انواع نهال تمشک

تمشک

نام علمی:  RUBUS FRUTICOSUS

انگلیسی:                  RASPBERRY

فرانسه:                    FRAMBOISE      

آلمانی:                     BROMBEERE

 

گیاه شناسی تمشک

از خانواده گلسرخیان ROSACEAE، گیاهی است رونده به طول تا 6 متر با خارهای فراوان در اطراف تنه اصلی و شاخه های آن، انواع بی خار آن نیز وجود دارد. به صورت وحشی در جنگلها به ویژه در گیلان و مازندران، فراوانند. گلهای سفید رنگ یا صورتی رنگ آنها در اردیبهشت و اوایل خرداد ماه باز می شوند.

برگهای مضرس آن 3 تا 5 عددی روی شاخه قرار دارند. پشت آنها، دارای موهای زیاد سفید رنگی هستند. گلهایشان از 5 گلبرگ و 5 کاسبرگ تشکیل می شود. نزدیک به 400 واریته تمشک تا کنون شناخته شده اند.

گیاهی یک پایه است و اگر چه خودگشن هستند یعنی، مادگیشان وسیله گرده های خودشان بارور می شوند، ولی در صورتی که گرده از گلهای دیگر دریافت دارند، مقدار محصولشان زیادتر خواهد شد.

حدود یک ماه بعد از گل دادن، میوه های مرکب آن شروع به رسیدن می کنند. رسیدن میوه ها، با در نظر گرفتن آب و هوای کلی منطقه و آب و هوای سالیانه و واریته آن، حدود 30 روز طول می کشد. داخل هر میوه یک بذر تشکیل می شود که پس از کاشتن می تواند بوته تمشک تازه ای تولید کند.

میوه ها از قسمت بالای شاخه ها، شروع به رسیدن کرده و به تدریج میوه های قسمت پایین و پایین تر می رسند. جوانه ها، بسته به موقعیت خود، وضع متفاوتی دارند. جوانه های انتهایی نسبتاً ضعیف و کم حاصل هستند. جوانه های تحتانی هم دارای شاخه های دراز ولی ضعیف هستند و کم بار می دهند.

تنها جوانه هایی که قسمت میانی شاخه ها قرار دارند، میوه های درشت به تعداد زیاد می دهند. بنابراین، بیشترین محصول سالیانه را همین قسمت میانی شاخه ها تولید می کنند.

تمشک گیاهی با ساقه های زیر زمینی (ریزم RHIZOM) است که چندین سال (15 الی 20 سال) عمر کرده و قسمت هوایی آن یعنی، شاخه هایش، تنها 2 سال عمر می‌کنند، این شاخه ها، در سال اول تنها رشد کرده، مواد غذایی را در خود و جوانه های جانبی ذخیره می کنند، بدون اینکه میوه‌ای بدهند.

سال دوم از جوانه های جانبی آن، شاخه‌های نسبتاً کوتاهی رشد کرده و در رویش، گلها ظاهر شده و تبدیل به میوه می شوند. تمام شاخه هایی که میوه داده اند، همان سال خشک می شوند و اگر هم خشک نشوند، باید از بیخ هرس شوند چون دیگر هرگز میوه نخواهند داد.

از نزدیکی شاخه هایی که امسال میوه می دهند، شاخه های تازه ای از خاک بیرون آمده، رشد می کنند و جوانه می زنند تا در سال آینده، میوه دهند و این کار، در تمام مدت عمر گیاه ادامه دارد یعنی، در هر سال شاخه هایی دارند که میوه می دهند و شاخه هایی دیگر که رشد می کنند و خود را برای میوه دادن در سال بعد آماده می‌کنند. ریشه های جذب کنند تمشک، سطحی هستند. حداکثر 50 درصد ریشه ها تا عمق 30 سانتی متری و تنها 10 درصدشان تا عمق 80 الی 100 سانتی متری خاک نفوذ می‌کنند. بقیه، در نزدیکی سطح خاک قرار دارند.

 

انواع تمشک

از انواع تمشکها آنچه در شمال ایران به چشم می خورد، دو نوع است: نوع اول تمشکهای دانه ریز که زودرسترین تمشکها هستند و نزدیک به 2 هفته زودتر به بازار می آیند و نوع دوم، تمشکهای دانه درشت هستند و 2 هفته پس از دانه ریز، می رسند. مقصود از دانه ریز یا دانه درشت، کوچکی و بزرگی هر حبه تمشک نیست بلکه هدف تک تک میوه های موجود در هر میوه مرکب است که در نوع اول، ریزتر و در نوع دوم، درشت تر است.

هر تمشک از تعداد زیادی میوه تکشیل می شود که جمعاً یک حبه را به وجود می آورند و ما جمع آنها در یک حبه را یک تمشک می نامیم. برای 2 نوع تمشک فوق هنوز نامی انتخاب نشده است. از انواع تمشکهای خارجی، معروفترین و مهمترینشان عبارتند از:

 

 

تمشک  THEODDR REIMER-نهال تمشک  THEODDR REIMER-نهال تمشک  رقم  THEODDR REIMER-درخت تمشک  THEODDR REIMER-درخت تمشک  رقم THEODDR REIMER-نهال یکساله 1ساله تمشک  THEODDR REIMER-نهال دوساله 2ساله  تمشک  THEODDR REIMER-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  THEODDR REIMER-نهال سایز بزرگ تمشک  THEODDR REIMER-فروش نهال  تمشک  THEODDR REIMER-خرید نهال تمشک  THEODDR REIMER

 

1- تمشک THEODDR REIMER: نسبتاً در مقابل سرمای شدید زمستانی مقاوم است. فوق العاده پر محصول و حتی پرو محصولترین واریته تمشکهاست. به همین دلیل، هم برای ایجاد باغهای تمشک توصیه می شود. دارای قدرت رشد بسیار قوی است. به طوری که در ازای شاخه های رونده آن به 4 تا 8 متر هم می رسد.

در امریکا به نام هیمالیا مشهور است. دارای خارهای بسیار تیز است. این واریته، دیررس بوده و میوه‌های مرکبشان، درشت و تقریباٌ کروی با رنگی سیاه تیزه براق به تعداد خیلی زیاد، اغلب  حتی بیش از یک صد میوه در خوشه، از شاخه های فرعی آویزان می شوند. میوه هایی که در قسمت بالای بوته آویزانند، زودتر می رسند و بعداً به ترتیب هر چه به سمت پایینتر می آییم دیرتر می رسند به طوری که دوران میوه چینی 7 تا 9 هفته می تواند طول بکشد.

واریته های دیگر هم وجود دارند که مهمترین آنها تمشک بدون خار است. چیدن میوه‌ها در این واریته، خیلی آسان بوده ولی به تجربه شخصی میوه های آن از مزه ممتازی برخوردار نیستند و باز با اتکا، به تجارب شخصی می خواهم بگویم که مثل اینکه رابطه مستقیمی بین تعداد خارها در واحد طول شاخه های تمشک و مزه میوه های آن وجود دارد به طول هرچه تعداد خارها در واحد طول زیادتر باشند، مزه میوه‌ها نیز خوشمزه‌تر است.

 

 

کد محصول : 1500

حدود قیمت نهال تمشک تئودور ریمر ریشه لخت : از 25000 تومان

حدود قیمت نهال تمشک تئودور ریمر گلدانی: از 35000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال تمشک بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال تمشک پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت تمشک /کوددهی نهال تمشک و کوددهی درخت تمشک /شرایط کاشت نهال تمشک با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

تمشک  WILSON:-نهال تمشک  WILSON:-نهال تمشک  رقم  WILSON:-درخت تمشک  WILSON:-درخت تمشک  رقم WILSON:-نهال یکساله 1ساله تمشک  WILSON:-نهال دوساله 2ساله  تمشک  WILSON:-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  WILSON:-نهال سایز بزرگ تمشک  WILSON:-فروش نهال  تمشک  WILSON:-خرید نهال تمشک  WILSON:

2-تمشک  WILSON: زودرسترین واریته تمشک است. میوه هایش حتی در نیمه دوم خرداد ماه می رسند. بزرگی آن متوسط و سیاه رنگ هستند و با شکل بیضی دراز پرآب و شیرین و معطر است بوته آن رشدی متوسط دارد. در مقابل سرمای زمستانی بسیار مقاوم بود و بسیار پر محصول است.

 

 

کد محصول : 1501

حدود قیمت نهال تمشک ویلسون ریشه لخت : از 25000 تومان

حدود قیمت نهال تمشک ویلسون گلدانی: از 35000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال تمشک بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال تمشک پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت تمشک /کوددهی نهال تمشک و کوددهی درخت تمشک /شرایط کاشت نهال تمشک با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی

 

تمشک  MAMMOUTH-نهال تمشک  MAMMOUTH-نهال تمشک  رقم  MAMMOUTH-درخت تمشک  MAMMOUTH-درخت تمشک  رقم MAMMOUTH-نهال یکساله 1ساله تمشک  MAMMOUTH-نهال دوساله 2ساله  تمشک  MAMMOUTH-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  MAMMOUTH-نهال سایز بزرگ تمشک  MAMMOUTH-فروش نهال  تمشک  MAMMOUTH-خرید نهال تمشک  MAMMOUTH

3-تمشک  MAMMOUTH: اصل آن از آمریکای شمالی است میوه هایش حدود 15 روز بعد از ویلسن می رسند. برگهایش خیلی بزرگ بوده و بوته پرمحصول است. میوه هایش از ویلسن کمی بزرگترند. معطر هم هستند. بهتر از سایر واریته ها در زمینهای شنی محصول می دهند. مقاومت آنها در مقابل سرمای شدید زمستانی نسبتاً کمتر است.

علاوه بر تمشک آبی رنگ که در ایران بویژه در شمال فراوان است، در کشورهای اروپای غربی و شمالی تمشکهای دیگری به رنگهای قرمز و زرد وجود دارند. از این هم گذشته، تمشکهای آبی رنگی وجود دارند که اصلاً خار ندارند ولی اینها مزه جالبی هم ندارند به همین دلیل، از آن استقبال چندانی نشده است.

کد محصول : 1502

حدود قیمت نهال تمشک ماموت ریشه لخت : از 25000 تومان

حدود قیمت نهال تمشک ماموت گلدانی: از 35000 تومان

 

مشتریان عزیز جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال تمشک بذری اصلاح شده/قیمت انواع نهال تمشک پیوندی،شرایط اخذ وام انواع نهال میوه و دریافت فایل های آموزشی هرس درخت تمشک /کوددهی نهال تمشک و کوددهی درخت تمشک /شرایط کاشت نهال تمشک با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید:

 021-66462302 - شنبه تا چهارشنبه 8الی 18  -  09197722218 مهندس مدنی