انواع نهال گردو

نهال گردو (juglans regia)

نهالستان گردو پیوندی

انواع نهال گردو، پراکندگی وسیعی از کوه های کارپاتیان در اروپای مرکزی تا قفقاز و شمال آسیای صغیر و منچوری داشته است. این گیاه از تیره گردوسانان (juglandaceae) می باشد. مغز ساقه های درخت گردو لایه لایه، تنه صاف با پوست فلسی و شیاردار، برگ های مرکب شانه ای دارد و درخت یک پایه محسوب می شود. گل های نر آن در جانب شاخه های یک ساله  و روی گل آذین سنبله دم گربه ای (شاتون) و گل های ماده آن در نوک شاخه های سال جاری در گروه های 1 الی 3 تایی و در برخی از ارقام گردو در جانب شاخه های سال جاری حاصل می شوند. گرده افشانی گردو توسط باد انجام می گیرد. عمل گرده افشانی و تلقیح در اوایل بهار می باشد. میوه های گردو از نوع فندقه بوده که در آن فرابر میوه چوبی شده و توسط پوست سبز که منشاء برگ دارد، احاطه می شوند. اما با بالغ شدن درخت، گل های نر بیشتری تشکیل می شود و تطابق زمانی بین مرحله گرده افشانی و آماده بودن گل های ماده به وجود می آید. البته برخی از ارقام ارقام نهال گردو ماده پیش رس هستند و توصیه می شود برای کاهش پدیده ناهمرسی، ارقام نر پیش رس همراه با ارقام ماده پیش رس کشت شوند. یکی از گونه های متداول گردو که در اکثر کشورها کشت می شود، گردوی ایرانی است که البته منشاء آن کوه های کارپات می باشد. اغلب گردوهای ایرانی خودبارور هستند اما  حالت نر پیش رسی دارند. گردوی سیاه شرقی (j.nigra L) از گونه های امریکای شمالی بوده و چوب آن صاف و با ارزش است. طعم میوه آن مطلوب بوده اما کوچکتر می باشد. از گونه های دیگر گردو می توان به گردوی سیاه کالیفرنیای شمالی (J.hindsii) و گردوی سیاه کالیفرنیای جنوبی (j.californica) اشاره کرد. اکثر گردوهای سیاه دارای میوه های با پوست ضخیم بوده و مقاومت آنها نسبت به سرما بیشتر از گردوی ایرانی می باشد. درخت گردو در طول تابستان و زمستان نسبت به گرما و سرمای بیش از حد حساس می باشد. در طول دوره خواب زمستانی، گردو می تواند 11- درجه سانتی گراد را تحمل کند اما سرمای دیررس بهاره به شاخساره های تازه تشکیل شده گردو آسیب می رساند و در ضمن سرماهای زودرس پاییزه نیز به شاخه های گردو آسیب وارد می کند. گردو به یک دوره فصل رشد طولانی نیاز دارد و از میوه های مناطق معتدل گرم بشمار می آید. دماهای بالاتر از 40 درجه سانتی گراد و رطوبت کم در پوست سبز میوه آفتاب سوختگی ایجاد کرده و مغز میوه جروکیده می شود و گاهی اوقات نیز میوه ها پوک می شوند. گردو طالب تابستان های خنک می باشد. در ضمن گردو به بیماری پوسیدگی مغز گردو (pseudomonas juglandis) حساس بوده و بویژه گردو های جوان آسیب زیادی می بینند. این بیماری روی برگ ها و در گلگاه میوه های جوان لکه ایجاد کرده و منجر به چروکیدن و لزج شدن مغز میوه می شود. در حین رسیدن میوه نیز دمای بیش از حد پایین شب موجب سیاه شدن پوسته مغز میوه گردو می شود. در حین رشد میوه در اوایل بهار بارش تگرگ و ضربه های مکانیکی وارد شده به میوه، سبب سیاه شدن آن قسمت از میوه که ضربه وارد شده، می گردد. جوانه های گردو به 1500-700 ساعت سرمای زیر 7 درجه سانتی گراد نیاز دارند، تا استراحت زمستانی آنها به اتمام برسد. درخت گردو بعد از 6-5 سال شروع به محصول دهی می کند و در 15-10 سالگی به حداکثر باروری می رسد. طول عمر گردو زیاد بوده گاهی به 300-200 سال می رسد. شکل شلجمی و یا جامی برای درختان گردو مناسب بوده و بعد از به بار نشستن، نیاز به هرس ندارند. فاصله کشت مناسب گردو 12-10 متر می باشد. ریشه های گردو محوری و عمیق رشد می کنند و به خاک هایی با عمق 3-2 متر نیاز می باشد. ریشه های گردو نسبت به غرقاب شدن حساس می باشند. گاهی در تابستان چند روز بعد از آبیاری به روش غرقابی، برگ های درخت گردو خشک شده و بطور ناگهانی پژمرده می شوند. این پدیده را فلج گیاهی (apoplexy) می نامند و هیچ گونه عامل بیماری زا در آن دخالت ندارد. تصور می شود که دمای بیش از حد خاک، توقف ریشه در اثر رطوبت ناکافی و غرقاب شدن ناحیه ریشه از عوامل موثر در بروز فلج گیاهی باشد. ریشه های گردوی پارادوکس نسبت به این عارضه بسیار مقاوم هستند.  

ازدیاد گردو اکثراً با کشت بذر انجام می گیرد اما به دلیل ناخالص بودن بذر گردو، درختان حاصل شده یک دست و متجانس نبوده و کمتر به پایه مادر شباهت دارند. روش دیگر ازدیاد از طریق پیوند روی پایه های گردو می باشد. اما در این روش نیز به علت خروج شیره از محل زخم و ترشح ژوگلون (juglone) که از فنول های مرکب بشمار می آید، موجب کاهش گیرایی پیوند و کاهش جوش خوردن پایه و پیوندک می شود. نتایج تحقیقات در مورد نوع پیوند متفاوت می باشد، برخی پیوند وصله ای و برخی دیگر پیوند شکمی را مناسب می دانند. توصیه می شود قبل از عمل پیوند، در پایه های مورد نظر زخم ایجاد شود تا موجب خروج شیره و ژوگلون از محل زخم گردد و گیرایی پیوند بدین ترتیب افزایش می یابد. برخی دیگر پیشنهاد می کنند بعد از عمل پیوند، نهال ها را به طور مورب بر روی لوله های آب گرم قرار دهند. به طوری که محل پیوند روی لوله آب گرم قرار گیرد. در این شرایط تشکیل بافت پینه در محل پیوند سریع بوده و درصد گیرایی پیوند افزایش می یابد. در امریکا و برخی از کشورهای دیگر از پایه های مختلف گردو در ازدیاد این گیاه استفاده می شود. پایه های بذری گردوی سیاه کالیفرنیای شمالی (j.hindsii) معمول ترین پایه برای گردوی ایرانی (j.regia) در کالیفرنیا می باشد. این پایه برای مناطقی که دارای خاک های حاصل خیز، عمیق، عاری از فیتوفترا، نماند زخم ریشه و بیماری خط سیاه باشند، توصیه می شود. گردوی ایرانی مستعد آلودگی سیستمیک به بیماری خط سیاه (black-line) است که عامل این بیماری ویروس پیچیدگی برگ گیلاس می باشد. پایه های گردوی ایرانی به خاک های آهکی حساس بوده و کلروز آهن نشان می دهند. در ضمن این پایه ها به شرایط غرقاب و شوری، گال ریشه و زخم ریشه نیز حساس می باشند. گردوی سیاه شرقی پایه رضایت بخش برای گردوی ایرانی بوده و به گال طوقه، قارچ فیتوفترا و قارچ ریشه بلوط مقاوم است و موجب زودرسی محصول می شود اما این پایه به بیماری خط سیاه حساس می باشد. پایه پارادوکس ((j.regia×j.hindsii)paradox) که دورگ گردوی سیاه کالیفرنیای شمالی و گردوی ایرانی است مقاوم به نماتد و قارچ فیتوفترا می باشد. عارضه خط سیاه در محل پیوند بین پایه های گردوی سیاه کالیفرنیای شمالی که بر روی آن گردوی ایرانی پیوند زده شده باشد، ظاهر می شود. این عارضه بعد از 10-15 سال و هنگامی که درختان پیوندی در حال باروری هستند، ظاهر می گردد. در این پدیده لایه نازکی از یاخته های لایه زاینده و آوند آبکش در محل پیوند می میرند. بافت مرده به تدریج در اطراف درخت و در محل پیوند گسترش می یابد. علل بروز این عارضه همانطوری که ذکر گردید، ناشی از ویروس پیچیدگی برگ گیلاس بوده که پایه های گردوی سیاه کالیفرنیا به آن حساس هستند. از ارقام تجاری گردو در ایران می توان به گردوی کاغذی، نوک کلاغی و ضیاء آبادی قزوین اشاره نمود.

نهالستان گردو

 نهالستان گردو جهاد کشاورزی

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم مراغه-نهال گردو مراغه ای

نهالستان گردو موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

نهال گردو اصلاح شده اصلاح از منطقه مراغه جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 57 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، نسبتا مقاوم به سرما اما در سال های متعارف کمتر دچار سرمازدگی می شود. گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اواسط شهریورماه ، از ارقام نسبتا پر بار و عملکرد آن متوسط است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 13 گرم می رسد متوسط وزن مغز 6/3 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز  روشن، نسبت مغز 58 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی نازک، مناسب برای کاشت در مناطق معتدل سرد است .

 

 

کد محصول : 3300

حدود قیمت نهال گردو مراغه ریشه لخت : 5000 - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو مراغه گلدانی :  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم کانادایی-نهال گردو کانادایی

 

نهال گردو زودبازده  از امریکای شمالیست جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 75 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، بسیار دیرگل میباشد و گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اواسط شهریورماه ، از ارقام نسبتا پر بار و عملکرد آن متوسط است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 15 گرم می رسد متوسط وزن مغز 8/9 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز کهربایی روشن، نسبت مغز 70 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار نازک، مناسب برای کاشت در مناطق  سردسیر و کوهستانی است .

 

 

کد محصول : 3301

حدود قیمت نهال گردو کانادایی ریشه لخت: 10000 تا 25000 تومان

حدود قیمت نهال گردو کانادایی گلدانی: 25000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم اسراییلی پاکوتاه-نهال گردو اسراییلی پاکوتاه

 

گردو اسراییلی پاکوتاه بهترین نهال گردو  تنها جنس از گردوئيان است كه نياز سرمائي نستا بالایی داشته و در مناطق نیمه سردسیری و معتدل، به خوبي رشد و نمو کرده و محصول مناسب با كيفيت بالائي توليد مي­كند. خاستگاه اسراییلی پاکوتاه، سرزمین اشغالی است. مغز این میوه از لذیذترین خشکبارها بوده و ارزش غذائی بالائی دارد. میزان بالای اسید اولئیک در این رقم از ویژگی های منحصر به فرد این گیاه است.متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم، متوسط وزن مغز 9/1 گرم و نسبت مغز و به 65 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه بسیار کم  و دچار سرمازدگی نمی شود. شکل میوه گرد و درشت و رنگ مغز سفید، سطح پوست چوبی نسبتا صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و سردسیر است.

 

 

کد محصول : 3302

حدود قیمت نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه ریشه لخت : 8000 تا 15000 تومان

حدود قیمت نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه گلدانی:  18000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم سوهانکی-نهال گردو سوهانکی

 

قیمت نهال گردو نهال گردو سوهانکی نیز همانند کلون قبلی از منطقه سوهانک جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه گسترده، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، زمان برگ دهی متوسط در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، زمان رسیدن محصول در شرایط سوهانک اوایل شهریورماه، تراکم شاتون های گل نر متوسط، از ارقام پر محصول و میزان متوسط عملکردی هکتاری آن نسبتا زیاد است.

متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم، متوسط وزن مغز 8/7 گرم و نسبت مغز و به 65 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه کم  دچار سرمازدگی نمی شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل است.

 

 

کد محصول : 3303

حدود قیمت نهال گردو سوهانکی ریشه لخت :  5000 - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو سوهانکی گلدانی: 15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم کن-نهال گردو کن

 

فروش نهال گردو نهال گردو کن نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه کن است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 55 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

 

کد محصول : 3304

حدود قیمت نهال گردو کن ریشه لخت : 5000 - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو کن گلدانی : 15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم ضیاآبادی-نهال گردو ضیاآبادی

 

خرید نهال گردو نهال گردوی ضیاآبادی دارای درختانی نسبتا پا کوتاه با قدرت رویشی متوسط تیپ تشکیل جوانه های بارده 10 درصد جانبی (عموما انتهایی)، در بعضی مواقع به صورت خوشه ای میوه تولید می کند. زمان برگ دهی نسبتا زود و گاهی دچار سرمازدگی می شود. مناسب کشت و کار برای مناطق معتدل، فاصله زمانی بروز گل های نر و ماده کم است و در حقیقت تا حدودی دارای پوشش گرده افشانی خودی است. زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام پر محصول ، متوسط میزان محصول هر درخت به 22 کیلوگرم می رسد. متوسط عملکرد در هر هکتار در شرایط مناسب 6200 کیلوگرم برآورده شده است، متوسط وزن میوه 11 گرم، متوسط وزن مغز 4/5 گرم و نسبت مغز و به 48 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه زیاد است. شکل میوه کشیده، رنگ مغز قهوه ای روشن، سطح پوسته چوبی صاف، پوست نازک و مغز به راحتی از پوست جدا می شود.

 

 

کد محصول : 3305

حدود قیمت نهال گردو ضیاآبادی ریشه لخت : 5000 - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو ضیاآبادی گلدانی :  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم اسراییلی خوشه ای-نهال گردو اسراییلی خوشه ای

 

تولید نهال گردو نهال گردوی اسراییلی خوشه ای نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه اشغالی است . شکل درخت گسترده، قدرت رویشی بالا، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اواخرشهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 10 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 40 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

 

کد محصول : 3306

حدود قیمت نهال گردو اسرائیلی خوشه ایی ریشه لخت : 9000 - 15000 تومان

حدود قیمت نهال گردو اسرائیلی خوشه ایی گلدانی :  20000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم تویسرکان-نهال گردو تویسرکانی

 

فروش انواع نهال گردو نهال گردو تویسرکانی نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه تویسرکان است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی بالا، تیپ تشکیل جوانه های بارده 88 درصد جانبی، نسبتا زود رس، گاهی دچار سرمازدگی می گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کرج اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 16 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه زیاد، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 61 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل مناسب است.

 

 

کد محصول : 3307

حدود قیمت نهال گردو تویسرکان ریشه لخت :  5000 - 10000تومان

حدود قیمت نهال گردو تویسرکان گلدانی :  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم دماوند-نهال گردو دماوند

 

خرید انواع نهال گردو نهال گردوی دماوند از منطقه دماوند جمع آوری شده است. شکل درخت  گسترده، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی، زمان برگ دهی متوسط در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اواسط شهریورماه، تراکم شاتون های گل نر متوسط، از ارقام پر محصول و میزان متوسط عملکردی هکتاری آن نسبتا زیاد است.

متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 17 گرم، متوسط وزن مغز 7/7 گرم و نسبت مغز و به 57 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه کم در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و سرد است.

 

 

کد محصول : 3308

حدود قیمت نهال گردو دماوند ریشه لخت : 5000  - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو دماوند گلدانی :  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم شهمیرزاد-نهال گردو شهمیرزاد

 

 هرس درخت گردو نهال گردوی شهمیرزاد دارای درختانی نسبتا پا کوتاه با قدرت رویشی کم تیپ تشکیل جوانه های بارده 25 درصد جانبی (عموما انتهایی)، در بعضی مواقع به صورت خوشه ای میوه تولید می کند. زمان برگ دهی نسبتا زود و گاهی دچار سرمازدگی می شود. مناسب کشت و کار برای مناطق معتدل، فاصله زمانی بروز گل های نر و ماده کم است و در حقیقت تا حدودی دارای پوشش گرده افشانی خودی است. زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام پر محصول ، متوسط میزان محصول هر درخت به 38 کیلوگرم می رسد. متوسط عملکرد در هر هکتار در شرایط مناسب 7800 کیلوگرم برآورده شده است، متوسط وزن میوه 18 گرم، متوسط وزن مغز 5/5 گرم و نسبت مغز و به 59 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه زیاد است. شکل میوه کشیده، رنگ مغز قهوه ای روشن، سطح پوسته چوبی صاف، پوست نازک و مغز به راحتی از پوست جدا می شود.

 

 

کد محصول : 3309

حدود قیمت نهال گردو شهمیرزاد ریشه لخت :  5000 - 10000 تومان

حدود قیمت نهال گردو شهمیرزاد گلدانی :  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم پربار ارمنستان-نهال گردو ارمنستان

 

کوددهی درخت گردو نهال گردوی ارمنستان نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه کن است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 55 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

 

کد محصول : 3310

حدود قیمت نهال گردو ارمنستان ریشه لخت :  15000 - 20000 تومان

حدود قیمت نهال گردو ارمنستان گلدانی :  25000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم پکان-نهال گردو پکان آمریکایی

 

آفات و بیماریهای گردو نهال گردوی پكان يا گردوي امریکایی تنها جنس از گردوئيان است كه نياز سرمائي نستا پائين داشته و در مناطق نیمه گرمسیری و معتدل، به خوبي رشد و نمو کرده و محصول مناسب با كيفيت بالائي توليد مي­كند. خاستگاه پکان، آمریکای شمالی و مرکزی است. مغز این میوه از لذیذترین خشکبارها بوده و ارزش غذائی بالائی دارد. میزان بالای اسید اولئیک در پکان از ویژگی های منحصر به فرد این گیاه است. در برخی از ارقام پکان، میزان اسید اولئیک بیش از دو برابر گردوی معمولی بوده و به بیش از 75 درصد می رسد.متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 16 گرم، متوسط وزن مغز 7/1 گرم و نسبت مغز و به 60 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه بسیار زیاد و دچار سرمازدگی می شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی نسبتا صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری است.

 

 

کد محصول : 3311

حدود قیمت نهال گردو پکان آمریکایی  ریشه لخت : 10000 - 20000 تومان

حدود قیمت نهال گردو پکان آمریکایی گلدانی : 25000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم شیلی-نهال گردو شیلی

 

عمر درخت گردو نهال گردوی شیلی از امریکای جنوبی جمع آوری شده است. شکل درخت قامت راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، نسبتا حساس به سرما اما در سال های متعارف کمتر دچار سرمازدگی می شود. گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام  پر بار و عملکرد آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد متوسط وزن مغز 9/2 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز کهربایی روشن، نسبت مغز 83 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار نازک، مناسب برای کاشت در مناطق  معتدل و گرمسیر است .

 

 

کد محصول : 3312

حدود قیمت نهال گردو شیلی ریشه لخت : 15000 - 20000تومان

حدود قیمت نهال گردو شیلی گلدانی :  25000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Payne-نهال گردو پاین-نهال گردو رقم Payne-درخت گردو پاین-درخت گردو رقم Payne-نهال یکساله 1ساله گردو پاین-نهال دوساله 2ساله گردو پاین-نهال سه ساله 3ساله گردو پاین-نهال سایز بزرگ گردو پاین-فروش نهال گردو پاینPayne-خرید نهال گردو پاینPayne

نهال گردوی پاین-نهال گردو پیوندی پاین Payne

از نظر تاریخ برگ دهی رقم پاین Payne یک رقم زود برگ ده است و به عنوان رقم مرجع مورد استفاده قرار می گیرد که تاریخ برگ دهی سایر ارقام با آن مقایسه می شود. بنابراین برای مناطق با خطر بروز سرمای دیررس و مناطق سرد مناسب نیست. اما دارای میوه متوسط تا کوچک است، پوشش شکاف دانه کامل، از نظر تاریخ برداشت زودرس، تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی و به علت زود برگ ده بودن به بلایت باکتریای خیلی حساس است . بنابراین در مناطق با رطوبت نسبی بالا برای کشت توصیه نمی شود.

پاین زودرس بوده و عملکرد بالایی دارد. دوره گرده افشانی پاین به خوبی با دوره پذیرش گل های مادگی همزمانی دارد، و باغات رقم پاین اغلب بسیار بارور هستند.

پاین، به عنوان یک رقم زودرس، معمولا در نیمه اول شهریورماه و تا اواخر شهریور برداشت می شود. پاین میوه هایی متوسط با وزن تقریبا 7/5 گرم مغز تولید می کند. میوه ها بادامی شکل با متوسط 50 درصد مغز، که 50 تا 70 درصد آن دارای رنگ روشن است. اما بعضی گردوهای رقم پاین در اوایل فصل با پوست عرضه می شوند.

درختان پاین اندازه متوسطی داشته و شکل آن گرد است. تقریبا پر رشد است. هرس متوسط تا سنگین در زمانی که درختان جوان هستند لازم دارد تا از رشد زیاد آنها جلوگیری شود. یک باغ بالغ بدون اجرای یک برنامه هرس مناسب نمی تواند توان باردهی خود را حفظ کند. فواصل درختان معمولا 5/7×9 متر در دره مرکزی و فواصل کاشت 7/6×5/7 متر در سان بنیتو کانتی دیده می شود. پاین به بیماری باکتریایی بلایت حساس است.

 

 

کد محصول : 3313

حدود قیمت نهال گردو پاین  ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو پاین  گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Hartely-نهال گردوهارتلی-نهال گردو رقم Hartely-درخت گردو هارتلی-درخت گردو رقم Hartely-نهال یکساله 1ساله گردو هارتلی-نهال دوساله 2ساله گردو هارتلی-نهال سه ساله 3ساله گردو هارتلی-نهال سایز بزرگ گردو هارتلی-فروش نهال گردو هارتلیHartely-خرید نهال گردو هارتلیHartely

نهال گردوی هارتلی-نهال گردو پیوندی هارتلی Hartely

این رقم نسبتا محصول کافی تولید می کند، تاریخ برگ دهی 16 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، مغز دانه درشت (6/5 گرم) و رنگ روشن دارد، اندازه درخت متوسط تا بزرگ، تیپ رشد نسبتا گسترده و به خاک های حاصلخیز برای رشد مناسب نیاز دارد و در مناطق سرد و جاهایی که فصل رشد کوتاه است فرصت کافی برای رشد پیدا نمی کند و تا حدودی به بلایت باکتریایی و کرم سیب حساس است، تیپ تشکیل جوانه های بارده عمدتا انتهایی و نهایتا به گرده زاهای دیرگلده مانند ارقام فرانکت و یا آمیگو نیاز دارد.

عملکرد درختان بالغ هارتلی می تواند بسیار خوب باشد اما هارتلی نسبت به چندلر دیرتر شروع به باردهی می کند برای اینکه در رقم هارتلی تنها 5 تا 10 درصد جوانه های جانبی بارده هستند و رنگ مغز آن روشن است.

 

 

کد محصول : 3314

حدود قیمت نهال گردو هارتلی ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو هارتلی گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Chandler-نهال گردوچندلر-نهال گردو رقم Chandler-درخت گردو چندلر-درخت گردو رقم Chandler-نهال یکساله 1ساله گردو چندلر-نهال دوساله 2ساله گردو چندلر-نهال سه ساله 3ساله گردو چندلر-نهال سایز بزرگ گردو چندلر-فروش نهال گردو چندلرChandler-خرید نهال گردو چندلرChandler

نهال گردوی چندلر-نهال گردو پیوندی چندلر Chandler

رقمی پر محصول، تاریخ برگ دهی 18 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت و با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، مغز دانه عالی با 90 درصد رنگ روشن، اندازه درخت متوسط و تیپ رشد نسبتا راست، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و نهایتا گرده زای مناسب آن ارقام گردوی شارج فرانکت یا سیسکو هستند.

 

 

کد محصول : 3315

حدود قیمت نهال گردو چندلر ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو چندلر گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم howard-نهال گردو هوارد -نهال گردو رقم howard-درخت گردو هوارد -درخت گردو رقم howard-نهال یکساله 1ساله گردو هوارد -نهال دوساله 2ساله گردو هوارد -نهال سه ساله 3ساله گردو هوارد -نهال سایز بزرگ گردو  هوارد -فروش نهال گردو هوارد howard-خرید نهال گردو هوارد howard

نهال گردوی هاروارد-نهال گردو پیوندی هوارد howard

رقمی پر محصول، تاریخ برگ دهی 15 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت و با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت متوسط تا نسبتا دیر، کیفیت مغز دانه عالی با 90 درصد رنگ روشن، اندازه درخت متوسط و تیپ رشد نسبتا راست، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و نهایتا گرده زای مناسب آن ارقام شارج فرانکت یا سیسکو هستند. درخت نسبتا قوی و مناسب برای کشت ردیف درختان پر چین است.

 

 

کد محصول : 3316

حدود قیمت نهال گردو هاروارد ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو هاروارد گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Serr-نهال گردو سر-نهال گردو رقم Serr-درخت گردو سر -درخت گردو رقم Serr-نهال یکساله 1ساله گردو سر-نهال دوساله 2ساله گردو سر -نهال سه ساله 3ساله گردو سر-نهال سایز بزرگ گردو سر-فروش نهال گردو سرSerr-خرید نهال گردو سر Serr

نهال گردوی سر-نهال گردو پیوندی سر Serr

محصول این رقم به دلیل ریزش گل های ماده تحت تاثیر قرار می گیرد اگرچه ممکن است سایر ارقام نیز تحت تاثیر ریزش گل های ماده باشند اما شدت حساسیت در این رقم بیشتر است. تاریخ برگ دهی چند روز بعد از رقم پاین و تقریبا یک رقم زود برگ ده است بنابراین برای مناطق یا خطر بروز سرمای دیررس مناسب نیست، دارای میوه درشت با یفیت خوب که مغز نیز خوب پر می شود، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، متوسط مغز 6 گرم و رنگ روشن دارد، اندازه درخت متوسط تا بزرگ درختانی پر رشد هستند که همه ساله به هرس سبک نیاز دارد و در خاک های حاصلخیز و با زهکش مناسب رشد بسیار زیاد و غیر قابل کنترل دارد، بر خلاف سایر ارقام زود برگ ده تا حدودی به بلایت باکتریای متحمل است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 30 تا 50 درصد جانبی و نهایتا گرده زاهای متوسط گل ده مانند ارقام و تاهاما و چیکو برای این رقم مناسب هستند.

 

 

کد محصول : 3317

حدود قیمت نهال گردو سر ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو سر گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمSunland-نهال گردو سان لند-نهال گردو رقم Sunland-درخت گردو سان لند-درخت گردو رقم Sunland-نهال یکساله 1ساله گردو سان لند-نهال دوساله 2ساله گردو سان لند-نهال سه ساله 3ساله گردو سان لند-نهال سایز بزرگ گردو سان لند-فروش نهال گردو سان لندSunland-خرید نهال گردو سان لندSunland

نهال گردوی سان لند-نهال گردو پیوندی سان لند Sunland

یک رقم زود برگ ده که محصول زیاد و دانه درشت تولید می کند. مانند سایر ارقام زود گل ده به شرایط مربوط و بارندگی مستمر در بهار جهت ابتلا به بیماری بلایت بسیار حساس است لذا برای چنین مناطقی توصیه نمی شود. تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 درصد جانبی، درصد مغز 58 درصد است و میانگین وزن مغز 9/9 گرم گزارش شده است. این رقم در گروه ارقام دیررس است.

 

 

کد محصول : 3318

حدود قیمت نهال گردو سان لند ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو سان لند گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمCisco-نهال گردو سیسکو -نهال گردو رقم Cisco-درخت گردو سیسکو -درخت گردو رقم Cisco-نهال یکساله 1ساله گردو سیسکو -نهال دوساله 2ساله گردو سیسکو -نهال سه ساله 3ساله گردو سیسکو -نهال سایز بزرگ گردو سیسکو -فروش نهال گردو سیسکو Cisco-خرید نهال گردو سیسکو  Cisco

نهال گردوی سیسکو-نهال گردو پیوندی سیسکو Cisco

یک رقم دیر برگ ده است که ظهور برگ ها 30 روز بعد از پاین اتفاق می افتد، تیپ تشکیل جوانه های بارده جانبی، و دارای قابلیت تولید گرده برای ارقا چندلر و هوارد است. تاریخ برداشت محصول سه هفته بعد از پاین، تیپ رشد مانند چیکو و پدرو نسبتا کوتاه و نغمه سراست است. رنگ پوست چوبی تا حدودی روشن و اندازه میوه و مغز اندکی از فرانکت بزرگ تر است اما رنگ مغز متغیر است که آن را به منابع گرده زای چندلر و هوارد نسبت می دهند.

 

 

کد محصول : 3319

حدود قیمت نهال گردو سیسکو ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو سیسکو گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمVina-نهال گردو وینا -نهال گردو رقم Vina-درخت گردو وینا-درخت گردو رقم Vina-نهال یکساله 1ساله گردو وینا -نهال دوساله 2ساله گردو وینا -نهال سه ساله 3ساله گردو وینا-نهال سایز بزرگ گردو وینا-فروش نهال گردو وینا Vina-خرید نهال گردو ویناVina

نهال گردوی وینا-نهال گردو پیوندی وینا Vina

وینا یک رقم حاصل از تلاقی ارقام پاین و فرانکت است، تاریخ برگ دهی 7 روز بعد از پاین، یک رقم پر محصول، قدرت رشد درخت زیاد است اما با یک برنامه خوب هرس می توان آن را کنترل کرد، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی دارای باردهی منظم ازقام گرده زای مناسب این رقم در گروه ارقام متوسط گل مانند تاهاما و چیکو و ارقام نسبتا جدید مانند چندلر و هوارد است، تاریخ برداشت این رقم زود تا متوسط است درصد مغز 48 درصد و متوسط وزن مغز 6/5 رم و رنگ مغز تا 60 درصد روشن است. به بیماری بلایت حساس است اما مقدار حساسیت کمتر از ارقام اشلی و پاین است.

 

 

کد محصول : 3320

حدود قیمت نهال گردو وینا ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو وینا گلدانی:  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمchico-نهال گردو چیکو-نهال گردو رقم chico-درخت گردو چیکو-درخت گردو رقم chico-نهال یکساله 1ساله گردو چیکو -نهال دوساله 2ساله گردو چیکو-نهال سه ساله 3ساله گردو چیکو-نهال سایز بزرگ گردو چیکو-فروش نهال گردو چیکو chico-خرید نهال گردو چیکوchico

نهال گردوی چیکو-نهال گردو پیوندی چیکو chico

این رقم دارای درختانی با جثه کوتاه هستند بنابراین امکان کاشت آن در محوطه های مسکونی وجود دارد، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و یکی از ارقام پر بارده و زودرس است، مانند سایر ارقام برگ ده به بلایت باکتریایی حساس است، میوه ها نسبتا کوچک و وزن متوسط مغز 5 گرم است، درصد مغز 47 درصد و با کیفیت خوب است، ارقام گرده زای این رقم پاین، سر و وینا است.

 

 

کد محصول : 3321

حدود قیمت نهال گردو چیکو ریشه لخت : 40000 - 50000 تومان

حدود قیمت نهال گردو چیکو گلدانی:  60000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمFranquette-نهال گردو فرانکت شارج-نهال گردو رقم Franquette-درخت گردو فرانکت شارج-درخت گردو رقم Franquette-نهال یکساله 1ساله گردو فرانکت شارج-نهال دوساله 2ساله گردو فرانکت شارج-نهال سه ساله 3ساله گردو فرانکت شارج-نهال سایز بزرگ گردو فرانکت شارج-فروش نهال گردو فرانکت شارج Franquette-خرید نهال گردو فرانکت شارجFranquette

نهال گردوی فرانکت شارج-نهال گردو پیوندی فرانکت شارج Franquette

این رقم دارای درختانی بزرگ، پر رشد و با تیپ رشد راست است، اندازه میوه کوچک است ولی کیفیت خوب و مغز با رنگ روشن دارد. ارقام گرده زای این رقم هارتلی و چندلر است.

 

 

کد محصول : 3322

حدود قیمت نهال گردو فرانکت شارج ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو فرانکت شارج گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمAshley-نهال گردو اشلی -نهال گردو رقم Ashley-درخت گردو اشلی -درخت گردو رقم Ashley-نهال یکساله 1ساله گردو اشلی -نهال دوساله 2ساله گردو اشلی -نهال سه ساله 3ساله گردو اشلی -نهال سایز بزرگ گردو اشلی -فروش نهال گردو اشلی Ashley-خرید نهال گردو اشلی Ashley

نهال گردوی اشلی-نهال گردو پیوندی اشلی Ashley

این رقم از برنامه اصلاح گردو، درختان کوتاه دارد و برای کنترل میزان رشد به هرس خوب نیاز دارد یک رقم پر محصول و تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی، تاریخ برگ دهی مانند پاین و در گروه ارقام زود برگ ده قرار دارد و زودرس است. مانند سایر ارقام زود برگ ده به بلایت باکتریایی حساس است لذا برای مناطق مرطوب با بارندگی مستمر و سرمای دیررس بهاره به جهت حساسیت به بیماری بلایت و خسارت سرمازدگی توصیه نمی شود.

 

 

کد محصول : 3323

حدود قیمت نهال گردو اشلی ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو اشلی گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقمPedro-نهال گردو پدرو -نهال گردو رقم Pedro-درخت گردو پدرو -درخت گردو رقم Pedro-نهال یکساله 1ساله گردو پدرو -نهال دوساله 2ساله گردو پدرو -نهال سه ساله 3ساله گردو پدرو-نهال سایز بزرگ گردو پدرو -فروش نهال گردو پدروPedro-خرید نهال گردو پدرو Pedro

نهال گردوی پدرو-نهال گردو پیوندی پدرو Pedro

این رقم دارای درختانی با جثه کوتاه هستند بنابراین امکان کاشت آن در محوطه های مسکونی وجود دارد و ارتفاع رشد آن به 9 متر می رسد. نیاز سرمایی این رقم بسیار کم و حدود 400 ساعت است، کیفیت میوه خوب است و از نظر مصرف کننده دارای عطر و طعم خوبی است وزن متوسط مغز 5/6 گرم و درصد مغز 48 درصد است .

 

 

کد محصول : 3324

حدود قیمت نهال گردو پدرو ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو پدرو گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Franquette-نهال گردو فرانکت-نهال گردو رقم Franquette-درخت گردو فرانکت -درخت گردو رقم Franquette-نهال یکساله 1ساله گردو فرانکت -نهال دوساله 2ساله گردو فرانکت -نهال سه ساله 3ساله گردو فرانکت-نهال سایز بزرگ گردو فرانکت -فروش نهال گردو فرانکتFranquette-خرید نهال گردو فرانکتFranquette

 

 

 

 

گردو رقم Fernor-نهال گردو فرنور-نهال گردو رقم Fernor-درخت گردو فرنور -درخت گردو رقم Fernor-نهال یکساله 1ساله گردو فرنور -نهال دوساله 2ساله گردو فرنور-نهال سه ساله 3ساله گردو فرنور-نهال سایز بزرگ گردو فرنور -فروش نهال گردو  فرنورFernor-خرید نهال گردو  فرنورFernor

نهال گردوی فرنور-نهال گردو پیوندی فرنور Fernor

از ارقام نسبتا جدید فرانسه، دیر برگ ده، زود بار ده، تیپ تشکیل جوانه های بارده جانبی زیاد و دارای میوه های بزرگ و با کیفیت عالی و دیررس است. در شرایط فرانسه درختان 6 ساله 1 تن و درختان بالغ 4 تا 5 تن محصول تولید می کند.

 

 

کد محصول : 3325

حدود قیمت نهال گردو فرنور ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو فرنور گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم solano-نهال گردو سولانو-نهال گردو رقم solano-درخت گردو سولانو -درخت گردو رقم solano-نهال یکساله 1ساله گردو سولانو-نهال دوساله 2ساله گردو سولانو-نهال سه ساله 3ساله گردو سولانو-نهال سایز بزرگ گردو سولانو -فروش نهال گردو  سولانوsolano-خرید نهال گردو سولانوsolano

نهال گردوی سولانو-نهال گردو پیوندی سولانو solano

این رقم تارخ برگ دهی آن 7 روز بعد از پاین و 10 روز قبل از چندلر است، اندازه درخت مشابه رقم چندلر است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی حساسیت به بلایت باکتریایی در این رقم کمتر است، محصول زیاد با مغز روشن تولید می کند میوه های یکنواخت با پوشش پوست چوبی خوب، شکل تخم مرغی که مغز به راحتی از پوست چوبی جدا می شود وزن متوسط مغز 8 گرم است، درصد مغز 55 درصد است. ارقام مناسب گرده زا، ارقام چندلر و تولار و هوارد است .

 

 

کد محصول : 3326

حدود قیمت نهال گردو سولانو ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو سولانو گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Stan-نهال گردو استن-نهال گردو رقم Stan-درخت گردو استن-درخت گردو رقم Stan-نهال یکساله 1ساله گردو استن-نهال دوساله 2ساله گردو استن-نهال سه ساله 3ساله گردو استن-نهال سایز بزرگ گردو استن-فروش نهال گردو  استنStan-خرید نهال گردو استن Stan

نهال گردوی استن-نهال گردو پیوندی استن Stan

این رقم از مناطقی که برای سرمای دیر رس بهاره تحت مطالعه بوده گزینش و معرفی شده است، یک رقم دیر برگ ده و دیر گل است. میوه مستطیلی شکل، کوچک تا متوسط، سطح میوه صاف و رنگ خوبی دارد. کیفیت مغز میوه خوب و با رنگ روشن اما خیلی گوشتی نیست و درصد مغز 46 درصد است.

 

 

کد محصول : 3327

حدود قیمت نهال گردو استن ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو استن گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Eureka-نهال گردو اورکا-نهال گردو رقم Eureka-درخت گردو اورکا-درخت گردو رقم Eureka-نهال یکساله 1ساله گردو اورکا-نهال دوساله 2ساله گردو اورکا-نهال سه ساله 3ساله گردو اورکا-نهال سایز بزرگ گردو اورکا-فروش نهال گردو  اورکا Eureka-خرید نهال گردو اورکا Eureka

نهال گردوی اورکا-نهال گردو پیوندی اورکا Eureka

هنوز از نظر اقتصادی اهمیت دارد. جوانه های جانبی آن بارور نیستند، بنابراین نسبت به ارقام جدید با درصد بالای جوانه های جانبی بارده، دیرتر به باردهی می رسد. میوه ها سنگین با مغزهایی حدود 7/7 گرم است. پوست استخوانی اورکا سنگین بوده و به خوبی بسته است و 50 درصد مغز دارد. تنها حدود 40 درصد مغز رنگ روشن دارد، و مغز اورکا حساس به گرما است.

درختان اورکا بزرگ هستند و معمولا با فواصل 5/10 تا 15 متر کاشته می شوند. اورکا یک رقم زود برگ ده است که تاریخ برگ دهی حدود 10 روز بعد از پاین است مانند سایر ارقام زود برگ ده به شرایط مربوط و بارندگی مستمر در بهار جهت ابتلا به بیماری بلایت بسیار حساس است. تاریخ برداشت زود تا متوسط ، اندازه میوه متوسط، مستطیلی شکل و کشیده است پوشش پوسته چوبی خوب و دارای درختان بزرگ با تیپ رشد گسترده است.

 

 

کد محصول : 3328

حدود قیمت نهال گردو اورکا ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو اورکا گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Forde-نهال گردو اورکا-نهال گردو رقم Forde-درخت گردو اورکا-درخت گردو رقم Forde-نهال یکساله 1ساله گردو اورکا-نهال دوساله 2ساله گردو اورکا-نهال سه ساله 3ساله گردو اورکا-نهال سایز بزرگ گردو اورکا-فروش نهال گردو  اورکا Forde-خرید نهال گردو اورکا Forde

نهال گردوی فورد-نهال گردو پیوندی فورد Forde

زود بارده و تاریخ برگ دهی 5 روز زودتر از چندلر و تاریخ برداشت میوه 5 روز زودتر از این رقم است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، میوه تخم مرغی شکل مغز میوه درشت با رنگ روشن و 54 درصد مغز، این رقم برای وینا و سکستون به عنوان گرده زا استفاده می شود و گرده زاهای مناسب این رقم نیز ارقام پاین، وینا و سر است.

 

 

کد محصول : 3329

حدود قیمت نهال گردو فورد ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو فورد گلدانی:  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Gillet-نهال گردو جیلت-نهال گردو رقم Gillet-درخت گردو جیلت-درخت گردو رقم Gillet-نهال یکساله 1ساله گردو جیلت-نهال دوساله 2ساله گردو جیلت-نهال سه ساله 3ساله گردو جیلت-نهال سایز بزرگ گردو جیلت-فروش نهال گردو  جیلت Gillet-خرید نهال گردو جیلت Gillet

نهال گردوی جیلت-نهال گردو پیوندی جیلت Gillet

این رقم از تلاقی ارقام UC76-80 به علت کیفیت خوب و چیکو به دلیل تولید محصول زیاد حاصل شده است. این رقم در درختان جوان نیز میوه زیادی تولید می کند و 10 تا 20 روز زودتر از چندلر برداشت می شود، ژیلت یک رقم زود برگ ده است و یک رقم پروتوژن است. تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی و میوه مستطیلی با رنگ مغز روشن که متوسط وزن مغز 2/8 گرم است و درصد مغز 50 درصد که به راحتی از پوست چوبی جدا می شود گرده زاهای مناسب این رقم نیز ارقام پاین ، وینا و سر است .

 

 

کد محصول : 3330

حدود قیمت نهال گردو جیلت ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو جیلت گلدانی: 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو رقم Ivanhoe-نهال گردو آیوانهو -نهال گردو رقم Ivanhoe-درخت گردو آیوانهو -درخت گردو رقم Ivanhoe-نهال یکساله 1ساله گردو آیوانهو -نهال دوساله 2ساله گردو آیوانهو -نهال سه ساله 3ساله گردو آیوانهو -نهال سایز بزرگ گردو آیوانهو -فروش نهال گردو  آیوانهو Ivanhoe-خرید نهال گردو آیوانهو Ivanhoe

نهال گردوی آیوانهو-نهال گردو پیوندی آیوانهو Ivanhoe

این رقم از تلاقی ارقام 67-13 به علت کیفیت خوب و چیکو به دلیل تولید محصول زیاد حاصل شده است. رشد سالانه درخت متوسط است و به بیماری بلایت مقاوم نیست، آیوانهو یک رقم زود بارده و زود برگ ده است که تاریخ برگ دهی آن همزمان با پاین است و تاریخ برداشت آن همزمان با پاین و سر است و این ارقام گرده زای همدیگر هستند. آیوانهو یک ماه زودتر از چندلر برداشت می شود تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، میوه تخم مرغی شکل، مغز میوه درشت با متوسط وزن 7/7 گرم و 57 درصد مغز است.

 

 

کد محصول : 3331

حدود قیمت نهال گردو آیوانهو ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو آیوانهو گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 گردو فرانکوت-نهال گردو فرانکوت-نهال گردو رقم فرانکوت-درخت گردو فرانکوت-درخت گردو رقم فرانکوت-نهال یکساله 1ساله گردو فرانکوت-نهال دوساله 2ساله گردو فرانکوت-نهال سه ساله 3ساله گردو فرانکوت-نهال سایز بزرگ گردو فرانکوت-فروش نهال گردو فرانکوت-خرید نهال گردو فرانکوت

نهال گردوی فرانکوت-نهال گردو پیوندی فرانکوت

تنه ی نیمه بلند و به نسبت قوی که برای تهیه ی گردوی خشک و تازه و مغز گردوی مرغوب بسیار مناسب و قابل توصیه است. با آنکه اندازه میوه آن زیاد درشت نیست، به سبب سایر خواص مطلوبی که دارد، از ارقام شناخته شده محسوب میشود. زود به بار مینشیند و محصول زیادی میدهد و مغز آن مرغوب و بازارپسند است. جوانه های جانبی آن بارور نیستند، نسبت به ارقام دیگر یک هفته دیر به بار مینشیند.

این رقم نسبت به باکتریوز حساسیت چندانی ندارد و به سبب خاصیت دیر گلی، اغلب از خطر یخبندان های بهاره در امان می ماند. چون گل نر آن زودتر از گل ماده باز میشود، باید آن را در یک باغ با ارقامی مانند میلانز (meylannaise) یا روند دومونتیناک (ronde de monthgnac)مخلوط بکارند.

 

 

کد محصول : 3332

حدود قیمت نهال گردو فرانکوت ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو فرانکوت گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو لارا-نهال گردو لارا-نهال گردو رقم لارا-درخت گردو لارا-درخت گردو رقم لارا-نهال یکساله 1ساله گردو لارا-نهال دوساله 2ساله گردو لارا-نهال سه ساله 3ساله گردو لارا-نهال سایز بزرگ گردو لارا-فروش نهال گردو لارا-خرید نهال گردو لارا

نهال گردوی لارا-نهال گردو پیوندی لارا

واریته ای جدید است که از یک رقم گردوی کالیفرنیایی در آمریکا به دست آمده است. ظرفیت باردهی آن دست کم 50 درصد بالاتر از فرانکوت است. میوه آن جانبی و بسیار زودرس است. تنه نیمه بلند و نیمه گسترده ای دارد. جوانه های آن بعد از ارقام پدرو و هارتلی و 8 روز قبل از فرانکوت باز میشوند. گلنر آن زودتر از گل ماده باز میشود. پس برای احتیاط بهتر است آن را همراه با فرانکوت و روند دومونتیناک بکارند. میوه لارا زودرس است. لارا نسبت به بیماری باکتریوز بخصوص روی شاخه ها حساس است. رقم لارا را میتوان بهترین جایگزین فرانکوت دانست. این رقم را باید در مناطق عاری از یخبندان بهاره بکارند.

 

 

کد محصول : 3333

حدود قیمت نهال گردو لارا ریشه لخت :  30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو لارا گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 

گردو پاریزین (parisienne)-نهال گردو پاریزین (parisienne)-نهال گردو رقم پاریزین (parisienne)-درخت گردو پاریزین (parisienne)-درخت گردو رقم پاریزین (parisienne)-نهال یکساله 1ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال دوساله 2ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال سه ساله 3ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال سایز بزرگ گردو پاریزین (parisienne)-فروش نهال گردو پاریزین (parisienne)-خرید نهال گردو پاریزین (parisiennee)

نهال گردوی پاریزین-نهال گردو پیوندی پاریزین (parisienne)

این واریته به دلیل کندی و تاخیر در باردهی چندان اهمیت ندارد. میوه آن مستطیل و اندازه مطلوب دارد. پاریزین دیرگل، قوی و مقاوم به باکتریوز است، که برای کشت نیمه گسترده، مناسب تر از ارقام شناخته شده است.

 

 

کد محصول : 3334

حدود قیمت نهال گردو پاریزین ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو پاریزین گلدانی :  50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

گردو هاوارد (howard)-نهال گردو هاوارد (howard)-نهال گردو رقم هاوارد (howard)-درخت گردو هاوارد (howard)-درخت گردو رقم هاوارد (howard)-نهال یکساله 1ساله گردو هاوارد (howard)-نهال دوساله 2ساله گردو هاوارد (howard)-نهال سه ساله 3ساله گردو هاوارد (howard)-نهال سایز بزرگ گردو هاوارد (howard)-فروش نهال گردو هاوارد (howard)-خرید نهال گردو هاوارد (howardd)

نهال گردوی یورواستار- نهال گردو پیوندی یورواستار (eurostar)

از ارقامی است که در جوانه های جانبی محصول میدهد. رقم پرمحصولی است و به صورت پرچین کاشته میشود. با اینکه برگ هایش دیر ظاهر میشوند؛ ولی از نظر برداشت محصول رقمی متوسط رس محسوب میشود. میوه های آن درشت، گرد و صاف و به بیماری بلایت مقاوم است.

 

 

کد محصول : 3335

حدود قیمت نهال گردو یورواستار ریشه لخت : 30000 - 45000 تومان

حدود قیمت نهال گردو یورواستار گلدانی : 50000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال گردو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال گردو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت گردو /کوددهی نهال گردو و کوددهی درخت گردو /شرایط کاشت نهال گردو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی