انواع نهال خرمالو

نهالستان خرمالو

نهال خرمالو (Diospyros Spp.)

نهالستان خرمالو جهاد کشاورزی

نهالستان خرمالو موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

ارقام نهال خرمالو این گیاه از تیره آبنوس (Ebenaceae) و درخت دایم سبز یا خزان پذیر می باشند. برخی از گونه های آن همانند خرمالوی ورجینیانا (D. virginiana) بومی و برخی دیگر مثل خرمالوی خرمندی (D.latus L.) بومی آسیا با میوه های کوچک  و پردانه و بالاخره برخی از گونه های خرمالو همانند خرمالوی معمولی بومی چین است که بهترین گونه برای تولید میوه می باشد. اکثر ارقام خرمالو نظیر خرمالوی ورجینیانا از هر دو طریق بکرباری و گرده افشانی میوه تولید می کنند. گرده افشانی توسط حشرات انجام می گیرد و میوه های تلقیح یافته حاوی هشت عدد دانه می باشند. نوع میوه خرمالو، سته می باشد. میوه های بکر بار دارای گوشت روشن تر و گس تر نسبت به میوه های دانه دار می باشند. میوه خرمالو در هنگام نارس طعم گس دارد و میوه های این گیاه بعد از برداشت قادر به رسیدن می باشند. به طور کلی میوه های بکربار کیفیت بهتری نسبت به میوه های دانه دار دارند. جوانه های جانبی شاخه های یکساله حاوی سه عدد فلس و جوانه انتهایی بدون فلس می باشند. گل های نر روی گل آذین گرزن قرار می گیرند. خرمالو از درختان میوه مناطق گرمسیری بشمار می آید و سرماهای دیررس بهاره می تواند به شاخساره های این گیاه آسیب وارد کند. مقاومت خرمالو به سرمای زمستانه همانند انار تا ۱۰- درجه سانتی گراد می باشد. نیاز سرمای جوانه های این درخت 4۰۰-۱۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتی گراد می باشد. برخی از ارقام خرمالو سرمای ۱۸- درجه سانتی گراد را نیز تحمل می کنند. خاک های سبک قابل نفوذ و حاصلخیز برای پرورش خرمالو مناسب بوده و خاکهای مرطوب و با زهکشی ناکافی برای رشد این گیاه مطلوب نمی باشد. علیرغم این موضوع خرمالو به خشکی خاک حساس بوده و باید در فصول گرم سال آبیاری منظم انجام گیرد. آبیاری بیش از حد و بی رویه در طی فصل رشد موجب ریزش میوه ها می شود. فاصله کشت مناسب 6-5 متر بوده و تربیت و هدایت این درخت به روش شلجمی انجام می گیرد. ازدیاد خرمالو از طریق پیوند بر روی پایه های بذری می باشد و در ضمن می توان از پاجوش خرمالو های بکربار برای ازدیاد گیاه استفاده نمود.

خرمالو رقم گریت وال -نهال خرمالو گریت وال -نهال خرمالو رقم گریت وال -درخت خرمالو گریت وال -درخت خرمالو رقم گریت وال -نهال یکساله 1ساله خرمالو گریت وال -نهال دوساله 2ساله خرمالو گریت وال -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گریت وال -نهال سایز بزرگ خرمالو گریت وال -فروش نهال خرمالو گریت وال -خرید نهال خرمالو گریت وال

نهال خرمالو گریت وال

اندازه کوچک، شکل مسطح تا چهارگوش، دارای نوارها سیاهی که در کاسه گل گسترده شده، گس، گوشت کم آب، درخت تنومند، سال آور و قابلیت رویش مطلوب را در فلوریدا دارد.

 

خر

کد محصول : 2900

حدود قیمت نهال خرمالو گریت وال ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو گریت وال گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

مالو رقم ایورکا -نهال خرمالو ایورکا -نهال خرمالو رقم ایورکا -درخت خرمالو ایورکا -درخت خرمالو رقم ایورکا -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایورکا -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایورکا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایورکا -نهال سایز بزرگ خرمالو ایورکا -فروش نهال خرمالو ایورکا -خرید نهال خرمالو  ایورکا

نهال خرمالو ایورکا

میوه پهن، اندازه متوسط تا بزرگ، دارای چروکیدگی در کاسه گل، پوست میوه به رنگ نارنجی تا قرمز روشن، گس، کیفیت مطلوب، متحمل به خشکی و سرما، پر محصول، دیر رس، در فلوریدا رسیدگی در آبان ماه

 

خرمالو رقم سایی جو - نهال خرمالو سایی جو -نهال خرمالو رقم سایی جو -درخت خرمالو سایی جو -درخت خرمالو رقم سایی جو -نهال یکساله 1ساله خرمالو سایی جو -نهال دوساله 2ساله خرمالو سایی جو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو سایی جو -نهال سایز بزرگ خرمالو سایی جو -فروش نهال خرمالو سایی جو -خرید نهال خرمالو  سایی جو

 

کد محصول : 2901

حدود قیمت نهال خرمالو ایورکا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ایورکا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو سایی جو

ارتفاع متوسط درخت m 7-5 و گسترش تاج m 5/3-2، درختی است مقاوم به سرما تا صفر درجه، دارای میوه با اندازه کوچک تا متوسط، گس، کیفیت و طعم مطلوب، رنگ پوست میوه زرد تیره تا نارنجی، رسیدگی در آبان ماه، میوه های رسیده قابلیت خشک شدن مناسب، باردهی هر ساله و قابلیت کشت مطلوب را در فلوریدا دارد.

 

خرمالو رقم یوکونو - نهال خرمالو یوکونو -نهال خرمالو رقم یوکونو -درخت خرمالو یوکونو -درخت خرمالو رقم یوکونو -نهال یکساله 1ساله خرمالو یوکونو -نهال دوساله 2ساله خرمالو یوکونو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یوکونو -نهال سایز بزرگ خرمالو یوکونو -فروش نهال خرمالو یوکونو -خرید نهال خرمالو  یوکونو

 

کد محصول : 2902

حدود قیمت نهال خرمالو سایی جو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو سایی جو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو یوکونو

اندازه میوه بزرگ، رنگ پوست قرمز – نارنجی، گس، کیفت مطلوب، میوه دهی مناسب اما دارای ریزش میوه، انبارمانی و نگهداری خوب دارد.

 

خرمالو رقم تاموپان - نهال خرمالو تاموپان -نهال خرمالو رقم تاموپان -درخت خرمالو تاموپان -درخت خرمالو رقم تاموپان -نهال یکساله 1ساله خرمالو تاموپان -نهال دوساله 2ساله خرمالو تاموپان -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تاموپان -نهال سایز بزرگ خرمالو تاموپان -فروش نهال خرمالو تاموپان -خرید نهال خرمالو تاموپان

 

کد محصول : 2903

حدود قیمت نهال خرمالو یوکونو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو یوکونو  گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تاموپان

دارای میوه پهن و عریض، بعضی وقت ها چهارگوش با تو رفتگی در اطراف وسط، دارای عرض cm 5/12-5/7، پوست میوه ضخیم به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت میوه نارنجی روشن، گس تا زمان رسیدگی کامل، در هنگام رسیدگی شیرین و آبدار، بدون بذر، متوسط، در آبان ماه رسیده و جزء ارقام دیر رس است.

 

خرمالو رقم تریومف - نهال خرمالو تریومف -نهال خرمالو رقم تریومف -درخت خرمالو تریومف -درخت خرمالو رقم تریومف -نهال یکساله 1ساله خرمالو تریومف -نهال دوساله 2ساله خرمالو تریومف -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تریومف -نهال سایز بزرگ خرمالو تریومف -فروش نهال خرمالو تریومف -خرید نهال خرمالو  تریومف

 

کد محصول : 2904

حدود قیمت نهال خرمالو تاموپان  ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تاموپان گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تریومف

میوه پهن، گوجه ای یا کمی زاویه دار و کشیده، اندازه کوچک تا متوسط، پوست زرد – نارنجی – قرمز تیره، گوشت زرد – قرمز، بافت نرم و پر آب، بدون بذر با دارای 8-5 عدد بذر، دارای تانن تا زمان رسیدگی کامل، سپس شیرین، دارای کیفتی بالا، میان رس تا دیر رس از اواسط شهریور تا اواسط آذر ماه برداشت می شود.

 

خرمالو رقم هونان رد - نهال خرمالو هونان رد -نهال خرمالو رقم هونان رد -درخت خرمالو هونان رد -درخت خرمالو رقم هونان رد -نهال یکساله 1ساله خرمالو هونان رد -نهال دوساله 2ساله خرمالو هونان رد -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هونان رد -نهال سایز بزرگ خرمالو هونان رد -فروش نهال خرمالو هونان رد -خرید نهال خرمالو  هونان رد

 

کد محصول : 2905

حدود قیمت نهال خرمالو تریومف ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تریومف گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هونان رد

درختی است بلند و قوی، میوه کوچک پهن شده، مدور با پوست نازک، پوست و گوشت میوه رسیده به رنگ نارنجی – قرمز، خیلی شیرین و پر آب، بسیار عالی برای مصارف تازه و خشک کردن، از اواسط تا اواخر پاییز رسیده و قابل برداشت است.

 

خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)- نهال خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)-درخت خرمالو هاچیا (هاشیا)-درخت خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)-نهال یکساله 1ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال دوساله 2ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال سه ساله 3ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال سایز بزرگ خرمالو هاچیا (هاشیا)-فروش نهال خرمالو هاچیا (هاشیا)-خرید نهال خرمالو  هاچیا (هاشیا)

 

کد محصول : 2906

حدود قیمت نهال خرمالو هونان رد ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هونان رد گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هاچیا (هاشیا)

درخت قوی و تنومند، گسترش شاخه ها به طرف بالا، به تابستان گرم برای رسیدت میوه نیاز دارد. ارتفاع درخت بالغ m 9-5/7 با یک گسترش تاج m 4-3 می باشد. دارای میوه بزرگ تا خیلی بزرگ، میوه آن چهارگوش تر و قسمت بالای آن فرو رفته تر از خرمالوی معمولی است. میوه ها بلوطی شکل، به طول 9 و عرض cm 8، وزن متوسط حدود g 210، پوست براق و به رنگ نارنجی – قرمز تیره و گوشت زرد – نارنجی تیره که رنگ آن تا حدودی تیره تر از خرمالوی معمولی است و برگ های آن نیز درشت تر است. طعم گس تا زمان رسیدگی کامل، در زمان رسیدگی نرم، شیرین و پر آب، بدون

بذر یا با تعداد کمی بذر، دیررس از اواسط تا اواخر پاییز می رسد، اندازه میوه بستگی به میزان محصول درخت، آب و هوا، رطوبت خا و حاصلخیزی آن دارد. در اثر هرس صحیح و به وجود آوردن شاخه بندی محکم تحمل درخت در نگهداری بار زیاد می شود و در برخی درختان تا kg 500 محصول بر روی یک درخت دیده شده است.

 

خرمالو رقم تانناشی - نهال خرمالو تانناشی -نهال خرمالو رقم تانناشی-درخت خرمالو تانناشی -درخت خرمالو رقم تانناشی -نهال یکساله 1ساله خرمالو تانناشی -نهال دوساله 2ساله خرمالو تانناشی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تانناشی - نهال سایز بزرگ خرمالو تانناشی - فروش نهال خرمالو تانناشی -خرید نهال خرمالو  تانناشی

کد محصول : 2907

حدود قیمت نهال خرمالو هاچیا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هاچیا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تانناشی

مشهورترین واریته گس است. رقم دارای میوه های بزرگ تا خیلی بزرگ، مخروطی شکل تا گرد، پوست میوه ضخیم به رنگ زرد روشن یا

نارنجی که در نهایت به رنگ نارنجی – قرمز تغییر می کند. گوشت میوه زرد – نارنجی تا قرمز و شیرین، گس تا زمان نرم شدن، پر رشد، پر بار، به طول 8 و عرض cm 5/8، با دوام و بیشتر بر روی درخت باقی می ماند. باروری آن از نوع هاچیا منظم تر است. میوه این نوع در مقابل حمله پاره ای از قارچ ها ضعیف بوده و در نتیجه انتهای آن ترک می خورد.

 

خرمالو رقم تزورا - نهال خرمالو تزورا -نهال خرمالو رقم تزورا -درخت خرمالو تزورا -درخت خرمالو رقم تزورا -نهال یکساله 1ساله خرمالو تزورا -نهال دوساله 2ساله خرمالو تزورا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تزورا - نهال سایز بزرگ خرمالو تزورا - فروش نهال خرمالو تزورا -خرید نهال خرمالو  تزورا

 

کد محصول : 2908

حدود قیمت نهال خرمالو تانناشی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تانناشی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تزورا

میوه دارای شکل مخروطی کشیده، به طول 5/8 و عرض cm 6، پوست روشن قرمز – نارنجی، گوشت زرد نارنجی تا زرد تیره، زبر، شکوفه های زرشکی، گس تا زمان رسیدگی کامل، بدون بذر یا دارای تعداد کمی بذر و خیلی دیررس می باشد.

 

خرمالو رقم ارموند - نهال خرمالو ارموند -نهال خرمالو رقم ارموند -درخت خرمالو ارموند -درخت خرمالو رقم ارموند -نهال یکساله 1ساله خرمالو ارموند -نهال دوساله 2ساله خرمالو ارموند -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ارموند - نهال سایز بزرگ خرمالو ارموند - فروش نهال خرمالو ارموند -خرید نهال خرمالو  ارموند

کد محصول : 2909

حدود قیمت نهال خرمالو تزورا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تزورا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو ارموند

میوه مخروطی کشیده، به طول 5/6 و عرض cm 7/4، پوست زرد – قرمز، گوشت قرمز – نارنجی، پر آب، بذرهای بزرگ، گس، قابلیت انبارمانی خوب، خیلی دیررس و در فلوریدا از اواسط آبان تا آذر ماه می رسد.

 

خرمالو رقم شنگ - نهال خرمالو شنگ -نهال خرمالو رقم شنگ -درخت خرمالو شنگ -درخت خرمالو رقم شنگ -نهال یکساله 1ساله خرمالو شنگ -نهال دوساله 2ساله خرمالو شنگ -نهال سه ساله 3ساله خرمالو شنگ - نهال سایز بزرگ خرمالو شنگ - فروش نهال خرمالو شنگ -خرید نهال خرمالو شنگ

 

کد محصول : 2910

حدود قیمت نهال خرمالو ارموند ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ارموند گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو شنگ

پهن دارای رگه و چروکیدگی در کاسه گل، گس و قابض، پر رشد، پر بار و در فلوریدا مشهور می باشد.

 

خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -درخت خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -درخت خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال یکساله 1ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال دوساله 2ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - نهال سایز بزرگ خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - فروش نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -خرید نهال خرمالو  هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی

 

کد محصول : 2911

حدود قیمت نهال خرمالو شنگ ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو شنگ گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی

تیپ رشد درخت گستردده، شکل میوه مدور، بسیاری مواقع چهارگوش، گس، پوست ضخیم، بدون بذر، با کیفیت بالا، بعد از خشک کردن مدت زمان کمی قابل نگهداری است. وزن متوسط میوه g 125، نسبت به

آفتاب سوختگی حساس به طوری که گاهاً میوه ها دچار آفتاب سوختگی می شوند. تشکیل میوه در اردیبهشت ماه و تاریخ برداشت آن معمولاً در اوایل آبان ماه است.

 خرمالو رقم یوتسومیزو - نهال خرمالو یوتسومیزو -نهال خرمالو رقم یوتسومیزو -درخت خرمالو یوتسومیزو - -نهال یکساله 1ساله خرمالو یوتسومیزو -نهال دوساله 2ساله خرمالو یوتسومیزو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یوتسومیزو - نهال سایز بزرگ خرمالو یوتسومیزو - فروش نهال خرمالو یوتسومیزو -خرید نهال خرمالو  یوتسومیزو

کد محصول : 2912

حدود قیمت نهال خرمالو هیراتانناشی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هیراتانناشی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو یوتسومیزو

میوه دارای انداره کوچ تا متوسط، گش، غالباً بدون بذر، شیرین، میوه دهی خوب، عمدتاً به صورت خشک شده استفاده می شود.

 

خرمالو رقم تاباتا - نهال خرمالو تاباتا -نهال خرمالو رقم تاباتا -درخت خرمالو تاباتا -درخت خرمالو رقم تاباتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو تاباتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو تاباتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تاباتا - نهال سایز بزرگ خرمالو تاباتا - فروش نهال خرمالو تاباتا -خرید نهال خرمالو  تاباتا

کد محصول : 2913

حدود قیمت نهال خرمالو یوتسومیزو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو یوتسومیزو  گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تاباتا

دارای میوه گرد مختصری پهن، اندازه بزرگ، گوشت به رنگ زرد، خیلی قابض، فسادپذیری بالا و فقط 4-3 روز پس از رسیدن می ماند.

 

خرمالو رقم کوستاتا - نهال خرمالو کوستاتا -نهال خرمالو رقم کوستاتا -درخت خرمالو کوستاتا -درخت خرمالورقم کوستاتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو کوستاتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو کوستاتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو کوستاتا - نهال سایز بزرگ خرمالو کوستاتا - فروش نهال خرمالو کوستاتا -خرید نهال خرمالو  کوستاتا

 

کد محصول : 2914

حدود قیمت نهال خرمالو تاباتا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تاباتا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو کوستاتا

شکل میوه مخروطی و بسیاری مواقع چهارگوش، نوک تیز، اندازه متوسط، به طول 5/6 و عرض cm 5/5، رنگ پوست زرد عنابی، رنگ گوشت زرد روشن، بدون بذر یا دارای گوشت تیره و تعداد کمی بذر، گس تا زمانی که برسد. سپس شیرین، زمان رسیدن در فلوریدا از مهر تا آبان ماه، قابلیت نگهداری خیلی خوب، این گونه یک رقم تجاری و بسیار مرغوب می باشد.

 

خرمالو رقم فویوکاکی - نهال خرمالو فویوکاکی -نهال خرمالو رقم فویوکاکی -درخت خرمالو فویوکاکی -درخت خرمالورقم فویوکاکی -نهال یکساله 1ساله خرمالو فویوکاکی -نهال دوساله 2ساله خرمالو فویوکاکی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو فویوکاکی - نهال سایز بزرگ خرمالو فویوکاکی - فروش نهال خرمالو فویوکاکی -خرید نهال خرمالو  فویوکاکی

کد محصول : 2915

حدود قیمت نهال خرمالو کوستاتا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو کوستاتا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو فویوکاکی

مهمترین واریته غیرقابض بوده که در جهان رشد و پرورش می یابد. به آن خرمالوی سیبی نیز می گویند. دارای درختی زیبا و جذاب، تیپ درخت افراشته و محصول فراوانی تولید می کند. در آب و هوای خنک و گرم رشد می کند. رنگ برگ این نوع در فصل پاییز به رنگ قرمز ارغوانی در می آید. این رقم منحصراً گل های ماده به وجود می آورد و میوه بدون تلقیح تشکیل می شود. مقدار محصول یک درخت به طور متوسط از kg 100-20 در سال متغیر می باشد. میوه ها دارای اندازه متوسط تا بزرگ و شبیه سیب گلدن کمی بزرگتر می باشد و دارای طول 5 و عرض cm 7 است.

وزن میوه از g 250-100 متغیر است. رسیدگی میوه در آبان و آذر ماه که میوه را می توان نزدیک به رسیدن و رنگ گرفتن مصرف نمود که طعم مطبوعی دارد.

 

خرمالو رقم هانافویو - نهال خرمالو هانافویو -نهال خرمالو رقم هانافویو -درخت خرمالو هانافویو -درخت خرمالورقم هانافویو -نهال یکساله 1ساله خرمالو هانافویو -نهال دوساله 2ساله خرمالو هانافویو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هانافویو - نهال سایز بزرگ خرمالو هانافویو - فروش نهال خرمالو هانافویو -خرید نهال خرمالو  هانافویو

 

کد محصول : 2916

حدود قیمت نهال خرمالو فویوکاکی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو فویوکاکی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هانافویو

درختی است کوچک، میوه پهن، بدون گسی، معمولاً بدون بذر، میان رس تا دیررس، میوه دهی منظم، عملکرد پایین، میوه مستعد ریزش بی موقع و زود هنگام، معمولاً در شمال فلوریدا یافت می شود.

 

خرمالو رقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو - نهال خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال خرمالو رقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو -درخت خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -درخت خرمالورقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو - فروش نهال خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -خرید نهال خرمالو  گوشو، گیانت فویو، آگوشو

کد محصول : 2917

حدود قیمت نهال خرمالو هانافویو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هانافویو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو گوشو،نهال خرمالو گیانت فویو،نهال خرمالو آگوشو

درخت کم رشد، دارای میوه بزرگ، گرد پهن، پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، بدون گسی، شیرین، بدون بذر یا با تعداد کمی بذر، گوشت میوه دارای کیفیت بالا و شیرین تر از فویو اما عملکرد پایین دارد، زیرا میوه های نابالغ ریزش می نمایند. میوه در مهر ماه می رسد.

 

خرمالو رقم هاناگوشو - نهال خرمالو هاناگوشو -نهال خرمالو رقم هاناگوشو -درخت خرمالو هاناگوشو -درخت خرمالورقم هاناگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو هاناگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو هاناگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هاناگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو هاناگوشو - فروش نهال خرمالو هاناگوشو -خرید نهال خرمالو  هاناگوشو

کد محصول : 2918

حدود قیمت نهال خرمالو گوشو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو گوشو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هاناگوشو

میوه دارای کیفیت بسیار مطلوب، رنگ پوست نارنجی تیره، کمبود گل های نر، در فلوریدا به تدریج در حال از بین رفتن است.

 

خرمالو رقم اوکوگوشو - نهال خرمالو اوکوگوشو -نهال خرمالو رقم اوکوگوشو -درخت خرمالو اوکوگوشو -درخت خرمالورقم اوکوگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو اوکوگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو اوکوگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو اوکوگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو اوکوگوشو - فروش نهال خرمالو اوکوگوشو -خرید نهال خرمالو  اوکوگوشو

 

کد محصول : 2919

حدود قیمت نهال خرمالو هاناگوشو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هاناگوشو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو اوکوگوشو

با اندازه متوسط، تاج گسترده، گل های نر مشخصی داشته و مناسب گرده افشانی است. میوه دارای اندازه متوسط و مدور، پوست میوه نارنجی تا قرمز کامل، گوشت میوه شیرین و بافت خوب، طعم مطلوب و در اوائل آبان ماه می رسد.

 

خرمالو رقم جامبو -نهال خرمالو جامبو -نهال خرمالو رقم جامبو -درخت خرمالو جامبو -درخت خرمالورقم جامبو -نهال یکساله 1ساله خرمالو جامبو -نهال دوساله 2ساله خرمالو جامبو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو جامبو - نهال سایز بزرگ خرمالو جامبو - فروش نهال خرمالو جامبو -خرید نهال خرمالو  جامبو

کد محصول : 2920

حدود قیمت نهال خرمالو اوکوگوشو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو اوکوگوشو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو جامبو

شباهت زیادی به فویو دارد. اما میوه مخروطی و بزرگتر، بدون گسی، قابل خوردن در زمان سفت یا نرم بودن، کیفیت خوب و رسیدگی آن دیرتر از فویو می باشد.

 

خرمالو رقم شوگاتسو -نهال خرمالو شوگاتسو -نهال خرمالو رقم شوگاتسو -درخت خرمالو شوگاتسو -درخت خرمالورقم شوگاتسو -نهال یکساله 1ساله خرمالو شوگاتسو -نهال دوساله 2ساله خرمالو شوگاتسو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو شوگاتسو - نهال سایز بزرگ خرمالو شوگاتسو - فروش نهال خرمالو شوگاتسو -خرید نهال خرمالو  شوگاتسو

کد محصول : 2921

حدود قیمت نهال خرمالو جامبو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو جامبو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو شوگاتسو

دارای شکل مسطح، بدون گسی، میوه دهی زیاد، کیفیت خوب و به خوبی در فلوریدا رشد می کند.

 

خرمالو رقم سوروگا -نهال خرمالو سوروگا -نهال خرمالو رقم سوروگا -درخت خرمالو سوروگا -درخت خرمالورقم سوروگا -نهال یکساله 1ساله خرمالو سوروگا -نهال دوساله 2ساله خرمالو سوروگا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو سوروگا - نهال سایز بزرگ خرمالو سوروگا - فروش نهال خرمالو سوروگا -خرید نهال  خرمالو  سوروگا

کد محصول : 2922

حدود قیمت نهال خرمالو شوگاتسو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو شوگاتسو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو سوروگا

میوه بزرگ، پوست میوه به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت میوه متراکم، بدون گسی، خیلی شیرین، قابلیت نگهداری خوب، کیفیت عالی، به راحتی بر روی درخت نرم نمی شود (میوه به جای نرم شدن اسفنجی می گردد)، دارای محصول سالیانه منظم، مناسب برای آب و هوای گرم و در آبان ماه می رسد.

 

خرمالو رقم چیرو -نهال خرمالو چیرو -نهال خرمالو رقم چیرو -درخت خرمالو چیرو -درخت خرمالورقم چیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو چیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو چیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو چیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو چیرو - فروش نهال خرمالو چیرو -خرید نهال  خرمالو  چیرو

کد محصول : 2923

حدود قیمت نهال خرمالو سوروگا ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو سوروگا گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو چیرو

درخت تنومند و قوی و تا اندازه ای راست و قائم، بعد از فویو در ژاپن مهمترین واریته است. همچنین میوه درشت شبیه فویو، در برش تا حدی چهارگوش، بدون گسی، میوه خوشرنگ، رنگ پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، طعم و کیفیت عالی، قابلیت حمل با کشتی مطلوب، در اواخر مهر و اوایل آبان ماه می رسد.

 

خرمالو رقم ایچی کیکی جیرو -نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال خرمالو رقم ایچی کیکی جیرو -درخت خرمالو ایچی کیکی جیرو -درخت خرمالورقم ایچی کیکی جیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایچی کیکی جیرو - فروش نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو -خرید نهال خرمالو  ایچی کیکی جیرو

کد محصول : 2924

حدود قیمت نهال خرمالو چیرو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو چیرو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو

درختی کوتاه، میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، رنگ نارنجی، بدون گسی، زود رس.

 

خرمالو رقم مکاواجیرو -نهال خرمالو مکاواجیرو -نهال خرمالو رقم مکاواجیرو -درخت خرمالو مکاواجیرو -درخت خرمالورقم مکاواجیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو مکاواجیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو مکاواجیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مکاواجیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو مکاواجیرو - فروش نهال خرمالو مکاواجیرو -خرید نهال خرمالو  مکاواجیرو

کد محصول : 2925

حدود قیمت نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو مکاواجیرو

درخت تا اندازه ای راست قامت، بایستی با واریته گرده افشان مناسبی کاشته شود تا محصول متناسب به دست آید. میوه دارای اندازه متوسط و مدور، نرم تر و دارای بریدگی کمتر از جیرو، به رنگ نارنجی خوشرنگ، دارای کیفیت خوب و شیرین و در اواسط فصل می رسد.

 

خرمالو رقم مکاواجیرو -نهال خرمالو ایموتو -نهال خرمالو رقم ایموتو -درخت خرمالو ایموتو -درخت خرمالورقم ایموتو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایموتو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایموتو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایموتو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایموتو - فروش نهال خرمالو ایموتو -خرید نهال خرمالو  ایموتو

کد محصول : 2926

حدود قیمت نهال خرمالو مکاواجیرو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو مکاواجیرو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو ایموتو

مشابه جیرو، پوست نارنجی – قرمز، درخت گاهی حامل گل های نر و میوه اش دارای بذر، در اواخر مهر و اوایل آبان ماه می رسد.

 

خرمالو رقم مکا ایزو -نهال خرمالو ایزو -نهال خرمالو رقم ایزو -درخت خرمالو ایزو -درخت خرمالورقم ایزو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایزو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایزو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایزو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایزو - فروش نهال خرمالو ایزو -خرید نهال خرمالو  ایزو

کد محصول : 2927

حدود قیمت نهال خرمالو ایموتو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ایموتو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو ایزو

ارتفاع درخت بین cm 5/4-5/3، با گسترش تاج m 5/3-5/2، منحصراً گل های ماده تولید می کند، در تابستان برگ ها سبز تیره و در زمان خزان قرمز و نارنجی می شود. شبیه میوه فویو و میوه دارای اندازه متوسط، پوست میوه نارنجی تیره، گوشت میوه نرم با عصاره کافی، بافت خوب و طعم بسیار مصطلوب، زود رس، از اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه با توجه به شرایط آب و هوایی قابلیت برداشت دارد.

 

خرمالو رقم رامافورت -نهال خرمالو رامافورت -نهال خرمالو رقم رامافورت -درخت خرمالو رامافورت -درخت خرمالورقم رامافورت -نهال یکساله 1ساله خرمالو رامافورت -نهال دوساله 2ساله خرمالو رامافورت -نهال سه ساله 3ساله خرمالو رامافورت - نهال سایز بزرگ خرمالو رامافورت - فروش نهال خرمالو رامافورت -خرید نهال رامافورت

کد محصول : 2928

حدود قیمت نهال خرمالو ایزو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ایزو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو رامافورت

میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، شکل پهن، گوشت زرد تیره – نارنجی یا قهوه ای تیره وقتی که حاوی تعداد زیادی بذر است. به خوبی 10-8 روز در دمای اتاق قابل نگهداری است. عملکرد زیاد که شاخه ها ممکن است در اثر سنگینی بار بشکنند.

 

خرمالو رقم هیاکوم -نهال خرمالو هیاکوم -نهال خرمالو رقم هیاکوم -درخت خرمالو هیاکوم -درخت خرمالورقم هیاکوم -نهال یکساله 1ساله خرمالو هیاکوم -نهال دوساله 2ساله خرمالو هیاکوم -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هیاکوم - نهال سایز بزرگ خرمالو هیاکوم - فروش نهال خرمالو هیاکوم -خرید نهال خرمالو  هیاکوم

کد محصول : 2929

حدود قیمت نهال خرمالو رامافورت ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو رامافورت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو هیاکوم

درخت خیلی کم رشد بوده و شاخه ها نمی توانند بار فراوان را تحمل کنند. میوه این درخت شبیه قلب مخروطی کشیده، پوست میوه زرد کم رنگ تا نارنجی روشن، گوشت میوه قهوه ای تیره، طول و ضخامت متوسط میوه cm 10، وزن یک میوه به g 300-250 نیز می رسد. میوه این رقم از ارقام دیگر درشت تر است. کیفیت میوه پس از رسیدن کامل مطبوع و لذیذ خواهد بود، طعم شیرین، بافت سفت و آبدار، میان رس.

 

خرمالو رقم یاماتوهیاکوم -نهال خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال خرمالو رقم یاماتوهیاکوم -درخت خرمالو یاماتوهیاکوم -درخت خرمالورقم یاماتوهیاکوم -نهال یکساله 1ساله خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال دوساله 2ساله خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یاماتوهیاکوم - نهال سایز بزرگ خرمالو یاماتوهیاکوم - فروش نهال خرمالو یاماتوهیاکوم -خرید نهال خرمالو  یاماتوهیاکوم

کد محصول : 2930

حدود قیمت نهال خرمالو هیاکوم ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو هیاکوم گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو یاماتوهیاکوم

درختی بزرگ، میوه ها به رنگ قرمز و میوه دهی سنگین.

 

خرمالو رقم چاکلیت -نهال خرمالو چاکلیت -نهال خرمالو رقم چاکلیت -درخت خرمالو چاکلیت -درخت خرمالورقم چاکلیت -نهال یکساله 1ساله خرمالو چاکلیت -نهال دوساله 2ساله خرمالو چاکلیت -نهال سه ساله 3ساله خرمالو چاکلیت - نهال سایز بزرگ خرمالو چاکلیت - فروش نهال خرمالو چاکلیت -خرید نهال خرمالو  چاکلیت

کد محصول : 2931

حدود قیمت نهال خرمالو یاماتوهیاکوم ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو یاماتوهیاکوم گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو چاکلیت

درخت بزرگ و پر رشد، ارتفاع درخت بالغ به طور متوسط m 5/7-6 و گسترش تاج آن m 5/4-3 می باشد. برگ ها در بهار سبز، در تابستان سبز تیره و در زمان خزان نارنجی رنگ می شود. میزان تولید متوسط تا زیاد، تولید شکوفه های نر فراوان، میوه کوچک تا متوسط، شکل کشیده تا مخروطی، میوه خیلی خوشمزه و شیرین، پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، در اواخر مهر تا اوایل آبان ماه می رسد.

 

خرمالو رقم زنگی، زنگی مارو -نهال خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال خرمالو رقم زنگی، زنگی مارو -درخت خرمالو زنگی، زنگی مارو -درخت خرمالورقم زنگی، زنگی مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو زنگی، زنگی مارو - فروش نهال خرمالو زنگی، زنگی مارو -خرید نهال خرمالو  زنگی، زنگی مارو

کد محصول : 2932

حدود قیمت نهال خرمالو چاکلیت ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو چاکلیت گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو زنگی،نهال خرمالو زنگی مارو

میوه گرد یا گرد پهن، به طور 5/4 و عرض cm 6/5، پوست نارنجی – قرمز تیره یا زرد – قرمز، گوشت تیره، شیرین حتی وقتی سفت است، دارای تعدادی بذر، زود رس، کیفیت متوسط، این رقم قادر به تولید هر دو نوع میوه دانه دار و بی دانه می باشد که میوه های دانه دار آن حدود تیر ماه و بی دانه ها در دی ماه قابل برداشت می باشند.

 

خرمالو رقم مارو -نهال خرمالو مارو -نهال خرمالو رقم مارو -درخت خرمالو مارو -درخت خرمالورقم مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو مارو - فروش نهال خرمالو مارو -خرید نهال خرمالو  مارو

کد محصول : 2933

حدود قیمت نهال خرمالو زنگی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو زنگی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو مارو

درخت پر رشد و پر بار و جزء درختان میوه زینتی به آن خرمالوی کافوری نیز گفته می شود که به عنوان ادویه و چاشنی استفاده می شود. اندازه میوه کوچک تا متوسط، پر آب، شیرین، خوشمزه، کیفیت خوب بعد از رسیدن، پوست میوه به رنگ نارنجی – قرمز براق و جذاب، گئشت میوه تیره، دارای خاصیت انبارمانی و حمل با کشتی مطلوب می باشد.

 

خرمالو رقم گایلی -نهال خرمالو گایلی -نهال خرمالو رقم گایلی -درخت خرمالو گایلی -درخت خرمالورقم گایلی -نهال یکساله 1ساله خرمالو گایلی -نهال دوساله 2ساله خرمالو گایلی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گایلی - نهال سایز بزرگ خرمالو گایلی - فروش نهال خرمالو گایلی -خرید نهال خرمالو  گایلی

کد محصول : 2934

حدود قیمت نهال خرمالو مارو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو مارو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو گایلی

دارای میوه گرد تا مخروطی با نوک گرد، پوست میوه به رنگ قرمز کم رنگ و دارای نقاط ریز، گوشت میوه تیره، سفت، طعم مناسب، پر آب، حامل گل های نر زیاد و منظم، واریته ای عالی برای گرده افشانی و تلقیح، برگ های پاییزی زیبا و جزء یکی از درختان زینتی محسوب می شود.

خرمالو رقم اوکام -نهال خرمالو اوکام -نهال خرمالو رقم اوکام -درخت خرمالو اوکام -درخت خرمالورقم اوکام -نهال یکساله 1ساله خرمالو اوکام -نهال دوساله 2ساله خرمالو اوکام -نهال سه ساله 3ساله خرمالو اوکام - نهال سایز بزرگ خرمالو اوکام - فروش نهال خرمالو اوکام -خرید نهال خرمالو  اوکام

کد محصول : 2935

حدود قیمت نهال خرمالو گایلی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو گایلی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو اوکام

میوه دارای اندازه بزرگ، به شکل گرد تا کشیده، به طول 5/5 و عرض cm 8، پوست زرد – نارنجی تا قرمز روشن با رگه های نازنک، گوشت روشن اما در مرکز قهوه ای، بذرهای گرد بعضی زمان ها بدون بذر، شیرین، کیفیت بسیار خوب، پر بار، زود رس، در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه می رسد.

 

خرمالو رقم نیشی موراواز -نهال خرمالو نیشی موراواز -نهال خرمالو رقم نیشی موراواز -درخت خرمالو نیشی موراواز -درخت خرمالورقم نیشی موراواز -نهال یکساله 1ساله خرمالو نیشی موراواز -نهال دوساله 2ساله خرمالو نیشی موراواز -نهال سه ساله 3ساله خرمالو نیشی موراواز - نهال سایز بزرگ خرمالو نیشی موراواز - فروش نهال خرمالو نیشی موراواز -خرید نهال خرمالو  نیشی موراواز

کد محصول : 2936

حدود قیمت نهال خرمالو اوکام ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو اوکام گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو نیشی موراواز

به آن کیک قهوه خرمالو نیز می گویند. میوه در اندازه متوسط مخروطی، مدور تا پهن شده، رنگ پوست نارنجی، در شهریور ماه می رسد، حامل گل های نر، دارای طعم دارچینی شیرین، با رقم فویو گرده افشانی می شود و یک ماه زودتر از فویو قابل برداشت است.

 

خرمالو رقم تابر-23-نهال خرمالو تابر-23-نهال خرمالو رقم تابر-23-درخت خرمالو تابر-23-درخت خرمالورقم تابر-23 -نهال یکساله 1ساله خرمالو تابر-23-نهال دوساله 2ساله خرمالو تابر-23-نهال سه ساله 3ساله خرمالو تابر-23- نهال سایز بزرگ خرمالو تابر-23- فروش نهال خرمالو تابر-23-خرید نهال خرمالو  تابر-23

کد محصول : 2937

حدود قیمت نهال خرمالو موراواز ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو موراواز گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تابر-23

شکل میوه گرد و پهن، با نوک مسطح، اندازه کوچک تا متوسط، پوست قرمز تیره منقوط، گوشت قهوه ای تیره، شیرین، کیفیت خوب، بدون گسی و شروع رسیدگی آن در مهر ماه می باشد.

 

خرمالو رقم تابر -129-نهال خرمالو تابر -129-نهال خرمالو رقم تابر -129-درخت خرمالو تابر -129-درخت خرمالورقم تابر -129-نهال یکساله 1ساله خرمالو تابر -129-نهال دوساله 2ساله خرمالو تابر -129-نهال سه ساله 3ساله خرمالو تابر -129- نهال سایز بزرگ خرمالو تابر -129 - فروش نهال خرمالو تابر -129- خرید نهال خرمالو  تابر -129

کد محصول : 2938

حدود قیمت نهال خرمالو تابر23  ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تابر23 گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو تابر -129

میوه دارای اندازه متوسط، شکل گرد، مسطح در قاعده، رنگ پوست زرد تیره متمایل به قرمز، گوشت قهوه ای روشن، شیرین، غیرقابض و قابلیت نگهداری و حمل آن با کشتی مطلوب می باشد.

 

خرمالو رقم ایزومیشی رازو -نهال خرمالو ایزومیشی رازو -نهال خرمالو رقم ایزومیشی رازو -درخت خرمالو ایزومیشی رازو -درخت خرمالورقم ایزومیشی رازو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایزومیشی رازو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایزومیشی رازو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایزومیشی رازو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایزومیشی رازو - فروش نهال خرمالو ایزومیشی رازو - خرید نهال خرمالو  ایزومیشی رازو

کد محصول : 2939

حدود قیمت نهال خرمالو تابر129 ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو تابر129 گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو ایزومیشی رازو

شکل گرد، دارای لکه های سیاه گرد روی بذرها، گس، کیفیت خوب و میوه های مطلوب دارد.

 

خرمالو رقم گوایومبو -نهال خرمالو گوایومبو -نهال خرمالو رقم گوایومبو -درخت خرمالو گوایومبو -درخت خرمالورقم گوایومبو -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوایومبو -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوایومبو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوایومبو - نهال سایز بزرگ خرمالو گوایومبو - فروش نهال خرمالو گوایومبو - خرید نهال خرمالو گوایومبو

کد محصول : 2940

حدود قیمت نهال خرمالو ایزومیشی رازو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو ایزومیشی رازو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو گوایومبو

به فرم کشیده مخروطی، دارای پوست نازک، در فلوریدا رشد خوبی دارد. اما سال آوری داشته و هر دو ساب یکبار میوه می دهد.

 

خرمالو رقم یدوایچی، ماروگاتا -نهال خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال خرمالو رقم یدوایچی، ماروگاتا -درخت خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -درخت خرمالورقم یدوایچی، ماروگاتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - نهال سایز بزرگ خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - فروش نهال خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - خرید نهال خرمالو  یدوایچی، ماروگاتا

کد محصول : 2941

حدود قیمت نهال خرمالو گوایومبو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو گوایومبو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالویدوایچی، ماروگاتا

دارای شکل پهن، اندازه متوسط، به طول 25/6 و عرض cm 5/7، پوست نارنجی – قرمز تیره، گوشت قهوه ای تیره تا زرشکی روشن با لکه های تیره، طعم شیرین، بدون تانن در زمان رسیدگی یا سفتی است و دارای کیفیت بالا می باشد.

 

خرمالو رقم یمون، امونگ -نهال خرمالو یمون، امونگ -نهال خرمالو رقم یمون، امونگ -درخت خرمالو یمون، امونگ -درخت خرمالورقم یمون، امونگ -نهال یکساله 1ساله خرمالو یمون، امونگ -نهال دوساله 2ساله خرمالو یمون، امونگ -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یمون، امونگ - نهال سایز بزرگ خرمالو یمون، امونگ - فروش نهال خرمالو یمون، امونگ - خرید نهال خرمالو  یمون، امونگ

کد محصول : 2942

حدود قیمت نهال خرمالو یداویچی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو یداویچی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو یمون، امونگ

دارای شکل پهن و کمی کشیده، cm 7/5 طول، cm 25/8 عرض، پوست نارنجی روشن تا قرمز، گوشت نارنجی – قرمز، در ابتدا گس بعد ازنرم شدن خیلی شیرین، بدون بذر یا با تعداد کمی بذر، دارای بذرهای گرد تیره، کیفیت بالا، به دلیل بافت خیلی نرم برای حمل و نقل مناسب نیست. برداشت آن از مهر تا آبان ماه می باشد.

 

خرمالو رقم دلیشیوز -نهال خرمالو دلیشیوز -نهال خرمالو رقم دلیشیوز -درخت خرمالو دلیشیوز -درخت خرمالورقم دلیشیوز -نهال یکساله 1ساله خرمالو دلیشیوز -نهال دوساله 2ساله خرمالو دلیشیوز -نهال سه ساله 3ساله خرمالو دلیشیوز - نهال سایز بزرگ خرمالو دلیشیوز - فروش نهال خرمالو دلیشیوز - خرید نهال خرمالو  دلیشیوز

کد محصول : 2943

حدود قیمت نهال خرمالو یمون ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو یمون گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو دلیشیوز

میوه پهن، اندازه متوسط تا بزرگ، پوست صاف و قرمز روشن، گوشت زرد روشن، بدون گسی وقتی سفت است، خوش طعم در زمان نرم شدن، حاوی تعدادی بذر، درخت پر رشد و میوه دهی منظم دارد.

 

خرمالو رقم دایی دایی مارو -نهال خرمالو دایی دایی مارو -نهال خرمالو رقم دایی دایی مارو -درخت خرمالو دایی دایی مارو -درخت خرمالورقم دایی دایی مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو دایی دایی مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو دایی دایی مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو دایی دایی مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو دایی دایی مارو - فروش نهال خرمالو دایی دایی مارو - خرید نهال خرمالو  دایی دایی م

کد محصول : 2944

حدود قیمت نهال خرمالو دلیشیوز ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو دلیشیوز گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو دایی دایی مارو

دارای شکل پهن با نوک گرد، اندازه متوسط، پوست براق به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت تیره، گلدهی مختصر، گس، در زمان رسیدگی خیل شیرین، میوه دهی بسیار منظم و درخت با عادت رشد نیمه قائم (نیمه ایستاده ) می باشد.

 

خرمالو رقم نایتین گل -نهال خرمالو نایتین گل -نهال خرمالو رقم نایتین گل -درخت خرمالو نایتین گل -درخت خرمالورقم نایتین گل -نهال یکساله 1ساله خرمالو نایتین گل -نهال دوساله 2ساله خرمالو نایتین گل -نهال سه ساله 3ساله خرمالو نایتین گل - نهال سایز بزرگ خرمالو نایتین گل - فروش نهال خرمالو نایتین گل - خرید نهال خرمالو  نایتین گل

کد محصول : 2945

حدود قیمت نهال خرمالو دایی مارو ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو دایی مارو گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو نایتین گل

درخت به فرم نیمه قائم، میوه مخروطی شکل، دارای cm 9 طول، به رنگ قرمز، طعم شیرین، با میانگین 21 عدد بذر در هر میوه، زود رس، که بر روی پایه کلهو میوه با کیفیت و عملکرد بالا تولید می کند.

 

خرمالو رقم میوتان، مازلی -نهال خرمالو میوتان، مازلی -نهال خرمالو رقم میوتان، مازلی -درخت خرمالو میوتان، مازلی -درخت خرمالورقم میوتان، مازلی -نهال یکساله 1ساله خرمالو میوتان، مازلی -نهال دوساله 2ساله خرمالو میوتان، مازلی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو میوتان، مازلی - نهال سایز بزرگ خرمالو میوتان، مازلی - فروش نهال خرمالو میوتان، مازلی - خرید نهال خرمالو  میوتان، مازلی

کد محصول : 2946

حدود قیمت نهال خرمالو نایتین گل ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو نایتین گل گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو میوتان، مازلی

درختی پر بار، میوه کمی کشیده، اندازه متوسط، قطر آن cm 4، رنگ پوست میوه نارنجی پر رنگ و رنگ گوشت قرمز متمایل به قهوه ای تیره است، وزن متوسط هر میوه g 160 است، خوشمزه قبل از نرم شدن، در جنوب فرانسه.

 

خرمالو رقم لویاماگاکی -نهال خرمالو لویاماگاکی -نهال خرمالو رقم لویاماگاکی -درخت خرمالو لویاماگاکی -درخت خرمالورقم لویاماگاکی -نهال یکساله 1ساله خرمالو لویاماگاکی -نهال دوساله 2ساله خرمالو لویاماگاکی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو لویاماگاکی - نهال سایز بزرگ خرمالو لویاماگاکی - فروش نهال خرمالو لویاماگاکی - خرید نهال خرمالو  لویاماگاکی

کد محصول : 2947

حدود قیمت نهال خرمالو میوتان ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو میوتان گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو لویاماگاکی

میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، به شکل گرد تا مخروطی، رنگ پوست زرد متمایل به نارنجی با نوارهای تیره، رنگ گوشت قهوه ای تیره، خیلی شیرین و دارای کیفیت خوب قبل از نرم شدن می باشد.

 

خرمالو رقم کروکما -نهال خرمالو کروکما -نهال خرمالو رقم کروکما -درخت خرمالو کروکما -درخت خرمالورقم کروکما -نهال یکساله 1ساله خرمالو کروکما -نهال دوساله 2ساله خرمالو کروکما -نهال سه ساله 3ساله خرمالو کروکما - نهال سایز بزرگ خرمالو کروکما - فروش نهال خرمالو کروکما - خرید نهال خرمالو  کروکما

کد محصول : 2948

حدود قیمت نهال خرمالو لویاماگاکی ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو لویاماگاکی گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو کروکما

اندازه میوه خیلی بزرگ، گرد مسطح، گوشت قرمز و وقتی که نرم شود دارای طعم شیرین می گردد.

 

خرمالو رقم مینوکاری، تخم لک لک -نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال خرمالو رقم مینوکاری، تخم لک لک -درخت خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال یکساله 1ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال دوساله 2ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - نهال سایز بزرگ خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - فروش نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - خرید نهال خرمالو  مینوکاری، تخم لک لک

کد محصول : 2949

حدود قیمت نهال خرمالو کروکما ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو کروکما گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک

اندازه میوه بزرگ تا خیلی بزرگ، طویل، رنگ پوست و گوشت قرمز، خیلی خوشمزه و برای خشک کردن بسیار مناسب است.

 

خرمالو رقم گوما -نهال خرمالو گوما -نهال خرمالو رقم گوما -درخت خرمالو گوما -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوما -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوما -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوما - نهال سایز بزرگ خرمالو گوما - فروش نهال خرمالو گوما - خرید نهال خرمالو  گوما

کد محصول : 2950

حدود قیمت نهال خرمالو مینوکاری ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو مینوکاری گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال خرمالو گوما

بدون گسی، وقتی گرده افشانی کامیل صورت گیرد گوشت میوه قهوه ای می شود. میوه به صورت سفت قابل خوردن است. به عنوان خرمالوی شکلاتی به خاطر داشتن گوشت قهوه ای تیره در سوپر مارکت ها فروخته می شود.

 

کد محصول : 2951

حدود قیمت نهال خرمالو گوما ریشه لخت : از 7000 تومان

حدود قیمت نهال خرمالو گوما گلدانی از  15000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال خرمالو پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت خرمالو /کوددهی نهال خرمالو و کوددهی درخت خرمالو /شرایط کاشت نهال خرمالو با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

بذر خرمالو-خرمالو-نهال خرمالو-نهال1ساله یکساله خرمالو-نهال 2ساله دوساله خرمالو-نهال 3ساله سه ساله خرمالو-روش کاشت نهال خرمالو-خواص خرمالو-خواص هسته خرمالو-ارقام خرمالو-ارقام تجاری خرمالو-فروش نهال خرمالو-خرید نهال خرمالو-انواع نهال خرمالو-بهترین رقم خرمالو-فروش بذر خرمالو-خرید بذر خرمالو-بهترین نوع نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو -پرورش خرمالو-تکثیر درخت خرمالو-نهال خرمالو پاکوتاه-انواع خرمالو پا کوتاه-خرید نهال خرمالو پاکوتاه-فروش نهال خرمالو پاکوتاه-ارقام خرمالو پاکوتاه-اسم انواع خرمالو-انواع خرمالو-لیست قیمت انواع نهال خرمالو-فروش نهال اصلاح شده خرمالو-خرید نهال اصلاح شده خرمالو-فروش نهال خرمالو در تهران-فروش نهال خرمالو در کرج-فروش نهال اصلاح شده خرمالو در تهران-فروش نهال اصلاح شده خرمالو در کرج-ارقام نهال خرمالو-فروش نهال خرمالو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت خرمالو-بهترین نوع خرمالو-درخت خرمالو-فروش نهال سایز بزرگ خرمالو-فروش نهال بن دار خرمالو-فروش درخت خرمالو-خرید نهال سایز بزرگ خرمالو-خرید نهال بن دار خرمالو-خرید درخت خرمالو-نهالستان خرمالو-مرکز فروش نهال خرمالو-پرورش نهال خرمالو-فاصله کاشت درخت خرمالو-زمان هرس درخت خرمالو -پرورش درخت خرمالو در گلدان-نیاز آبی درخت خرمالو-نگهداری درخت خرمالو در گلدان-نیاز آبی درخت خرمالو-قلمه زدن درخت خرمالو-انواع خرمالو در ایران-نحوه نگهداری درخت خرمالو-کاشت هسته خرمالو-درخت خرمالو زینتی--قیمت خرمالو-قیمت نهال خرمالو-خرمالو و لاغری-نهال خرمالو شناسنامه دار-تکثیر درخت خرمالو-فصل برداشت خرمالو-نحوه کاشت درخت خرمالو-روش کاشت درخت خرمالو-درخت خرمالو-آموزش پیوند زدن درخت خرمالو- هرس درخت خرمالو-سمپاشی درخت خرمالو-بیماریهای درخت خرمالو-نگهداری درخت خرمالو-تقویت درخت خرمالو-عمر درخت خرمالو-باغ خرمالو-کاشت خرمالو در خانه-زمان کاشت نهال خرمالو-احداث باغ خرمالو-قیمت خرمالو-نهال خرمالو-خرید نهال خرمالو-ارقام نهال خرمالو-شکوفه درخت خرمالو-علت ریزش میوه خرمالو-فاصله کاشت درخت خرمالو-عکس درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-ارتفاع درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-بهترین زمان کاشت نهال خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-آبیاری درخت خرمالو-نام انواع خرمالو-بهترین نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو پیوندی-مشخصات خرمالو پیوندی-قیمت نهال خرمالو-فروش نهال خرمالو-درخت خرمالو دیرگل-کاشت دانه خرمالو-کاشت درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-انواع درخت خرمالو-قیمت نهال خرمالو اصلاح شده-خرمالو میوه کدام فصل است-قیمت خرمالو خشک-انواع نهال خرمالو در ایران-قیمت نهال خرمالو-نهال خرمالو دیم-فروش نهال خرمالو دیم-خرید نهال خرمالو دیم-انواع نهال خرمالو دیم-فروش نهال خرمالو-باغ زردالو-قیمت نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو-روش تکثیر درخت خرمالو-انواع درخت خرمالو-آفات درخت خرمالو-درخت خرمالو  کوهی-نام میوه درخت خرمالو-درخت خرمالو در جدول-عمر درخت خرمالو-خرمالو گوجه ای-خرمالو سیبی-نوعی خرمالو درشت در جدول-