول اوایل خردادماه ماه میباشد .

 

کد محصول : 1074

حدود قیمت نهال گیلاس پیش رس سیلویا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس پیش رس سیلویا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس رژینا :

 

ارقام تولیدی شامل گیلاس -گیلاس رژینا به صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین و زمان رسیدن محصول خردادماه میباشد.

 

کد محصول : 1075

حدود قیمت نهال گیلاس رژینا ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس رژینا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس شیشه ای  :

 

ارقام تولیدی شامل گیلاس -گیلاس شیشه ای به صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین و زمان رسیدن محصول خردادماه میباشد .

 

کد محصول : 1076

حدود قیمت نهال گیلاس شیشه ایی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس شیشه ایی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گیلاس فرنگی :

 

درختی پربار است،قابل حمل و نقل مناسب،بازارپسندی مناسب دارد،رنگ پوست آن قرمز تیره و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد و میوه آن قلبی شکل است

 

بذر گیلاس-گیلاس-نهال گیلاس-نهال1ساله

کد محصول : 1077

حدود قیمت نهال گیلاس فرنگی ریشه لخت : از 6000 تومان

حدود قیمت نهال گیلاس فرنگی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گیلاس بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گیلاس پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گیلاس /کوددهی نهال گیلاس و کوددهی درخت گیلاس /شرایط کاشت نهال گیلاس با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

یکساله گیلاس-نهال 2ساله دوساله گیلاس-نهال 3ساله سه ساله گیلاس -روش کاشت نهال گیلاس-خواص گیلاس-خواص هسته گیلاس-ارقام گیلاس-ارقام تجاری گیلاس-فروش نهال گیلاس-خرید نهال گیلاس-انواع نهال گیلاس-بهترین رقم گیلاس-فروش بذر گیلاس -خرید بذر گیلاس-بهترین نوع نهال گیلاس-قیمت نهال گیلاس-پرورش گیلاس-تکثیر درخت گیلاس-نهال گیلاس پاکوتاه-انواع گیلاس پا کوتاه-خرید نهال گیلاس پاکوتاه-فروش نهال گیلاس پاکوتاه-ارقام گیلاس پاکوتاه-اسم انواع گیلاس-انواع گیلاس-لیست قیمت انواع نهال گیلاس-فروش نهال اصلاح شده گیلاس-خرید نهال اصلاح شده گیلاس-فروش نهال گیلاس در تهران-فروش نهال گیلاس در کرج-فروش نهال اصلاح شده گیلاس در تهران-فروش نهال اصلاح شده گیلاس در کرج-ارقام نهال گیلاس-فروش نهال گیلاس از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت گیلاس-بهترین نوع گیلاس-درخت گیلاس-فروش نهال سایز بزرگ گیلاس-فروش نهال بن دار گیلاس-فروش درخت گیلاس-خرید نهال سایز بزرگ گیلاس-خرید نهال بن دار گیلاس-خرید درخت گیلاس-نهالستان گیلاس-مرکز فروش نهال گیلاس-پرورش نهال گیلاس-فاصله کاشت درخت گیلاس-زمان هرس درخت گیلاس -پرورش درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-نگهداری درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-قلمه زدن درخت آلو-انواع آلو در ایران-نحوه نگهداری درخت آلو-کاشت هسته گیلاس-درخت گیلاس زینتی--قیمت گیلاس-قیمت نهال گیلاس-گیلاس و لاغری-نهال گیلاس شناسنامه دار-تکثیر درخت گیلاس-فصل برداشت گیلاس-نحوه کاشت درخت گیلاس-روش کاشت درخت گیلاس-درخت گیلاس-آموزش پیوند زدن درخت گیلاس- هرس درخت گیلاس-سمپاشی درخت گیلاس-بیماریهای درخت گیلاس-نگهداری درخت گیلاس-تقویت درخت گیلاس-عمر درخت گیلاس-باغ گیلاس-کاشت گیلاس در خانه-زمان کاشت نهال گیلاس-احداث باغ گیلاس-قیمت گیلاس-نهال گیلاس-خرید نهال گیلاس-ارقام نهال گیلاس-شکوفه درخت گیلاس-علت ریزش میوه گیلاس-فاصله کاشت درخت گیلاس-عکس درخت گیلاس-میزان باردهی درخت گیلاس-ارتفاع درخت گیلاس-میزان باردهی درخت گیلاس-بهترین زمان کاشت نهال-میزان باردهی درخت گیلاس-گیلاس بدون شاخه

گیلاس

گیلاس و آلبالو

مانند سایر درختان میوه ی هسته دار، این درختان نیز از خانواده ((رزاسه)) هستند. نام علمی گیلاس

Prunus avium L. و نام علمی آلبالو P. cerasus است.

مناطق تولید و نیاز رشد

گیلاس عموما بین 35-55 درجه شمالی و جنوبی در هر دو نیمکره کاشته میشود. گیلاس و آلبالو از درختان میوه ی مناطق معتدل سرد هستند. این دو گیاه در مناطی که به علت سرما برای درختان هلو و زردآلو نامناسب است، به خوبی رشد میکنند. مقاومت جوانه های گیلاس به سرما بیشتر از هلو و کمتر از گلابی و آلوست و دمای تا حدود 25- درجه ی سانتیگراد را تحمل میکنند؛ ولی مقاومت جوانه های آلبالو بیشتر از گیلاس و به اندازه ی ماومت جوانه های سیب است. نیاز سرمایی جوانه های گیلاس در حدود 500-1200 ساعت و نیاز آلبالو 600-1300 ساعت زیر 7 درجه سانتیگراد است.

گیلاس درختی بلندقامت است که ارتفاع آن به 18 تا 20 متر میرسد. شاخه های آن به صورت عمودی رشد میکنند. اما آلبالو کوتاهتر از گیلاس و تاج آن بر خلاف گیلاس، گسترده و پهن است. محصول آلبالو دیرتر از گیلاس میرسد.

آلبالو گیلاس که مشخصات درخت و میوه ی آن حد واسط بین آلبالو گیلاس است، از اختلاط ژنتیکی این دو گونه به وجود می آید.

درختان آلبالو و گیلاس در هر نوع خاکی می رویند؛ اما برای گیلاس خاک لیمونی شنی و برای آلبالو خاک لیمونی رسی مناسبتر است. این گیاهان در زمین های خشک و خیلی مرطوب بازدهی ندارند. ریشه ی آلبالو، در مقایسه با گیلاس، در برابر خاک های مرطوب ماومت بیشتری نشان میدهد؛ ولی زهکشی نکردن خاک به گیلاس صدمه میزند. در مناطق خیلی گرم، باید از کاشت این درختان در شیب های جنوبی خودداری کنید؛ زیرا پوست آنها در چنین مناطقی شکاف بر میدارد. درخت آلبالو را به علت سختی پوست تنه، بخصوص به سیب مقاومت زیادی که در مابل سرما، شوری و قلیائیت خاک دارد، میتوان در اغلب مناط، اعم از مناطق مرتفع یا پست، به خوبی کشت و پرورش داد. بزرگترین نقص این گونه، تعداد زیاد ریشه جوش است که به تدریج تمام سطح اطراف درخت را فرا میگیرند. معمولا درختان گیلاس و آلبالو را با بذر و پیوند و گاهی به روش قلمه یا خوابانیدن شاخه تکثیر میکنند. برای پیوند این درختان، از پیوند شکمی، اسکنه و لوله ای استفاده میکنند؛ که پیوند شکمی از همه متداول تر است. به تازگی نیز برای تکثیر گیلاس از روش پیوند قاشی استفاده میشود.

برخی از ارقام گیلاس خود ناسازگار و دگرناسازگار هستند.و به ارقام گرده دهنده نیاز دارند. اما ارام آلبالو خود بارور هستند و نیازی به ارقام گرده دهنده ندارند. دانه های گرده گیلاس سنگین و بسیار چسبنده اند و به همین دلیل قادر به نقل و انتقال با باد نیستند. فط زنبور عسل میتواند گرده گل را از بساک یک گل به کلاله ی گل دیگر منتقل کند. گیلاس هایی که گوشت سفت دارند، در مقابل ترکیدگی ناشی از باران، مقاوم تر از ارقام گوشت نرم هستند.

ارقام گیلاس

ارقام گیلاس بر اساس بافت گوشت و تشکیل میوه به دو گروه تسیم میشوند. گیلاس های گرد و گیلاس های قلبی شکل. میوه ی گیلاس های قلبی شکل گوشت نرم و ترد دارند و رنگ آنها از سیاه تا روشن متغییر است. رنگ آب میوه نیز از رنگ میوه تبعیت میکند. گیلاس های گرد نیز رنگ های مختلف از سیاه تا قرمز روشن دارند و گوشت میوه آنها سخت تر از گیلاس های قلبی شکل است. 

 

 

 گیلاس سیاه مشهد-نهال گیلاس سیاه مشهد-نهال گیلاس رقم سیاه مشهد-درخت گیلاس سیاه مشهد-درخت گیلاس رقم سیاه مشهد-نهال یکساله 1ساله گیلاس سیاه مشهد-نهال دوساله 2ساله گیلاس سیاه مشهد-نهال سه ساله 3ساله گیلاس سیاه مشهد-نهال سایز بزرگ گیلاس سیاه مشهد-فروش نهال گیلاس سیاه مشهد-خرید نهال گیلاس سیاه مشهد

       1 .گیلاس سیاه مشهد

قدرت درخت این رم متوسط و مخروطی شکل است. درختی پر بار است که معروف ترین و بهترین رقم موجود برای حمل و نقل محسوب میشود و بازار پسندی خوبی دارد. اوایل تیر ماه میرسد. رنگ پوست آن قرمز تیره است و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد. میوه آن قلبی شکل است. این رقم نیاز به رقم تلقیح کننده دارد.

 

گیلاس صورتی لواسان-نهال گیلاس صورتی لواسان-نهال گیلاس رقم صورتی لواسان-درخت گیلاس صورتی لواسان-درخت گیلاس رقم صورتی لواسان-نهال یکساله 1ساله گیلاس صورتی لواسان-نهال دوساله 2ساله گیلاس صورتی لواسان-نهال سه ساله 3ساله گیلاس صورتی لواسان-نهال سایز بزرگ گیلاس صورتی لواسان-فروش نهال گیلاس صورتی لواسان-خرید نهال گیلاس صورتی لواسان

  1. گیلاس صورتی لواسان

قدرت درخت این رقم هم متوسط و مخروطی شکل است. میوه صورتی رنگ و گوشت آن زرد روشن است. شکل میوه قبلی و صاف است. اندازه میوه متوسط و در هفته اول تیر ماه میرسد. مصرف تازه خوری دارد. خاصیت حمل و نقل و بازار پسندی آن خوب است.

 

گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-نهال گیلاس رقم زرد دانشکده کشاورزی-درخت گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-درخت گیلاس رقم زرد دانشکده کشاورزی-نهال یکساله 1ساله گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-نهال دوساله 2ساله گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-نهال سه ساله 3ساله گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-نهال سایز بزرگ گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-فروش نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی-خرید نهال گیلاس زرد دانشکده کشاورزی

  1. گیلاس  زرد دانشکده کشاورزی

درختی وی و مخروطی شکل است که از فرانسه وارد ایران شده است. میوه ای زرد و گلی دارد. رنگ گوشت آن نیز زرد و بافت نرم و محکمی دارد. میوه قلبی شکل، صاف و درشتی دارد که در دهه ی اول تیرماه می رسد. تولید خوبی دارد و خاصیت حمل و نقل میوه آن متوسط، برای تلقیح گل نیاز به رقم گرده دهنده دارد.

 

گیلاس سفید ارومیه-نهال گیلاس سفید ارومیه-نهال گیلاس رقم سفید ارومیه-درخت گیلاس سفید ارومیه-درخت گیلاس رقم سفید ارومیه-نهال یکساله 1ساله گیلاس سفید ارومیه-نهال دوساله 2ساله گیلاس سفید ارومیه-نهال سه ساله 3ساله گیلاس سفید ارومیه-نهال سایز بزرگ گیلاس سفید ارومیه-فروش نهال گیلاس سفید ارومیه-خرید نهال گیلاس سفید ارومیه

  1. گیلاس سفید ارومیه

درختی با قدرت متوسط است که تاج به نسبت گسترده ای دارد. رنگ میوه سفید، گوشت آن نیز سفید و بافت سفتی دارد. میوه آن قلبی شکل، اندازه میوه به نسبت درشت و در هفته چهارم خرداد ماه میرسد. میوه خیلی شیرین، بازارپسندی آن متوسط و خاصیت حمل و نقل خیلی خوبی دارد، که بیشتر میتوان آن را در صنایع تبدیلی مصرف نمود. گیلاس هاس سفید با زرد از نظر تجاری، از سوی مصرف کنندگان ژاپنی ترجیح داده میشوند.

 

گیلاس بینگ (Bing)-نهال گیلاس بینگ (Bing)-نهال گیلاس رقم بینگ (Bing)-درخت گیلاس بینگ (Bing)-درخت گیلاس رقم بینگ (Bing)-نهال یکساله 1ساله گیلاس بینگ (Bing)-نهال دوساله 2ساله گیلاس بینگ (Bing)-نهال سه ساله 3ساله گیلاس بینگ (Bing)-نهال سایز بزرگ گیلاس بینگ (Bing)-فروش نهال گیلاس بینگ (Bing)-خرید نهال گیلاس بینگ (Bing)

  1. گیلاس بینگ (Bing)

درختی به نسبت کشیده و قوی که اصل آن از آمریکاست. میوه های قرمز رنگی دارد که گوشت آنها زرشکی با بافت سفت و آبدار است. میوه آن قلبی شکل و صاف است و در هفته آخر خرداد ماه میرسد. خاصیت حمل و نقل متوسطی دارد، بازار پسندی آن مطلوب، میزان تولید آن خوب و برای تلقیح به رقم دیگری نیاز دارد. به ترکیدگی میوه حساس است.

 

گیلاس   پروتیوا (Protiva)-نهال گیلاس   پروتیوا (Protiva)-نهال گیلاس رقم   پروتیوا (Protiva)-درخت گیلاس   پروتیوا (Protiva)-درخت گیلاس رقم   پروتیوا (Protiva)-نهال یکساله 1ساله گیلاس   پروتیوا (Protiva)-نهال دوساله 2ساله گیلاس   پروتیوا (Protiva)-نهال سه ساله 3ساله گیلاس   پروتیوا (Protiva)-نهال سایز بزرگ گیلاس   پروتیوا (Protiva)-فروش نهال گیلاس   پروتیوا (Protiva)-خرید نهال گیلاس   پروتیوا (Protiva)

  1. گیلاس  پروتیوا (Protiva)

در اصل فرانسوی و درختی با قدرت متوسط و تاج گسترده است. میوه آن صورتی با لکه های قرمز، گوشت میوه صورتی، بافت آن نرم، قلبی شکل و صاف است. در دهه اول تیرماه می رسد و خاصیت حمل و نقل و بازار پسندی خوبی دارد. میزان تولید آن خوب و برای تلقیح نیاز به رقم تلقیح کننده دارد.

 

 

گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-نهال گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-نهال گیلاس رقم آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-درخت گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-درخت گیلاس رقم آلبالوی مونت مورنسی (Montmorency)-نهال یکساله 1ساله گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-نهال دوساله 2ساله گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-نهال سه ساله 3ساله گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-نهال سایز بزرگ گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-فروش نهال گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)-خرید نهال گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)

     7.گیلاس آلبالوی مونت مورنسی (Mont morency)

در اصل فرانسوی است. با میزان تولید متوسط بیشتر برای تهیه ی مربا و کمپوت مصرف میشود. میوه ی آن به رنگ قرمز تیره است که شکل درشت و گرد و دم کوتاهی دارد. گوشت میوه آن صورتی با بافت نرم ودر هفته آخر خرداد ماه میرسد. مونت مورسی که یک نوع آلبالو با آب میوه شفاف و طعم مشخصی دارد به خوبی برای مصرف کنندگان آمریکای شمالی شناخته شده است. آب میوه و میوه خشک آن را نیز مضرف میکنند.

 

طبقه بندی ارقام گیلاس

 در مورد طبقه بندی ارقام گیلاس اتفاق نظر کمی وجود دارد. در بسیاری از سیستمهای طبقه بندی، ارقام گیلاس را بر اساس رنگ پوست، رنگ و میزان سفتی گوشت میوه، رنگ آب میوه و زمان رسیدن میوه به چند گروه تقسیم می کنند. در ایتالیا ارقام گیلاس را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند:

 گیلاس های گوشت نرم (تترین)

 گیلاس های گوشت سفت (دورونی)

 سپس هر کدام از این گروه های اصلی به دو زیر گروه تقسیم می شوند:

 (الف) ارقامی که میوه هایی سیاه رنگ دارند

(ب) ارقامی که میوه هایی روشن دارند

زیر گروهی که میوه هایی سیاه رنگ دارد، معمولا دارای پوست سیاه و آب میوه ی قرمز تیره رنگ است

و زیر گروهی که میوه هایی روشن دارد، گوشتی زرد رنگ (گاهی آمیخته با قرمز)، زرد روشن یا سفید رنگ داشته و آب میوه ی آن بی رنگ است.

در بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا و فرانسه با ارقام گیلاس به راحتی  براساس  سفتی  گوشت میوه  از هم مجزا می کنند. در این مورد، ارقام هیرتز، جین و گایژن، ارقامی هستند که گوشتی نرم دارند و هم ارز با  با ارقام تنرین ایتالیایی هستند و رقم گوشت سفت بیگاراکس نیز هم ارز با ارقام دورونی است. فردی به نام گراب نیز یک سیستم طبقه بندی را پیشنهاد کرد که بر اساس رنگ، آب میوه بود و زبر گروه هایی داشت که بر مبنای زمان رسیدن محصول بود، اما این سیستم در حال حاضر حتی در بریتانیا، که در آنجا به وجود آمده بود، به هیچ عنوان به کار نمی رود.

در رومانی، گونه های این میوه به سه رقم مجزای گیاه شناسی تقسیم شده اند:

پرونوس آویوم، رقمی سیلوستریس که مشخصه ی آن، میوه هایی کوچک با گوشتی قرمز و نرم است مانند رقم فرو هست در مارکت.

پرونوس آویوم، رقم جامانا که ارقامی با میوه هایی بزرگ و گوشت نیمه سفت هستند مانند، رقم رامون اماوا.

پرونوس آویوم، رقم دوراسینا که در واقع، همان ارقام بیگاراکس هستند که دارای میوه هایی بزرگ با گوشتی سفت هستند مانند ارقام مدل فینگر و پیتروزادی کونتاری.

 در بلژیک و آلمان، طبقه بندی کاملاً متفاوت است و بر اساس زمان رسیدن ارقام می باشد.  در این روش، معمولا ارقام را به صورت ارقام هفته ی اول،دوم تا پنجم تقسیم بندی می کنند .

گیلاس ها را معمولاً با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ در نظر می گیرند و برای تعیین حدود این تقسیمات که بر اساس اندازه ی میوه است، تاکنون چند پژوهشگر فعالیت هایی را انجام داده اند. بالدینی ، تقسیم بندی اندازه ای را بر مبنای حجم میوه قرار داد؛ در این تفسیم بندی از هفت سانتیمتر مکعب، میوه های متوسط، بین ۷-۴ سانتی متر مکعب و میوه های کرچک، کمتر از 4سانتیمتر مکعب می باشند. آپلی و همکارانش  برای تعیین اندازه میوه، از قطر آن استفاده کردند. و این تقسیم بندی، در جامعه ی اروپا، مبنای درجه بندی استاندارد شد. در این تقسیم بندی میوه های بزرگ، بیش از ۲۲ میلیمتر، میوه های متوسط، بین ۱۸ تا 22میلیمتر، میوه های کوچک بین 16 تا 18  میلی متر و میوه های بسیار کوچک، کمتر از ۱۶ میلی متر قطر دارند.

باید توجه داشت که طبقه بندی گیلاس، بی توجه به روش به کار گرفته شده، کاری سخت و مشكل است. به عنوان مثال، سفتی گیلاس که مبنای بسیاری از طبقه بندی ها است، ممکن است تحت تاثیر آب و  هوا، مقدار باردهی و پایه قرار گیرد. زمان گلدهی و رسیدن محصول نیز می توانند تا حدود زیادی تحت

20

 

گیلاس آمبرانس-نهال گیلاس آمبرانس-نهال گیلاس رقم  آمبرانس-درخت  گیلاس آمبرانس-درخت گیلاس رقم آمبرانس-نهال یکساله 1ساله گیلاس آمبرانس-نهال دوساله 2ساله  گیلاس آمبرانس-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس آمبرانس-نهال سایز بزرگ گیلاس آمبرانس-فروش نهال  گیلاس آمبرانس-خرید نهال گیلاس آمبرانس

گیلاس آمبرانس

 این رقم یک رقم قدیمی اسپانیایی است که بیشتر در ناحیه ی استرمادورای اسپانیا کشت می شود.

 درخت رشدی متوسط داشته و چنانچه تاج آن آزادانه رشد کند، به شکل قلب معکوس در می آید. این رقم نسبت به بیماری کورنیوم حساسیت بسیار کمی دارد. گلدهی در اوایل فصل شروع می شود و تا مدت زیادی به طول می انجامد. باردهی درخت به صورت متعادل بوده و از فصلی به فصل دیگر ثابت می باشد . پیوند رقم آمبرانس بر روی پرونوس مهالب همواره موفقیتآمیز نیست. این رقم میوه هایی بزرگ، گرد (کمی قلبی شکل)، با نوکی برجسته دارد که برای حمل ونقل بسیار مناسب می باشند. پوسـت ميوه، بسیار سفت ترد و تازه، به رنگ قرمز شرابی و آبدار است که آب میوه ی آن نیز به رنگ قرمز تا قرمز شرابی می باشد. میوه ی این رقم، هسته ای بزرگ دارد.

در زمان رسیدن میوه، لایه ی جداکننده ای بین میوه و دم آن تشکیل می شود، لذا این گیلاس ها معمولا بدون دم چیده و به بازار عرضه می شوند.

رقم آمبرا نس حدوداً ۳۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم توسط ارقام هدل فینگر، مورا، ناپائون، رامون اولیوا و تیگر گرده افشانی می شود.

 

گیلاس آنابلا-نهال گیلاس آنابلا-نهال گیلاس رقم  آنابلا-درخت  گیلاس آنابلا-درخت گیلاس رقم آنابلا-نهال یکساله 1ساله گیلاس آنابلا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس آنابلا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس آنابلا-نهال سایز بزرگ گیلاس آنابلا-فروش نهال  گیلاس آنابلا-خرید نهال گیلاس آنابلا

گیلاس آنابلا

این رقم یک رقم آلمانی است که در ایستگاه آزمایشی یورک واقع در شمال آلمان، از تلاقی بین رقم ریوب و الرز اسپات به وجود آمده است.

درخت رشدی متوسط یا زیاد دارد و تاج آن گسترده است. گلدهی این رقم دیر صورت می گیرد. باردهی درخت پیش از موعد و ثابت است. میوه اش اندازه ای متوسط داشته، گرد اما کمی کشیده است و دم آن بلند است. پوست میوه قرمز تیره یا براق است. گوشت میوه سفت است و حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن، ۳۰-۲۵ روز بعد از رقم بارلت است.

 رقم آنابلا توسط ارقام کاستور، کوریوم، ارلی ریورز، فروت روت، هکن هایمر اشنایدر اسپات و نوس گرده افشانی می شود.

 

 

گیلاس  آر سینا (فرکر)-نهال گیلاس  آر سینا (فرکر)-نهال گیلاس رقم   آر سینا (فرکر)-درخت  گیلاس  آر سینا (فرکر)-درخت گیلاس رقم  آر سینا (فرکر)-نهال یکساله 1ساله گیلاس  آر سینا (فرکر)-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  آر سینا (فرکر)-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  آر سینا (فرکر)-نهال سایز بزرگ گیلاس  آر سینا (فرکر)-فروش نهال  گیلاس  آر سینا (فرکر)-خرید نهال گیلاس  آر سینا (فرکر)

گیلاس  آر سینا (فرکر)

این رقم از تلاقی رقم استارکینگ هاردی ژیانت با رقمی ناشاخته به وجود آمده است. برای اولین بار توسط موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه (INRA) در شهر گرند فرد  این کشور منتشر گردید.

درختان در این رقم بسیار بزرگ بوده و عادت رشدی نها به صورت نیمه ایستاده می باشد. شاخه دهی درخت غالبا به صورت نیمه ایستاده می باشد، اما شاخه ها زاویه ی خوبی دارند. زودرسی ضعیف است، اما از میانگین تولید خوبی برخوردار است. زمان گلدهی آن زود هنگام و در اواسط فصل بوده و با رقم بارلت یکسان با کمی جلو نر از آن می باشد.

میوه بزرگ و قلبی شکل است و طرفخط میوه در بعضی از آنها صاف می باشد . پوست میوه ، قرمز یا ارغوانی، براق با ضخامت متوسط و حساس یا بسیار حساس، به تر ک خوردگی است.

 گوشت میوه سفتی متوسط داشته یا نرم می باشد، آبدار و شیرین است و مقداری از هسته ی میوه جدا است در زمان رسیدن میوه در منطقه ی بر برداکس -نیمز فرانسه، ۲۸- ۲۶ ماه مه است. رقم بارلت توسط ارقام دورون نروی ۱، دورون روی ۲، دورنو دلامارکا، ژورژویا، بینگ، لارین، رینر، استار کینگ  هاردی ژیانت، هدل فینگر، ناپلئون، گارنت و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم موبرا ناسازگار است. به نظر می رسد که این رقم داخل گروه، ناسازگار شماره ی هفت باشد.

مؤسسه ی تحقیقات میوه کاری شهر رم ایتالیا، رقم بارلت C1 را، که در سال ۱۹۸۳ معرفی شد، انتخاب کرد. این رقم  یک همگروه جهش یافته ی متراکم است که از جوانه های پرتوافشانی شده ی بارلت تحت یک برنامه ی تحقیقاتی که توسط شرکت ملی انرژی اتمی (ENEA) اجرا می شد، در سال ۱۹۶۹ به دست آمد. اندازه ی یک درخت رقم بارلت ازC1 حدودا ۲۵%کمتر از رقم بارلت استاندارد است.

 

گیلاس بوتنرزاسپات-نهال گیلاس بوتنرزاسپات-نهال گیلاس رقم  بوتنرزاسپات-درخت  گیلاس بوتنرزاسپات-درخت گیلاس رقم بوتنرزاسپات-نهال یکساله 1ساله گیلاس بوتنرزاسپات-نهال دوساله 2ساله  گیلاس بوتنرزاسپات-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس بوتنرزاسپات-نهال سایز بزرگ گیلاس بوتنرزاسپات-فروش نهال  گیلاس بوتنرزاسپات-خرید نهال گیلاس بوتنرزاسپات

گیلاس بوتنرزاسپات

 این رقم، یک رقم آلمانی بسیار قدیمی است که درختی پررشد با قامتی متوسط دارد و دارای فصل گلدهی متوسط تا زود هنگام و مقاومتی خوب در مقابل یخ زدگی می باشد. این درخت در اوایل زندگی اش به بار می نشیند و بار دهی سنگین و منظم دارد.

اندازه ی میوه ها متوسط و شکلشان به صورت قلبی است که پهنای آن بیشتر از درازایش است و طرف سوراخ دارشان (طرف دم میوه) که خط میوه، در آنجا به رنگ قرمز است، صاف شده است. رنگ زمینه ی پرست میوه زرد است و دارای نقاط قرمز رنگ نامنظم بوده و بسیار براق می باشد. گوشت میوه بسیار سفت، ترد و تازه، زردرنگ و نیمه آبدار (آب میو، بدون رنگ است)، بسیار شیرین و خوشبو با طعم مطبوع گیلاس است و نسبت به ترک خوردگی بسیار حساس است.

زمان رسیدن میوه حدود ۳۵-3۰ روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام هدل فینگر، اشنایدراسپات و ویس، هرس گر ده افشانی می شود.

 

گیلاس کاستور-نهال گیلاس کاستور-نهال گیلاس رقم  کاستور-درخت  گیلاس کاستور-درخت گیلاس رقم کاستور-نهال یکساله 1ساله گیلاس کاستور-نهال دوساله 2ساله  گیلاس کاستور-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس کاستور-نهال سایز بزرگ گیلاس کاستور-فروش نهال  گیلاس کاستور-خرید نهال گیلاس کاستور

گیلاس کاستور

 این رقم در مؤسسه ی وردلینگ نوین شهر واگنینگنن، هلند ایجاد گردید. ظاهری و گرده افشانی طبیعی رقم اشنایدر اسپات به وجو و آمده است

درخت از عادات رشدی خوبی برخودار  بوده و به صورت، عمودی و کم رشد می کند و شاخه هایی پراکنده تولید می کند. گلدهی درخت  در اواسط فصل و ۴ تا ۵ روز بعد از گلدهى رقم ارلی ریورز است.

زودرسی محصول ضعیف است و باردهی آن متوسط می باشد، در بعضی از فصول ممکن است که ریزش میوه مسأله ای جدی شود.

میوه ها بزرگ بوده و قلبی تا دایره شکل می باشند. رنگ پوست میوه، قرمز تیره تا سیاه بوده و میوه ها در ابتدا بسیار سفت هستند، اما در طول رسیدن به سرعت ملایم می شوند. میوه های این رقم، طعم خوبی داشته و خوشبو هستند. علاوه بر این، در مقابل ترک خوردگی نیز بسیار مقاومند. میوه ها با تأخیر و در طی اواسط فصل که حدود سه هفته از رسیدن رقم ارلی ریورز گذشته است، می رسند.

رقم کاستور ممکن است توسط ارقام ارلی ریورز، کوردیا، اشنایدر اسپات و ونوس گرده افشانی شود.

 

گیلاس  چینوک-نهال گیلاس  چینوک-نهال گیلاس رقم   چینوک-درخت  گیلاس  چینوک-درخت گیلاس رقم  چینوک-نهال یکساله 1ساله گیلاس  چینوک-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  چینوک-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  چینوک-نهال سایز بزرگ گیلاس  چینوک-فروش نهال  گیلاس  چینوک-خرید نهال گیلاس  چینوک

گیلاس چینوک

 رقمی است که توسط اچ. دبلیو. فوگل در ایستگاه آزمایشات کشاورزی واشینگتن ایالات متحده ی آمریکا، از تلاقی رقم بینگ و ژیل پاک انتخاب شد. این رقم در سال ۱۹۶۰ معرفی شد و هم اکنون به ویژه در ایالات اورگون و واشینگتن آمریکا که تاریخ رسیدنش در آنها، بین زمان رسیدن رقم بارلت و بینگ است، کشت می شود.

این رقم درختی پررشد، راست قامت، پخش و گسترده با باردهی فراوان و گلدهی اول فصل است.

میوه های این رقم، بزرگ، قلبی شکل تا گرد می باشد و پوست میوه به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز، براق و بسیار جذاب است. گوشت میوه، سفت، قرمز تا قرمز تیره، شیرین و نسبتاً ترش است، اما ترشی آن از رقم بینگ کمتر است. این رقم نیز مانند بینگ، حساس به ترک خوردگی است.

زمان رسیدن میوه حدود ۱۰ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم چینوک توسط ارقام بینگ و ون گرده افشانی می شود، اما جزء ارقامی است که در گروه ناسازگاری شماره ی نه قرار می گیرند و لذا با رقم رینر ناسازگار است.

 

گیلاس كولنی-نهال گیلاس كولنی-نهال گیلاس رقم  كولنی-درخت  گیلاس كولنی-درخت گیلاس رقم كولنی-نهال یکساله 1ساله گیلاس كولنی-نهال دوساله 2ساله  گیلاس كولنی-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس كولنی-نهال سایز بزرگ گیلاس كولنی-فروش نهال  گیلاس كولنی-خرید نهال گیلاس كولنی

گیلاس كولنی

 این رقم در مؤسسه ی جان اینز انگلستان تولید شده و در ابتدا به صورت رقم JI12510 کد گذاری شد. رشد درخت به صورت متعادل بوده و کمتر از رشد رقم استلا است. عادت رشد آن به صورت نیمه ایستاده است، اما زمان بلوغ آن گسترده تر می شود. رقم کولنی به شانکر باکتریایی مقاوم است. زودرسی محصول و باردهی آن در حد متوسط است. زمان رسیدن میوه دیر هنگام است (در بریتانیا از اواخر ژولای تا اوایل آگوست است). ارقام گرده زای مناسب، گرده افشانهای عمومی نظیر مرتون، گلوری یا ارقام خود بارور نظیر استلا هستند. در مورد گروه ناسازگار این رقم تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است.

 

گیلاس  دلارکا-نهال گیلاس  دلارکا-نهال گیلاس رقم   دلارکا-درخت  گیلاس  دلارکا-درخت گیلاس رقم  دلارکا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  دلارکا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  دلارکا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  دلارکا-نهال سایز بزرگ گیلاس  دلارکا-فروش نهال  گیلاس  دلارکا-خرید نهال گیلاس  دلارکا

گیلاس دلارکا

 رقمی بسیار قدیمی از جنوب ایتالیا است. درختی پررشد با باردهی فراوان است که به صورت قائم رشد می کند. میوه ها از نظر اندازه در حد متوسط و یک طرفشان پخش شده است. پوست میوه ها زرد رنگ تا قرمز کم رنگ در قسمتهای بالایی پوست میوه است. گوشت میوه، نیمه سفت، سفید تا زرد رنگ و بسیار ابدار و شیرین و حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن حدود 23 روز بعد از رقم بارلت است.

ارقام مناسب گرده زا برای این رقم در منابع ذکر نگردیده است.

 

گیلاس دل مونت-نهال گیلاس دل مونت-نهال گیلاس رقم  دل مونت-درخت  گیلاس دل مونت-درخت گیلاس رقم دل مونت-نهال یکساله 1ساله گیلاس دل مونت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس دل مونت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس دل مونت-نهال سایز بزرگ گیلاس دل مونت-فروش نهال  گیلاس دل مونت-خرید نهال گیلاس دل مونت

گیلاس دل مونت

 یک رقم ای دیگر ایتالیایی است که غالبا در جنوب ایتالایا و نزدیک ناپل کشت می شود

این درخت از رشد زیادی برخوردار است، به صورت عمودی رشد می کند و باردهی زیادی دارد .

میوه این رقم بسیار مناسب برای حمل و نقل ، بزرگ و قلبی شکل با گودی  کوچک می باشد و دارای پوست ضخیم به رنگ زرد تا زرد کم رنگ می باشد که در قسمت بالایی آن، قرمز براق می شود .

گوشت میوه بسیار سفت متمایل به زرد ابدار، شیرین و کمی ترش است . حساسیت میوه این رقم به ترک خوردگی بسیار کم است.

زمان رسیدن محصول حدودا 12 تا 15 روز بعد از رقم بارلت است

ارقام گرده زای مناسب آن در متون باغبانی ثبت نشده اند.

 

گیلاس دورون نروی 1-نهال گیلاس دورون نروی 1-نهال گیلاس رقم  دورون نروی 1-درخت  گیلاس دورون نروی 1-درخت گیلاس رقم دورون نروی 1-نهال یکساله 1ساله گیلاس دورون نروی 1-نهال دوساله 2ساله  گیلاس دورون نروی 1-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس دورون نروی 1-نهال سایز بزرگ گیلاس دورون نروی 1-فروش نهال  گیلاس دورون نروی 1-خرید نهال گیلاس دورون نروی 1

گیلاس دورون نروی 1

این رقم، رقمی نمونه در منطقه ی وبنگولای ایتالیا است که مبدا آن شناخته نشده است، اما به نظر بسیاری از افراد با تجربه، این رقم یکی از خوشمزه ترین گیلاس های جهان است.

این رقم درختی پر رشد با شاخساره های بلناد و گسترده است، در خت در مرحله ی جوانی به صورت قائم رشد می کند، ، اما بعدا تاجش عر یض و منظم شده و دارای ظرفیت باردهی متوسط تا زیاد می شود. میوهی این رقم، بزرگ یا بسیار بزرگ و قلبی شکل بوده و طول و عرضش با هم برابرند. سمت خط میوه رشد بیشتر دارد و کمی نیز فرو رفته است.

 پوست میوه، قرمز تا قرمز تیره یا تفریبا سیاه و روشن شفاف بوده و ضخامت متوسط تا کمی دارد. گوشت میوه سفت تا بسیار سفت، فیبری، شیر بن و قرمز تا قرمز تیره بوده و زیاد آبدار نیست میوه ی این  رقم، حساسیت متوسط تا زیادی  نسبت به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن آن حدود ۱۲ تا 14 روز بعد از رقم بارلت است. میوه های این رقم، به سرعت می رسند و

لذا اگر میوه ها باید در وضعیت مناسبب برداشت شوند، در انتخاب زمان چیدن ، نیاز به دقت فراوانی می باشد

ارقام مناسب گرده زا برای این رقم عبارتند از آدریانا، بارلت و دورون نروی ،۲ رقم دورون1 با رقم دورون دل آنلا ناسازگار است،

 

گیلاس  دورون نروی 2-نهال گیلاس  دورون نروی 2-نهال گیلاس رقم   دورون نروی 2-درخت  گیلاس  دورون نروی 2-درخت گیلاس رقم  دورون نروی 2-نهال یکساله 1ساله گیلاس  دورون نروی 2-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  دورون نروی 2-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  دورون نروی 2-نهال سایز بزرگ گیلاس  دورون نروی 2-فروش نهال  گیلاس  دورون نروی 2-خرید نهال گیلاس  دورون نروی 2

گیلاس  دورون نروی 2

یک رقم دیگر که مبدأ آن شناخته نشده است و مانند همنام نزدیک خود (دورون نروی 1) به صورت گسترده در وینگولای ایتالیا کاشته شده است. این رقم، درختی پر رشد است که به صورت پهن رشد می کند و دارای گلدهی دیر هنگام و ظرفیت میوه دهی خوب است.

 میوه ی این رقم، قلبی شکل گرد، غالباً شبیه دورون نروی ۱، با حساسیت متوسط نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه نسبتاً ضخیم بوده و قرمز تیره تا حدودا سیاه می باشد. گوشت میوه، سفت. ترد و تازه، قرمز و بسیار آبدار بوده و هسته اش تقریبا از گوشتش جدا است. علاوه بر این، گوشت میوه در این رقم خوشبو بوده و طعم بسیار خوبی دارد.

زمان رسیدن میوه، حدوداً25 تا ۲۷ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است.

رقم دورون نروی ۲ توسط ارقام مورادی وینگولا، دورون دلا مارکا و دورون نروی ۱ گرده افشانی می شود.

در ایتالیا، مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری شهر رم و مؤسسه ی ملی انرژی اتمی (ENEA)، جهش یافته ی متراکمی از این رقم را در سال ۱۹۸۳ معرفی کردند و نروی ۲ Cl نامیدند. در سال ۱۹۸۸، سان ساوینی و لو گلی، جهش یافته ی متراکم دیگری را معرفی کردند که توسط همان مؤسسه به دست آمد و دورون کومپاتو دی ویگنولا نامیده شد. در فرانه نیز، مؤسسه ی INRA همگروه اینفل وی ۷۲۰ را که همچنین تاردیو دی وینگولا نامیده می شد انتخاب کرد.

 

گیلاس  ارلی ریورز-نهال گیلاس  ارلی ریورز-نهال گیلاس رقم   ارلی ریورز-درخت  گیلاس  ارلی ریورز-درخت گیلاس رقم  ارلی ریورز-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ارلی ریورز-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ارلی ریورز-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ارلی ریورز-نهال سایز بزرگ گیلاس  ارلی ریورز-فروش نهال  گیلاس  ارلی ریورز-خرید نهال گیلاس  ارلی ریورز

گیلاس ارلی ریورز

یک رقم بیار قدیمی انگلیسی است که اکنون در محدوده ی کوچکی از حومه ی شهر کنت کشت می شود. این رقم برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ از همین منطقه معرفی گردید. ارلی ریورز یک درخت بسیار پر رشد و دارای تاجی نیمه افراشته تا افراشته است و در زمان بلوغ، قادر به تولید محصولی فراوان است. متأسفانه گاهی اوقات این رقم به بیماری شانکر باکتریایی ( Pseudomonas mors prunorum) حساس است. در بسیاری از کشورها زمان گلدهی درخت در اواسط فصل یا زودتر از اواسط فصل می باشد، اما در انگلستان یکی از ارقام بسیار زود گلده است. میوه ی این رقم دارای اندازه ای متوسط است و یک طرف آن صاف و از قسمت درازایش کمی پخش می باشد. قسمت انتهایی درخت پخش بوده و میوه ها در اطراف آن به وجود می آیند، به طوری که با راستای عمود، زاویه ی ۴۵ درجه (یا بسیار کمتر) می سازند پوست میوه، قرمز تیره و تقریباً سیاه رنگ است. گوشت میوه، نرم، قرمز تیره، بسیار آبدار با آبمیوه ای رنگی، شیرین و مرغوب است. علاوه بر این، نسبت به ترک خوردگی، حساسیت بسیار کمی دارد.

 زمان رسیدن میوه در این رقم ، حدوداً ۱۰ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است و در انگلستان معمولاً در اواخر ژوئن می باشد.

 رقم ارلی ریورز معمولاً توسط رقم نوردی گابن، که تنها رقم موجود در انگلستان است که تطابق زمان

گلدهی با این رقم دارد، گرده افشانی می شود. این رقم با رقم بلک تار تارین هم سترون است و از نظر ناسازگاری، داخل گروه شماره ی یك طبقه بندی می شود،

  در حال حاضر، رقم ارلی ریورز در کنت بسیار کشت می شود زیرا در این منطقه ارقام میوه ریز زودرس، سود کمی دارند.

 

گیلاس  امپرور فرانسيس-نهال گیلاس  امپرور فرانسيس-نهال گیلاس رقم   امپرور فرانسيس-درخت  گیلاس  امپرور فرانسيس-درخت گیلاس رقم  امپرور فرانسيس-نهال یکساله 1ساله گیلاس  امپرور فرانسيس-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  امپرور فرانسيس-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  امپرور فرانسيس-نهال سایز بزرگ گیلاس  امپرور فرانسيس-فروش نهال  گیلاس  امپرور فرانسيس-خرید نهال گیلاس  امپرور فرانسيس

گیلاس  امپرور فرانسيس

این رقم تا ۲۰ سال قبل به طور وسیعی در بریتانیا کشت می شد. درختان در این رقم بسیار ضعیف هستند و تاجی گرد و فشرده دارند.

میوه های امپرور فرانسیس با میوه های رقم ناپلئون دارای شباهتهایی از قبیل فرم دایره ای و قلبی شکل می باشد، اما رنگ آن کمی قرمز تر است و چنانچه میوه ها بر روی درخت به حال خود رها شوند، تیره تر شده و دیگر شباهتی به گیلاس سفید نخواهند داشت. اندازه ی میوه در این رقم، متوسط تا بزرگ بوده و گوشت آن سفت است و رنگی متمایل به زرد دارد.

این رقم تقریباً ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد. رقم امپرور فرانسیس در اواسط فصل گل داده و از نظر ناسازگاری در گروه شماره ی سه طبقه بندی می شود.

 

گیلاس فوریا-نهال گیلاس فوریا-نهال گیلاس رقم  فوریا-درخت  گیلاس فوریا-درخت گیلاس رقم فوریا-نهال یکساله 1ساله گیلاس فوریا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس فوریا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس فوریا-نهال سایز بزرگ گیلاس فوریا-فروش نهال  گیلاس فوریا-خرید نهال گیلاس فوریا

گیلاس فوریا

فوریا یک رقم ایتالیایی است که مبدا آن شناخته نشده است. ایز رقم شبیه رقم بلادی پستویا است و اکثرا در منطقه ی پرو وینس ایتالیا کشت می شود. این رقم درختی پررشد است و رشدی عمودی دارد. میوه های این رقم، قلبی شکل بوده و گاهی اوقات نوک دارند و از نظر ترک خوردگی فقط کمی حساسیت دارند. همچنین ظاهراً تحمل جابجایی را نیز دارند. ضخیم است. پوست میوه در این رقم، قرمز، روشن، براق وضخیم است. گوشت میوه نیز چسبیده به هسته، بسیار شیرین و کمی ترش بوده و طعم بسیار خوبی  دارد.

زمان  رسیدن میوه  در این رقم ، حدود 20تا 25 روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام محلی فورلی، بیسمارک و کولا فمینا و همچنین با ارقام دورون دل آنلا و دورون دلا مارکا گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  فروگمور-نهال گیلاس  فروگمور-نهال گیلاس رقم   فروگمور-درخت  گیلاس  فروگمور-درخت گیلاس رقم  فروگمور-نهال یکساله 1ساله گیلاس  فروگمور-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  فروگمور-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  فروگمور-نهال سایز بزرگ گیلاس  فروگمور-فروش نهال  گیلاس  فروگمور-خرید نهال گیلاس  فروگمور

گیلاس فروگمور

این رقم بسیار قدیمی انگلیسی اولين بار در حومه ی شهر کنت به طور گسترده مورد کشت قرار گرفت که

به دلیل باردهی بسیار منظم، گیلاس مناسبی برای بازار بوده است.

این رقم درختی پر رشد است که تاجی نسبتا گرد، قائم و پخش دارد و به دلیل محصول فراوانی که دارد،  شاخه هایش به سمت پایین خم می شوند. گلدهی در مدت زمان طولانی و نسبتا با تاخیر صورت می گیرد و لذا از این نظر که نسبت به خسارت ناشی از یخ زدگی کاملا مقاوم است قابل توجه می باشد.

میوه این رقم اندازه ای متوسط داشته ، قلبی شکل بوده و از قسمت درازایش کمی پخش شده است و حساسیت زیادی به ترک خوردگی  ندارد . پوست  میوه قرمز رنگ بوده ، زمینه ای زرد رنگ دارد و دارای نقاط و رگه هایی مشخص است . گوشت آن نرم تا حدودی فیبری، بسیار شیرین ، دارای آبمیوه ای بی رنگ با کیفیت خوب است.

زمان رسیدن این رقم حدودا هفت روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط رقم راندل و رقم بیگارو که در حال حاضر در انگلستان  کشت نمی شود . گرده افشانی می شود.

این رقم توسط ماروین نلیس در ایالت کالیفرنیای آمریکا به دست آمد ، در فرانسه تا حدودی رایج شده است

درختان در این رقم رشد متعادلی داشته و به صورت نیمه ایستاده با شاخه هایی باز می باشند . این رقم محصولی زود رس داشته و از تولیدی خوبی برخوردار ایت . گلدهی در این رقم بسیار زود و 2 تا 9 روز جلوتر از رقم بارلت صورت می گیرد .

این رقم میوه هایی بزرگ داشته که در بعضی موارد ، اندازه ی آنها بسیار بزرگ می شود . رنگ پوست میوه از قرمز تا صورتی متغیر است . میوه دارای فرم قلوه ای شکل تا گرد بوده و دم کوتاهی نیز به آن متصل می باشد . گوشت میوه زرد کمرنگ است و شیرینی و طعم خوبی دارد . حساسیت این رقم به ترک خوردگی در اغلب موارد جدی می باشد.

رسیدن آن کاملا آرام صورت می گیرد، اما در این مدت میوه ها بر روی درخت ، سفت باقی می مانند و تردی بافتشان را از دست نمی دهند . زمان رسیدن میوه ها در این رقم حدودا 10 تا 12 روز بعد از رقم بارلت است ارقام مناسب برای گرده افشانی این رقم عبارتند از ارقام ون و استار کینگ هاردی ژیانت .

 

گیلاس  ژرمس دور فر-نهال گیلاس  ژرمس دور فر-نهال گیلاس رقم   ژرمس دور فر-درخت  گیلاس  ژرمس دور فر-درخت گیلاس رقم  ژرمس دور فر-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ژرمس دور فر-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ژرمس دور فر-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ژرمس دور فر-نهال سایز بزرگ گیلاس  ژرمس دور فر-فروش نهال  گیلاس  ژرمس دور فر-خرید نهال گیلاس  ژرمس دور فر

گیلاس ژرمس دور فر

این رقم بسیار جالب که در اغلب موارد با رقم اشنایدراسپات اشتباه می شود به میزان زیادی در مجارستان کشت می شود ، اما اولین بار در گابن کشف شد. در اروپا ارقامی که به عنوان ژرمس دورفر  وجود دارند ، تنوع زیادی دارند.

این رقم درختی پر رشد و تاجی پهن و هرمی شکل دارد . ژرمس دورف دیر به گل می نشیند و دارای ظرفیت تولیدی بالا ست . اما نسبت به آسیب  ناشی از یخ زدگی کاملا حساس است.

این رقم دارای میوه هایی بزرگ است که تا حدودی به ترک خوردگی حساسند. پوست میوه قرمز تا قرمز تیره ، براقو دارای نقاط کوچک روشن است . گوشت میوه سفت ، ترد و تازه ، قرمز روشن با آبمیوه ای به رنگ زرد کمرنگ ، دارای طعم مناسب، بسیار خوشبو و شیرین تا اندکی ترش است.

زمان رسیدن میوه حدودا ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است.

 رقم ژرمس  دورفر توسط ارقام هدل فینگر و تکلوی ۲ گرده افشانی میشود اما با ارقام بینگ و ناپلئون ناسازگار است.

اخیراً در مجارستان همگروه های اصلاح شده ی رقم ژرمس دور فر انتخاب شده اند .

 

گیلاس  ژورژیا-نهال گیلاس  ژورژیا-نهال گیلاس رقم   ژورژیا-درخت  گیلاس  ژورژیا-درخت گیلاس رقم  ژورژیا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ژورژیا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ژورژیا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ژورژیا-نهال سایز بزرگ گیلاس  ژورژیا-فروش نهال  گیلاس  ژورژیا-خرید نهال گیلاس  ژورژیا

گیلاس ژورژیا

 ژورژیا یک رقم ایتالیایی است که در سال ۱۹۸۵ معرفی شد. ابن رقم توسط جی - بارجیونی در مؤسسه ی

تحقیقات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلاقی بین رقم ISF123 با رقم که کاکسیانسکه در سال ۱۹۶۴ به وجو آمد، انتخاب گردید.

ابن رقم درختی پر رشد و نسبتاً قائم است اما زود به بار می نشیند، محصولی فراوان دارد و نیازمند هرس

سنگین است. گلدهی این رقم زود صورت می گیرد و در  اواسط فصل و طی یک مدت طولانی انجام می شود.

میوه های این رقم، درشت و قلبی شکلند و عرض شان از طولشان بیشتر است. میوه های این رقم حساسیت

متوسط به ترک خوردگی دارند. پوست میوه ها قرمز، بسیار براق و نسبتا ضخیم است. گوشت میوه ها نیز سفت، شیرین، ،نسبتاً  آبدار و زرد کمرنگ می باشد.

زمان رسیدن میوه ها در این رقم حدود اُ  7روز بعد ازرقم بارلت است.

زورژیا توسط ارقام آدریانا، مورا، دورون نروی ۱ و ون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس گلد-نهال گیلاس گلد-نهال گیلاس رقم  گلد-درخت  گیلاس گلد-درخت گیلاس رقم گلد-نهال یکساله 1ساله گیلاس گلد-نهال دوساله 2ساله  گیلاس گلد-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس گلد-نهال سایز بزرگ گیلاس گلد-فروش نهال  گیلاس گلد-خرید نهال گیلاس گلد

گیلاس گلد

 رقمی با مبوه های ریز است که در ایالت نیویورک و سایر نقاط ایالات متحده ی آمریکا به منظور تهیه ی شورى و استفاده در فرایندهای غذایی کشت می شود. این رقم به ویژه نسبت به سرمای زمستان مقاوم است. گلد رقمی است که هیج رنگدانه ای ندارد و لذا برای تهیه ی شوری به راحتی سفید می شود.

رقم گلد در ایالت متحده ی آمریکا اواسط ماه ژولای  می رسد.

این رقم در یک گروه واحد گرده افشانی قرار دارد.

 

گیلاس گروس شوترز نورپل-نهال گیلاس گروس شوترز نورپل-نهال گیلاس رقم  گروس شوترز نورپل-درخت  گیلاس گروس شوترز نورپل-درخت گیلاس رقم گروس شوترز نورپل-نهال یکساله 1ساله گیلاس گروس شوترز نورپل-نهال دوساله 2ساله  گیلاس گروس شوترز نورپل-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس گروس شوترز نورپل-نهال سایز بزرگ گیلاس گروس شوترز نورپل-فروش نهال  گیلاس گروس شوترز نورپل-خرید نهال گیلاس گروس شوترز نورپل

گیلاس گروس شوترز نورپل

گروس شوترز نورپل گروس یکی از ارقام بسیار قیمی آلمان است و از این نظر که برای حمل و نقل بسیار مناسب  می باشد، قابل توجه است.

این درخت رقم  پررشد با باردمی فراوان، راست قامت با شاخه های بلند  بوده و انشعابات محوری بسیار

کمی دارد گلدهی آن در اواسط فصل تا بعد از آن صورت می گیرد و نسبت به خسارت ناشی از یخ زدگی کاملا مقاوم است

این رقم دارای میوه ای بزرگ، قلبی شکل و نسبتا گلد است که نسبت به ترک خوردگی تا حدودی  حساس می باشد . پوست میوه ، قرمز تیره تا قهوه ای – مشکی است و گوشت ان خیلی سفت ،ترد و تازه و با کیفیت بسیار خوب می باشد.

زمان رسیدن این رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم پوتنرز  روت اسپات یک رقم مناسب برای گرده افشانی این رقم محسوب می شود

 

گیلاس هارتلند-نهال گیلاس هارتلند-نهال گیلاس رقم  هارتلند-درخت  گیلاس هارتلند-درخت گیلاس رقم هارتلند-نهال یکساله 1ساله گیلاس هارتلند-نهال دوساله 2ساله  گیلاس هارتلند-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس هارتلند-نهال سایز بزرگ گیلاس هارتلند-فروش نهال  گیلاس هارتلند-خرید نهال گیلاس هارتلند

گیلاس هارتلند

رقمی جدید است که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیویورک، واقع در منطقه ی جنوای ایالت نیویورک

تولید شد.

 این رقم به صورت درختی بزرگ، پر رشد با شکلی پهن و دارای انشعابات محوری فراوان می باشد. هارتلند به وبژ، نسبت به سرمای زمستان مقاوم است. گلدهی این رقم در اواسط فصل صورت می گیرد و گلها تا مدت طولانی پذیرای دانه ی گرده می باشند. تولید محصول در این رقم بسیار خوب است و روی سیخک و  و شاخه های یکساله بار دهی بهتری دارد.

میوه مای این رقم، بزرگ متوسط هستند، اما ممکن است در صورت عدم تنک به موقع درخت، اندازه آنها کوچک تر شود. شکل میوه گرد بوده و کمی تمایل به مستطیل شکلی دارد. رنگ پوست میوه، صورتی پر رنگ، و براق است. رنگ گوشت میوه نیز مشابه پوستش می باشد. غلظت قند میوه ها در این رقم، 5/14 تا ۱۷٪ است که از درصد قند بسیاری از ارقام تجاری دیگر کمتر است، اما برای محدوده ی چشایی قابل قبول می باشد. میوه های این رقم سفتی متوسطی داشته و نسبت به ترک خوردگی نیز مقاومت متوسط دارند.  زمان رسیدن این رقم زود و در اواسط فصل و حدوداً ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است.

هارتلند رقمی خود عقیم بوده و با ارقام دیگری که در گروه شماره ی ۵ ناسازگاری قرار می گیرند، ناسازگار است، اما با اکثر ارقام تجاری که گلدهی آنها زود و در اواسط فصل است سازگار می باشد.

هلال فینگر مانند رقم بینگ، یکی از ارقامی است که به طور گسترده در جهان، به ویژه در اروپای مرکزی

کشت می شود، اما علاوه بر این، در اونتاریوی کانادا نیز که در آنجا از پیش رسی قابل توجهی برخوردار است، رواج دارد، رقم بر ادبورن بلک که شباهت زیادی به رقم هدل فینگر دارد، در انگلستان رایج است.

 مدل فینگر درختی است که از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است. این درخت در مرحله ی جوانی به صورت قائم و بعد از آن به صورت عرضی رشد می کند و شاخساره های گسترده ای ایجاد کرده و شکل هر می پهن مناسبی را به وجود می آورد. گلدهی در این رقم با تأخیر متوسط تا کامل صورت می گیرد و گل های آن در مقابل یخ زدگی کاملاً مقاومند.

میوه از متوسط تا بزرگ و تخم مرغی تا قلبی شکل نسبت به ترک خوردگی، حساسیت متوسط تا کم دارد. پوست میوه ضخیم، قهوه ای - قرمز رنگ و با لکه های قرمز روشن و باریک می باشد. گوشت میوه نیز سفت، قرمز یا بنفش تیره و آبدار بوده و به هسته چسبیده است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم هدل فینگر توسط ارقام بارسلرلارج استریلر، هیدیگر، کوردیا، اشنبرگر، ژرمس دور فر، استار و ویتوریا گرده افشانی می شود. این رقم ممکن است که از نظر ناسازگاری در گروه شماره ی ۷ قرار بگیرد، اما همگروه هایی از این رقم که در وینلند کانادا نگهداری می شوند به عنوان گرده زاهای عمومی طبقه بندی

می شوند.

 

گیلاس  هرتفورد-نهال گیلاس  هرتفورد-نهال گیلاس رقم   هرتفورد-درخت  گیلاس  هرتفورد-درخت گیلاس رقم  هرتفورد-نهال یکساله 1ساله گیلاس  هرتفورد-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  هرتفورد-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  هرتفورد-نهال سایز بزرگ گیلاس  هرتفورد-فروش نهال  گیلاس  هرتفورد-خرید نهال گیلاس  هرتفورد

گیلاس هرتفورد

این رقم که تا حدودی نسبت به شانکر باکتریایی مقاوم است، توسط مؤسسه ی جان اینز در بریتانیای کبیر ایجاد شد. درخت دارای رشدی متوسط تا زیاد، عادت رشد مناسب و شاخه هایی گسترده است.

رقم هرتفورد میوه هایی سفت، بزرگ، قرمز تیره یا صورتی با گوشتی سفت و خوش طعم دارد.

زمان رسیدن میوه در این رقم نسبتاً با تأخير و شبیه رقم ون است.

 ارقام گرده زای مناسب برای این رقم، گرده افشان های عمومی از قبیل مرتون گلوری یا ارقام خود بارور مانند استلا می باشند. گروه ناسازگار این گونه نیز تاکنون مشخص نشده است.

 

گیلاس هادسون-نهال گیلاس هادسون-نهال گیلاس رقم  هادسون-درخت  گیلاس هادسون-درخت گیلاس رقم هادسون-نهال یکساله 1ساله گیلاس هادسون-نهال دوساله 2ساله  گیلاس هادسون-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس هادسون-نهال سایز بزرگ گیلاس هادسون-فروش نهال  گیلاس هادسون-خرید نهال گیلاس هادسون

 گیلاس هادسون

هادسون نیز یکی دیگر از ارقام گیلاس است که در ایستگاه تحقیقاتی واقع در منطقه ی جنوای ایالت نیویورک ایجاد شده است.

 این رقم درختانی بسیار بزرگ با تاجی باز تولید می کند که دیر به گل می نشینند. باردهی این رقم متوسط است. .

میوه های این رقم، طعم شیرین خوبی داشته، سفت و تیره رنگ می باشند و از نظر اندازه، متوسط تا بزرگ هستند. این رقم به عنوان آخرین رقمی است که میوه هایش در ایالت نیویورک می رسند. رقم هادسون از نظر ناسازگاری، در گروه شماره ۹ طبقه بندی می شود.

 

گیلاس کارابودار-نهال گیلاس کارابودار-نهال گیلاس رقم  کارابودار-درخت  گیلاس کارابودار-درخت گیلاس رقم کارابودار-نهال یکساله 1ساله گیلاس کارابودار-نهال دوساله 2ساله  گیلاس کارابودار-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس کارابودار-نهال سایز بزرگ گیلاس کارابودار-فروش نهال  گیلاس کارابودار-خرید نهال گیلاس کارابودار

گیلاس کارابودار

کارابو دار رقمی است که به طور وسیعی در ترکیه کشت می شود.

این رقم درختی پر رشد است قامت با گلدهی دیر هنگام و تولیدی نظم است

ميوه ى ا ین رقم  بزرگ، قلبی شکل و نسبتاً پخش است. میوه زرد رنگ است و در قسمتی که  نور آفتاب به آن میخورد از زردی به سرخی می گراید گوشت میوه سفت و شیرین با یک طعم خوب است.

32

استار و اشنبرگر گرده افشانی شود.

 

گیلاس کریستین-نهال گیلاس کریستین-نهال گیلاس رقم  کریستین-درخت  گیلاس کریستین-درخت گیلاس رقم کریستین-نهال یکساله 1ساله گیلاس کریستین-نهال دوساله 2ساله  گیلاس کریستین-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس کریستین-نهال سایز بزرگ گیلاس کریستین-فروش نهال  گیلاس کریستین-خرید نهال گیلاس کریستین

گیلاس کریستین

رم کریستین در سال ۱۹۳۶ از تلاقی رقم امپرورفرانسی با رقم ژیل پیک ، در ایستگاه آزمایشات کشاورزی.  ایالت نیویورک به دست آمد و در سال ۱۹۸۲ به عنوان یک رقم تجا رى معرفی شد.

این رقم درختی پررشد و بسیار مقاوم نسبت به سرمای زمستان است. در نروژ حتی بعد از این که درخت در معرض دمای °C18- قرار گرفت، جوانه های میوه یا تنه آسیب ندیدند. گلدهی این رقم در مقایسه با سایر ارقام در اواسط فصل صورت می گیرد.

 میوه ی این رقم، بزرگ با پوستی به رنگ قرمز تیره یا سیاه متمایل به ارغوانی و بسیار جذاب است. گوشت میوه، قرمز یا قرمز تیره، سفت، آبدار، شیرین و دارای کیفیت خوراکی بسیار خوبی است و هسته اش نیز کوچک می باشد. رقم کریستین نسبت به ترک خوردگی فقط کمی حساس است و به عنوان یک رقم جایگزین برای رقم اشمیت پیشنهاد می شود.

این رقم حدوداً ۱۶ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

ارقام مناسب برای گرده افشانی رقم کریستین فهرست بندی نشده اند، اما رقمی که از نظر ناسازگاری در

گروه ۳ قرار نگیرد و گلدهی آن در اواسط فصل باشد باید برای این کار مناسب باشد.

 

گیلاس لامبرت-نهال گیلاس لامبرت-نهال گیلاس رقم  لامبرت-درخت  گیلاس لامبرت-درخت گیلاس رقم لامبرت-نهال یکساله 1ساله گیلاس لامبرت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس لامبرت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس لامبرت-نهال سایز بزرگ گیلاس لامبرت-فروش نهال  گیلاس لامبرت-خرید نهال گیلاس لامبرت

گیلاس لامبرت

رقم لامبرت از یک نهال بذری که توسط جی. اچ، لامبرت در ایالت اورگون آمریکا یافت شده بود، به دست آمد.

این رقم درختانی پر رشد، راست قامت با زمان گلدهی متوسط تا دیر هنگام ایجاد می کند.

 میوه ی این رقم، متوسط تا بزرگ و قلبی شکل بوده و سمت دمدار آن کمی پخش شده است. انتهای آن نوکدار می باشد و حساس به ترک خوردکی است. پوست میوه صورتی - قرمز، خال خالی و مقداری رگه دار بوده و از جلای متوسطی برخوردار است.

رقم لامبرت تقریباً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم توسط ارقام سم سامیت و ون گردافشانی می شود، اما با ارقام بینگ، امپرور فرانسیس، ناپلئون، استار و ورنون ناسازگار است. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۳ طبقه بندی می شود. .

 در سال ۱۹۶۳ یک جهش یافته از این رقم که به صورت متراکم رشد می کند (کومپکت لامبرت) توسط کا.او. لاپینز در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند،واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا تولید شد.

 

گیلاس  لارین-نهال گیلاس  لارین-نهال گیلاس رقم   لارین-درخت  گیلاس  لارین-درخت گیلاس رقم  لارین-نهال یکساله 1ساله گیلاس  لارین-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  لارین-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  لارین-نهال سایز بزرگ گیلاس  لارین-فروش نهال  گیلاس  لارین-خرید نهال گیلاس  لارین

گیلاس لارین

 لارین رقمی است که توسط آرام بروکز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کالیفرنیا از تلاقی رقم لامبرت  با رقم UCD50 (بینگ تارتارین) که در سال 1946 توسط جی .  ال فیلیپ به دست امده بود انتخاب شد .

این درخت رشدی متعادل داشته و به صورت قائم می باشد ، اما گهن و عریض نیز می باشد. لارین درختی بارده با زمان گلدهی در اواسط فصل می باشد.

میوه این رقم بزرگ ، گردتا قلبی شکل با حساسیت کم نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه قرمز تیره و نازک بوده و گوشت میوه نیمه سفت تا سفت، قرمز تا قرمز تیره با آبمیوه های قرمز است که شیرین تا کمی ترش می باشد و طعم خوبی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدودا 10 روز بعد از رسیدن رقم بارلت است .

رقم لارین توسط ارقام بلک تارتارین ، بارلت ون، بینگ،بادا، ناپلئون، و استار کینگ هاردی ژیانت گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  لیندا (لیندا 156)-نهال گیلاس  لیندا (لیندا 156)-نهال گیلاس رقم   لیندا (لیندا 156)-درخت  گیلاس  لیندا (لیندا 156)-درخت گیلاس رقم  لیندا (لیندا 156)-نهال یکساله 1ساله گیلاس  لیندا (لیندا 156)-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  لیندا (لیندا 156)-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  لیندا (لیندا 156)-نهال سایز بزرگ گیلاس  لیندا (لیندا 156)-فروش نهال  گیلاس  لیندا (لیندا 156)-خرید نهال گیلاس  لیندا (لیندا 156)

گیلاس لیندا (لیندا 156)

این رقم که از مجارستان منشأمی گیرد توسط بروزیک از تلاقی بین رقم هدل فینگر و رقم ژرمس دورفر انتخاب شد.

این درخت رشدی متوسط داشته و به صورت آویزان می باشد . گلدهی این رقم در بهار با تاخیر صورت می گیرد و چنانچه گزارش شده است باردهی سنگینی داشته و بسیار راحت برداشت می شود.

میوه ی این رقم اندازه ای متوسط (۲۶ - ۲۲ میلیمتر قطر دارد) داشته و کمی کشیده می باشد. گوشت میوه ی این رقم صورتی و پوست آن قهوه ای متمایل به قرمز است، این رقم به ویژه آبدار بوده و علاوه بر این، دارای بافتی سفت و طعمی فو و الهاده است. رقم لیندا در اواسط فصل تا دریر تر از آن می رسد ، لذا در  مجارستان در هفته ی پنجم بعد از رقم بارلت برداشت می شود.

 این رفقم توسط ارقام ژرمس  دورفر، ۳، کاتالین و  ونگرد ه افشانی می شود.

 

گیلاس  مالیزیا-نهال گیلاس  مالیزیا-نهال گیلاس رقم   مالیزیا-درخت  گیلاس  مالیزیا-درخت گیلاس رقم  مالیزیا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  مالیزیا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  مالیزیا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  مالیزیا-نهال سایز بزرگ گیلاس  مالیزیا-فروش نهال  گیلاس  مالیزیا-خرید نهال گیلاس  مالیزیا

گیلاس مالیزیا

مالیزیا رقمی است که در ناحیه ی کامپانای ایتالیکشت می شودو مبدأ آن ناشناخته است

این رقم درختی پر رشد با تاج گسترده و تولید خوب است،

میوه ی این رقم، بزرگ، قلبی شکل و بسیار مناسب برای حمل و نقل، است، اما حساسیت زیادی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه، قرمز تیره و گوشت آن بسیار سفت و ترد، قرمز آبدار و بسیار خوشمزه است. زمان رسیدن رقم مالیزیا حدودا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است.

 ارفام مناسب برای گرده افشانی این رقم متون باغبانی نیامده اند

 

گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال گیلاس رقم   مارگارت (مارگارت ۶۶)-درخت  گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-درخت گیلاس رقم  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال یکساله 1ساله گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-نهال سایز بزرگ گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-فروش نهال  گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)-خرید نهال گیلاس  مارگارت (مارگارت ۶۶)

گیلاس مارگارت (مارگارت ۶۶)

 مارگارت ، رقمی است که در مجارستان توسط شخصی به نام اس. بروزیک از بذرهای جمع آوری شده از تلاقی رقم  ژرمس دروفراوریاس سی ال با رقم بکسابا انتخاب شده بود و در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید.

درخت این رقم از رشد متوسط برخوردار بوده و تاجی کشیده تا گرد دارد. گلدهی این رقم با تاخیر صورت گرفته و بار دهی آن مطلوب است.

 میوه و مارگارت اندازه ای متوسط (قطر آن 26-23  میلیمتر است) داشته و دارای شکلی گرد -پخش

است و از بافتی، سفت و طعمی بسیار خوب برخوردار است. این رقم برای برداشت ماشینی مناسب می باشد.

رنگ پوست میوه، قهوه ای متمایل به قرمز و گوشت آن صورتی است.

زمان رسیدن این رقم، نسبتا زود هنگام و در مجارستان حدود ۶ تا ۷ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مارگارت، توسط ارقام ون، هدل فینگر، لیندا و ژرمس دورفر ۳ گرده افشانی می شود.

 

گیلاس مرشانت-نهال گیلاس مرشانت-نهال گیلاس رقم  مرشانت-درخت  گیلاس مرشانت-درخت گیلاس رقم مرشانت-نهال یکساله 1ساله گیلاس مرشانت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مرشانت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مرشانت-نهال سایز بزرگ گیلاس مرشانت-فروش نهال  گیلاس مرشانت-خرید نهال گیلاس مرشانت

گیلاس مرشانت

مرشانت رقمی است که توسط مؤسسه ی جان اینز در بریتانیا از گرده افشانی طبیعی رقم مرتون بدست آمده  است.

این رقم درختی است که در زمان بلوغ، تاجی گسترده و شاخه هایی با زاویه خوب دارد. محصول مرشانت

زودرس و فراوان است.

گلدهی رقم مرشانت در اواسط فصل زودهنگام صورت گرفته و از نظر زمان گلدهی، شبیه رقم مرتون گلوری و قبل از گلدهی رقم ون است. درختان این رقم مقاومت خوبی به شانکر باکتریایی دارند.

 میوه ی این رقم اندازه ای متوسط، پوستی سیاه و طعمی خوب دارد. رقم مرشانت در بعضی نقاط تمایل به باردهی بیشتر دارد که در این حالت اندازه ی میوه کاهش می یابد. این رقم حساسیت متوسطی به ترک خوردگی دارد.

رقم مرشانت زودهنگام و در اواسط فصل و حدوداً ۱۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

مرشانت یک گرده زای عمومی است و از این لحاظ ممکن است اکثر ارقامی را که زمان گلدهی یکسانی با آن دارند.، گرده افشانی کند، یا توسط آنها گرده افشانی شود.

 

گیلاس مرتون بیگارو-نهال گیلاس مرتون بیگارو-نهال گیلاس رقم  مرتون بیگارو-درخت  گیلاس مرتون بیگارو-درخت گیلاس رقم مرتون بیگارو-نهال یکساله 1ساله گیلاس مرتون بیگارو-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مرتون بیگارو-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مرتون بیگارو-نهال سایز بزرگ گیلاس مرتون بیگارو-فروش نهال  گیلاس مرتون بیگارو-خرید نهال گیلاس مرتون بیگارو

گیلاس مرتون بیگارو

مرتون بیگارو رقمی است که از تلاقی که ام، بی، کرین در مؤسسه ی جان اینز، بین رقم نایتز بلک با رقم

ناپلئون انجام داد انتخاب گردید.

ابن رقم درختی  پر رشد با تاجی گسترده است که میوه دهی  منظم و بسیار فراوانی دارد.

میوه این رقم  بزرگ و متمایل به گرد تا حدود کروی شکل است نسبت به  به ترک خوردگی حساسیتی متوسط دارد.  پوست  میوه ضخامتی  متوسط داشته و قهوه ای متمایل به قرمز پر رنگ است. گوشت  میوه نیز بسیار سفت، قرمز تیره و فوق العاده خوش طعم است.

 زمان رسیدن این رقم حدودا ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مرتون بیگارو توسط رقم مرتون گلوری گرده افشانی می شود.

 

گیلاس مرتون گلوری-نهال گیلاس مرتون گلوری-نهال گیلاس رقم  مرتون گلوری-درخت  گیلاس مرتون گلوری-درخت گیلاس رقم مرتون گلوری-نهال یکساله 1ساله گیلاس مرتون گلوری-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مرتون گلوری-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مرتون گلوری-نهال سایز بزرگ گیلاس مرتون گلوری-فروش نهال  گیلاس مرتون گلوری-خرید نهال گیلاس مرتون گلوری

گیلاس مرتون گلوری

این رقم اولين بار توسط مؤسسه ی جان اینز واقع در بریتانیا ایجاد شد.

مرتون گلوری، درختی با رشد متوسط و عادت رشدی فوق العاده است که شاخه هایی فراوان با زاویه ی باز دارد. این رقم از زودرسی و تولید میوه ی بسیار خوبی برخوردار است. درختان این رقم مخصوصا به شانکر باکتریایی تا حدودی مقاومند. گلدهی رقم مرتون گلوری در اواسط فصل و کمی زودتر از رقم ون صورت می گیرد.

میوه ی این رقم، بزرگ و دارای زمینه ای به رنگ زرد متمایل به کرمی است که با مرور زمان، سطح رویی آن قرمز می شود. میوه دارای طعم و شیرینی مناسب است، اما به مرور زمان ملایم می شود و لذا در صورتی که این میوه ها با دقت و توسط دست برداشت نشوند، بازار رسانی آنها مشکل می شود.

رقم مرتون گلوری نسبتاً زودرس است و حدوداً ۱۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

این رقم یک گرده زای عمومی است و می تواند بسیاری از ارقام دیگری را که زمان گلدهی یکسانی با آن دارند را گرده افشانی کند یا توسط آنها گرده افشانی شود.

 

گیلاس مرتون هیرت-نهال گیلاس مرتون هیرت-نهال گیلاس رقم  مرتون هیرت-درخت  گیلاس مرتون هیرت-درخت گیلاس رقم مرتون هیرت-نهال یکساله 1ساله گیلاس مرتون هیرت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مرتون هیرت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مرتون هیرت-نهال سایز بزرگ گیلاس مرتون هیرت-فروش نهال  گیلاس مرتون هیرت-خرید نهال گیلاس مرتون هیرت

گیلاس مرتون هیرت

مرتون هیرت یک رقم انگلیسی است که از تلاقی رقم شریکن با رقم التون که توسط فردی به نام ام.بی. کرین در مؤسسه ی جان اینز واقع در بریتانیا ایجادشده بود، انتخاب گردید.

این رقم درختی پر رشد و بسیار قائم است، اما باردهی نامنظم دارد. زمان گلدهی این رقم در اواسط فصل یا کمی دیرتر می باشد. شکوفه های این رقم به قارچ Monilinia laxa بسیار حساسند.

میوه های مرتون هیرت، بزرگ یا نسبتاً بزرگ و قلبی شکل، منظم با یک شیار جزئی در سمت شکمی میوه می باشد و از حساسیت کمی به ترک خوردگی برخوردار است. پوست میوه، نسبتاً براق و به رنگ قرمز ارغوانی پر رنگ است که در زمان رسیدن کامل، تقریباً سیاه می شود. گوشت میوه، نسبتاً سفت یا کمی نرم، قرمز تیره و آبدار با طعم بسیار خوب و کمی ترش است. زمان رسیدن آن حدوداً ۱۲ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم مرتون هیرات توسط ارقام مرتون گلوری، مرتون بیگارو و روندل هیرت گرده افشانی می شود.

 

گیلاس مورادی کازانو-نهال گیلاس مورادی کازانو-نهال گیلاس رقم  مورادی کازانو-درخت  گیلاس مورادی کازانو-درخت گیلاس رقم مورادی کازانو-نهال یکساله 1ساله گیلاس مورادی کازانو-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مورادی کازانو-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مورادی کازانو-نهال سایز بزرگ گیلاس مورادی کازانو-فروش نهال  گیلاس مورادی کازانو-خرید نهال گیلاس مورادی کازانو

گیلاس مورادی کازانو

تاکنون مبدأ این رقم مشخص نشده  اشت اما به طور وسیعی در ایالت ورونای ایتالیا کشت شده است. ظاهرا این رقم قابلیت جابجایی بسیار خوبی دارد.

این رقم درختی  پر رشد است که در مرحله جوانی ، نسبتا راست قامت است و بعد از آن پهن و گسترده می شود.

 میوه ی مورادی کازینو، قلبی شکل متمایل به گرد با یک گودی کوچک در سمت شکمی آن  می باشد. میوه های این رقم، حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارند و از این نظر شبیه رقم مورادی آدریانا است. پوست میوه، ضخیم، قرمز یا قرمز تیره ی یکدست و براق است گوشت میوه نیز بسیار سفت، ترد و تازه، زرد کمرنگ، آبدار، شیرین و کمی ترش است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است.

این رقم توسط ارقام آدریانا، ژورژیا، فروپا، کاکسین، مورا، استار کینگ هاردی زیانت و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم مورا دالا پانتا ناسازگار است.

 

گیلاس مورا (بیگارومورا)-نهال گیلاس مورا (بیگارومورا)-نهال گیلاس رقم  مورا (بیگارومورا)-درخت  گیلاس مورا (بیگارومورا)-درخت گیلاس رقم مورا (بیگارومورا)-نهال یکساله 1ساله گیلاس مورا (بیگارومورا)-نهال دوساله 2ساله  گیلاس مورا (بیگارومورا)-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس مورا (بیگارومورا)-نهال سایز بزرگ گیلاس مورا (بیگارومورا)-فروش نهال  گیلاس مورا (بیگارومورا)-خرید نهال گیلاس مورا (بیگارومورا)

گیلاس مورا (بیگارومورا)

مورا یک رقم فرانسوی است که مبدأ آن مشخص نمی باشد و توسط ام. ساندرین، در هومودس کارمس

 فرانسه یافت شده است. این رقم توسط خزانه داری ای، مورا در اوایل قرن بیستم معرفی شد.

 مورا درختی با رشد متوسط، نسبتاً قائم و باردهی متوسط است.

میوه ی این رقم، بزرگ، کمی بزرگتر از رقم بارلت و تقریباً گرد می باشد و قسمت شکمی بعضی از آنها نیز پخش شده است. میوه دارای شیاری در سمت پشتی اش می باشد و اندازه ی عرضش بیشتر از طول آن می باشد. این رقم در اوایل تا اواسط فصل گل می دهد و نسبت به سرمای بهاره حساس است. میوه های آن نیز حساسیت کم یا متوسطی به ترک خوردگی دارند. پوست میوه ی مورا که تقریباً نازک نیز می باشد، به رنگ قرمز تیره تا قرمز - مشکی است و حدوداً براق می باشد. گوشت آن نیز کاملاً سفت، قرمز، شیرین و آبدار است.

زمان رسیدن آن با رقم بارلت یکی است و گاهی تا دو روز زودتر می باشد. رقم مورا توسط ارقام بینگ، دورون فردی ، دورون نروی ۲، آدریانا، ژورژیا، مورادی کازینو ناپلئون و ون گرده افشانی می شود، اما با رقم بارلت ناسازگار است. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۷ طبقه بندی می شود.

در فرانسه مؤسسه کا INRA همگروه اینفل 1439 را انتخاب کرده است، در حالی که اف۔ فاکیولی در ایتالیا، همگروه B را که گفته می شود نسبت به رقم استاندارد، باردهی بیشتری دارد انتخاب کرده است.

 

گیلاس نالینا-نهال گیلاس نالینا-نهال گیلاس رقم  نالینا-درخت  گیلاس نالینا-درخت گیلاس رقم نالینا-نهال یکساله 1ساله گیلاس نالینا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس نالینا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس نالینا-نهال سایز بزرگ گیلاس نالینا-فروش نهال  گیلاس نالینا-خرید نهال گیلاس نالینا

گیلاس نالینا

رقمی است که در سال  ۱۹۶۲ در مؤسسه ی تحقیقات میوه t 1 در سدن- پیلنیتز آلمان، از گرده افشانی طبیعی رقم بر انوار و با بهره گیری از کشت  جنين در لوله ی آزمایش به دست آمد. این رقم در سال ۱۹۸۶

معرفی شد.

این درخت از رشدی متوسط تا زیاد، تاج متمایل به گرد و پهن و برگ های فراوان برخوردار است. زمان گلدهی آن در اوایل فصل است. این رقم زودرس بوده و محصول خوبی می دهد.

میوه ی این رقم، بزرگ و قلبی شکل با پوستی قرمز و با حساسیت متوسط نسبت به ترک خوردگی است. گوشت آن سفتی متوسطی داشته و آبدار، شیرین، کمی ترش و مقداری نیز خوشبو است.

زمان رسیدن این رقم شبیه بارلت است. این رقم توسط ارقام ناموزا و ارلی ریورز گرده افشانی می شود، اما با ارقام بارلت و ون ناسازگار است.

 

گیلاس ناموزا-نهال گیلاس ناموزا-نهال گیلاس رقم  ناموزا-درخت  گیلاس ناموزا-درخت گیلاس رقم ناموزا-نهال یکساله 1ساله گیلاس ناموزا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس ناموزا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس ناموزا-نهال سایز بزرگ گیلاس ناموزا-فروش نهال  گیلاس ناموزا-خرید نهال گیلاس ناموزا

 گیلاس ناموزا

ناموزا رقمی آلمانی است که در سال ۱۹۶۱ در مؤسسه ی تحقیقات درسدن - پیلنیتز آلمان، از گرده افشانی طبیعی رقم فرنزستاتر شوارزس به دست آمد.

این درخت از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است و در مرحله ی جوانی تاجی گرد دارد، اما پس از آن به صورت تاج پهن رشد می کند. این رقم در اوایل فصل گل می دهد، مقاومت خوبی به سرمازدگی بهاره دارد و از باردهی خوبی برخوردار است. میوه ی این رقم، بزرگ و متمایل به گرد با پوششی قهوه ای رنگ است. نیروی نگهدارنده ی بین میوه و دم آن کم بوده و لذا این رقم برای برداشت ماشینی کاملاً مناسب می باشد. گوشت میوه سفتی متوسطی داشته و شیرین و خوشبو است. میوه نیز حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ناموزا با ارقام بارلت، ارلی ریورز،

ناپلئون و ون می توان گرده افشانی شود.

 

گیلاس ناپلثون (رويال ان)-نهال گیلاس ناپلثون (رويال ان)-نهال گیلاس رقم  ناپلثون (رويال ان)-درخت  گیلاس ناپلثون (رويال ان)-درخت گیلاس رقم ناپلثون (رويال ان)-نهال یکساله 1ساله گیلاس ناپلثون (رويال ان)-نهال دوساله 2ساله  گیلاس ناپلثون (رويال ان)-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس ناپلثون (رويال ان)-نهال سایز بزرگ گیلاس ناپلثون (رويال ان)-فروش نهال  گیلاس ناپلثون (رويال ان)-خرید نهال گیلاس ناپلثون (رويال ان)

گیلاس ناپلثون (رويال ان)

ناپلئون یکی از قدیمیترین ارقام اروپایی است که در نیمه ی دوم قرن ۱۸ از آلمان منشأ گرفت و اولین بار لورمون نام گرفت. این رقم به افتخار ناپلئون بناپارت، ناپلئون نام گرفت. پس از آن، این رقم در ایالات متحده ی آمریکا و کانادا با نام رویال ان گسترش یافت. این رقم که والدین آن ناشناخته اند، یکی از بیشترین ارقامی است که در جهان به طور گسترده برای فرایند کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

ناپلئون درختی پر رشد است و در مرحله ی جوانی، نسبتاً راست قامت می باشد، اما در سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی به حالت نیمه ایستاده تا عریض در می آید. گلدهی این رقم با تأخیر زمانی متوسط صورت می گیرد. میوه ی آن اندازهای متوسط تا بزرگ داشته و قلبی شکل با درازا و پهنای تقریباً مساوی می باشد. علاوه بر این، میوه دارای شکلی منظم بوده و در سمت حفره دارش کمی پخش شده است.

 پوست میوه، زرد کمرنگ می باشد و توسط لایه ی سرخ براقی پوشیده شده است. این رقم نسبت به ترکخوردگی، حساسیت متوسط دارد. گوشت میوه نیز زرد رنگ، سفت متوسط، کمی فیبری، خیلی آبدار و بسیار مرغوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ناپلئون با ارقام بینگ لامبرت و استار ناسازگار است و از نظر ناسازگاری در گروه ۳ طبقه بندی می شود.

 

گیلاس نوبل-نهال گیلاس نوبل-نهال گیلاس رقم  نوبل-درخت  گیلاس نوبل-درخت گیلاس رقم نوبل-نهال یکساله 1ساله گیلاس نوبل-نهال دوساله 2ساله  گیلاس نوبل-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس نوبل-نهال سایز بزرگ گیلاس نوبل-فروش نهال  گیلاس نوبل-خرید نهال گیلاس نوبل

گیلاس نوبل

 نوبل یک رقم با مبدا انگلیسی است که مکانی بسیار خوب، به ویژه در ارتباط با عمق و حاصلخیزی خاک می طلبد.

این رقم درختی پر رشد با تاجی بزرگ است که با تأخیر گل می دهد و قابلیت باردهی خوبی دارد.

میوه ی آن بزرگ تا بسیار بزرگ بوده، دارای شکلی منظم و قلب مانند است و از سمت درازا کمی پهن تر می باشد. سوراخ دم میوه گود بوده و سمت پشتی میوه نیز به طور قابل توجهی نازک تر می باشد. میوه با این رقم نسبت به ترک خوردگی، حساسیت متوسط تا زیادی دارد. پوست میوه، قرمز تیره و دارای چند خال و رگه است. خط روی درز میوه تیره تر است. گوشت میوه نیز سفت یا بسیار سفت، قرمز تیره و با کیفیت خوب است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۳۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم نوبل توسط ارقام بینگ، لامبرت و ناپلئون گرده افشانی می شود و از نظر ناسازگاری نیز داخل گروه ۱۲ طبقه بندی می شود.

 

گیلاس سیاه مشهد-نهال گیلاس سیاه مشهد-نهال گیلاس رقم  سیاه مشهد-درخت  گیلاس سیاه مشهد-درخت گیلاس رقم سیاه مشهد-نهال یکساله 1ساله گیلاس سیاه مشهد-نهال دوساله 2ساله  گیلاس سیاه مشهد-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس سیاه مشهد-نهال سایز بزرگ گیلاس سیاه مشهد-فروش نهال  گیلاس سیاه مشهد-خرید نهال گیلاس سیاه مشهد

گیلاس سیاه مشهد

این رقم که از ایران منشأ گرفته است، به طور گسترده ای در فرانسه کشت می شود.

گیلاس سیاه درختی با رشد متوسط، نیمه ایستاده و زوایای شاخه بندی خوب می باشد. زمان گلدهی آن

نیز با تأخیر و حدوداً ۸-۲ روز بعد از رقم بارلت است.

میوهای این رقم اندازه ای متوسط داشته و پوست آن صورتی تیره است. شکل میوه گرد تا بیضی شکل

بوده و گوشت آن قرمز رنگ و سفت است. میوه از کیفیت خوراکی مناسبی برخوردار بوده و قابلیت جابجایی خوبی دارد. این رقم نسبت به شکاف خوردن حساسیت زیادی ندارد و چیدن آن بسیار راحت است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۲۳ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است. ارقام گرده زای  مناسب برای این عبارتند از: آلستر، تراگانا ادسا، هدل فینگر و دارونی.

 

گیلاس  رینر-نهال گیلاس  رینر-نهال گیلاس رقم   رینر-درخت  گیلاس  رینر-درخت گیلاس رقم  رینر-نهال یکساله 1ساله گیلاس  رینر-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  رینر-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  رینر-نهال سایز بزرگ گیلاس  رینر-فروش نهال  گیلاس  رینر-خرید نهال گیلاس  رینر

گیلاس رینر

رینر رقمی است که توسط اچ. دبلیو فوگل در ایستگاه تحقیقاتی واشینگتن واقع در منطقه یپروسر ایالات

متحده ی آمریکا از تلاقی رقم بینگ با رقم ون ایجاد گردید و در سال ۱۹۶۰ معرفی شد.

 این رقم درختی پررشد با تاجی نیمه گسترده تا گسترده، گلدهی زود هنگام و باردهی بالا  است

میوه ی رینر بزرگ، تا حدودی تخم مرغی شکل و شبیه میوه های رقم بینگ با حساسیت متوسط به ترک خوردگی است. پوست آن زرد و صورتی کمرنگ متمایل به سرخ است و قسمتی از آنها که در مجاورت خورشید قرار می گیرد، به طور کامل قرمز می شود. گوشت آن نیز سفت و سنباد متمایل به زرد است. آبمیوه ی آن بی رنگ است و طعم بسیار خوبی دارد. هسته آن نسبتاً آزاد است و کوچک تا متوسط می باشد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۸ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم رینر توسط ارقام بینگ، بارلت، ناپلئون، استار کینگ هاردی ژیانت، اولستر و ون گرده افشانی می شود. این رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۹ طبقه بندی می شود.

سه رقم همگروه رقم رینر بر اساس تفاوت مقدار قرمزی پوست میوه انتخاب شده اند.

 

گیلاس رومان اوليویا-نهال گیلاس رومان اوليویا-نهال گیلاس رقم  رومان اوليویا-درخت  گیلاس رومان اوليویا-درخت گیلاس رقم رومان اوليویا-نهال یکساله 1ساله گیلاس رومان اوليویا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس رومان اوليویا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس رومان اوليویا-نهال سایز بزرگ گیلاس رومان اوليویا-فروش نهال  گیلاس رومان اوليویا-خرید نهال گیلاس رومان اوليویا

گیلاس رومان اوليویا

رومان الیوا یک رقم قدیمی اسپانیایی است که مبدأ آن ناشناخته است.

این رقم درختی پر رشد و عریض با یک تاج نسبتاً پهن سر گرد می باشد. علاوه بر این، درخت به میزان قابل توجهی حالت افتاده دارد. گلدهی در این رقم زود صورت گرفته و تولید آن بالا می باشد.

میوه ی این رقم، بزرگ، متمایل به گرد، قد کوتاه یا قلبی شکل و نسبتاً حساس به ترک خوردگی است. پوست میوه به رنگ قرمز تیره یا تقریباً سیاه و براق و گوشت آن، سفت متوسط، زردکمرنگ، آبدار، شیرین و خوش طعم است.

 زمان رسیدن این رقم با رقم بارلت یکی است.

رومان اولیویا توسط ارقام آمبرانس، مارموت و مورا گرده افشانی می شود.

 

 

گیلاس  رجینا-نهال گیلاس  رجینا-نهال گیلاس رقم   رجینا-درخت  گیلاس  رجینا-درخت گیلاس رقم  رجینا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  رجینا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  رجینا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  رجینا-نهال سایز بزرگ گیلاس  رجینا-فروش نهال  گیلاس  رجینا-خرید نهال گیلاس  رجینا

گیلاس رجینا

رجینارقمی است که در سال ۱۹۵۷ توسط مؤسسه ی یورک آلمان از تلاقی رقم اشنایدر اسپات با رقم روب به دست آمد. این رقم در سال ۱۸۹۱ وارد بازار شد.

درخت این رقم از رشد زیادی برخوردار بوده و هرمی شکل با شاخه های آویزان گسترده است. گلدهی درخت ۶ تا ۸ روز بعد از رقم ارلی ریورز صورت می گیرد و قابلیت باردهی آن فوق العاده است.

شکل میوه ها، پخش گرد تا گرد بوده و اندازه شان نسبتاً بزرگ می باشد و گزارشات نیز نشان می دهند که تمایل کمی به ترک خوردگی دارند. رنگ پوست میوه قرمز تیره تا قرمز و میوه ها نسبتاً سفت، آبدار، خوشبو و شیرین هستند.

دوره ی رسیدن این رقم بسار دیر و بیش از یک ماه بعد از رقم ارلی ریورز است. رقم رجینا خود ناسازگار بوده و توسط ارقام آنابلا، اشنایدر اسپات، سامیت و سم گرده افشانی می شود.

 

گیلاس ریوسون-نهال گیلاس ریوسون-نهال گیلاس رقم  ریوسون-درخت  گیلاس ریوسون-درخت گیلاس رقم ریوسون-نهال یکساله 1ساله گیلاس ریوسون-نهال دوساله 2ساله  گیلاس ریوسون-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس ریوسون-نهال سایز بزرگ گیلاس ریوسون-فروش نهال  گیلاس ریوسون-خرید نهال گیلاس ریوسون

گیلاس ریوسون

این رقم قدیمی که والدین آن مشخص نیستند ممکن است از فرانسه منشا گرفته باشد. این رقم درختی بسیار پر رشد، راست قامت با شاخه های کم و گلدهی دیر هنگام است. این رقم دیر به بار نشسته و تولیدی متوسط دارد.

میوه ی ریورسون، بزرگ، قلبی شکل، نسبتاً گرد و بسیار حساس به ترک خوردگی است، اما برای حمل ونقل، بسیار مناسب می باشد. پوست میوه سرخ رنگ تا ارغوای تیره  و براق است. گوست ان بسیار سفت، متمایل به زرد تا قرمز کمرنگ، آبدار با کیفیت مطلوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم ریورسون توسط رقم هدل

هم گرده افشانی می شود. مؤسسه ی INRA در فرانسه، همگروه اینفل وی A 1814را برگزیده است.

 

گیلاس  رونز سیدلینگ-نهال گیلاس  رونز سیدلینگ-نهال گیلاس رقم   رونز سیدلینگ-درخت  گیلاس  رونز سیدلینگ-درخت گیلاس رقم  رونز سیدلینگ-نهال یکساله 1ساله گیلاس  رونز سیدلینگ-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  رونز سیدلینگ-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  رونز سیدلینگ-نهال سایز بزرگ گیلاس  رونز سیدلینگ-فروش نهال  گیلاس  رونز سیدلینگ-خرید نهال گیلاس  رونز سیدلینگ

گیلاس رونز سیدلینگ

رونز سیدلینگ یک رقم استرالیایی است که به صورت بسیار گسترده در شهر نیو ود والز کشت گردیده است. این رقم در سال ۱۹۸۲ در ناحیه ی یانگ شهر نیوسود و الز استرالیا توسط اس. ای. تورنل، از تلاقی رقم ایگل سیدلینگ با رقم سیاه گابن به وجود آمد.

این درخت از رشدی متوسط، گلدهی نسبتاً زود هنگام و باردهی زیاد به ویژه در شرایط آب و هوایی خشک برخوردار است.

میوه ی این رقم، متوسط تا بزرگ بوده و طولش حدوداً ۱۵٪ عرض آن است. پوست میوه براق، قرمز تیره تا ارغوانی و نسبتاً حساس به ترک خوردگی است. گوشت میوه، سفت، کمی فیبری و آبدار با طعم بسیار خوب است. هسته ی میوه نیز نسبتاً کوچک و مقداری از گوشت میوه جدا است.

زمان رسیدن رقم رونز سیدلینگ حدوداً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. برای گرده افشانی این رقم، ارقام لیون و سوپر هیوم ترجیح داده می شوند، اما ارقام بینگ، بلک بیگارو بلک ایگل، بارگس  دارف، چمپا، ارلی ریورز، لامبرت و ناپلئون نیز به رقم رونز سیدلینگ سازگارند.

 

گیلاس  راندل هیرت-نهال گیلاس  راندل هیرت-نهال گیلاس رقم   راندل هیرت-درخت  گیلاس  راندل هیرت-درخت گیلاس رقم  راندل هیرت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  راندل هیرت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  راندل هیرت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  راندل هیرت-نهال سایز بزرگ گیلاس  راندل هیرت-فروش نهال  گیلاس  راندل هیرت-خرید نهال گیلاس  راندل هیرت

گیلاس راندل هیرت

 این رقم شاید یکی از ارقام قدیمی باشد که سال های متمادی به طور گسترده در منطقه ی کنت و اقع در  بریتانیا کشت شده و نام آن تغییر یافته است.

راندل هیرت درختی بسیار پررشد بوده که در مرحله ی جوانی نسبتاً راست قامت است و پس از آن تاج درخت، کوزه ای شکل شده و شاخه های پایین درخت تقریباً حالت افقی پیدا می کنند . این رقم محصولی فراوان و منظم داشته و گلدهی آن در وسط فصل است.

میوه آن بزرگ بوده و از قسمت درازا به طور قابل توجهی پخش شده است. میوه فرمی  نسبتا گرد و  قلبی شکل کوچک دارد. سمت حفره دار میوه نیز کمی پخش می باشد. پوست میوه بسیار براق و قرمز روشن بوده و اگر کامل برسد تقریباً به رنگ سیاه در می آید. خط پشتی میوه ی تیره بوده و در داخل نواری کمرنگ قرار دارد. گوشت میوه، نرم، قرمز تیره، آبدار با آبمیوهای رنگی است و مزه ی آن بسیار خوب است.

زمان رسیدن آن حدودا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم راندل هیرت توسط ارقام مرشانت، مرتون

بیگارو و ون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس روايالتون-نهال گیلاس روايالتون-نهال گیلاس رقم  روايالتون-درخت  گیلاس روايالتون-درخت گیلاس رقم روايالتون-نهال یکساله 1ساله گیلاس روايالتون-نهال دوساله 2ساله  گیلاس روايالتون-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس روايالتون-نهال سایز بزرگ گیلاس روايالتون-فروش نهال  گیلاس روايالتون-خرید نهال گیلاس روايالتون

گیلاس روايالتون

 این رقم که در سال ۱۹۹۱ به وجود آمد، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایالت نیویورک واقع در منطقه ی جنوای نیویورک، از گرده افشانی طبیعی رقم 1725 NY که دورگه ای از تلاقی رقم ژیانت با رقم امپرور فرانسیس بود، ایجاد گردید.

درختی فوق العاده راست قامت و پر رشد با شاخه های جانبی کم می باشد که تا چند سال نیازمند هرس باردهی و هرس شکل دهی با دقت است تا اجزای شاخه ی اصلی، فرم مناسبی به خود بگیرند. زمان گلدهی آن زودتر از ارقام اصلی است. این رقم از گلدهی و زودرسی ضعیفی برخوردار است و نسبت به سایر درختان مشابه، مدت بیشتری طول می کشد تا درخت به باردهی کامل برسد. ثبات میوه دهی این رقم تاکنون مشخص نشده است .

 میوه ی رویالتون، بسیار بزرگ بوده و از نظر کیفیت و مخصوصاً طعم، استثنایی است. شکل میوه گرد است و دو طرف آن پخش شده است. رنگ پوست میوه، صورتی متمایل به خاکستری پر رنگ است. رنگ گوشت آن نیز در سایه، کمی روشن تر از رنگ پوستش است. سفتی گوشت میوه، مشابه یا اندکی کمتر از رقم بینگ است. این میوه در برابر ترک خوردگی کاملاً مقاوم است و از این نظر مشابه ارقام اولستر و کریستین می باشد.

زمان رسیدن میوه دیر هنگام و در شرایط مطلوب در اواسط فصل یا تقریباً ۶۰ روز بعد از گلدهی کامل می باشد. رقم رویالتون با رقم اشمیت ناسازگار است و چنین به نظر می رسد که از نظر ناسازگاری، در گروه ۷ یا ۸ قرار بگیرد. برای پی بردن به ارقام گرده زای مناسب که علاوه بر سازگاری با این رقم، گلدهی آن به حد کافی در اول فصل انجام شود، نیاز به آزمایشات بیشتری می باشد.

 

گیلاس  اس تی مارگارت-نهال گیلاس  اس تی مارگارت-نهال گیلاس رقم   اس تی مارگارت-درخت  گیلاس  اس تی مارگارت-درخت گیلاس رقم  اس تی مارگارت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  اس تی مارگارت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  اس تی مارگارت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  اس تی مارگارت-نهال سایز بزرگ گیلاس  اس تی مارگارت-فروش نهال  گیلاس  اس تی مارگارت-خرید نهال گیلاس  اس تی مارگارت

گیلاس اس تی مارگارت

 این رقم در نیوسود و الز استرالیا، به ویژه در منطقه ی اورانژ دیستریکت آن بسیار معروف است. اس تی مارگارت درختی پر رشد با تاج بزرگ، گلدهی دیر هنگام و محصول خوب، اما حساس به شانکر باکتریایی است. در این رقم یک تفاوت قابل توجه در عادت رشد درخت و باردهی آن یافت شده است. ظاهراً بعضی از ارقام اس تی مارگارت از این نظر شبیه رقم نوبل، تعدادی مشابه رقم بلک رپلیکون و عده ای نیز مانند رقم ترادسکانت هیرت هستند.

میوه ی این رقم، بزرگ و قلبی شکل است و به لحاظ این که پوستی تیره رنگ و قرمز و گوشتی سفت، طعم بسیار خوب و قابلیت نگهداری فوق العاده ای دارد، شبیه میوه ی رقم نوبل است.

 زمان رسیدن این رقم با تأخیر و حدوداً ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است.

رقم اس تی مارگارت توسط ارقام بینگ، فلورانس ، لامبرت، مرتون هیرت و ناپلئون گرده افشانی می شود . اما با راقام بلک رپلیکون و نوبل ناسازگار است.

 

گیلاس سم-نهال گیلاس سم-نهال گیلاس رقم  سم-درخت  گیلاس سم-درخت گیلاس رقم سم-نهال یکساله 1ساله گیلاس سم-نهال دوساله 2ساله  گیلاس سم-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس سم-نهال سایز بزرگ گیلاس سم-فروش نهال  گیلاس سم-خرید نهال گیلاس سم

گیلاس سم

سم یک نهال بذری است که از گرده افشانی طبیعی رقم V-160140 –(یک نهال بذری حاصل از گرده افشانی طبیعی رقم ویندسور) در ایستگاه تحقیقاتی وینلند انتخاب شد. این رقم در سال 1953 توسط ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در ایالت برتیش کلمبیای کانادا معرفی شد.

این رقم درختی پررشد است که ابتدا به صورت قائم رشد می کند و بعدا عریض و گسترده می شود.

رقم سم 4تا 5 روز دیرتر از اکثر ارقام دیگر به گل می نشیند ، اما هنور در اغلب موارد از آن به عنوان یک رقم گرده زا در باغات میوه استفاده می شود. این رقم در مقایسه با سایر ارقام دیرتر به بار می نشیند ، اما هنگامی که بالغ می شود، قابلیت باردهی خوبی دارد.

میوه ها در این رقم اندازه ای متوسط داشته ، کاملا سیاه بوده و سفتی و طعم متوسط دارند. بسیاذی از بررسی ها نشان داده اند که میوه های رقم سم، به ترک خوردگی ناشی از باران بسیار مقاومند.

رقم سم حدودا 9 ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است.گروه ناسازگاری این رقم تاکنون مشخص نشده است.

 

گیلاس  سندرا-نهال گیلاس  سندرا-نهال گیلاس رقم   سندرا-درخت  گیلاس  سندرا-درخت گیلاس رقم  سندرا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  سندرا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  سندرا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  سندرا-نهال سایز بزرگ گیلاس  سندرا-فروش نهال  گیلاس  سندرا-خرید نهال گیلاس  سندرا

گیلاس سندرا

این رقم ایتالیایی که مبدأ ان ناشناخته است، بیشتر در منطقه ی ونتیا کاشته شده است و اصولا به خاطر رسیدن بسیار زود هنگام مورد توجه می باشد.

رقم سندرا درختی پر رشد تا بسیار پررشد ، راست قامت و دیر بارده بوده و زمان گلدهی آن نسبتا زود هنگام است.

میوه آن متوسط تا بزرگ ، قلبی شکل ، در قسمت نوک کمی تیز و بسیار حساس به ترک خوردگی است . پوست میوه ضخیم و قرمز- بنفش رنگ است. گوشت آن نیمه سفت تا سفت، قرمز کمرنگ ، نیمه آبدار و بسیار خوش طعم است و هسته آن نسبتا از گوشتش جذا است .

زمان رسیدن این رقم حدودا 1 تا 3 روز قبل از بارلت است . رقم سندرا توسط اراقام ویزیکولا، رومانا و رونا پریکوس گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  اشنبرگر-نهال گیلاس  اشنبرگر-نهال گیلاس رقم   اشنبرگر-درخت  گیلاس  اشنبرگر-درخت گیلاس رقم  اشنبرگر-نهال یکساله 1ساله گیلاس  اشنبرگر-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  اشنبرگر-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  اشنبرگر-نهال سایز بزرگ گیلاس  اشنبرگر-فروش نهال  گیلاس  اشنبرگر-خرید نهال گیلاس  اشنبرگر

گیلاس اشنبرگر

اشنبرگر رقمی است که والدین ان ناشناخته اند و از درختی که توسط هتل داری به نام بی .فلوری  از لبنان وارد سویس شد، منشأ گرفت و پس از آن توسط آقای بادی شونیرگ، از لیستال گسترش یافت.

این رقم درختی پر رشد و راست قامت با گلدهی دیر هنگام است. رقم اشنبرگر باردهی زیادی دارد و برای کشت با مناطق زیادی سازگار است.

میوه این رقم اندازه ای متوسط داشته، قلبی شکل و منظم بوده و حساسیت بسیار کمی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه نسبتاً ضخیم و به رنگ مشکی – قهوه ای است. شت آن نیز نیمه سفت تا سفت، قرمز رنگ، شیرین و ترش، اما در عین حال خوشبو می باشد.

 زمان رسیدن این رقم حدود ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم اشنبرگر با ارقام باسلر آدلر، بتا، هایدگر و شوماخر هم سترون است. این رقم معمولاً توسط ارقام باسلر، لانگ استایلر، هدل فینگر و استار گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  اشمیت-نهال گیلاس  اشمیت-نهال گیلاس رقم   اشمیت-درخت  گیلاس  اشمیت-درخت گیلاس رقم  اشمیت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  اشمیت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  اشمیت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  اشمیت-نهال سایز بزرگ گیلاس  اشمیت-فروش نهال  گیلاس  اشمیت-خرید نهال گیلاس  اشمیت

گیلاس اشمیت

مبدا این رقم ناشناخته است و در گذشته یکی از مهمترین ارقام گیلاس کشت شده در ایالتهای شمالی آمریکا بوده است و در حال حاضر نیز تا حدودی مانند سابق می باشد، اما جایگزینی آن با ارقام ونوس و والرا به علت باردهی بیشتری که دارد، رایج شده است.

 اشمیت درختی پررشد، دیر بارده و دارای باردهی متوسط است. میوه ی این رقم، بزرگ، بسیار جذاب با پوستی سیاه رنگ متمایل به ارغوانی و نیمه ضخیم است.

زمان رسیدن این رقم، حدوداً ۱۵ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت است. رقم اشمیت که از نظر ناسازگاری در گروه ۸ طبقه بندی می شود، معمولا توسط رقم ناپلئون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس سوليماری گومبوليو-نهال گیلاس سوليماری گومبوليو-نهال گیلاس رقم  سوليماری گومبوليو-درخت  گیلاس سوليماری گومبوليو-درخت گیلاس رقم سوليماری گومبوليو-نهال یکساله 1ساله گیلاس سوليماری گومبوليو-نهال دوساله 2ساله  گیلاس سوليماری گومبوليو-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس سوليماری گومبوليو-نهال سایز بزرگ گیلاس سوليماری گومبوليو-فروش نهال  گیلاس سوليماری گومبوليو-خرید نهال گیلاس سوليماری گومبوليو

گیلاس سوليماری گومبوليو

این رقم که مبدا ناشناخته دارد، به طور گسترده در مجارستان کشت شده است.

سولیماری درختی پر رشد با باردهی زیاد است. این درخت تاج مخروطی شکل عریضی داشته و گلدهی آن در طول فصل و با تاخیر صورت می گیرد. میوه ی این رقم، بزرگ، قلبی شکل تا کروی، با پوستی براق به رنگ قرمز شرابی است. گوشت میوه نیز سفت و دارای طعم بسیار خوبی است.

زمان رسیدن آن حدوداً ۱۴ تا ۱۶ روز بعد از رسیدن رقم بارلت است. رقم سولیماری گومبولیو توسط ارقام مونشبرگی کورایی و ون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  استار-نهال گیلاس  استار-نهال گیلاس رقم   استار-درخت  گیلاس  استار-درخت گیلاس رقم  استار-نهال یکساله 1ساله گیلاس  استار-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  استار-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  استار-نهال سایز بزرگ گیلاس  استار-فروش نهال  گیلاس  استار-خرید نهال گیلاس  استار

گیلاس استار

یک نهال بذری حاصل از گرده افشانی طبیعی رقم دیکون است. در سال ۱۹۴۹ توسط ایستگاه تحقیقاتی سامر لند واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا معرفی شد.

 استار درختی با رشد اولیه ی قائم است که بعداً به فرم پهن و گسترده تبدیل می شود.

 این رقم گیلاس های سیاه بزرگ جذابی را تولید میکند که شکلشان شبیه میوه های رقم لامبرت است.

متأسفانه این رقم قابلیت تولید میوه های فراوان، ملایم با کیفیت بسیار پایین دارد. میوه های رقم استار، نسبتا سفت، خوش طعم و تا حدودی مقاوم به ترک خوردگی ناشی از باران است.

 رقم استار تقریباً ۵روزبعدازرقم بارلت می رسد. ابن رقم از نظر ناسازگاری در گروه ۳ دلبقه بندی می شود

 

گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال گیلاس رقم   استارکینگ هاردی ژیانت-درخت  گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-درخت گیلاس رقم  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-نهال سایز بزرگ گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-فروش نهال  گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت-خرید نهال گیلاس  استارکینگ هاردی ژیانت

گیلاس استارکینگ هاردی ژیانت

 این رقم آمریکایی که برای اولین بار از درختی که مبدأش ناشناخته بود و در منطفه ی سداربورگدر ایالت ویسکونسین آمریکا، از باغ خانم اولیت آر. مایر پیداشده بود، به دست آمد. این رقم را اولین بار مایر نامیدند، اما بعدا در سال ۱۹۴۹ توسط خزانه داران به استارک برودرز تغییر نام یافت و به صورت یک رقم تجاری در آمد.

استارکینگ درختی بسیار حساس به بیماری های ویروسی و دارای رشدی متوسط است و به صورت پهن بزرگ می شود. شاخساره های درخت انشعاباتی با زاویه ی باز تولید می کنند و زود گلده است.

میوه ی آن بزرگ، قلبی شکل گرد، سفت، آبدار و دارای طعم بسیار خوب است. متأسفانه این رقم حساسیت بسیار زیادی به ترک خوردگی دارد.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۲ تا ۱۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم استارکینگ هاردی ژیانت توسط ارقام بارلت، گارنر، هدل فینگر، مورادی کازانو، ناپلئون، رینر، تراگانای ادسا، اولستر و ون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  سامیت-نهال گیلاس  سامیت-نهال گیلاس رقم   سامیت-درخت  گیلاس  سامیت-درخت گیلاس رقم  سامیت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  سامیت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  سامیت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  سامیت-نهال سایز بزرگ گیلاس  سامیت-فروش نهال  گیلاس  سامیت-خرید نهال گیلاس  سامیت

گیلاس سامیت

 رقمی است که در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در منطقه ی سامرلند ایالت بر تلاقی بین رقم ون و رقم سم به دست آمد .

 این رقم درختی بسیار پر رشد بوده که در مرحله ی جوانی صورت قائم رشد کرده  انشعابات کمی  دارد و گلدهی اش نسبتاً دیر انجام می شود. این رقم دیر به بار نشسته و عملکردی متوسط دارد.

 میوه ی این رقم، بسیار بزرگ، قلبی شکل با حساسیت متوسط به ترکی خوردگی است. قرمز روشن، براق و بسیار جذاب است. گوشت آن نیز نیمه سفت و زرد کمرنگ است. حتی قیل از رسیدن کامل، بسیار شیرین و خوشبو است.

رقم سامیت حدوداً ۱۶ تا ۱۸ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم توسط ارقام هدل فینگر، تراگانای ادسا ون  و سایر ارقامی که در گروه ناسازگاری 2و 3 قرار نداشته باشند، گرده افشانی می شود

سیلویا (31 - 17 – 4C) این رقم جدید در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سامرلند کانادا از تلاقی رقم کمپکت لامبرت با رقم ون به دست آمد.

این درخت به صورت نیمه متراکم رشد می کند و همواره باردهی متوسط تا سنگین دارد. این رقم برای سیستم های کشت نیمه متراکم مورد آزمایشات وسیعی قرار گرفته است.

میوه های این رقم، بزرگ تا بسیار بزرگ بوده، پوست قرمز تیره ای دارد و از بافت سفت و طعم خوبی برخوردار است. میوه ها نسبت به ترک خوردگی مقاومند و قابلیت انبارداری فوق العاده کوتاهی دارند. تراکم برگهای تاج این درخت باعث می شود که پوسته شدن میوه ها از نور خورشید کاهش یابد.

 زمان رسیدن این رقم تقریباً ۱۶ تا ۲۰ روز بعد از رقم بارلت است. رقم سیلویا رقمی خودسترون است، اما گروه گردهافشانی آن مشخص نشده است.

 

 

گیلاس  زوموليا فکت-نهال گیلاس  زوموليا فکت-نهال گیلاس رقم   زوموليا فکت-درخت  گیلاس  زوموليا فکت-درخت گیلاس رقم  زوموليا فکت-نهال یکساله 1ساله گیلاس  زوموليا فکت-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  زوموليا فکت-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  زوموليا فکت-نهال سایز بزرگ گیلاس  زوموليا فکت-فروش نهال  گیلاس  زوموليا فکت-خرید نهال گیلاس  زوموليا فکت

گیلاس زوموليا فکت

زومولیا یک رقم مجارستانی قدیمی است که مبدأش ناشناخته است.

 این درخت رشدی متوسط داشته و عادت رشدی کروی هرمی شکل دارد. علاوه بر این، درخت محصول زیادی می دهد و بسیار زود به گل می نشیند.

 میوه ی این رقم، کروی تا قلبی شکل، متوسط تا کوچک با پوستی مشکی و گوشتی نیمه سفت است. گوشت و آب میوه، قرمز تیره تا سیاه، بسیار خوشبو و دارای طعم بسیار مطلوب است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۱۵ روز بعد از رقم بارلت است. رقم زو مولیا توسط ارقام بارلت و مارکی مورایی گرده افشانی می شود.

 

گیلاس تکلووان-نهال گیلاس تکلووان-نهال گیلاس رقم  تکلووان-درخت  گیلاس تکلووان-درخت گیلاس رقم تکلووان-نهال یکساله 1ساله گیلاس تکلووان-نهال دوساله 2ساله  گیلاس تکلووان-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس تکلووان-نهال سایز بزرگ گیلاس تکلووان-فروش نهال  گیلاس تکلووان-خرید نهال گیلاس تکلووان

گیلاس تکلووان

تکلووان رقمی است که در مؤسسه ی اصلاح نباتات و تحقیقات هولووازی، واقع در جمهوری چک، از تلاقی رقم ون با رقم تکلویای ۲ به دست آمد. این رقم در سال ۱۹۹۱ به ثبت رسید.

درخت از رشدی متوسط برخوردار بوده و به صورت پهن بزرگ می شود.

میوه های این رقم، کروی تا قلبی شکل بوده و دارای پوستی قرمز تا جگری با لکه هایی کوچک به رنگ روشن تر می باشد. گوشت میوه نیز سفت بوده و طعمی فوق العاده شیرین و بویی مطبوع دارد.

این رقم حدوداً شش روز بعد از رقم بارلت می رسد. تکلو وان ار نظر ناسازگاری، رقمی خودناسازگاراست.

 

گیلاس تراگانایی ادسا-نهال گیلاس تراگانایی ادسا-نهال گیلاس رقم  تراگانایی ادسا-درخت  گیلاس تراگانایی ادسا-درخت گیلاس رقم تراگانایی ادسا-نهال یکساله 1ساله گیلاس تراگانایی ادسا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس تراگانایی ادسا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس تراگانایی ادسا-نهال سایز بزرگ گیلاس تراگانایی ادسا-فروش نهال  گیلاس تراگانایی ادسا-خرید نهال گیلاس تراگانایی ادسا

گیلاس تراگانایی ادسا

تراگانا یک رقم بسیار قدیمی است که مبدأیی ناشناخته دارد و به طور وسیعی در مقدونیه (یونان)، در منطقه ی ادسا مورد کشت قرار گرفته است و بدین وسیله، مهمترین رقم گیلاس یونان می باشد.

 درخت از رشدی متوسط تا زیاد برخوردار است، به طور مستقیم رشد کرده و باردهی خوبی دارد. گلدمی این رقم نیز در طول فصل نسبتاً با تاخیر می باشد. میوهی این رقم، بزرگ و قلبی شکل متمایل به گرد است، قسمت شکمی آن کمی صاف می باشد وحساسیت متوسطی به ترک خوردکی دارد. پوست میوه نیمه ضخیم قرمز یا صورتی تا سیاه رنگ است و گوشت آن، سفت، قرمز تا قرمز تیره، شیرین و کمی ترش با یک هسته بسیار کوچک است.  

این رقم حدوداً ۲۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد. تراگانا توسط ارقام  لستر گرده افشانی می شود.

 

گیلاس تارفاندا-نهال گیلاس تارفاندا-نهال گیلاس رقم  تارفاندا-درخت  گیلاس تارفاندا-درخت گیلاس رقم تارفاندا-نهال یکساله 1ساله گیلاس تارفاندا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس تارفاندا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس تارفاندا-نهال سایز بزرگ گیلاس تارفاندا-فروش نهال  گیلاس تارفاندا-خرید نهال گیلاس تارفاندا

گیلاس تارفاندا

این رقم که مبداً آن ناشناخته است، به میزان زیادی در ترکیه کشت شده است.

 تارفاندا درختی بسیار پر رشد با باردهی سنگین، راست قامت با گلدهی زود یا بسیار زود هنگام است.

میوه ی آن اندازه ای متوسط تا کوچک داشته، قلبی شکل بوده و دارای پوستی به رنگ قرمز - بنفش یا بنفش می باشد. گوشت میوه نیز نرم، آبدار و نسبتاً آبدار است.

این رقم با رقم بارلت یا کمی زودتر از آن می رسد. ارقام گرده افشان مناسب برای این رقم عبارتند از: بارلت، مرتون پریمیر و نوردی گابن.

 

گیلاس  اولستر-نهال گیلاس  اولستر-نهال گیلاس رقم   اولستر-درخت  گیلاس  اولستر-درخت گیلاس رقم  اولستر-نهال یکساله 1ساله گیلاس  اولستر-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  اولستر-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  اولستر-نهال سایز بزرگ گیلاس  اولستر-فروش نهال  گیلاس  اولستر-خرید نهال گیلاس  اولستر

 گیلاس اولستر

این رقم در ایستگاه تحقیقاتی نیویورک واقع در منطقه جنوای ایالت نیویورک آمریکا از تلاقی رقم اشمیت با رقم لامبرت به وجود آمد.

اولستر درختی کاملاً پر رشد است که به صورت نیمه ایستاده رشد می کند. گل های این رقم، مقاومت خوبی به سرمازدگی بهاره دارند.

میوه های این رقم اندازه ی متوسط، بافت سفت، پوست متمایل به ارغوانی و ظاهری قلبی شکل دارند و

حدودی به رقم اشمیت هستند. این رقم در بعضی از مناطق به ویژه به دلیل مقدار مقاومتی که به ترکخوردگی دارد مورد توجه قرار گرفته است.

رقم اولستر ۱۹ تا ۲۱ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم که از نظر ناسازگاری در گروه ۱۳ قرار می گیرد، توسط ارقام بارلت، ناپلئون، هدل فینگر و استارکینگ هاردی ژیانت گرده افشانی می شود.

 

گیلاس والرا-نهال گیلاس والرا-نهال گیلاس رقم  والرا-درخت  گیلاس والرا-درخت گیلاس رقم والرا-نهال یکساله 1ساله گیلاس والرا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس والرا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس والرا-نهال سایز بزرگ گیلاس والرا-فروش نهال  گیلاس والرا-خرید نهال گیلاس والرا

گیلاس والرا

این رقم که از تلاقی رقم هدل فینگر رقم ویندسور به دست آمده بود، در سال1967 توسط مؤسسه ی تحقیقات باغبانی اونتاریوی کانادا معرفی شد.

والرا درختی پر رشد است، اما زود به بار می نشیند و پس از آن به طور پیوسته  محصول می دهد .

میوه های این رقم تیره رنگ و تقریباً سیاه با طعمی خوب است. حساسیت به قارچ های پوسیدگی قهوه ای در این رقم کمتر گزارش شده است.

این رقم از نظر ناسازگاری به گروه گرده زاهای عمومی تعلق دارد.

 

گیلاس ون-نهال گیلاس ون-نهال گیلاس رقم  ون-درخت  گیلاس ون-درخت گیلاس رقم ون-نهال یکساله 1ساله گیلاس ون-نهال دوساله 2ساله  گیلاس ون-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس ون-نهال سایز بزرگ گیلاس ون-فروش نهال  گیلاس ون-خرید نهال گیلاس ون

گیلاس ون

این رقم سال ۱۹۳۶ در ایستگاه تحقیقات سامرلند واقع در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا، از گرده افشانی طبیعی رقم امپرس ایوجینی منشأ گرفته است. ون به طور گسترده ای در سراسر جهان توسعه یافته و مورد کشت قرار گرفته است.

این رقم درختی با رشد متوسط است که به صورت مستقیم و قائم بزرگ می شود، خیلی زود به بار می نشیند و علاوه بر این، بار دهی سنگینی دارد. به همین دلیل ممکن نیست میوه هایش به طور طبیعی به اندازه ی نهایی مطلوب برسند. گلدهی در این رقم در اول فصل صورت می گیرد.

میوه ی رقم ون، بزرگ با پوستی به رنگ قرمز روشن است که ضخامت زیادی ندارد. گوشت آن، سفت (کمی سفت  تر از رقم بینگ) و بسیار مطلوب است، اما خیلی آبدار نیست و رنگ آن قرمز کمرنگ می باشد. دم میوه بسیار کوتاه است، تاجایی که چیدن آن کار راحتی نیست. حساسیت آن به ترکخوردگی، به ویژه در نقطه ی گلگاه، متوسط تا زیاد بوده، اما از رقم بیگ حساسیت کمتری دارد.

رقم ون حدوداً ۲۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد. این رقم که در گروه ۲ ناسازگاری قرار دارد، توسط ارقام آدریانا، بینگ، بارلت، ژیورژیا، هدل فینگر، لامبرت، مورادی کازانو، ناپلئون، رینر و ویتوریا گرده افشانی کرد. این رقم با ارقام آباندنس، ژیل پیک، جوبیلی، مرتون بیوتی، شریکن، سوداس، ونوس و ویندسور هم سترون است.

ويسکونت این رقم جدید کانادایی که در سال ۱۹۸۴ توسط جی. تهرانی معرفی شد، در مؤسسه ی تحقیقات باغبانی اونتاریو واقع در ایستگاه وینلند کانادا، از تلاقی ارقام انتخاب شده در وینلند، یعنی رقم 35024.V با رقم V.35024 به دست آمده بود.

 درخت از رشدی زیاد با تاجی گسترده و تولیدی بالا برخوردار است. زمان گلدهی آن نیز در اواسط فصل می باشد. این رقم از نظر میزان مقاومت به پوسیدگی قهوه ای و شانکر باکتریایی، با رقم بینگ یکسان است. میوه ی این رقم، بزرگ و کلیوی شکل (از طول عریض تر) با حساسیت کم نسبت به ترک خوردگی است. پوست میوه قرمز تیره، براق و بسیار جذاب است. گوشت میوه نیز قرمز، سفت با آب تیره و کیفیت بسیار خوب است. رقم ویسکونت حدوداً ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از رقم بارلت می رسد. زمان رسیدن آن در اونتاریو مشابه رقم بینگ است و ممکن است در بعضی مناطق، به جای رقم بینگ کشت شود. این رقم که در گروه ۴ ناسازگاری قرار دارد (یا بر طبق نظر تهرانی و لای که سال ۱۹۹۱ ارائه کردند، در گروه ۹ قرار می گیرد) توسط ارقام بینگ، هدل فینگر، لامبرت، مورا و استار گرده افشانی می شود.

 

گیلاس ویتوریا-نهال گیلاس ویتوریا-نهال گیلاس رقم  ویتوریا-درخت  گیلاس ویتوریا-درخت گیلاس رقم ویتوریا-نهال یکساله 1ساله گیلاس ویتوریا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس ویتوریا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس ویتوریا-نهال سایز بزرگ گیلاس ویتوریا-فروش نهال  گیلاس ویتوریا-خرید نهال گیلاس ویتوریا

گیلاس ویتوریا

این رقم ایتالیایی که در سال ۱۹۵۸ در مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلاقی که بین رقم مورانی کازانو با رقم داروندی پاودا انجام شده بود، توسط جی. بار جیونی انتخاب گردید. این رقم در سال ۱۹۷۰ معرفی شد و اولین گیلاسی بود که مخصوص برداشت ماشینی ایجاد شد.

ویتوریا درختی پر رشد است که به صورت مستقیم رشد می کند. این درخت همان طور که روی سیخک هایش گل می دهد، تمایل به تولید گل بر روی شاخساره های یکساله نیز دارد و لذا در مرحله ی جوانی برای جلوگیری از ایجاد شاخه هایی با جوانه های کور، نیازمند هرس سنگین است.

میوه ی این رقم، گرد و کلیوی شکل با اندازه ای متوسط است. پوست میوه نسبتاً ضخیم، قرمز تا قرمز تیره و بسیار براق و جذاب است. در زمان بلوغ، بین دم میوه و میوه، لایه ی سواگری تولید می شود که باعث می شود، نیروی نگهدارنده ی میوه بسیار کاهش یابد و برداشت مکانیکی آن راحت تر شود. گوشت  آن بسیار سفت، ترد و تازه، شیرین و کمی ترش، خوشبو با آبمیوه ای به رنگ قرمز یا قرمز تیره و بسیار مناسب برای اهداف فرایندی، به ویژه کنسروسازی است. میوه این رقم دارای هسته ای کوچک است که نسبتاً از گوشتش جدا می باشد. در این رقم حساسیت میوه به ترک خوردگی و حساسیت خود درخت به شانکر باکتریایی بسیار پایین است.

زمان رسیدن آن حدودا 35 روز بعد از رقم بارلت است.

رقم ویتوریا توسط ارقام آدریانا، بارلت، کورینا، دورون نروی ۱ فلامینگوی اس آرای ام، فرانسسکا، ژیورژیا، موراو ون گرده افشانی می شود.

 

گیلاس  ويوا-نهال گیلاس  ويوا-نهال گیلاس رقم   ويوا-درخت  گیلاس  ويوا-درخت گیلاس رقم  ويوا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ويوا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ويوا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ويوا-نهال سایز بزرگ گیلاس  ويوا-فروش نهال  گیلاس  ويوا-خرید نهال گیلاس  ويوا

گیلاس ويوا

 این رقم یکی دیگر از ارقامی است که در سال ۱۹۷۳ در مؤسسه ی باغبانی وینلندواقع در اونتاریوی کاندا،  توسط جی. تهرانی و جی. اچ. دیکسون ایجاد شد.

ویوا درختی پررشد است و میوه هایی با اندازه ای متوسط، نیمه سفت و به رنگ قرمز تیره تولید می کند.

یکی از مهمترین ویژگیهایی که برای این رقم گزارش شده است، مقاومت به تر ک خوردگی ناشی از باران است که از اونتاریو گزارش گردیده است.

 این رقم در اواسط فصل گل داده، با رقم بلک تار تارین می رسد و در گروه ۵ ناسازگاری قرار می گیرد.

 

گیلاس  ويندسور-نهال گیلاس  ويندسور-نهال گیلاس رقم   ويندسور-درخت  گیلاس  ويندسور-درخت گیلاس رقم  ويندسور-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ويندسور-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ويندسور-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ويندسور-نهال سایز بزرگ گیلاس  ويندسور-فروش نهال  گیلاس  ويندسور-خرید نهال گیلاس  ويندسور

گیلاس ويندسور

 ویندسور یک رقم بسیار قدیمی است که از منطقه ی ویندسور انتاریوی کانادا منشأ گرفته والدین آن مشخص نمی باشند.

 این رقم درختی پررشد، قائم شاخه گستر و دارای تاجی متمایل به گرد است و درگل می نشیند. طول فصل، زود به گل می نشیند.

میوه ان بزرگ یا بسیار بزرگ ، متمایل به قلبی شکل ، از درازا کشیده تر و از سمت حفره دارش کمی صاف می باشد . میوه از حساسیت زیادی به ترک خوردگی برخوردار است . پوست میوه به رنگ قرمز تیره داراری خال ها و رگه های برجسته است. نسبتا براق می باشد . گوشت ان نیز قرمز و نیمه سفت ایت . در زمان بلوغ نسبتا نرم می شود. و آبدار  و دارای طعمی مطلوب است . ابمیوه قرمز رنگ می باشد.

رقم ویندرسور حدودا 30 روز بعد از رقم بارلت می رسد . این رقم توسط رقم بینگ گرده افشانی می شود و در گروه 2 ناسازگاری قرار دارد.

ارقام خود بارور(خودسازگار)

توسعه اخیر ارقام خوبارور که معمولا مربوط به گیلاس های خودسترون می شود نشان دهندهی پیشرفت مهمی در عرصه ی اصلاح و به نژادی این محصولات است . گرده افشانی موثر ارقام خودسترون بستگی به انتقال گرده سازگار از ارقام مناسبی دارد که در نزدیکی آن کاشته شده اند . انتخاب این قبیل ارقام گرده زا کار مشکلی است. زیرا این ارقام علاوه بر تطابق زمان گلدهی با رقم اصلی باید با ان سازگار نیز باشد. علاوه بر انتقال موثر دانه ی گرده به شرایط مساعد آب و هوایی در طول مرحله ی گلدهی برای تحریک فعالیت های زنبورهای عسل و سایر ناقلین دانه گرده بستگی دارد . در مناطقی که دارای شرایط آب و هوایی بهاره ی ناپایدار هستند میوه بندی در اغلب موارد ضعیف می باشد . با توسعه ارقام خود بارور، بعضی از مشکلاتی که بر سر راه میوه بندی قرار دارند بر طرف می شود.

بعضی از ارقام که به طور طبیعی خود بارور هستند شامل بوار گوب در تونس، کریستوبالینا و لوستینا در اسپانیا و کرونیو در ایتالیا می باشند.

در مطالب بعدی با وجود این که همه ارقامی که معرفی می شوند خود بارور هستند اما بسیاری از سایر ارقام نیز با موفقیت گرده افشانی می کنند.

 

گیلاس  گلست-نهال گیلاس  گلست-نهال گیلاس رقم   گلست-درخت  گیلاس  گلست-درخت گیلاس رقم  گلست-نهال یکساله 1ساله گیلاس  گلست-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  گلست-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  گلست-نهال سایز بزرگ گیلاس  گلست-فروش نهال  گیلاس  گلست-خرید نهال گیلاس  گلست

گیلاس گلست

این رقم خودبارور توسط دبلیو . دی. لین در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند واقع در ایالت برتیش کلمبیای کاندا، که از تلاقی رقم ون با رقم نیو استار صورت گرفته بود انتخاب شد . در ابتدا این رقم  کد 13S2428  را به خود گرفت و بعد ار آن گلست نامیده شد و در سال 1993 برای اولین بار گسترش یافت .

این رقم درختی پر رشد است اما به صورت متراکم رشد می کند این درخت خیلی زود به بار نمی نشیند ، اما هنگام بلوغ محصول زیادی تولید می کند.

میوه این رقم بزرگ با دم کوتاه ، گوشت تیره ، نیمه سفت و طعم بسیار خوب است . علاوه بر این میوه این رقم سرشار از مواد جامد محلول است . این رقم حدودا 6 روز بعد از رقم بارلت می رسد.

 

گیلاس  ایزابلا-نهال گیلاس  ایزابلا-نهال گیلاس رقم   ایزابلا-درخت  گیلاس  ایزابلا-درخت گیلاس رقم  ایزابلا-نهال یکساله 1ساله گیلاس  ایزابلا-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  ایزابلا-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  ایزابلا-نهال سایز بزرگ گیلاس  ایزابلا-فروش نهال  گیلاس  ایزابلا-خرید نهال گیلاس  ایزابلا

گیلاس ایزابلا

این رقم ایتالیایی در سال ۱۹۷۵ توسط جی. بار جیونی در مؤسسه ی آزمایشات میوه کاری ورونای ایتالیا، از تلافی رقم استارکینگی هاردی ژیانت با رقم استلا  به وجرد آمد و توسط جی. بار جیونی، اف. کارینو و س س. مادینلی انتخاب گردید و در سال ۱۹۹۳ معرفی شد.

ایزابلا درختی با رشد متوسط، قامتی ایستاده و زودبارده است که باردهی فراوانی دارد. گلدهی این رقم در وسط فصل صورت می گیرد.

میوه ی آن بزرگ، قلبی شکل و نیمه حساس به ترک خوردگی است. پوست میوه شبیه والد ماده، براق، قرمز رنگ و بسیار جذاب است و گوشت آن، نیمه سفت تا سفت، قرمز کمرنگ و شیرین است.

 این رقم حدودا ۶ روز بعد از رقم بارلت می رسد.

 

گیلاس  لاپینز-نهال گیلاس  لاپینز-نهال گیلاس رقم   لاپینز-درخت  گیلاس  لاپینز-درخت گیلاس رقم  لاپینز-نهال یکساله 1ساله گیلاس  لاپینز-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  لاپینز-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  لاپینز-نهال سایز بزرگ گیلاس  لاپینز-فروش نهال  گیلاس  لاپینز-خرید نهال گیلاس  لاپینز

گیلاس لاپینز

 این رقم که در سال ۱۹۶۵ توسط کا. او. لاپینز از تلاقی رقم ون با رقم استلا به دست آمده بود، توسط لاپینز انتخاب شد و توسط فردی به نام دبلیو. دی. لین در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند ایالت بریتیش کلمبیای کانادا نام گذاری شد و در سال ۱۹۹۶ معرفی گردید.

 لاپینز درختی پر رشد و ایستاده است و به نظر می رسد که برای پرورش به صورت پرچینی، مناسب باشد. این رقم تولید زیادی داشته و زود به گل می نشیند.

 میوه ی این رقم، بزرگ تا بسیار بزرگ و متمایل به گرد تا قلبی شکل می باشد. این رقم حساسیت کمی به ترک خوردگی دارد. پوست میوه، صورتی - قرمز تا قرمز تیره و گوشت آن کاملا سفت، شیرین، آبدار و به مقدار بسیار جزئی ترش مزه است.

زمان رسیدن این رقم حدوداً ۲۵ تا ۲۸ روز بعد از رقم بارلت است.

 

گیلاس  نیواستار-نهال گیلاس  نیواستار-نهال گیلاس رقم   نیواستار-درخت  گیلاس  نیواستار-درخت گیلاس رقم  نیواستار-نهال یکساله 1ساله گیلاس  نیواستار-نهال دوساله 2ساله  گیلاس  نیواستار-نهال سه ساله 3ساله  گیلاس  نیواستار-نهال سایز بزرگ گیلاس  نیواستار-فروش نهال  گیلاس  نیواستار-خرید نهال گیلاس  نیواستار

 گیلاس نیواستار

این رقم خود بارور که در سال ۱۹۶۵ توسط کا. او لاپینز ایجادشده بود، توسط دبلیولین از ایستگاه تحقیقاتی سامرلند و اس.سانساوینی، در مرکز اصلاح ارقام بخش میوه کاری دانشگاه بولوگنای ایتالیاانتخاب شد. رقم نیو استار در سال ۱۹۸۷ معر فی  شد ولیکن رابطه ی مستقیمی با  رقم نیو استار ندارد.

 این رقم درختی با رشد متوسط، شاخه های گسترده و نسبتاً متراکم است. در در طول دوره ی حیاتش،

زود به گل می نشیند.

 میوه ی این رقم، بزرگ، تقریبا کروی، مشابه میوه رقم ون و نسبتا حساس به ترک خوردگی است .

پوست میوه، براق و قرمز تیره تا قرمز مشکی می باشد. گوشت میوه نیز کاملاسفت ، قرمز تیره ، بسیار شیرین و خوشبو است و هسته تقریبا از آن جدا می باشد.

زمان رسیدن این رقم حدودا ۱۳ تا ۱۵ روز بعد از رقم بارلت است.

52

این رقم درختی پررشد با فرم رشد نسبتاً شاخه گستر است. سوییت هیرت خیلی زود به بار نشسته و یک درخت پر بارده است.

میوه آن متوسط تا بزرگ با پوست قرمز و گوشت قرمز، سفت، خوش طعم و حساسیت کم به ترک خوردگی است.

 سوییت هیرت مخصوصاً به دلیل بلوغ و زودرسی که دارد، مورد توجه می باشد. این رقم حدودا ۳۰ رورز بعد از رقم بارلت می رسد (سوییت هیرت در ایستگاه سامرلند ۱۰ روز بعد از رقم بارلت می رسد).