انواع نهال انگور

نهالستان انگور پیوندی

 

نهال انگور (Vitis vinifera L.)

نهالستان انگور

این گیاه از تیره انگور (Vitaceae) بوده و جنس ویتیس (Vitis) دارای دو جنس زیر جنس موسکادینیا (Muscadinia) و ائوویتیس (Euvitis) می باشد. گونه های مربوط به زیر جنس ائوویتیس شامل منشاء آسیایی ( V. amrensis) ، منشاء آسیا – اروپا (V.viniferaL.) و منشاء امریکایی (V. Labrusca , V. berlandieri , V. riparia , V. solanis) می باشد.

انواع نهال انگور ویتیس وینیفرا به صورت تجاری پرورش داده می شود و زیر گونه مهم ان ویتیس ساتیوا (V. sativa) می باشد که میوه های ارقام مختلف این ریز گونه قابل خوراک است. جوانه های باروز انگور از نوع جوانه های مرکب (Compound buds) بوده و هنگام بیدار شدن ابتدا یک شاخه حاصل شده و روی آن بین 1الی 4 خوشه ظاهر می شود. اکثر ارقام انگور گل های کامل و دو جنسی دارند اما برخی از آنها همچون V. rotundifolia دو پایه می باشند. محل استقرار جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله بوده و تراکم جوانه های بارور بر روی شاخه سک ساله انگور ، به ارقام مختلف آن بستگی دارد. معمولا در ارقام دانه دار، تراکم جوانه های بارور در قسمت پایین شاخه و در ارقام بیدانه مثل انگور سفید بیدانه ، تراکم جوانه های بارور بین گروه های چهارم تا دوازدهم بیشتر می باشد. در طول شاخه های یک ساله ، روس هر گره دو جوانه وجود دارد که یکی از آنها بدون نیاز سرمایی در فصل رشد سال جاری بیدار شده و شاخه های جانبی را حاصل می کند و جوانه  دیگر که جوانه اصلی نام دارد بعد از گذراندن یک دوره سرما در سال آتی فعال می شود.

روی هر گره شاخه یک ساله علاوه بر جوانه ها ، خوشه (Cluster) و یا پیچک (Tendril) و برگ ها قرار می گیرند.

پیچک ها که از لحاظ  زیست شناسی تشابه عضوی (Analog) با خوشه ها دارند ، بر روی شاخه یک ساله بعد از اتمام گره های مربوط به خوشه ،  روی گره های تولید کننده پیچک قرار می گیرند. خوشه ها و پیچک ها در روی هر گره و در مقابل برگ ها قرار می گیرند. طرز قرار گرفتن خوشه ها و یا پیچک ها در ارقام انگور اروپایی دو در میان بوده به طوری که دو گره متوالی حاوی خوشه یا پیچک می باشند. برگ های انگور پهن با رگبندی پنجه ای و حاوی پنج لوب بوده و در برخی از ارقام انگور لوب ها کاملا مشخص می باشد.

زمان تمایز گل ، اوایل تیرماه بوده و معمولا همزمان با گلدهی فصل جاری می باشد. هنگامی که میانگین دما در اوایل بهار به 10 درجه سانتی گراد برسد، جوانه های انگور بیدار می شوند که معمولا مطابق با نیمه دوم اردیبهشت ماه می باشد. خوشه های گل (Inflorescences) در اوایل خرداد ظاهر شده و گل ها در نیمه اول تیر ماه و حدود 5/1 الی 2 ماه بعد از بیدار شدن جوانه ها ، باز می شوند. مدت گلدهی در انگور 10-8 روز می باشد . هر گل انگور شامل 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ، 5پرچم و یک مادگی با 3-2 عدد برچه (Carpel) می باشد. گلبرگ ها به رنگ سبز بوده و از بالا به هم چسبیده و به صورت کلاهک (Calyptera) از گل جدا می شوند. داخل هر برچه دو عدد تخمک وجود دارد و در صورت تلقیح کامل 6-4 عدد بذر در داخل هر میوه حاصل می شود. گل های انگور روی گل آذین خوشه ای مرکب تشکیل می شوند. میوه های انگور از نوع سته حقیقی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم انگور در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می رسند. در حدود 300 رقم انگور در ایران وجود دارد و برخی از ارقام تجاری آن شامل انگور سفید بیدانه ، انگور قرمز بیدانه، صاحبی، ریش بابا، یاقوتی، حسینی، عسگری، فخری، شیرازی و خلیلی می باشد.

نیاز سرمایی جوانه های انگور در حدود 350-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. انگور از درختان میوه مناطق معتدل بشمار می آید و به سرمای شدید زمستان حساس بوده و به طور متوسط سرمای 18- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. این گیاه به تابستان های گرم و زمستان های ملایم نیاز دارد. انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک های آهکی بوده و در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 300 میلی متر باشد ، می توان به صورت دیم پرورش داد و در مناطق کم باران در طی فصل رشد 4-3 نوبت آبیاری می شود. خاک های سبک با بافت لومی شنی برای پرورش انگور مناسب می باشد. ازیاد انگور توسط قلمه های خشبی که در اواخر پاییز و یا اواسط هار تهیه می شوند، انجام می گیرد. اکثر قلمه های انگور به راحتی ریشه حاصل می کنند اما برخی از ارقام انگور همچون ویتیس برلاندیری (V. berlandieri) سخت ریشه زا هستند. در کشور های اروپا و امریکا به علت وجود شته فیلوکسرا(Phylloxera) که ارقام اروپایی به آن حساس می باشند و در ریشه گال ایجاد می کند ، از پایه های ارقام انگور امریکایی استفاده می شود و برای این منظور از طریق پیوند نیمانیم و یا پیوند روی میزی (Bench grafting) توسط پیوند ، ارقام انگور مورد نظر تکثیر داده می شوند. در مناطقی که زمستان های سرد و یخبندان های شدید دارند ، بوته های انگور به روش خوابیده یا خزنده که یک روش سنتی می باشد ، هدایت و تربیت می گردند. اما در مناطق که زمستان های ملایم دارند می توان بوته های انگور را به صورت داربستی و با روش های مختلف هدایتی از جمله روش کوردون، پاچراغی ، چتری و سیلوز پرورش داد. فاصله کشت بوته ها در روش خوابیده 3 متر و در روش داربستی در حدود 5/2 متر می باشد. شاخه های یک ساله انگور همه ساله نیاز به هرس دارند و شدت هرس با توجه به قدرت رشد بوته ها و نوع رقم انگور به صورت هرس کوتاه از روی  3-2 جوانه ، هرس متوسط از روی 5-4 جوانه و هرس طویل از روی 12-8 جوانه انجام می گیرد. هرس مخلوط یا گیو در بوته های انگور که به روش پاچراغی با شاخه طویل هدایت شده باشند، انجام می گیرد. در این روش یک شاخه طویل و یک شاخه کوتاه در روی هر بازوی فرعی ، باقی گذاشته می شود. هرس کوتاه در بوته های ضعیف که باروری کمتر دارند، انجام میگیرد. دیر هرس کردن انگور موجب بروز اشک مو (Weeping) یا گریه مو می گردد. زیرا در اوایل بهار هنگامی که دمای خاک به 10 درجه سانتی گراد می رسد، ریشه مو شروع به جذب آب و مواد معدنی کرده و دیر هرس کردن موجب ترشح شیره خام از محل برش شاخه می شود. در طی فصل رشد ، برای افزایش کمیت و کیفیت محصول ، در بوته های ارقام نهال انگور انگور هرس سبز انجام داده می شود. برای این منظور عملیاتی همچون حذف تعدادی از برگ ها ( معمولا 20 درصد از برگ ها )، نوک برداری یا پانسمان ، حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله ، تنک کردن خوشه ها و حذف شاخه های فرعی انجام می گیرد. معمولا برای رشد کامل هر خوشه انگور به 26-22 عدد برگ نیاز می باشد و بوته هایی که به صورت خوابیده پرورش داده می شوند در اثر عدم رسیدن نور کافی و تهویه ناقص، خوشه ها به طور کامل نمی رسند و وجود رطوبت نسبی بالا در داخل بوته سبب رشد امراض قارچی بویژه سفیدک می گردد. معمولا حذف 20 درصد از برگ های اضافی برای هر بوته مناسب است. حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله موجب کاهش ریزش گل ها ، افزایش اندازه حبه ها و زودرس شدن محصول می گردد. برای کاهش ریزش گل ها معمولا عمل حلقه برداری یک هفته قبل از گلدهی و برای افزایش حجم یا اندازه حبه ها بویژه در ارقام بیدانه عمل حلقه برداری ، کمی پس از ریزش طبیعی کل ها انجام می گیرد.

 

نهال انگور بی دانه سفید و قرمز

نهال انگور پیوندی این رقم کشمشی نیز نامیده میشود. دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دارد و از بهترین انگورهای مجلسی است، برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه و نیز برای شیره پزی بهکار میرود. طول خوشه آن به نسبت بلند و تراکم متوسط دارد و دم آن سبز رنگ است. حبه ها بدون دانه و گرد و ضخامت پوست آنها متوسط است.


 

کد محصول : 2000

حدود قیمت نهال انگور بی دانه سفید و قرمز ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور بی دانه سفید و قرمز گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهالستان انگور جهاد کشاورزی

 نهال انگور شاهانی

نهال انگور اصلاح شده شاهانی را انگور سلطانی نیز می نامند. در اغلب نقاط مو خیز ایران کاشته میشود. در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. هر دو نوع آن مصرف تازه خوری دارند و نیز دزر تهیه مویز از آن استفاده میکنند. به علت ضخامت زیاد پوست آن قابل نگهداری است. از آب آن در شیره پزی نیز استفاده میکنند. خوشه های آن استوانه ای متورم و حبه هی متوسط، گرد و دانه دارند. جزو ارقام زودرس به حساب می آید و محصول آن زودتر از بیدانه به بازار عرضه میگردد.انگورهای تازه  نهال انگور مجلسی

برای تازه خوری مصرف میشوند. باید ظاهری جذاب و کیفیت بالایی داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های این ارقام عبارت اند از : مقاومت در برابر حمل و نقل، مقاومت در برابر بیماری ها، اتصال محکم حبه به خوشه، دیر خشک شدن دم خوشه و حبه، تراکم مناسب خوشه، یکنواختی رسیدن حبه ها و رنگ و طعم مناسب.


 

کد محصول : 2001

حدود قیمت نهال انگور شاهانی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور شاهانی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

نهالستان انگور موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

 نهال انگور عسگری

نهال انگور زودبازده بیشتر به مصرف تازه خوری میرسد و نیز برای تهیه کشمش از آن استفاده میشود. شاخه ها در سمت انتهایی قرمز و در قسمت پایینی سبز رنگ است. حبه ها تقریبا کشیده و سفید رنگ اند و به سبب داشتن پوست نازک، قابلیتنگهداری خوبی ندارند.جزو انگورهای زودرس محسوب میشود.


 

کد محصول : 2002

حدود قیمت نهال انگور عسگری ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور عسگری گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور صاحبی

بهترین نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. شاخه ها در قسمت پایینی سبز رنگ اند. خوشه ها تراک اندکی دارند. شکل خوشه ها تقریبا مخروط کامل بوده و حبه ها بیضی شکل متورم، درشت و هسته دارند. به دلیل ضخامت میوه، قابلیت انباری خوبی دارد. نوع قرمز رنگ آن مرغوب تر است.


 

کد محصول : 2003

حدود قیمت نهال انگور صاحبی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور صاحبی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور لعل بیدانه

 قیمت نهال انگور یکی از مهمترین ارقام تازه خوری است. خوشه های متراکم و مخروطی دارد. حبه ها قرمز کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازکی دارد. با وجود پوست نازک این انگور آن را به شکل آونگ برای مصرف زمستانه نگهداری میکنند.


 

 

کد محصول : 2004

حدود قیمت نهال انگور لعل بیدانه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور لعل بیدانه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور حسینی

 فروش نهال انگور در نقاط مختلف کشور نام های گوناگونی دارد از جمله آنها گلسین با ماقی ( شصت عروس) و خاتون بارماقی است. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. جز ارقام میان رس است و مدت زیادی روی خوشه می ماند. حبه های دانه دار و سفید رنگ این رقم تراکم کمی دارد و به شکل استوانه ای کشیده و میان فرو رفته تا برجسته است.


 

کد محصول : 2005

حدود قیمت نهال انگور حسینی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور حسینی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور ریش بابا

 خرید نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری و مجلسی داشته و به دلیل پوست ضخیم قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه مخروطی، کوتاه و کاملا متراکم است.  حبه های آن بیضی کشیده و کرم رنگ مایل به کهربایی و خوشه باز، شل و افتاده اند. زمانی که میرسند لکه های هوه ای رنگ روی آنها دیده میشود. حبه ها دانه دار و دیررس اند و قابلیت نگهداری میوه ها خوب است.


 

 

کد محصول : 2006

حدود قیمت نهال انگور ریش بابا ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور ریش بابا گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور قزل اوزوم

 تولید نهال انگور با انگور طلایی که در دو رنگ قرمز ابلق و سفید دیده میشود. یکی از بهترین انگورهای محلی است و مصرف تازه خوری دارد. رقم دیررس است و پوست ضخیم و قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه ها شل و افتاده و دم خوشه بلند است. حبه ها استوانه ای شکل، درشت و دانه دارند.


 

کد محصول : 2007

حدود قیمت نهال انگور قزل اوزوم ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور قزل اوزوم گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور شیرازی

 فروش انواع نهال انگور به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشهها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

 

 

کد محصول : 2008

حدود قیمت نهال انگور شیرازی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور شیرازی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )

 خرید انواع نهال انگور بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.


 

کد محصول : 2009

حدود قیمت نهال انگور چشم گربه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور چشم گربه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور یاقوتی

 هرس درخت انگور رم خیلی زودرسی است که خوشه متراکم دارد. به دو رنگ سفید و سیاه دیده میشود و مصرف تازه خوری دارد.


 

کد محصول : 2010

حدود قیمت نهال انگور یاقوتی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور یاقوتی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

نهال انگور رازقی

 نهال انگور دیم این رقم، اکثراً در آذربایجان کشت می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری داشته و به مقدار اندکی نیز در شیره پزی (دوشاب) به مصرف می رسد. زمان برداشت آن مهرماه بوده و جزو انگورهای دیررس است.

جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها فاقد کرک می باشند. رنگ دمبرگ این رقم قرمز است. شاخه ها کوتاه (1 متر) بوده و رنگ آن قهوه ای سیر است. گلهای نوع قرمز بیشتر ماده بوده و در نوع سفید کامل می باشند. خوشه این رقم مخروطی شکل و تعداد حبه آن کم است. دم خوشه بلند و سبز رنگ بوده و حبه ها، گرد تا بیضی متوسط، بسیار نازک پوست و دانه دار می باشند. میزان قند میوه این رقم حدود 150 گرم در لیتر، میزان الکل آن حدود 10 گرم در لیتر، مقدار مواد خشک میوه 20 گرم در لیتر و میزان ویتامین B آن 5/1 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

 

کد محصول : 2011

حدود قیمت نهال انگور رازقی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور رازقی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور فخری

 خرید نهال انگور دیم این رقم، که در بعضی از نقاط تبرزه نیز نامیده می شود، بیشتر مصرف تازه خوری داشته و یکی از انگورهای مجلسی به شمار می آید. از این انگور، گاهی به صورت کشمش نیز استفاده می شود. محل پراکندگی آن در آذربایجان شرقی و غربی بوده و در دیگر نقاط موخیز ایران نیز دیده می شود. فخری جزو ارقام زودرس بوده و پس از انگور یاقوتی به بازار عرضه می شود. جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها و دمبرگ آن فاقد کرک می باشند.

رنگ دمبرگ ها قرمز است. شاخه این رقم سبز رنگ بوده و بر روی آنها حلقه های قرمز رنگ دیده می شود. گل های آن کامل شکل خوشه ها مخروط کشیده است که دم خوشه آن نسبتاً کوتاه و سبز رنگ می باشد. حبه، بیضی شکل دانه دار، نسبتاً ضخیم پوست بوده و رنگ، آنها زرد متمایل به کهربایی است. مقدار قند میوه این رقم حدود 141 کرم در لیتر، اسید آن حدود 9/2 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 8 گرم در لیتر، میزان مواد خشک آن حدود 18 گرم در لیتر و مقدار ویتامین B آن 1/0 میلی‌گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

 

کد محصول : 2012

حدود قیمت نهال انگور فخری ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور فخری گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور الحقی

 فروش نهال انگور دیم این رقم، دو رنگ سفید و سیاه دیده می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری دارد. محل پراکندگی آن آذربایجان (سروروری) بوده و یکی از انگورهای دیررس به شماره می آید. جوانه انتهایی آن بسته و دارای کرک های بلند است.

برگ های آن فاقد کرک برگهایش برجسته و دارای رنگ سبز روشن می باشند. بلندی شاخه ها به 1 تا 5/1 متر می رسد و مقطع آن ها زاویه دار بوده و رنگشان سبز بارگه‌های قرمز متمایل به بنفش است. گل های آن کامل و خوشه ها نسبتاً کوتاه، مخروطی و دارای تراکم اندک می باشند. دم خوشه، بلند، نیمه خشبی و قهوه ای رنگ بوده و حبه ها بیضی شکل و دانه دار می باشند.

میزان قند میوه این رقم 138 گرم در لیتر، اسید آن 5 گرم در لیتر، درصد الکل میوه 1/8 گرم در لیتر مقدار مواد خشک آن 20 گرم در لیتر و مقدار الکل ویتامین موجود در میوه 3/2 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

 

کد محصول : 2013

حدود قیمت نهال انگور الحقی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور الحقی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور شیرازی

 قیمت نهال انگور دیم این رقم به دو رنگ سفید و سیاه دیده شده و بیشتر مصرف تازه خوری داشته نگهداری آونگی آن در زمستان امکان پذیر می باشد. محل پراکندگی این رقم در آذربایجان بوده و یکی از انواع انگورهای دیررس به شمار می آید. جوانه انتهایی آن بسته و برگ ها و دمبرگ آن فاقد کرک می باشند.

رنگ دمبرگ این رقم قرمز است. طول شاخه متوسط (تا 5/1 متر) بوده و رنگ آن در قسمت پایین سبز و در قسمت بالا سبز روشن با رگه های بنفش است. گل های آن کامل بوده و شکل خوشه ها مخروط کشیده است. دم خوشه، نسبتاً بلند و نیمه خشبی بوده و رنگ آن سبز متمایل به قهوه ای است. حبه این رقم، بیضی شکل و دانه دار می باشند. میزان قند میوه این رقم حدود 167 گرم در لیتر، اسید آن حدود 3/3 گرم در لیتر، میزان الکل میوه 8/9 گرم در لیتر، مقدار مواد خشک 22 گرم در لیتر، مقدار ویتامین C موجود در میوه 3/1 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.


 

کد محصول : 2014

حدود قیمت نهال انگور شیرازی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور شیرازی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور رشه

 نهال انگور شمشیری این رقم، بیشتر در نواحی سردشت پراکنده بوده و به نام های خوشنام و تری اسپیکه که همان انگور سیاه می باشد، معروف است. این انگور بیشتر مصرف تازه خوری داشته و جزو انگورهای نسبتاً زودرس می باشد.

جوانه انتهایی آن باز، بدون کرک و به شاخه ها متوسط (تا5/1) بدون کرک و دارای رنگ سبز سیر بارگه های بنفش بوده و دارای تعداد زیادی پیچک می باشند. شکل خوشه ها، مخروطی کوتاه، بسیار پرچم و بزرگ بوده و تراکم آن کاملا زیاد می باشد. دم خوشه، کوتاه، نیمه خشبی و قهوه‌ای رنگ است.

 حبه ها، کروی شکل و دانه دار بوده و رنگ گوشت این انگور نیز مانند پوست حبه آن قرمز است. اما آب آن زرد رنگ می باشد. میزان نسبی قند میوه این رقم حدود 185 گرم در لیتر، اسید آن حدود 7/3 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 11 گرم در لیتر، درصد مواد خشک آن 25 گرم و مقدار ویتامین C ان برابر با 1/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک است.

 

 

کد محصول : 2015

حدود قیمت نهال انگور رشه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور رشه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 

 نهال انگور انگور سفید کشمشی

 خرید نهال انگور شمشیری حبه این رقم، گرد، بی دانه و رنگ سفید مایل به زرد (کرم) بوده و دارای خوشه ای متراکم و حساس به سرما است. رنگ کشمش حاصله از این رقم با توجه به طرز تهیۀ آن، سبز یا قهوه ای است.

ب- انگور قرمز کشمشی

این رقم نیز بیدانه بوده و رنگ حبه های آن مانند انگور سفید کشمشی گرد هستند و قرمز می باشند. این انگور، به عروس ورزن معروف است. برگ های این رقم نازک بوده و برای تهیۀ دلمه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

کد محصول : 2016

حدود قیمت نهال انگور سفید کشمشی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور سفید کشمشی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور مایه مو

 فروش نهال انگور شمشیری این انگور، بیشتر به صورت تازه مصرف می شود. حبه های آن دانه دار، گرد و سفیدرنگ است. از حیث سبزه و کشمش، درجه دوم به شمار آمده و از نظر صنعتی، برای تهیه دوشاب یا شیره مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

کد محصول : 2017

حدود قیمت نهال انگور مایه مو ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور مایه مو گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور جین یا مروارید

 نهال انگور فرنگی این انگور، بیدانه و سفید رنگ بوده و فقط برای تهیه کشمش پلویی مورد استفاده قرار می گیرد. برگ های ان نازک و سبز روشن است و برای تهیه دلمه مناسب می بشاد.


 

کد محصول : 2018

حدود قیمت نهال انگور جین ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور جین گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

گروه دوم : انگورهایی که برای تهیه شیره و آب انگور به مصرف می رسند.

 

انگورهای این گروه، دارای حبه هایی دانه دار و ضخیم پوست می باشند. رشد بوته در این انواع، معمولا زیاد بوده و شاخه ها طویل می شوند. برگ ها ضخیم بوده رنگ آنها سبز تیره است. انواع مختلف انگورهای این گروه عبارتند از:

 

 نهال انگور انگور شاهانی یا انگور سلطانی

 قیمت نهال انگور فرنگی حبه این انگور، گرد به اندازه یک فندق یا کمی کوچکتر و رنگ آن قرمز تیره است. مقدار آب موجود در حبه های این رقم، زیاد بوده و طعم آن به دلیل زیادی تاتن، اندکی گس است. در پاره ای نقاط مانند گیلان و تهران، به عنوان میوه تازه نیز مصرف می شود اما برای تهیه شیره مورد استفاده بیشتری دارد. این رقم در اغلب نقاط ایران، به ویژه در قزوین به فراوانی کشت می شود.

 

 

کد محصول : 2019

حدود قیمت نهال انگور سلطانی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور سلطانی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور سیاه شیره

 خرید نهال انگور فرنگی نام محلی آن در آذربایجان قره شیره است. مقاومت این رقم در برابر سرما نسبتا زیاد بوده و حبه آن دانه دار، ضخیم پوست و سیاه رنگ است. خوشه انگور سیاه شیره، بسیار فشرده و متراکم بوده و دانه های پان پوشیده از مقدار زیادی پروتئین می باشد. این انگور از نظر رسیدن میوه، از انگورهای دیررس به شمار می اید. شاخه انگور سیاه شیره (قره شیره) عموما قهوه رنگ است. به نحوی که شناختن بوته آن در فصل زمستان که بوته فاقد برگ می باشد، بسیار آسان است. مورد استفاده اصل این رقم تهیه شیره است.


 

کد محصول : 2020

حدود قیمت نهال انگور سیاه شیره ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور سیاه شیره گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

  نهال انگور گزن دایی

 نهال انگور گلدن گروپ حبه های این انگور گرد، به درشتی یک گوجه کوچک، دانه دار، ضخیم پوست، ترد و شکننده، سفید رنگ مایل به زرد بوده و خوشه آن کم پشت است. کشمش این رقم سیاه رنگ و بسیار مرغوب می باشد. برگ های انگور گزن دایی زبر و رنگ آنها سبز تیره است.


 

کد محصول : 2021

حدود قیمت نهال انگور گزن دایی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور گزن دایی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور خلیللی

 فروش نهال انگور ردگروپ حبه های این انگور، کشیده، سفید یا قرمز رنگ است. انگور خلیلی زودرس تر از تمامی انواع انگور ارومیه بوده و به مصرف تازه خوری می رسد.


 

کد محصول : 2022

حدود قیمت نهال انگور خلیللی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور خلیللی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور کندمه

 خرید نهال انگور رد گروپ پوست این رقم ریال قرمز تیره ولی آب آن سفید رنگ است. این انگور نیز زودرس بوده و پس از انگور خلیللی می رسد. انگور کندمه، دانه دار است. و اگر پس از رسیدن فورا چیده نشود خوشه آن بر روی بوته می پوسد. این انگور، برای خوردن به طور تازه و تهیه کشمش نیز مصرف می شود.


 

کد محصول : 2023

حدود قیمت نهال انگور کندمه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور کندمه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

  

 نهال انگور تبرزه

 حبه های این انگور، دانه دار، کشیده، فوق العاده شیرین و غالبا سفید رنگ مایل به زرد بوده، اما گاهی انگور تبرزه قرمز رنگ نیز مشاهده شده است. کشاورزان اطراف ارومیه، آب این رقم را برای شنوایی بهتر در گوش خود می ریزند. کشمش این رقم بسیار مرغوب و نسبتا کمیاب است. آب های انگور تبرزه از نظر تجاری، همواره 3 برابر بهای انگورهای دیگر بوده است.

 

 

کد محصول : 2024

حدود قیمت نهال انگور تبرزه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور تبرزه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور دیزماری

 حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد و زودرس می باشد و برگ های آن سه بریدگی دارند. عمده ترین مصرف این انگور، تازه خوری بوده اما گاهی به مصرف تهیه کشمش نیز می رسد.


 

کد محصول : 2025

حدود قیمت نهال انگور دیزماری ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور دیزماری گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور دست ارچین

 این نوع انگور را در تابستان به شکل تازه خوری مورد استفاده قرار نمی دهند بلکه خوشه های آن را که نسبتا بزرگ می باشد، به صورت آونگ برای فصل زمستان نگاه می دارند. حبه انگور دست ارچین دانه دار و شکل پان بیضی است. از این انگور کشمش نیز تهیه می شود.

 

 

کد محصول : 2026

حدود قیمت نهال انگور دست ارچین ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور دست ارچین گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز

 علت این نامگذاری آن است که حبه های این انگور، به پستان بز شباهت دارند. حبه های این رم دانه دار، ضخیم پوست و سفید یا قرمز رنگ است. خوشه های این انگور کوچک و تنک هستند. مورد مصرف این انگور، تهیه شیره، ترشی و نگهداری به صورت آونگ است.

 

 

کد محصول : 2027

حدود قیمت نهال انگور امجیی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور امجیی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور ملکی

 بوته انگور ملکی، قوی و پر رشد است. حبه های این انگور بیضی شکل و آبدار، دانه دار و بنفش تیره یا سفید رنگ است. از این رقم شیره تهیه می کنند.


 

کد محصول : 2028

حدود قیمت نهال انگور ملکی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور ملکی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور اردوباد

 حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ بوده و خال هایی قهوه ای رنگ بر روی آن دیده می شود.


 

کد محصول : 2029

حدود قیمت نهال انگور اردوباد ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور اردوباد گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور گرمیان

 حبه های این انگور، دانه دار، شیرین نازک پوست و سفید رنگ مایل به زرد است.

 

 

کد محصول : 2030

حدود قیمت نهال انگور گرمیان ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور گرمیان گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور کردبوغان

 حبه های این انگور، درشت بوده و تقریبا مشابه حبه های انگور دست ارچین است. رنگ خوشه ها سبز، حبه ها دانه دار و جنس میوه نامرغوب است.


 

کد محصول : 2031

حدود قیمت نهال انگور کردبوغان ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور کردبوغان گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگور مراغه

 حبه های این انگور، بیدانه، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد، نازک پوست، پر آب و شیرین است. کشمش این انگور، بسیار مرغوب است.

 

 

کد محصول : 2032

حدود قیمت نهال انگور مراغه ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور مراغه گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 نهال انگورسقل سولیان

 حبه های این انگور، بی دانه، آب دار، نازک پوست، به رنگ قرمز تیره و به درشتی یک نخود بزرگ است. میوه این نوع انگور، بسیار کم گوشت بوده و مقدار قند آن نیز اندک است.


 

 کد محصول : 2033

حدود قیمت نهال انگور سقل سولیان ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور سقل سولیان گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

 

انگور فرنگی (Ribes spp.)

 این گیاه از تیره ریبه ساسه (Ribesaceae) ، از جنس ریبس (Ribes) بوده دارای دو گونه عمده بنام انگور فرنگی دانه ریز (R. rubrum) یا ریب انگور و انگور فرنگی دانه درشت (R. grassularia) می باشد که به صورت تجاری پرورش داده می شوند. انگور فرنگی دانه ریز دارای شاخه های با پوست قهوه ای رنگ، برگ های پنجه ای شبیه برگ انگور و لوب های دندانه دار می باشد. گل های این گونه ، روی گل آذین خوشه ای با گلبرگ های سفید و میوه های سفید، زرد و سیاه می باشد. انگور فرنگی دانه درشت دارای شاخه های با پوست خاکستری و خارهای سه شاخ، برگ های قلبی شکل و لوبدار و دندانه ریز می باشد. میوه های آن به اندازه نخود با رنگ سبز و قرمز و یا زرد می باشد . این گیاه به زمستان طولانی برای برطرف شدن نیاز سرمایی احتیاج دارد. گرچه میوه های انگور فرنگی در ماه های تیر و مرداد می رشد اما فصل رشد طولانی تابستان برای رشد این گیاه مناسب می باشد .انگور فرنگی به صورت وحشی در جنگل ها و بیشه های کم درخت اروپا، آسیا ، سیبری و شمال آفریقا رشد می کند. انگور فرنگی دانه درشت در نواحی شمال ایران ، ارتفاعات البرز، مازندران به صورت وحشی موجود می باشد.

سرمای دیر رس بهاره به این گیاه آسیب می رساند . هوای معتدل و مرطوب برای رشد انگور فرنگی مناسب می باشد . اما رطوبت بیش از حد موجب بروز سفیدک می شود. انگور فرنگی در خام های مختلف قادر به رد می باشد اما خاک های زهکشی شده و قوی را دوست دارد. ازدیاد انگور فرنگی از طریق تهیه قلمه های خشبی و نیمه خشبی انجام می گیرد. برای این منظور در شهریور ماه میتوان قلمه هایی به طول 20-15 سانتی متر تهیه کرد و در بستر گلخانه ریشه دار نمود . رقم انگور فرنگی دانه درشت از طریق خوابانیدن کپه ای نیز قابل تکثیر می باشد . برای کشت بوته های ریشه دار انگور فرنگی ، قبلا زمین را شخم زده و معمولا فاصله کشت بوته ها 120-100 سانتی متر و فاصله ردیف های کشت 2-5/1 متر در نظر گرفته می شود. شخم بین ردیف های کشت به شرط عمیق نبودن ، پرورش گیاهان پوششی یا استفاده از خارکپوش ( مالچ ) برای حفظ رطوبت خاک ، کوددهی منظم سالیانه ، کنترل بیماری ها بویژه سفیدک از تدابیر لازم برای پرورش نهال های انگور فرنگی می باشد. جوانه های بارور انگور فرنگی اکثرا در جانب شاخه های یک ساله و گاهی بر روی شاخه های 3-2 ساله تشکیل می شوند. بهترین محصول بر روی شاخه های یک ساله حاصل می شود. بنابراین در هرس بوته های انگور فرنگی ، شاخه های مسن تر از سه سال حذف می گردند. میوه های انگور فرنگی در اواسط تابستان ( تیر و مرداد ) می رسند. برای ارسال به مناطق دور ، میوه های کمی سفت رس برداشت می شوند. میوه های انگور فرنگی بسیار حساس بوده و بعد از چیدن در نیم جعبه ها یا سبد های کوچک قرار داده می شوند.

 

 

کد محصول : 2034

حدود قیمت نهال انگور فرنگی ریشه لخت : از 3000 تومان

حدود قیمت نهال انگور فرنگی گلدانی از  8000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال انگور پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت انگور /کوددهی نهال انگور و کوددهی درخت انگور /شرایط کاشت نهال انگور با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

قلمه انگور- انگور-نهال انگور-نهال1ساله یکساله انگور-نهال 2ساله دوساله انگور-نهال 3ساله سه ساله انگور-روش کاشت نهال انگور-خواص انگور-خواص هسته انگور-ارقام انگور-ارقام تجاری انگور-فروش نهال انگور-خرید نهال انگور-انواع نهال انگور-بهترین رقم انگور-فروش قلمه انگور -خرید قلمه انگور-بهترین نوع نهال انگور-قیمت نهال انگور-پرورش انگور-تکثیر درخت انگور -نهال انگور پاکوتاه-انواع انگور پا کوتاه-خرید نهال انگور پاکوتاه-فروش نهال انگور پاکوتاه-ارقام انگور پاکوتاه-اسم انواع انگور-انواع انگور-لیست قیمت انواع نهال انگور-فروش نهال اصلاح شده انگور-خرید نهال اصلاح شده انگور-فروش نهال انگور در تهران-فروش نهال انگور در کرج-فروش نهال اصلاح شده انگور در تهران-فروش نهال اصلاح شده انگور در کرج-ارقام نهال انگور-فروش نهال انگور از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت انگور-بهترین نوع انگور-درخت انگور-فروش نهال سایز بزرگ انگور-فروش نهال بن دار انگور-فروش درخت انگور-خرید نهال سایز بزرگ انگور-خرید نهال بن دار انگور-خرید درخت انگور-نهالستان انگور-مرکز فروش نهال انگور-پرورش نهال انگور-فاصله کاشت درخت انگور-زمان هرس درخت انگور-پرورش درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-نگهداری درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-قلمه زدن درخت انگور-انواع انگور در ایران-نحوه نگهداری درخت انگور-کاشت هسته انگور-درخت انگور زینتی--قیمت انگور-قیمت نهال انگور-انگور و لاغری-نهال انگور شناسنامه دار-تکثیر درخت انگور-فصل برداشت انگور-نحوه کاشت درخت انگور-روش کاشت درخت انگور-درخت انگور-آموزش پیوند زدن درخت انگور- هرس درخت انگور-سمپاشی درخت انگور-بیماریهای  درخت انگور-نگهداری درخت انگور-تقویت درخت انگور-عمر درخت انگور-باغ انگور-کاشت انگور در خانه-زمان کاشت نهال انگور-احداث باغ انگور-قیمت انگور-نهال انگور -خرید نهال انگور-ارقام نهال انگور-شکوفه درخت انگور-علت ریزش میوه انگور-فاصله کاشت درخت انگور-عکس درخت انگور-نهال انگور -درخت انگور-کاشت هسته انگور در گلدان-نهال انگور فرانسوی-نهال انگور شمشیری-انگور ژاپنی-انگور فرنگی-نهال انگور ژاپنی-نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور فرنگی-

انگور یاقوتی، انگور چفته قزوین،انگور مایه مو،انگور الحقی سفید و قرمز،انگور دوده،انگور ایری جان یرجین،انگور عنتاب،انگور سرخاپوست،انگور گندمه،انگور رجین،انگور سمرقندی،انگور مثقالی،انگور کرآلو،انگور بخارایی،انگور میش پستان،انگور گل بر طبق مشهد،انگور بیدمشکی،انگور پزیداوزومی،انگور تفتی سیاه،انگور احمدی،انگور گل بر طبق،ر اتابکی مرکز،انگور رطبی شیراز،انگور طائفی، انگور قندهاری،انگور ملایی،انگور کندری،انگور ملکی،انگور قی سنگی،انگور کلاهداری،انگور دم روباهی،انگور امیری زابل،انگور حضوری مشهد،انگور دیوانه کاشمر،انگور معره اصفهان،انگور رئیسی کاشمر،انگور کوهی بیرجند،انگور تکه آذربایجان،انگور بول مازو آذربایجان،انگور داش قره،انگور دیزماری،انگور اردوباد،انگور سقل سولیان،انگور مسکه،انگور میرزایی،انگور گزنه ای، انگور خیر و برکت، انگور منقاگاو چم جغجغه،انگور مام برایمه،انگور قرره شیرف سعدانی،انگور حلاقی،انگور ناز دانه،انگور کرلوژ،انگور کاژاب،انگور سفیدخر،انگور ترشک،انگور کله ریوی،انگور آل دوست،انگور آل بابا،انگور زیلگه،انگور سنجری،انگور انگوکته،انگور سرقوله،انگور جیدره دوده،انگور توگل کن،انگور بقیله،انگور بول مازوج،انگور آق چردکلی،انگور علی بابا،انگور قرمزی پوسچه،انگور قره یرپاق،انگور قره ملح،انگور قره تخماقی،انگور گول آبی،انگور ملاعلی قره سی،انگور سیاه مومنافی،انگور خرسیاه بهشتی،انگور ریولی سیاه،انگور انتخابانگوری، سیاه دره ای،انگور صابونه،انگور سورن اجا،انگور حلاقی،انگور خرم آبادی،انگور ویس قلی،انگور برفی،انگور سفید خوشه،انگور سایل سفید،انگور توپی،انگور گزنه زرد،انگور برفی رشت،انگور کالکی،انگور سعیمانی،انگور لرکش،انگور هلاکو،انگور روباه اسدمی، انگور صحنه ای،انگور پروانه،انگور سبز عباسی،انگور چی چیله،انگور باکره ای،انگور کومی،انگور بولاقمه،انگور نفتی،انگور هاله،انگور چرم انگور،انگور سبزه دره،انگور مابلان،انگور پیوندی شایانی، انگورشیلی،انگور سبزه علی،انگور سوره،انگور کراک،انگور زرده ای مره ای،انگور مهرگان،انگور خراسانی،انگور دل خروس،انگور الکلی،انگور مهره،انگور کوله،انگور دوزول،انگور ایته،انگور پیکمی.

انگور ( Vitis spp )

این گیاه از تیره Vitaceae و جنس Vitis  است. جنس ویتیس از دو زیر جنس به نام های اوی ویتیس (euvitiis) و موسکادینه (muscadinae) تشکیل شده است. امکان دورگ گیری میان این دو گونه وجود ندارد. گونه های مربوط به زیر جنس اوی ویتیس منشا آسیایی، منشا آسیا- اروپایی و منشا آمریکایی دارد. گونه  vitis vinifea L. منشا آسیایی- اروپایی دارد.

مو، ریشه های قوی دارد و عمق نفوذ آن 3-4 متر است. مو دو نوع جوانه دارد؛ جوانه گل و جوانه برگ. جوانه های برگ پس از رشد تنها برگ تولید میکنند و جوانه های گل پس از شکفتن 1-3 خوشه گل تولید میکنند.

گونه های مختلف مو از نظر بعضی مشخصات با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از جمله تفاوت میان شکل برگ آنهاست.

محل رار گرفتن جوانه گل با توجه به رقم انگور متفاوت است. در انگورهای بی دانه مانند انگور سفید بی دانه، جوانه های پایین شاخه بارور نیستند و جوانه های بارور بیشتر بین جوانه چهارم تا دوازدهم متمرکز اند. اما در انگورهای دانه دار مانند انگور عسگری جوانه های پایین مثمر هستند. بنابراین در زمان هرس باید به رقم انگور دقت کرد تا جوانه گل به اشتباه هرس نشود.

بیشتر ارقام انگور گل های کامل دارند و دو جنسی اند، اما برخی از آنها همچون گونه روتوندیفولیا (v.rotundifolia) دو پایه است و در انواع آمریکایی گل ها ناقص هستند.

مناطق انتشار و نیاز اقلیمی

ارقام مهم انگور در ناحیه عرض جغرافیایی 30-50 درجه شمالی و 30-40 درجه جنوبی واقع شده اند. انگور از درختان میوه مناطق معتدل گرم است و نسبت به سرمای شدید زمستان حساسیت دارد و به طور متوسط سرمای 18- ددرجه سانتیگراد را تحمل میکند. این گیاه به تابستان های گرم و زمستان های ملایم نیاز دارد.

نیاز سرمایی مو به نسبت کم است و در بیشتر ارقام با 100-500 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتیگراد بر آورده میشود؛ ولی در برخی ارقام به حدود 2000 ساعت نیاز دارند. انگورهای اروپایی میتوانند در زمستان سرمای 15- درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک های آهکی است ودر مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 300 میلی متر باشد میتوان به صورت دیم آن را پرورش داد.

ازدیاد انگور توسط قلمه های خشبی که در اواخر پاییز و یا اوایل بهار تهیه میشوند انجام میگیرند. بیشتر قلمه های انگور به راحتی ریشه دار میشوند. اما در برخی از ارقام همچون گونه ویتیس برلاندیری (v.berlandierri) سخت ریشه زا هستند.

ارقام انگور

انگور را از نظر نوع استفاده به دو گروه تقسیم میکنند : الف) کشمشی یا خشکباری . ب) تازه خوری یا مجلسی.

 

1.ارقام کشمشی یا خشکباری

عمده ترین ویژگی این ارقام داشتن درصد قند بالا در میوه آن است. همچنین حبه های گوشتی آن بدون بذرند و بافت نرمی دارند. در این ارقام اندازه حبه ها متعادل است و حبه ها زود خشک مسشوند. اغلب ارقام این گروه زود رس اند. از مهمتریت ارقام کشمشی یا کنسروی میتوان بی دانه سفید و قرمز، شاهانی، گرمیان ، مایه مو، گزندایی و دیز ماری را نام برد.

 

 

انگور رقم بی دانه سفید و قرمز- نهال انگور بی دانه سفید و قرمز-نهال انگور رقم بی دانه سفید و قرمز-درخت انگور  بی دانه سفید و قرمز-درخت انگور رقم  بی دانه سفید و قرمز-نهال یکساله 1ساله انگور  بی دانه سفید و قرمز-نهال دوساله 2ساله انگور  بی دانه سفید و قرمز-نهال سه ساله 3ساله انگور  بی دانه سفید و قرمز- نهال سایز بزرگ انگور  بی دانه سفید و قرمز- فروش نهال انگور  بی دانه سفید و قرمز-خرید نهال انگور  بی دانه سفید و قرمز

1-1.انگور  بی دانه سفید و قرمز

این رقم کشمشی نیز نامیده میشود. دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دارد و از بهترین انگورهای مجلسی است، برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه و نیز برای شیره پزی بهکار میرود. طول خوشه آن به نسبت بلند و تراکم متوسط دارد و دم آن سبز رنگ است. حبه ها بدون دانه و گرد و ضخامت پوست آنها متوسط است.

 

 

انگور رقم شاهانی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم شاهانی-درخت انگور شاهانی-درخت انگور رقم شاهانی-نهال یکساله 1ساله انگور شاهانی-نهال دوساله 2ساله انگور شاهانی-نهال سه ساله 3ساله انگور شاهانی- نهال سایز بزرگ انگور شاهانی- فروش نهال انگور شاهانی-خرید نهال انگور شاهانی

1-2. انگور  شاهانی

شاهانی را انگور سلطانی نیز می نامند. در اغلب نقاط مو خیز ایران کاشته میشود. در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. هر دو نوع آن مصرف تازه خوری دارند و نیز دزر تهیه مویز از آن استفاده میکنند. به علت ضخامت زیاد پوست آن قابل نگهداری است. از آب آن در شیره پزی نیز استفاده میکنند. خوشه های آن استوانه ای متورم و حبه هی متوسط، گرد و دانه دارند. جزو ارقام زودرس به حساب می آید و محصول آن زودتر از بیدانه به بازار عرضه میگردد.

 

 

2.انگورهای تازه خوری یا مجلسی

برای تازه خوری مصرف میشوند. باید ظاهری جذاب و کیفیت بالایی داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های این ارقام عبارت اند از : مقاومت در برابر حمل و نقل، مقاومت در برابر بیماری ها، اتصال محکم حبه به خوشه، دیر خشک شدن دم خوشه و حبه، تراکم مناسب خوشه، یکنواختی رسیدن حبه ها و رنگ و طعم مناسب.

ارقام عسگری قدرت مقاومت اندکی در برابر حمل و نقل دارند و نیز در بعضی دیگر پس از سپری شدن مدت کوتاهی از چیدن انگورها، دم خوشه یا حبه خشک میشود. از ارقام تازه خوری میتوان ارقام یاقوتی، خلیلی، بی دانه سفید و قرمز، عسگری، سفید فخری، ریش بابا، صاحبی، رشه، شیرازی، لعل سفید و قرمز، قزل اوزوم و رازقی را نام برد.

 

انگور رقم  عسگری- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  عسگری-درخت انگور  عسگری-درخت انگور رقم  عسگری-نهال یکساله 1ساله انگور  عسگری-نهال دوساله 2ساله انگور  عسگری-نهال سه ساله 3ساله انگور  عسگری- نهال سایز بزرگ انگور  عسگری- فروش نهال انگور  عسگری-خرید نهال انگور  عسگری

2-1.انگور  عسگری

بیشتر به مصرف تازه خوری میرسد و نیز برای تهیه کشمش از آن استفاده میشود. شاخه ها در سمت انتهایی قرمز و در قسمت پایینی سبز رنگ است. حبه ها تقریبا کشیده و سفید رنگ اند و به سبب داشتن پوست نازک، قابلیتنگهداری خوبی ندارند.جزو انگورهای زودرس محسوب میشود.

 

 

انگور رقم صاحبی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم صاحبی-درخت انگور صاحبی-درخت انگور رقم صاحبی-نهال یکساله 1ساله انگور صاحبی-نهال دوساله 2ساله انگور صاحبی-نهال سه ساله 3ساله انگور صاحبی- نهال سایز بزرگ انگور صاحبی- فروش نهال انگور صاحبی-خرید نهال انگور صاحبی

2-2 انگور  صاحبی

در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. شاخه ها در قسمت پایینی سبز رنگ اند. خوشه ها تراک اندکی دارند. شکل خوشه ها تقریبا مخروط کامل بوده و حبه ها بیضی شکل متورم، درشت و هسته دارند. به دلیل ضخامت میوه، قابلیت انباری خوبی دارد. نوع قرمز رنگ آن مرغوب تر است.

 

 

انگور رقم   لعل بیدانه- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم   لعل بیدانه-درخت انگور   لعل بیدانه-درخت انگور رقم   لعل بیدانه-نهال یکساله 1ساله انگور   لعل بیدانه-نهال دوساله 2ساله انگور   لعل بیدانه-نهال سه ساله 3ساله انگور   لعل بیدانه- نهال سایز بزرگ انگور   لعل بیدانه- فروش نهال انگور   لعل بیدانه-خرید نهال انگور   لعل بیدانه

3-2 انگور  لعل بیدانه

یکی از مهمترین ارقام تازه خوری است. خوشه های متراکم و مخروطی دارد. حبه ها قرمز کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازکی دارد. با وجود پوست نازک این انگور آن را به شکل آونگ برای مصرف زمستانه نگهداری میکنند.

 

 

انگور رقم  حسینی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  حسینی-درخت انگور  حسینی-درخت انگور رقم  حسینی-نهال یکساله 1ساله انگور  حسینی-نهال دوساله 2ساله انگور  حسینی-نهال سه ساله 3ساله انگور  حسینی- نهال سایز بزرگ انگور  حسینی- فروش نهال انگور  حسینی-خرید نهال انگور  حسینی

4-2 انگور  حسینی

در نقاط مختلف کشور نام های گوناگونی دارد از جمله آنها گلسین با ماقی ( شصت عروس) و خاتون بارماقی است. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. جز ارقام میان رس است و مدت زیادی روی خوشه می ماند. حبه های دانه دار و سفید رنگ این رقم تراکم کمی دارد و به شکل استوانه ای کشیده و میان فرو رفته تا برجسته است.

 

 

انگور رقم ریش بابا- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم ریش بابا-درخت انگور ریش بابا-درخت انگور رقم ریش بابا-نهال یکساله 1ساله انگور ریش بابا-نهال دوساله 2ساله انگور ریش بابا-نهال سه ساله 3ساله انگور ریش بابا- نهال سایز بزرگ انگور ریش بابا- فروش نهال انگور ریش بابا-خرید نهال انگور ریش بابا

5-2 انگور  ریش بابا

در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری و مجلسی داشته و به دلیل پوست ضخیم قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه مخروطی، کوتاه و کاملا متراکم است.  حبه های آن بیضی کشیده و کرم رنگ مایل به کهربایی و خوشه باز، شل و افتاده اند. زمانی که میرسند لکه های هوه ای رنگ روی آنها دیده میشود. حبه ها دانه دار و دیررس اند و قابلیت نگهداری میوه ها خوب است.

 

 

انگور رقم  قزل اوزوم- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  قزل اوزوم-درخت انگور  قزل اوزوم-درخت انگور رقم  قزل اوزوم-نهال یکساله 1ساله انگور  قزل اوزوم-نهال دوساله 2ساله انگور  قزل اوزوم-نهال سه ساله 3ساله انگور  قزل اوزوم- نهال سایز بزرگ انگور  قزل اوزوم- فروش نهال انگور  قزل اوزوم-خرید نهال انگور  قزل اوزوم

6-2 انگور  قزل اوزوم

با انگور طلایی که در دو رنگ قرمز ابلق و سفید دیده میشود. یکی از بهترین انگورهای محلی است و مصرف تازه خوری دارد. رقم دیررس است و پوست ضخیم و قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه ها شل و افتاده و دم خوشه بلند است. حبه ها استوانه ای شکل، درشت و دانه دارند.

 

 

انگور رقم  شیرازی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  شیرازی-درخت انگور  شیرازی-درخت انگور رقم  شیرازی-نهال یکساله 1ساله انگور  شیرازی-نهال دوساله 2ساله انگور  شیرازی-نهال سه ساله 3ساله انگور  شیرازی- نهال سایز بزرگ انگور  شیرازی- فروش نهال انگور  شیرازی-خرید نهال انگور  شیرازی

7-2 انگور  شیرازی

به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشهها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

 

 

انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-درخت انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-درخت انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال یکساله 1ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال دوساله 2ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال سه ساله 3ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- نهال سایز بزرگ انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- فروش نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-خرید نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )

8-2 انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )

بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.

 

 

انگور رقم یاقوتی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم یاقوتی-درخت انگور یاقوتی-درخت انگور رقم یاقوتی-نهال یکساله 1ساله انگور یاقوتی-نهال دوساله 2ساله انگور یاقوتی-نهال سه ساله 3ساله انگور یاقوتی- نهال سایز بزرگ انگور یاقوتی- فروش نهال انگور یاقوتی-خرید نهال انگور یاقوتی

9-2 انگور یاقوتی

رم خیلی زودرسی است که خوشه متراکم دارد. به دو رنگ سفید و سیاه دیده میشود و مصرف تازه خوری دارد.

از سایر انواع انگور میتوان از انگورها ی سلطانی، ملکی و تبرزه، گزندایی را نام برد.