انواع نهال پوملو ، یا شدوک

 

پوملو C. maxima یا C. grandis -نهال پوملو C. maxima یا C. grandis -نهال پوملو رقم C. maxima یا C. grandis -درخت پوملو C. maxima یا C. grandis -درخت پوملو رقم C. maxima یا C. grandis -نهال یکساله 1ساله پوملو C. maxima یا C. grandis -نهال دوساله 2ساله پوملو C. maxima یا C. grandis -نهال سه ساله 3ساله پوملو C. maxima یا C. grandis -نهال سایز بزرگ پوملو C. maxima یا C. grandis -فروش نهال پوملو C. maxima یا C. grandis -خرید نهال پوملو C. maxima یا C. grandis 

 

پوملو ، یا شدوک ( C. maxima یا C. grandis )

میوه های گلابی شکل و بزرگی دارد. گل میوه آن از تمام گونه های مرکبات بزرگ تر است. گاهی میوه آن به اندازه یک توپ بسکتبال میرسد که یک تا دو کیلو وزن دارد. سه رقم مختلف این گونه به نام های سلطان مرکبات، ته بشقابی و دارابی موجود است. میوه ته بشقابی پوستی صاف تر از سلطان مرکبات دارد. دارابی درختی زود رشد است که مقاوم به سرما ولی حساس به بیماری تریستزا است.

از پوملو به عنوان پایه استفاده میشود. چون خصوصیاتی مشابه پایه های گریپ فروت دارد.

نوعی پرتقال به نام پرتقال پورمن (poorman orange) یا پریپ فروت نیوزلند که شاید هیبرید پوملو است به ظاهر در فلسطین اشغالی متحمل به اگزوکورتیس و زایلوپروز شده است.