آناناس(Pianeapple)

آناناس(Pianeapple) یکی از مهمترین میوه های تجاری در دنیا به شمار می رود و میزان تقاضا برای مصرف آن در بازارهای بین المللی زیاد است . آناناس گیاهی بسیار زیبا و ملقب به ملکه طلایی است.( Golden queen)

 منشاء این گیاه مناطق گرم آمریکایی جنوبی و مرکزی می باشد. این گیاه در زمان کلمبوس به سراسر قاره آمریکا و در ادامه به قاره اروپا و در سال ۱۵۴۸ به هند انتقال یافته است. که آناناس در بیش از ۷۹ کشور جهان متداول می باشد. سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار ومیزان تولید ۱۰ کشور اصلی تولید کننده آناناس در سال ۲۰۰۵ آمده است .به طور کلی مناطق عمده کاشت آناناس بین عرض های ۳۰ درجه شمالی و جنوبی خط استوا قرار گرفته اند .

ارقام آناناس 

 

آناناس کاینه-نهال آناناس کاینه-نهال آناناس رقم  کاینه-درخت آناناس کاینه-درخت آناناس رقم کاینه-نهال یکساله 1ساله آناناس کاینه-نهال دوساله 2ساله  آناناس کاینه-نهال سه ساله 3ساله  آناناس کاینه-نهال سایز بزرگ آناناس کاینه-فروش نهال  آناناس کاینه-خرید نهال آناناس کاینه

آناناس  کاینه(Cayenne)

از ارقام مهم تجاری است که به منظور تولید کنسرو در کشورهای فلیپین ،هاوایی ،مکزیک ،تایوان ، کنیا، استرالیا ،پورتوریکو و گینه کشت می شود . گیاهان این رقم دارای خواص هتروزیگوتی شدید هستند اگر چه از یک پنوتیب به وجود آمده اند . ارتفاع ساقه 50-20 سانتیمتر و دارای 80-60 برگ می باشند.برگ ها به رنگ متمایل به قرمز که در قسمت فوقانی تیره و در سطح زیرین نقره ای رنگ به نظر می رسند . حاشیه برگ ها صاف به استثنای قسمت نوک و قاعده که دارای تعداد کمی خار هستند،میوه ها بزرگ و به طور متوسط 5/2 کیلوگرم وزن دارند و اغلب استوانه ای شکل و در قاعده قطورتر می باشند. در حالت نارس رنگ میوه ها سبز تیره است که در هنگام رسیدن به رنگ زرد همراه با لکه های سبز مات دیده می شوند. قطعات میوه (میوه چه ها )تقریباً 1پهن به قطر 5-2 سانتیمتر و فاقد بذر هستند. عصاره آن دارای  9/-5/ درصد اسید و 16-12 درصد قند است.

 

آناناس رد اسپانیش1-نهال آناناس رد اسپانیش1-نهال آناناس رقم  رد اسپانیش1-درخت آناناس رد اسپانیش1-درخت آناناس رقم رد اسپانیش1-نهال یکساله 1ساله آناناس رد اسپانیش1-نهال دوساله 2ساله  آناناس رد اسپانیش1-نهال سه ساله 3ساله  آناناس رد اسپانیش1-نهال سایز بزرگ آناناس رد اسپانیش1-فروش نهال  آناناس رد اسپانیش1-خرید نهال آناناس رد اسپانیش1

آناناس رد اسپانیش1(Red spanish)

این رقم در سطوح وسیع در هند غربی ،کوبا ،مکزیک و پورتوریکو کشت می شود و غالباً به صورت تازه خوری مصرف می گردد. برگ ها بلند و خاردار ،میوه ها تقریباً گرد و به وزن 1800-900 گرم ،تعداد میوه چه کم ،ولی بزرگ ،پوست میوه سفت و خشن وبه رنگ نارنجی متمایل به قرمز و رنگ گوشت زرد کمرنگ ،فیبری با عطر خیلی خوب و نشاط بخش است.

 

آناناس سینگاپور اسپانیش2-نهال آناناس سینگاپور اسپانیش2-نهال آناناس رقم  سینگاپور اسپانیش2-درخت آناناس سینگاپور اسپانیش2-درخت آناناس رقم سینگاپور اسپانیش2-نهال یکساله 1ساله آناناس سینگاپور اسپانیش2-نهال دوساله 2ساله  آناناس سینگاپور اسپانیش2-نهال سه ساله 3ساله  آناناس سینگاپور اسپانیش2-نهال سایز بزرگ آناناس سینگاپور اسپانیش2-فروش نهال  آناناس سینگاپور اسپانیش2-خرید نهال آناناس سینگاپور اسپانیش2

آناناس سینگاپور اسپانیش2(Singapore spanish)

در کشور مالزی به منظور تولید کنسرو کشت می شود .برگ ها به طول حدود 50 سانتیمتر با لبه های صاف به استثنای قسمت نوک برگ که تعدادی خار وجود دارد . میوه ها استوانه ای شکل و به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در زمان رسیدن ،وزن میوه ها 2300-1600 گرم و رنگ گوشت زرد طلایی فیبردار با طعم بسیار خوب می باشد.

 

آناناس  پی آر 67-1 -نهال آناناس  پی آر 67-1 -نهال آناناس رقم   پی آر 67-1 -درخت آناناس  پی آر 67-1 -درخت آناناس رقم  پی آر 67-1 -نهال یکساله 1ساله آناناس  پی آر 67-1 -نهال دوساله 2ساله  آناناس  پی آر 67-1 -نهال سه ساله 3ساله  آناناس  پی آر 67-1 -نهال سایز بزرگ آناناس  پی آر 67-1 -فروش نهال  آناناس  پی آر 67-1 -خرید نهال آناناس  پی آر 67-1 

آناناس  پی آر 67-1 (Pre67-1)

از ارقام مهم پورتوریکو است. میوه آن دارای شکل و اندازه مناسب و طعم و عطر بسیار عالی است. این رقم به شپشک های نباتی و بیماری گوموز مقاوم است.

 

آناناس  جیانت کیو-نهال آناناس  جیانت کیو-نهال آناناس رقم   جیانت کیو-درخت آناناس  جیانت کیو-درخت آناناس رقم  جیانت کیو-نهال یکساله 1ساله آناناس  جیانت کیو-نهال دوساله 2ساله  آناناس  جیانت کیو-نهال سه ساله 3ساله  آناناس  جیانت کیو-نهال سایز بزرگ آناناس  جیانت کیو-فروش نهال  آناناس  جیانت کیو-خرید نهال آناناس  جیانت کیو

آناناس  جیانت کیو (Gliant kew)

از ارقام مهم تجاری هند است رقمی قوی هیکل با برگ های بلند و دارای لبه های راست و بدون دندانه است . میوه ها استوانه ای و درشت به وزن 3000-1600 گرم (متوسط 1900 گرم) که در شرایط میریتی خوب به وزن 4000 گرم نیز می رسد چشم های روی میوه پهن و سطحی هستند . رنگ میوه نارس سبزه تیره ولی در میوه رسیده نارنجی متمایل به زرد با لکه های سبز است . رنگ گوشت زرد کم رنگ،غالباً بدون فیبر ،آبدار و با طعم و عطر نشاط آور است.

 

آناناس کوئین -نهال آناناس کوئین -نهال آناناس رقم  کوئین -درخت آناناس کوئین -درخت آناناس رقم کوئین -نهال یکساله 1ساله آناناس کوئین -نهال دوساله 2ساله  آناناس کوئین -نهال سه ساله 3ساله  آناناس کوئین -نهال سایز بزرگ آناناس کوئین -فروش نهال  آناناس کوئین -خرید نهال آناناس کوئین 

آناناس  کوئین (Queen)

از ارقام بسیار مرغوب برای مصرف تازه خوری است اما برای کنسرو کردن مناسب نیست. برگ ها خاردار و فواصل بین خارها بسیار کم و لبه برگ ها دندانه دار است . اندازه میوه ها کوچک و وزن میوه ها 2000 – 1000 گرم (به طور متوسط 1250 گرم ). میوه ها استوانه ای و میوه چه ها کوچک ،چشم ها به طور برجسته و غیر منظم قرار گرفته اند . رسیدن میوه به طور همزمان بوده و خاصیت انبارمانی خوب دارند.